Wiki Буряад

b тооной a һууритай логарифм Грек: λόγος «үгэ; хамаарал» + Грек: ἀριθμός «тоон») гэжэ a-е зэргэ дэбжүүлжэ b-е гаргаха зэргын элидхэгшые нэрлэхэ ба b loga b гэжэ тэмдэглээд «a һууритай b-гэй логарифм» гэжэ хэлэнэ.

Нюур Хуудаһан
Хэншье нэмэрилжэ болохо сүлөөтэ нэбтэрхы толи
Википеэдидэ морилжо хайрлыт!
2024 оной 04 һарын 21 үдэртэ Буряад хэлэнэй
Википеэдиин хубилбарида 2787 үгүүлэл байна.
Гар утаһанай хубилбари

Нюур Хуудаһан

Нюур Хуудаһан

Тодорхойлолгын ёһоор x = loga b тэгшэдхэлэй шиид болбол ax=b. Жэшээнь, 23 = 8 дээрэһээ log2 8 = 3 юм.

Логарифмые хайха ябадалые логарифмшалга гэнэ. a, b тоонууд юрэнхыдөө бодото байдагшье һаа, баһал комплекс логарифмуудай онлошье бии.

Логарифмуудай онсо шанарнуудай аша туһаар хэсүү орьёохон тоосоололые хилбарлажа болоно. «Логарифмуудай юртэмсэдэ» оробол, үрэжүүлтэ нилээдгүй хилбар нэмэлтэ болоод, хубаалтахаһалта болоод, зэргэдэ дэбжүүлхэ ба изагуурые гаргаха үрэжүүлтэ ба хубаалта болоно. Логарифмууд «астрономой ажалые хороогоод, амидаралыень хоёр дахин дээшэлүүлэнхэй» гэжэ Лаплас хэлэһэн. (бүрин эхеэр уншаха)

Нюур Хуудаһан

Нюур Хуудаһан

Далайн ван гараг

Нюур Хуудаһан

Нюур Хуудаһан

Буряад Википеэдидэ таатай морилогты! Хэншье оролсожо баяжуулжа болохо, хамагай баялиг, олон хэлэн дээрэхи нэбтэрхы толиин түһэл, нэбтэрхы толи. Тухайн мэдээлэлые өөршэлхэ, баяжуулха боломжо хүн бүридэ нээлтэтэй байдаг. Энэнь өөрын мэдэлгэ бусадтай хубаалсаха үргэн боломжые хүн бүридэ олгожо байна ха юм. Википеэди нэбтэрхы толи бэшэгынь GNU cүлөөтэ баримта бэшэгэй лицеэнзитэй, энэнь сүлөөтэ агуулгатай бидэнэй һайн дуранай оролсоотойгоор баяжаха нэбтэрхы толи юм. Хэрхэн хуудаһа заһабарилха бэ? Тогтомол табигдадаг асуулта зэргые уншажа гү, али Элһэтэй хайрсаг хэһэгтэ заһабари хэжэ оролсожо үзэгты! Энэ түһэл анха англи хэлээр 2001 оной 1 һараһаа эхилһэн болоод одоо 1.5 сая шахуу үгэ хэлэлгын тайлбариие агуулжа байна. Халха-Монгол хэлэн дээрэхи хубилбари 2004 оной 2 һарада эхилһэн. Буряад хэлэн дээрэхи хубилбари 2006 оной 2 һарада эхилһэн. Мүнөөнэй байдалаар хамагай түрүүндэ хэрэгтэй байгаа зүйлнүүд. Нюур хуудаһан болон системын хэлэлгэнүүдые Буряад хэлэн уруу оршуулха үйлэ ябасада хубита нэмэриеэ оруулаарайгты. Энэ хэрэгэй тулада доорохи холбооһонууд дээрэ даража ороод, заһабарилха гэһэн хэһэг дээрэ дарагты! Энэ хадаа буряад Википеэди. Буряадаар бэшэжэ шадаха хүн бүхэн тус нэбтэрхы толиие зохёолсохо аргатай!

This is a Wiki in the Buryat language. If you can write in this language and want to collaborate in the creation of this encyclopedia, let’s do it!

Нюур Хуудаһан Вики-литэ

Үйлэ ябадалнууд

Нюур Хуудаһан

Түрэһэн

(дэлгэрэнгы...)

Наһа бараһан

(дэлгэрэнгы...)

Дэлгэрэнгы • ЗаһабарилхаТүсэл

Викимедиин түһэлнүүд

Нюур Хуудаһан Мета Вики
Викимедиа түһэлнүүд
Нюур Хуудаһан Нюур Хуудаһан
Нюур Хуудаһан Нюур Хуудаһан Вики толи
Толи, тайлбари бэшэг
Wikispecies
Нюур Хуудаһан Нюур Хуудаһан Нюур Хуудаһан

Википеэдидэ шэнэ хубилалга

Википеэдидэ шэнэ хубилалга
Хаһалгын список: 
  д
  Правка Викиданные
  Н
  Шэнэ хуудаһан заһабариин аргаар зохёогдоо (мүн баһа харагты шэнэ хуудаһануудай список)
  м
  Багахан хубилалта
  б
  Бодой хэһэн заһабари
  (±123)
  Хуудаһанай хэмжээнэй хубилалта, байтаар

21 дүрбэ һара 2024

20 дүрбэ һара 2024

 • хубилалгаТүүхэ Н Ӳ21:58 +14‎ ‎ (Шэнэ хуудаһан: «{{Кирил}}»)

18 дүрбэ һара 2024

17 дүрбэ һара 2024

15 дүрбэ һара 2024

14 дүрбэ һара 2024

Шэнэ заһалга
  Шэнэ үгүүлэлнүүд
Шэнэ зурагууд

Википеэди бусад хэлээр

Бүхы хэлэн · Олон хэлэтэй ажаллаха · Шэнэ хэлэн дээрэ Википеэди эхилүүлхэ
For non-Buryat speakers, please proceed to our Helpdesk page for general enquiries.

🔥 Trending searches on Wiki Буряад:

Исаак Ньютон6 һарын 184 һарын 6ВикипеэдиМагаданай можо12 һарын 18КомпьютерСолонгосДолоон хоног12-р Далай Лама4 һарын 26Владимир ЛенинОктябриин хубисхалКатмандуГарагай долоонКамерун2 һарын 2ГрециАжаүйлэдбэриин хубисхалМари КюриГалCOVID-19-дэ эсэргүү вакцинын зүбшөөрэлэй жагсаалтаМэдхэлсээнТүб Африкын Бүгэдэ Найрамдаха УласХурим түрэБаабгайЭрдэм ухаанМэрилендМухаммедЯпон УласВарварКампучиОросой холбоото улас9 һарын 18ПарисНянРасизм10 һарын 8Мэхэ гохоМод Хатанай ГазарИврит11 һарын 11II ЕлизаветаНэгэдэһэн Үндэһэтэнэй БайгуулгаВашингтон (Колумби тойрог)Франц КафкаКирилл үзэгРождествоЭхирэдВладимир ПутинИисус Христос3 һарын 8ДанжуурВирджиниБорооМосквагай можоҺондурасТүнхэнэй аймагБэхилэлтэАзербайджан04 һарын 18Европын холбоонБаден-ВюртембергГазар зүйн һольбосолЭнэдхэгэй шажанГоспиталь🡆 More