Wiki ትግርኛ

ኩሉ ሰብ ከመዓራርይ ዝኽእልናጻ ናይ ትሕዝቶ ኢንሳይክሎፐድያ።

Wiki ትግርኛ

ኩሉ ሰብ ከመዓራርይ ዝኽእልናጻ ናይ ትሕዝቶ ኢንሳይክሎፐድያ።

ኣብዚ ሕጂ እዋን 297 ጽሑፋት ብትግርኛ ኣለዉ።

ዊኪፐድያ ብትግርኛ ብ29 ለካቲት 2004 ጀሚሩ።

ንዕለት ዝተሓርየ ጽሑፍ
መበገሲ ገጽ


ጉግል

መበገሲ ገጽ
ኣርማ ጉግል

ጉግል ው.ሓ.ኩ (ውሱን ሓላፍነት ኩባንያ) (ብእንግሊዝኛ፦ Google LLC)፣ ናይ ኣመሪካዊ ኣልፋበት ቀንዲ መለስተኛ (subsidiary) ኩባንያ እዩ፣ ፍሉይ ክእለቱ ድማ ምስ ኢንተርነትሶፍትዌር፣ ኤለክትሮኒካዊ መሳርሒታትን ካልኦት ቴክኖሎጂታትን ዝተኣሳሰሩ ፍርያትን ኣገልግሎታትን እዮም። ቀንዲ ፍርያት ጉግል ተመሳሳሊ ስም ዘሎ ናይ ኢንተርነት ትሕዝቶ ምድላይ ሞተር እዩ፣ ዋላ እኳ ካልኦት ፍርያትን ኣገልግሎታትን ከምቲ ናይ ጉግል ድራይቭ (Google Drive) ቤት ጽሕፈት ተርታ ኣቕሑ፣ እቲ ጂመይል (Gmail) ዝበሃል ኢመይል፣ ናይ ጉግል ካርታታት (Google Maps)፣ ጉግል ስትሪት ቪውን (Google Street View) ጉግል ኤርዝን (Google Earth) ናይ ካርታ ኣገልግሎታቱ፣ እቲ ናይ ዩትዩብ (YouTube) ቪድዮታት መርበብ ሓበሬታን ካልኦት ናይ መርበብ ሓበሬታ ኣገልግሎታትን ከም ጉግል መጻሕፍቲ (Google Books)፣ ጉግል ዜናን (Google News) ተርጓሚ ጉግልን (Google Translate) የቕርብ እንተኾነ።

ንዕለት ዝተሓርየ ምስሊ
መበገሲ ገጽ

መበገሲ ገጽ

ካልኦት ፕሮጀክታት መሰረት ዊኪሜድያ
መበገሲ ገጽ

ዊኪፐድያ ሓደ ካብቶም ፕሮጀክታት ዊኪሜድያ እዩ፣ ብመሰረት ዊኪሜድያ (Wiki Foundation) ዝመሓደር።

ዊኪሜድያ ኮመንዝ
ዊኪሜድያ ኮመንዝ
ዊኪሜድያ ኮመንዝ
ምስልታትን ሕብረ-ሜድያውን
ዊኪ-መዝገበ-ቃላት
ዊኪ-መዝገበ-ቃላት
ዊኪ-መዝገበ-ቃላት
ናጻ መዝገበ-ቃላት
ዊኪዳታ
ዊኪዳታ
ዊኪዳታ
ናጻ መዋፈሪ ሓበሬታ
ዊኪመጻሕፍቲ
ዊኪመጻሕፍቲ
ዊኪመጻሕፍቲ
መምሃሪ መጻሕፍትን መምርሒታትን
ዊኪዜና
ዊኪዜና
ዊኪዜና
ናጻ ዜና
ዊኪኰውት
ዊኪኰውት
ዊኪኰውት
ጥርናፈ ጥቕስታት
ዊኪሶርስ
ዊኪሶርስ
ዊኪሶርስ
ናጻ ቤተ-መጻሕፍቲ
ዊኪጅር
ዊኪጅር
ዊኪጅር
መዝገብ ጅር
ዊኪቨርሲቲ
ዊኪቨርሲቲ
ዊኪቨርሲቲ
መምሃሪ ሃብቲ
ዊኪጉዕዞታት
ዊኪጉዕዞታት
ዊኪጉዕዞታት
ሓባሪ ጉዕዞ
ሜታ-ዊኪሜታ-ዊኪምውህሃድ ፕሮጀክታት

🔥 Trending searches on Wiki ትግርኛ:

ዓረብኛናቕፋ (ባጤራ)ጉግልነይማርፊልምባዮሎጂእንስሳፉልእናጐየየ ከይዱብራዚልሞልዶቫSocial omsorgኒው ዘይላንድሃገራዊት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ዩጎዝላቭያኣይቮሪ ኮስትናይ ልደት ጽሕዲዓለምለኻዊ ስርዓት ኣሃዱታት መለክዒመለንዛናትግርኛ ፊደልርእሰ ከተማጽፍሓት መሬትኣስቻለው ታመነቬኔዝዌላዓረብኛ ፊደልኢንተርነትባንዴራ ኤርትራቺሌጂመይልድርብ ቋንቋነትዚምባብዌካርማመሳርዕ ግብረ-ስጋውጥረት-ግዴታዊ ጸገምቱኒዢያኣስመራቋንቋ ትግርኛጃፓንፈደራላዊ ኩነታትፊዚክስጥንሲሓደፖለቲካፖሊስEritreaኮሎምብያሱዳንትግርኛዶክተርፌስቡክዳሞንን ፒቲያስንሕቡራት ሃገራትሃገር🡆 More