Wiki 古文 / 文言文

夫維基者,知以公天下,以為天下利。

卷首
卷首
卓著
琉球國旗
琉球國旗

琉球國東海上,據山而立國。當海道要衝,商賈輻輳,號「萬國津梁」。初不通中國。天孫氏為國君始,其裔為王,既而交讓,歷萬七千八百有二年,為利勇所篡。浦添按司舜天以兵平之,代王琉球。傳三世,英祖受禪。時值代,元世祖遣官招諭之,不能達;元成宗遣兵來攻,亦不能克。洪武初,英祖裔孫政微德衰,按司蜂起稱雄,國分為三:曰山北、曰中山、曰山南。五年,明太祖遣使告其國。中山王察度遣弟泰期朝貢,琉球始通中國。時三王爭雄,相伐不靖。太祖乃命內史監丞梁民賜之勅,令罷兵息民,三王並奉命。

時中山王武寧,壞覆先君之典刑,國人敢怨而不敢言。南山佐敷太守尚巴志甚得民心,遂北伐中山奪其國,立父思紹為王。臣民皆悅,中山益強,北伐南平。至尚巴志一統三國,都首里,更號「琉球」,遂開尚氏之基。其後篡弒頻仍。及泰久立,琉球始安。是時,琉球商賈輻輳,大致昇平。王命輔臣鑄萬國津梁巨鐘,用彰其功。泰久薨,子立,殘害益甚。群臣弒尚德,立其臣萬曆間,日本國關白欲伐朝鮮,遣使往招琉球,不從。後薩州遣勁兵三千入境,三月初二破首里,殘破其都,大肆焚掠,擄其王。旋釋歸。日人遣兵,監其內政。自是,兼附日本薩州。後詔改沖繩縣琉球王泰遣使赴,盡訴其事。清亦交涉於日,日本不報。及清事日敗績,日人遂據琉球。
卷首
卷首
正典
奧維德像
奧維德像
奧維德者,列「拉丁三詩聖」,古羅馬文士也。民多悅其歌賦,然西元八年,詔遷於托彌城,蓋黑海之濱也,遂終於焉。有《幻色賦》《豔歌集》《風月道》《斷腸集》之屬行世,英人莎士比亞、雪萊俱祖之。
卷首
卷首
新知
卷首
 • 墨子人席於泰山而論守道?
 • 辛丑四月,民潮興邪?
 • 「國際」而馬克思嘗入者,也?
 • 「嚴挺之乃有此兒!」孰為此兒
 • 初從曹操,後從呂布,曹操欲存而不得,終其戮者,也?(圖)
卷首
卷首
鑒賞


卷首
錢選山居圖
卷首
卷首
世事
今甲辰年三月十四(合西曆二〇二四年四月二十二日)新之

 

 • 癸卯年臘月廿六西曆二月五日王查理三世不豫,詔輟朝。
 • 癸卯年臘月廿二西曆二月一日,台灣立法院復會,舉國民黨立委韓國瑜為立法院長。
 • 癸卯年臘月十五西曆一月廿五日日本京都法院定青葉真司絞決。
 • 癸卯年臘月初五西曆一月十五日諾魯與臺灣絕交,旋以中原為友邦。
 • 癸卯年臘月初四西曆一月十四日丹麥女王瑪格麗特二世遜位,太子弗里德雷克即位,號曰腓特烈十世。
 • 癸卯年臘月初三西曆一月十三日臺灣舉民進黨人賴清德為第十六代總統,蕭美琴為副總統。


卷首
卷首
維基諸策

🔥 Trending searches on Wiki 古文 / 文言文:

紹興市偏序沖繩縣冷戰石榴自動車晉國北朝隋唐五代宋天子列表電池一九七四年百年哥斯大黎加水星領航士訓民正音阿爾泰汗一九六三年趙幽繆王二〇〇三年黃帝邏輯語雍正多邊形天演文徵明曹植極限激素滿地可人口同伊西班牙語趙高日本略字孔子摩訶婆羅多語言中東嚴復禽滑釐同性戀敘利亞柴灣驛儒家坤輿康熙陳文子山西省廣西壯族自治區二〇一五年錕斤拷花蓮縣巴列維王朝中國共產黨二〇〇二年富春山居圖英國注射死刑艾滋病周封建制蜚蠊益州一九〇七年開門七件事諸葛亮七夕吳文帝聖誕島漢堡包二〇〇五年🡆 More