Wiki လိၵ်ႈတႆး

ဝၼ်းၶိူဝ်းတႆး ဢမ်ႇၼၼ် ဝၼ်းမိူင်းတႆး ဢမ်ႇၼၼ် ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၼႆႉ တီႈတေႉမၼ်း ပဵၼ်ဝၼ်းမိူဝ်ႈတွင်းမၢႆလွင်ႈဝၼ်းထီႈၸဵတ်း၊ လိူၼ်ထူၼ်ႈသွင်(ၾႅပ်ႇပႂႃႇရီႇ) ပီႊ 1947 ၼီႈ တီႈဝဵင်းပၢင်လူင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း၊ ဢၼ်ၽူႈတၢင်တူဝ်ၸုမ်းတႆး၊ ၶၢင်၊ ၶျၢင်း ၸိူဝ်းပဵၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်း တႄးႁူတ်ႈသၼ်လွႆၶဝ် လႆႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၽွမ်ႉၸႂ်ၵၼ် တႃႇႁူမ်ႈႁွမ်းဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းသဝ်းၶေႃႈတီႈၶုၼ်ဢိင်းၵလဵတ်ႈၶဝ် ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။


ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ႁပ်ႉတွၼ်ႈယူႇဢေႃႈ။

ၼႆႉပဵၼ် ပပ်ႉသႅၼ်သမ်ႇ ဢၼ်ၵူၼ်းၵူႈၵေႃႉ ထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၶဝ်ႈတူၺ်းလႆႈ၊ တႅမ်ႈလႆႈ၊ ထတ်းလႆႈ။
ယၢမ်းၼႆႉ ပွင်ႈၵႂၢမ်း လိၵ်ႈတႆး မီး 13,522 ႁူဝ်ယဝ်ႉ။

ပရေႃးၵျႅတ်ႉ ဝီႇၶီႇမီႇတီႇယႃႇ တၢင်ႇၸိူဝ်း

ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးၼႆႉ လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇမီႇတီႇယႃႇ ၾွင်ႇတေးသျိၼ်း ဢၼ်ပဵၼ် ၸုမ်းပရႁိတ ဢၼ်ဢမ်ႇဢဝ်ၼမ်ႉမျၢတ်ႈၼမ်ႉတွၼ်း ၼၼ်ႉ တၢင်ႇၶိုၼ်ႈဝႆႉသေ ဢၼ်ပဵၼ် ပရေႃးၵျႅတ်ႉ တၢင်ႇၸိူဝ်းၵေႃႈ တၢင်ႇၶိုၼ်ႈဝႆႉယူႇ။

ၽႃႇသႃႇၶေႃႈၵႂၢမ်း ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး

🔥 Trending searches on Wiki လိၵ်ႈတႆး:

မၢၵ်ႇဝၢဝ်းမိူင်းပူႇၵီႇၼႃးၾႃးသူဝ်ႇ167720051088ပီႇၸီႇ 86HTML1717ဢေႇပရႄႇ 1902633တတႃးဢူး၊ ဝၢၼ်ႈ၊ ၸႄႈဝဵင်းမတယႃႇဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ 26ပီႇၸီႇ 194လၢဝ်သႂ်၊ ၸၢႆး၊ ၽူႈတႅမ်ႈၵႂၢမ်းမိူင်းပႃႈၼႃးမႃးမိူင်းထႆး2251914ပီႇၸီႇ 172တႃသႅင်၊ ၸဝ်ႈသြႃႇၵုၼ်းၶျၢၼ်ႇၵူင်း၊ ဝဵင်း198720201928ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ 1950Coordinated Universal Timeမိူင်းသၢႆႉပရႅတ်ႈသိူဝ်ႁၢၼ်ၾႃႉ၊ ၸဝ်ႈ၊ ဢႃႇဝ1903မူၺ်ႇတေႃႇႁူဝ်လိုင်း1564ၵူးရႃႇသၢဝ်ႇMain Pageမူႇၵုၼ် ပူးဝႅတ်ႉတၢင်းၵိၼ် ဢၼ်ဢမ်ႇလီၵိၼ် ၵိုၵ်းၵၼ်20001391162520241977ဝီႇၶီႇမီႇတီႇယႃႇ ၾွင်ႇတေးသျိၼ်းတႃႈႁိူဝ်းမိၼ် ၵူႈၸိုင်ႈမိူင်း ၼေႇပျီႇတေႃႇၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ 11160ၽႃႇသႃႇဢႃႇရပ်ႉၼမ်ႉၸၢင်၊ ၸႄႈဝဵင်းလႄႇၵျိၼ်းဢူး၊ ဝၢၼ်ႈ၊ ၸႄႈဝဵင်းမျိၼ်းၶျၢၼ်ႇ1252ဝုၼ်ႇပတေႉ (ၸၢၼ်း)၊ ဝၢၼ်ႈ၊ ၸႄႈဝဵင်းၸိၼ်ႉၵၢႆႇမိူင်းသပဵၼ်ႇ10521952မိူင်းဢေႃႉသထရေးလီးယႃး1985🡆 More