Jak poznat, zda trpíte bipolární poruchou

Bipolární porucha je porucha nálady, která postihuje mezi 1 a 4.3% americké populace. [1] Běžně se projevuje obdobími dobré nálady, která se nazývají mánie. Tyto manické epizody se střídají s depresivní náladou. Bipolární porucha se často začíná projevovat velmi brzy. Výzkumy prokázaly, že 1.8% dětí a dospívajících touto poruchou trpí. [2] Typicky se tato nemoc ovšem diagnostikuje nejčastěji před třicátým, nebo krátce po třicátém roce života. [3] V tomto článku se dozvíte, zda vy, nebo někdo z vašich blízkých může trpět bipolární poruchou.

Část 1
Část 1 ze 3:

Příznaky bipolární poruchy

 1. 1
  Rozpoznejte příznaky mánie. Během manické fáze se u pacienta běžně vyskytují intenzivní pocity euforie, kreativity a posíleného vědomí. [4] Manická fáze může trvat několik hodin, ale i několik dnů nebo týdnů. [5] Klinika Mayo popisuje následující příznaky manické fáze:[6]
  • Pocity „lehkosti,“ v některých případech dokonce až nezranitelnosti. Jsou často doprovázeny představami o vlastních superschopnostech, nebo božských vlastnostech.
  • Zrychlené myšlení. Myšlenky mohu přeskakovat z tématu na téma tak rychle, že má pacient problémy soustředit se na jednu věc.
  • Pacient často mluví tak rychle, že mu ostatní nerozumějí a projevuje se neklidně a roztěkaně.
  • Pacient často v noci nespí, nebo spí jen několik hodin, ale následující den se necítí unaveně.
  • Bezohledné chování. Během manické fáze může mít pacient sex s několika lidmi a nepoužít ochranu. Může prohrát spoustu peněz, nebo se pouštět do riskantních investic. Člověk v manické fázi bipolární poruchy také často utrácí peníze za velké drahé věci, podává výpověď v práci atd.
  • Extrémní podrážděnost a netrpělivost. Tyto příznaky mohou vyústit v hádky a problémy s lidmi, kteří nesplňují představy člověka s bipolární poruchou.
  • Ve vzácnějších případech se objevují také halucinace a vize (pacient věří, že slyší boží hlas, nebo vidí anděly).
 2. 2
  Zjistěte, jaké jsou příznaky bipolární deprese. Lidé, kteří trpí bipolární poruchou mají kromě manických fází také depresivní fáze, které jsou delší a objevují se častěji. Všímejte si následujících příznaků: [7]
  • Neschopnost prožívat radost.
  • Pocity beznaděje a neschopnosti. Objevují se také pocity viny a pocity bezcennosti.
  • Pacient spí více, než obvykle a přes den je stále unavený a pomalý.
  • Pacient přibírá a mění se mu chuť k jídlu.
  • Myšlenky na smrt nebo sebevraždu.
  • Bipolární deprese se projevuje téměř stejně jako klinická deprese. Kvalifikovaný lékař dokáže tyto dvě poruchy odlišit. Zaměří se zejména na historii manických epizod pacienta a jejich vážnost a přesné příznaky.[8]
  • Léky, které se používají při léčbě klinické deprese, na bipolární depresi nezabírají. Tato porucha je často doprovázena také podrážděností a změnami nálad, které se u klinické deprese nevyskytují. [9]
 3. 3
  Zjistěte, jaké jsou příznaky hypomanické epizody. Hypomanická epizoda je abnormálně dobrá nálada, která trvá čtyři dny. Projevuje se také zvýšenou podrážděností a dalšími příznaky. [10] Hypománie se od běžné mánie liší, protože je většinou slabší. Všímejte si následujících příznaků: [11]
  • Povznesené pocity
  • Podrážděnost
  • Zvýšené sebevědomí
  • Omezená potřeba spánku
  • Rychlý a intenzivní hlasový projev
  • Neustálé přeskakování od myšlenky k myšlence
  • Pacient je snadno rozrušitelný
  • Psychomotorická agitace, například poklepávání prsty, poklepávání nohou, neschopnost sedět klidně
  • Pacienti trpící hypománií mohou mít problémy ve společenském nebo pracovním životě. Tato porucha se většinou neléčí hospitalizací. Člověk trpící hypománií může mít povznesenou náladu a může se mu zvýšit chuť na sex. Většinou je ale schopen chodit do práce a zvládat běžné každodenní činnosti s mírnými, nebo žádnými negativními dopady.
  • Pacient s hypománií většinou dokáže dokončit pracovní úkoly. Většinou také umí vhodně komunikovat s kolegy (i když někdy příliš intenzivně). U plné mánie je pro pacienta těžké dokončit pracovní úkol bez chyb v úsudku. Platí také to, že u tého poruchy společenské interakce často vedou k negativním následkům. U hypománie se také neobjevují halucinace a bludy.[12]
 4. 4
  Zjistěte, jaké jsou smíšené příznaky. V některých případech lidé pociťují depresi i mánii zároveň. Tito pacienti trpí depresí, podrážděností, zrychlenými myšlenkami, úzkostí a nespavostí zároveň.
  • Mánie a hypománie obě zahrnují smíšené příznaky, pokud se objevuje tři nebo více příznaků klinické deprese.
  • Představte si například někoho, kdo značně riskuje. Kromě toho trpí nespavostí, hyperaktivitou a zrychleným myšlením – tím splňuje kritéria pro mánii. Pokud tento člověk trpí také alespoň třemi příznaky deprese, jde o manickou epizodu se smíšenými příznaky. Mezi tyto příznaky patří pocity marnosti, ztráta zájmu o činnosti a koníčky, nebo opakované myšlenky na smrt. [13]
  Reklama
Část 2
Část 2 ze 3:

Různé formy bipolární poruchy

 1. 1
  Charakteristiky I. typu bipolární poruchy. Tato forma bipolární poruchy je nejčastější běžně známou manicko-depresivní formou této nemoci. Pacient, který trpí I. typem této poruchy, musí prožít alespoň jednu manickou epizodu, nebo jednu smíšenou epizodu. Lidé s tímto druhem bipolární poruchy mohou prožívat také depresivní epizody. [14]
  • U těchto lidí je nejvyšší riziko stavů, které vedou k extrémně riskantnímu chování.
  • Tato forma nemoci často narušuje osobní a pracovní vztahy pacienta.
  • Tito lidé mají vyšší riziko pokusů o sebevraždu, s celkovou mírou dokonaných sebevražd 10-15%. [15]
  • Lidé, kteří trpí I. typem bipolární poruchy, mají také zvýšené riziko rozvoje závislostí na návykových látkách. [16]
  • Existuje také spojení mezi I. typem bipolární poruchy a zvýšenou funkcí štítné žlázy. Z toho důvodu je ještě důležitější navštívit lékaře.[17]
 2. 2
  Charakteristiky II. typu bipolární poruchy. Tento druh se projevuje méně intenzivními manickými epizodami a velmi intenzivními depresivními epizodami. Pacient může prožívat příznaky podobné mírné formě hypománie, ale hlavním stavem je většinou deprese.[18]
  • Pacienti s II. typem bipolární poruchy jsou často nesprávně považováni za pacienty s depresí. Rozdíl lze poznat pouze díky jedinečným charakteristikám bipolární deprese.
  • Bipolární deprese se od klinické deprese liší, protože často zahrnují také manické příznaky. Někdy se vyskytuje překrytí těchto dvou stavů. Diagnózu musí provést zkušený profesionál, který tyto poruchy dokáže rozlišit.[19]
  • Lidé s II. typem bipolární poruchy trpí často úzkostí, podrážděností a zrychleným myšlením. Přívaly kreativity a manické aktivity jsou méně běžné.
  • Stejně jako u I. typu bipolární poruchy je zde zvýšeno riziko sebevražd, poruchy funkce štítné žlázy a rozvoje závislostí. [20]
  • II. typ bipolární poruchy se objevuje u žen častěji, než u mužů. [21]
 3. 3
  Všímejte si příznaků cyklotymie. Cyklotymie je mírnější formou bipolární poruchy, která zahrnuje změny nálad s méně intenzivními manickými a depresivními epizodami. Změny nálad se vyskytují v cyklech a deprese se vždy střídá s mánií. Zde jsou informace z diagnostického a statistického manuálu duševních poruch:[22]
  • Cyklotymie se začíná projevovat brzy a většinou se rozvíjí během dospívání a v rané dospělosti.
  • Cyklotymie se vyskytuje u žen stejně jako u mužů.
  • Stejně jako v případě I. a II. typu bipolární poruchy je zde zvýšené riziko závislostí na návykových látkách.
  • Běžně se objevují také různé poruchy spánku.
  Reklama
Část 3
Část 3 ze 3:

Jak poznat bipolární poruchu

 1. 1
  Všímejte si sezónních změn nálad. Je běžné, že lidé s bipolární poruchou prožívají sezónní změny nálad. V některých případech manická nebo depresivní epizoda trvá celé roční období, v jiných případech změna ročního období nastartuje cyklus střídání deprese a mánie.
  • Manické epizody se častěji objevují v létě a depresivní epizody jsou častější na podzim, v zimě a na jaře. Není to ovšem pravidlem – někteří lidé trpí depresemi v létě a manickými epizodami v zimě.[23]
 2. 2
  Uvědomte si, že bipolární porucha nemusí pacientovi vždy narušovat život. Někteří lidé s bipolární poruchou mají problémy v práci a ve škole, ale v jiných případech se pacientovi v těchto oblastech může dařit dobře.
  • Lidé s II. typem bipolární poruchy a cyklotymií mohou v práci a ve škole většinou běžně fungovat. Lidé, kteří mají I. typ bipolární poruchy, to v těchto oblastech mívají většinou obtížnější. [24]
 3. 3
  Uvědomujte si problémy se zneužíváním drog. Až 50% lidí, kteří trpí bipolární poruchou, mají problémy také s návykovými látkami. Využívají alkohol nebo jiné zklidňující látky, aby zpomalili své myšlení během manických epizod. Během depresivních epizod potom často berou stimulanty, aby se dostali do příjemnějšího stavu.[25]
  • Látky jako je alkohol samy o sobě ovlivňují náladu a chování. Je těžké u závislé osoby diagnostikovat bipolární poruchu.
  • Lidé, kteří užívají drogy a alkohol, mají také zvýšené riziko sebevraždy. Je to proto, že jim užívání drog zhoršuje příznaky jak u deprese, tak u mánie.
  • Užívání drog může také spustit cyklus deprese a mánie.
 4. 4
  Všímejte si toho, zda má pacient problémy udržovat kontakt s realitou. Lidé s bipolární poruchou jsou často mimo realitu. Tyto příznaky se objevují jak při manických, tak při depresivních epizodách.
  • Může se to projevovat jako nebezpečně nafouknuté ego, nebo jako nepřirozeně silné pocity viny. V některých případech se objevují i psychózy a halucinace.
  • Odříznutí od reality se vyskytuje nejčastěji u I. typu bipolární poruchy během manických a smíšených epizod. U II. typu bipolární poruchy se objevuje méně často a u cyklotymie se nevyskytuje téměř vůbec. [26]
 5. 5
  Navštivte psychiatra. Sebe-diagnóza je užitečná pouze v případě, že vede k vyhledání odborné pomoci. Mnoho lidí s touto poruchou žije, aniž by se léčili. Bipolární poruchu je ovšem možné zmírnit pomocí účinných léků. Psychoterapie s psychiatrem nebo psychologem může pacientům také pomoci.
  • Mezi léky, které se předpisují pacientům s bipolární poruchou patří stabilizátory nálady, antidepresiva, antipsychotika a anxiolytika. Tyto léky blokují a/nebo regulují určité chemikálie v mozku, konkrétně dopamin, serotonin a acetylcholin. [27]
  • Stabilizátory nálady regulují náladu pacienta. Pomáhají předcházet extrémním výkyvům nálady u pacientů s bipolární poruchou. Mezi tyto léky patří lithium, Depakote, Neurontin, Lamictal a Topamax.[28]
  • Antipsychotika jsou léky, které pomáhají zmírňovat psychotické příznaky, jako jsou halucinace, nebo bludy během manických fází. Patří mezi ně Zyprexa, Risperdal, Abilify, nebo Saphris.[29]
  • Antidepresiva jsou léky, kterými se léčí bipolární deprese a patří mezi ně Lepraxo, Zoloft, Prozac a další. Příznaky úzkosti se léčí Xanaxem, Klonopinem, nebo Lorazepamem. [30]
  • Léky by měl vždy předepisovat kvalifikovaný lékař a měli byste je brát přesně podle jeho doporučení, abyste se vyhnuli zdravotním příznakům.
  • Pokud máte strach, že vy nebo někdo z vašich blízkých trpí bipolární poruchou, vyhledejte terapeuta, nebo psychiatra.
  • Pokud vy nebo někdo z vašich blízkých trpíte sebevražednými tendencemi, ihned kontaktujte někoho z rodiny, nebo nějakého kamaráda. Můžete zavolat také na Linku bezpečí, nebo na policii.[31]
  Reklama


Tipy

 • Pokud užíváte drogy, nebo pijete alkohol, tyto látky vám u bipolární poruchy mohou způsobovat změny nálad. Když je přestanete užívat, uleví se vám.
Reklama

Varování

 • Tento článek pouze uvádí běžné příznaky bipolární poruchy – neslouží ani jako diagnóza, ani jako léčba. Pokud máte pocit, že trpíte bipolární poruchou, vyhledejte odbornou pomoc.


Reklama

Reference

 1. http://www.webmd.com/bipolar-disorder/news/20050617/bipolar-disorder-more-common-than-expected
 2. Radu, D.A., Chirita, R., Untu, I., Sacuiu, I., Lupu, V.V., Ciubara, A., & Burlea, L.C. (2014). Bipolar disorder in children: diagnostical challenge. Revista Romana de Pediatrie, 58(2).
 3. Radu, D.A., Chirita, R., Untu, I., Sacuiu, I., Lupu, V.V., Ciubara, A., & Burlea, L.C. (2014). Bipolar disorder in children: diagnostical challenge. Revista Romana de Pediatrie, 58(2).
 4. http://www.webmd.com/bipolar-disorder/guide/bipolar-disorder-warning-signs
 5. http://www.nimh.nih.gov/health/topics/bipolar-disorder/index.shtml#part_145404
 6. http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/bipolar-disorder/basics/symptoms/con-20027544
 7. http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/bipolar-disorder/basics/symptoms/con-20027544
 8. American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders: DSM-5. Washington DC: American Psychiatric Association.
 9. http://www.webmd.com/bipolar-disorder/guide/bipolar-disorder-warning-signs
 1. American Psychiatric Association. (2000). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (4th ed., text rev.). Washington, DC: Author.
 2. American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders: DSM-5. Washington DC: American Psychiatric Association.
 3. American Psychiatric Association. (2000). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (4th ed., text rev.). Washington, DC: Author.
 4. http://psychcentral.com/disorders/bipolar-disorder-with-mixed-features/
 5. http://www.helpguide.org/mental/bipolar_disorder_symptoms_treatment.htm
 6. American Psychiatric Association. (2000). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (4th ed., text rev.). Washington, DC: Author.
 7. American Psychiatric Association. (2000). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (4th ed., text rev.). Washington, DC: Author.
 8. American Psychiatric Association. (2000). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (4th ed., text rev.). Washington, DC: Author.
 9. http://www.webmd.com/bipolar-disorder/guide/bipolar-2-disorder
 10. American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders: DSM-5. Washington DC: American Psychiatric Association.
 11. American Psychiatric Association. (2000). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (4th ed., text rev.). Washington, DC: Author.
 12. American Psychiatric Association. (2000). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (4th ed., text rev.). Washington, DC: Author.
 13. American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders: DSM-5. Washington DC: American Psychiatric Association.
 14. http://www.helpguide.org/mental/bipolar_disorder_symptoms_treatment.htm
 15. American Psychiatric Association. (2000). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (4th ed., text rev.). Washington, DC: Author.
 16. http://www.mayoclinic.com/health/bipolar-disorder/DS00356/DSECTION=symptoms
 17. American Psychiatric Association. (2000). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (4th ed., text rev.). Washington, DC: Author.
 18. Young, L.T. (2004). What exactly is a mood stabilizer? Journal of Psychiatry and Neuroscience, 29(2), pp. 87-88.
 19. http://psychcentral.com/lib/mood-stabilizers-for-bipolar-disorder/00059
 20. http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/bipolar-disorder/basics/treatment/con-20027544
 21. http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/bipolar-disorder/basics/treatment/con-20027544
 22. http://www.mayoclinic.com/health/bipolar-disorder/DS00356/DSECTION=symptoms

O tomto Wiki Čeština

Wiki Čeština: Trudi Griffin, LPC, MS
Spoluautorem článku je :
Licencovaná profesionální poradkyně
Tento článek spoluautorem článku je Trudi Griffin, LPC, MS. Trudi Griffin je licencovaný profesionální poradce ve Wisconsinu. V roce 2011 získala titul MS v Klinickém poradenství pro duševní zdraví na Marquette University. Tento článek byl zobrazen 13 617 krát

Jak poznat, zda trpíte bipolární poruchou - Wiki Duševní zdraví a psychická rovnováha Čeština

Bipolární porucha je porucha nálady, která postihuje mezi 1 a 4.3% americké populace. [1] X Zroj výzkumu Běžně se projevuje obdobími dobré nálady, která se nazývají mánie. Tyto manické epizody se střídají s depresivní náladou. Bipolární porucha se často začíná projevovat velmi brzy. Výzkumy prokázaly, že 1.8% dětí a dospívajících touto poruchou trpí. [2] X Zroj výzkumu Radu, D.A., Chirita, R., Untu, I., Sacuiu, I., Lupu, V.V., Ciubara, A., & Burlea, L.C. (2014). Bipolar disorder in children: diagnostical challenge. Revista Romana de Pediatrie, 58(2). Typicky se tato nemoc ovšem diagnostikuje nejčastěji před třicátým, nebo krátce po třicátém roce života. [3] X Zroj výzkumu Radu, D.A., Chirita, R., Untu, I., Sacuiu, I., Lupu, V.V., Ciubara, A., & Burlea, L.C. (2014). Bipolar disorder in children: diagnostical challenge. Revista Romana de Pediatrie, 58(2). V tomto článku se dozvíte, zda vy, nebo někdo z vašich blízkých může trpět bipolární poruchou.

Stránka byla zobrazena 13 617 krát.

Pomohl vám tento článek?

Reklama