CEE kevväi Võtaq ossa artiklivõistlusõst Kesk- ja Hummogu-Euruupa kevväi! CEE kevväi

20. nädäli artikli

Läti Vabariik om Õuruupa riik, ütś Baltimaist. Läti põh'anaabris om Eesti, hummogupiiri pääl ommaq Vinne ja Valgõvinne, lõunan om Leedu. Lätimaa om Võromaa lõunanaabri ja sääl eläs piiri veeren võrokõisi kah. Mitmõl Läti liinal ja küläl om olõman ka võrokeeline nimi, nt. Hopa ja Aluliin. Läti pääliin om Riia, miä om ka Baltimaiõ kõgõ suurõmb liin.

Kas tiidset, et …

  • Lõunõeesti kiili mõistjit oll' 2011. aastaga rahvalugõmisõ perrä kokko 101 857. Noist 74 499 võro, 12 549 seto, 9 698 mulgi ja 4 109 tarto keele mõistjat ni 1 002 inemist, kiä märgi-is täpsämbähe, määnest lõunõeesti kiilt nä mõistvaq?
  • Võromaa moodustõdi administratiivsõlt Tartomaa lõunõosast 1783. aastagal üten Võro liina asotamisõga ni Võromaa oll' noin piiren 1920. aastagani?

Valit pilt

Podmotsa tsässon

Soomõ-ugri vikipeediäq

Aunusõkaŕala Eesti Ersä Inarisaami Komi Liivi Moksa Mäemari Niidümari Permikomi Põh'asaami Soomõ Udmurdi Ungari Vepsä Võro

About this Wikipedia

Võro is a Finno-Ugric language spoken by about 75.000 people mainly in Southern Estonia. Read more about Võro.

Täämbä om
17. lehekuu päiv 2024.

Võro Vikipeediän om parhillaq käsil
6619 artiklit.

Vikipeediä tutvustus

Seo om Vikipeediä võrokeeline kodolehekülg. Aśa mõtõq om üles ehitäq vaba võrokeeline entsüklopeediä.

Et võro Vikipeediä om parlaq ainugõnõ terve lõunõeesti keelerühmä pääle, sis oodamiq siiäq väega ka tõisin lõunõeesti keelin - seto, mulgi ja tarto keelen kirotõduid artikliid.

Egäüts või siiäq esiq vahtsit artiklit kirotaq ja olõmanolõvit parandaq. Tuu jaos piä ei nimega sisse minemä.

Kaeq Vikipeediä tutvustust, säädüisi, sagõhõmpi küsümüisi ja nakkaq kirotama!

Lühkü pruukmisoppus: olõmanolõvidõ artiklidõ manoq veeväq sinidseq lingiq; verevile lingele om artikli mõtõld, a tuu tulõ viil kirotaq. Verevät linki klõpsatõn saat leheküle pääle, kohe saat kirotaq vahtsõ artikli.

Luuq vahtsõnõ artikli!

(Kirodaq kasti artikli nimi
ja vaodaq nuppi Luuq leht!)

🔥 Trending searches on Wiki Võro:

Simula3. süküskuu päiv2006Tõõnõ ilmasõdaIndiaTšingis-khaanMelbourneAntarktisUpin16. aastagasadaNigeeriä2005Kolmapäiv.glUgandi kiilHindustani puulsaarÕuruupa LiitTsooru koloosikeskusPuutriviirusNatsionalismIrratsionaalarvDa Gama VascoKanadaLinuxSerbiäTaani1848Opõrats'oonisüstemSuurusVõhandu jõgiSõariistKalkuni Andreas.isFüüsiga1892Metalmuusiga1925TartomaaSlovakkiaContraHummogu-TimorKuninganna VictoriaTooraJalg (mõõt)Indoneesiä kiilIsten, áldd meg a magyartBurj KhalifaNew YorkMS-DOSBerliinMõtselläiVana-Antsla1858NägemineUgandaKleopatra VIIAknõ kyigi raamegaReaalarvMaailma Tervüseorganisats'uunHiina RahvavabariikNamiibiaKongo Demokraatlik Vabariik2021Sydney2. põimukuu päivMehhigo1865LämmäoppusAndreas KalkunVenezuelaLeib🡆 More