Wiki Oromoo

Barruu 1,789 Afaan Oromoon

Fuula Dura
Anaadhufu gara Wikipiidiyaa

Fuula Dura
Tarree Fuula Hundaa · Jijjiirama Dhihoo · Gargaarsa · Barreessuu
13 Waaxabajjii 2024
Mata Duree Har'aa
Rammaddiwwan
Fuula Dura


Fuula Dura


Fuula Dura


Fuula Dura


Fuula Dura
Oromiyaan kutaalee Itoophiyaa kurnan keessaa tokkodha. Ballina lafa bahaa hanga kibba-dhihaa biyya keessatti 353,632 km² ta'e qabaatee, baayyina uummataa bara 2002 tilmamee hanga miliyoona digdamii-afurii qabdi, kunis ballina lafaa fi baay'ina ummataan biyyaa keessaa tokkofaa ishee tasisaa. Isheenis kan ofii keessa qabduu: kutaa Arsii, Baalee, Harargee, Iluu Abbaa Booraa, Kafaa, Shawaa, Sidaamoo fi Wallagga of keessaa qabdi, Booranaa fi Gujiin Sidaamoo jalatti walitti qabama turan. Magaalaan guddoon Oromiyaa durii Finfinnee yoo taatu, kan ammaa garuu Adaamaadha. Bara booda gaaffii mirgaa sabni Oromoo gaafateen booda gara Finfinneetti deebbite. Magaallan gugguddoon biraa Oromiyaa keessatti argaman Adaamaa, Amboo, Asallaa, Bishooftuu, Dambidoolloo, Fiichee, Gimbii, Gobbaa, magaalaa Jimmaa, Mattuu, Nagallee Booranaa, Naqamtee, Shaashamannee fi Walisoo dha.
Barruu saayiinsawaa

Lafjoolee Sirna Biiftuu

Damee


Poortaalii:Seenaa jireenyaa
Poortaalii:Seenaa jireenyaa
Poortaalii:Ispoortii
Poortaalii:Ispoortii
Poortaalii:Saayinsii
Poortaalii:Saayinsii
Category:Xin-hawaa
Category:Xin-hawaa
Seenaa jireenyaa Ispoortii' Saayinsii 'Xin-hawaa
Poortaalii:Aadaa Oromoo
Poortaalii:Aadaa Oromoo
Poortaalii:Oromiyaa
Poortaalii:Oromiyaa
Poortaalii:Afrikaa
Poortaalii:Afrikaa
Aadaa Oromoo Oromiyaa Afrikaa


Wiikipiidiyaa Afaanota Afrikaa kan Biraatin

🔥 Trending searches on Wiki Oromoo:

DilbataShawaa DhihaaFinfinneeSomaaliyaaIjiiptiDurri diimaaBishaanNaqamteWaaqaARog-sadeeFaaruu looniiMobileSheek Mahaammad Rashaad AbdulleeAlberti AnistaayinSheekkoo Leencaa fi WaraabessaaHarargee lixaAadaaAfrikaaYeedalooTarree Hiibboo OromooGarba Kibba cabbiiAayislaandiQoricha OromooMarsaa bishaaniiAbuurrraa Ji’oogiraafawaaGodina Baalee BahaaNamiibiyaaMaayikil JoordaanOromoo TuulamaSeeliiiAsiidiiGeejjibaJechamaSalinityHirmaata Dubbii Afaan OromooAfoolaNaa'omii GirmaaMichelangeloQurxumcuqaaJaldu (aanaa)Sirna DhuyyaaAddeessaAfaan OromooDhaha ChaayinaaSiyaasaMitochondrionGaanaaPilaasmaa DhiigaaDargiiSafuuGochimaSeenaa jireenyaaHaloo DaawweeTarkiiYuurooppiFaasiladasIndaakteriiWalhormaataKompaawundii orgaanikiiKuubaaCaasluga Afaan OromooOregonPaarisBusaaLakkaantoo safaraaKoloneeffamuu AfrikaaSagilaalaPanaamaaGaaleeSiiqqee🡆 More