Jani likulu

Tamupokelelani pa Tumbuka Wikipediya!
Wikipedia-logo-v2.svg
Nuvola Malawian flag.svg Nuvola Zambian flag.svg Nuvola Tanzanian flag.svg
Nkhokwe yavinjelu yaulele iyo waliyose wangalembapo.
Pano tina nkhani zakukwana 2,683 mu chiTumbuka.

Waliyose wangalembapo pano ivyo wakumanya kuti chiyowoyelo chithu chilute patali.

Nkhani zithu za mwahuno
Bingu wa Mutharika.

Bingu wa Mutharika, uyu pakubabika wakaŵa na zina la Brightson Ryson Webster Thom mu mwezi wachibili pa zuba la makhumi yabili na yanayi (24 February) mu chaka cha 1934. Mutharika kwawo ni mu boma la Thyolo ilo lili pafupi-fupi ma kilomita makhumi yatatu (30) kufuma mu msumba wa Blantyre. Awiske ba Bingu bakaba basambizgi ba sukulu yakudanga (primary school). Wati wamalizga masambilo mu Malawi wakaluta na kukapanga masambilo gha ukhwantha ku Delhi (University of Delhi) ku chalo cha India. Uku, Mutharika wakawukako na masambilo ayo pa chingelezi bakuti Masters Degree mu vyakukhwaskana na vyuma (Economics).Wati wamala masambilo ayo, wakapangaso masambilo yapachanya chomene (Doctorate Degree) ku sukulu ya Pacific Western University ku Los Angeles, mu chalo cha America.

Mutharika wakagwilapo ntchito mu boma mu vyalo vya Malaŵi na Zambia ndipo mu chaka cha 1978 Mutharika wakanjila ntchito ku United Nations uko wakakwela kufika pa kuba mulala wa nkhani ya chuma cha malonda na chitukuko (Director of Trade and Development Finance) mu Africa. Mu chaka cha 1991 Mutharika wakalembeka ntchito kuba mulala wa wupu wa vya malonda wa vyalo vya ku mafumilo ya zuba na ku mwela kwa Africa (Common Market for Eastern and Southern Africa), COMESA.


Nkhani iyo tasankha
Nkhope ya Abraham Lincoln

Abraham Lincoln (Febuluwale 12, 1809 – Epulelo 15, 1865) wakaŵa prezidenti wa nambala 16,wa chalo cha United States of America kufuma mu cha chaka cha 1861 mpaka mu chaka icho wakakomekela mu chaka cha 1865.Lincoln wakaŵA mwana wachiwili wa Thomas Lincoln na Nancy Hanks Lincoln, mu nyumba ya chidimbo pa munda wa Sinking Spring pafupi na Hodgenville, Kentucky.

Pama prezidenti ghose gha chalo cha United States,uyo yekha ndiye walikupokela ntchindi za kuluska chifukwa ndiye wakamazga ukapolo,kuyambiska umoza wa vyalo vakupambana kweneso wakalutiska chuma cha chalo chake panthazi.


Mu nkhani
  • Ivyo vichali kupitilila : Nthenda ya Covid-19 . Mikangano pakati pa Ukraine na Russia.Kasi mukumanya...?

...kuti zina ilo lina ŵanthu ŵanandi ni Mohammed.

...kuti nkhonyo ingagona vyaka vitatu kwambula kuuka,kwambula kulya,nesi kuchita chilichose.

...kuti chingachitika yayi mumyanga nkhope yinu mwekha.

...kuti ka mtchini kakugoskela hona ndiko kakayamba kuŵako pambele matchisa ghandize?

...kuti zovu ni nyama yekha iyo ingazuntha yayi.Chithuzi cha mwahunoNkhokwe zinyake za Wiki
Commons-logo-31px.png
Commons
Free media repository
Wiktionary-logo-51px.gif
Wiktionary
Dictionary and thesaurus
Wikidata-logo.svg
Wikidata
Free knowledge base
Wikiquote-logo-51px.png
Wikiquote
Collection of quotations
Wikibooks-logo-35px.png
Wikibooks
Free textbooks and manuals
Wikisource-logo.png
Wikisource
Free-content library
Wikispecies-logo-35px.png
Wikispecies
Directory of species
Wikiversity-logo-41px.png
Wikiversity
Free learning materials and activities
Wikimedia Community Logo.svg
Meta-Wiki
Wikimedia project coordination


Other African language Wikipedias
Chiyowoyelo