Hra Whist, která pochází z 18. století je předchůdkyní mnoha zdvihových karetních her, jako bridže nebo srdce. V původní formě se jedná o zábavnou hru založenou na strategii a komunikaci čtyř hráčů. Při hraní novější a složitější varianty, která se anglicky označuje „bid/contract whist“ („tipovací whist“), hráči před začátkem hry tipují, kolik zdvihů získají.

Metoda 1
Metoda 1 ze 2:

Základní whist

 1. 1
  Rozdělte se do dvou dvojic. Whist se vždy hraje ve dvou týmech. Rozesaďte se do kruhu tak, že každý hráč bude sedět mezi svými dvěma protivníky a naproti svému spoluhráči.
  • Například dva hráči týmu A a dva hráči týmu B vedle sebe budou sedět v pořadí ABAB.
 2. 2
  Zamíchejte karty a rozdejte je hráčům. Začněte u hráče nalevo od vás a pokračujte po směru hodinových ručiček. Každý hráč, včetně vás, by nakonec měl mít 13 karet přesně.
  • Můžete se společně dohodnout na tom, kdo bude jako první rozdávat, nebo vybrat náhodně.
  • Před rozdáváním karet vyndejte z balíku všechny žolíky.
  • Při turnaji s neznámými lidmi, první hráč karty míchá, druhý snímá a třetí rozdává. U karetních her je to obvyklé a snižuje se tím možnost podvádění.
 3. 3
  Ukažte poslední rozdanou kartu všem hráčům. Barva této karty (srdce, piky, trefy nebo káry) jsou pro dané kolo trumfové a vždy přebijí karty jiné barvy. (Pro detailnější informace pokračujte ve čtení.)
  • Tuto kartu má v ruce rozdávající hráč. Ujistěte se, že ji před tím, než si ji rozdávající vzal do ruky k ostatním kartám, všichni hráči viděli.
  • Pokud poslední rozdávaná karta nepřipadne rozdávajícímu, měli by všichni zkontrolovat své karty a ujistit se, že jich mají přesně 13. Nezapomeňte vždy rozdávat karty od hráče nalevo od rozdávajícího a pokračovat po směru hodinových ručiček.
  • Jedná se o jedinou kartu, která bude ukázána. Všechny ostatní jsou před zahráním schované v ruce.
 4. 4
  Vysvětlete všem uspořádání karet. Hierarchie karet se řídí podle standartního systému, ve kterém jsou esa nejvýš.
  • Od nejnižších po nejvyšší: dvojky, trojky, čtyřky, (…), devítky, desítky, spodci, královny, králové, esa.
 5. 5
  Hráč nalevo od rozdávajícího vyloží kartu lícem vzhůru. Tato karta zůstane na stole tak, aby ji každý viděl.
  • Této kartě se kvůli tomu, že je na stole jediná říká vedoucí karta. Jakmile bude zahrán zdvih, zahrané karty se dají na stranu a novou vedoucí kartu vyloží hráč, který zahrál zdvih.
  • Vedoucí kartou může být jakákoliv karta.
 6. 6
  Další tři hráči postupně hrají karty stejné barvy. Postupuje se po směru hodinových ručiček (doleva) a všichni hráči postupně umístí lícem vzhůru kartu vedle předchozích zahraných karet.[1]
  • Pokud má hráč v ruce jakoukoliv kartu stejné barvy jako má vedoucí karta, musí ji zahrát.
  • Nemá-li žádnou kartu stejné barvy, může zahrát jakoukoliv jinou kartu.
  • Pokud je na stole více, než jedna barva, určuje, jakou barvu můžete hrát pouze původní, vedoucí karta.
  • Například hráč A zahraje jako vedoucí kartu trefovou 10. Hráč B si vybere z tref, které má v ruce a zahraje trefového krále. Hráč 3 nemá ani jednu trefovou kartu, takže si vybere jakoukoliv kartu, kterou má v ruce a zahraje károvou 3. Hráč D má v ruce jedinou trefovou kartu trefového spodka a tu musí zahrát.
 7. 7
  Rozhodněte, kdo získá zdvih. Čtyřem zahraným kartám se říká zdvih/štych. Jeden hráč tento zdvih získá a položí si ho rubem vzhůru na stranu, aby ho později použil k spočítání skóre. Pomocí těchto jednoduchých pravidel určíte, kdo zdvih vyhraje a bude si ho moci vzít:
  • Byla-li zahrána jedna nebo více karet trumfové barvy, vyhrává ten, který vyložil nejvyšší kartu této barvy.
  • Pokud ve zdvihu nejsou žádné trumfové karty, vyhraje ten, kdo zahrál nejvyšší kartu vedoucí barvy.
  • Pamatujte, že trumfová karta byla určená ukázáním karty na začátku hry. Máte-li problém si její barvu zapamatovat, tak si ji napište.
  • Karty ze zdvihu se nevrací do ruky. V dané hře už se s nimi hrát nebude.
 8. 8
  Vítěz posledního zdvihu pokládá vedoucí kartu dalšího zdvihu. Po tom, co si vítěz dal karty posledního zdvihu na svojí kupičku, položí novou kartu. Pro každý zdvih platí stejná pravidla:
  • První hráč může zahrát jakoukoliv kartu.
  • Další tři hráči v pořadí po prvním hráči odehrají po směru hodinových ručiček. Každý hráč musí zahrát stejnou barvu, jako je na vedoucí kartě, má-li ji. Jinak může zahrát jakoukoliv kartu, kterou má.
  • Zdvih vyhraje ten, kdo zahrál nejvyšší trumfovou kartu. Pokud nebyly zahrány žádné trumfové karty, vyhrává nejvyšší a vedoucí barvy.
 9. 9
  Pokračujte ve hraní, než všem dojdou karty. Vzhledem k tomu, že karty byly rozdány rovnoměrně, měli by každému dojít při stejném zdvihu.
  • Aby bylo počítání bodů snazší, snažte se, aby od sebe všechny zdvihy, které jste vyhrály, byly odděleny. To můžete udělat jednoduše tak, že je budete dávat na sebe, ale ne do stejné polohy. (První zdvih bude směřovat od severu na jih, druhý od východu na západ, třetí zase od severu na jih, atd.)
 10. 10
  Spočítejte body každého týmu. Body získáváte jako týmy, ne jako jednotlivci.
  • Spočítejte zdvihy každého týmu. Pokud Frodo získal v tomto kole 3 zdvihy a jeho partner Sam získal 4 zdvihy, sečtou je a mají společně 7 zdvihů.
  • Vítězný tým odečte od počtu svých zdvihů 6. To je jejich skóre za dané kolo. (Takže Frodo a Sam by získali 1 bod.)
  • Tým, který prohrál, v tomto kole žádné body nedostane.
  • Počítejte zdvihy (skupinky 4 karet) a ne všechny vyhrané karty.
 11. 11
  Hrajte další kola, než některý z týmů získá pět bodů. Před dalším kolem:
  • Zamíchejte všechny karty.
  • Novým rozdávajícím je hráč po levici posledního rozdávajícího. (V každém kole se rozdávající posouvá po směru hodinových ručiček.)
  • Stejně jako v posledním kole se poslední rozdaná karta všem ukáže a určí trumfovou barvu. V každé hře je jen jedna trumfová barva.
  Reklama
Metoda 2
Metoda 2 ze 2:

Tipovací Whist

 1. 1
  Ujistěte se, že každý z hráčů zná pravidla whistu. Tipovací whist začíná tipováním, které nebude dávat smysl nikomu, kdo nezná pravidla whistu.
  • (Naštěstí jsou pravidla klasického whistu napsána přímo na této stránce!)
 2. 2
  Do balíku vmíchejte dva různé žolíky. Hráči by se měli shodnout, který žolík bude "velký", a který "malý". Balík by nyní měl mít 54 karet.
 3. 3
  Rozdejte každému hráči 12 karet a 6 karet dejte na kupičku. Této kupičce šesti karet se říká koťátko. Hráči se mohou podívat na své karty, ale koťátko zůstane rubem vzhůru.
 4. 4
  Hráč nalevo od rozdávajícího buďto učiní tip, nebo se zdrží. Existuje několik různých tipů, které hráč může učinit. V zásadě se jedná o tip (nebo "smlouvu"), že hráčův tým získá určité množství zdvihů.[2]
 5. 5
  Každý tip musí být číslo mezi 1 a 7. Jedná se o množství bodů, o kterém tipující hráč tvrdí, že je získá.
  • Vzhledem k tomu, že prvních šest zdvihů nepřinese týmu žádné body, přičtěte k tipu 6, abyste zjistili, kolik zdvihů musí hráčův tým získat, aby uspěl. Když si tipne trojku, slibuje, že vyhraje alespoň 9 zdvihů.
 6. 6
  "Sestupný" vítězný tip mění hodnoty karet. Tip "čtyři" nebo "čtyři vzestupný" slibuje vyhrát alespoň 4 body (10 zdvihů), kdy mají karty obvyklé hodnoty. Tip "čtyři sestupný" slibuje vyhrát alespoň čtyři body při kartách, které mají částečně rozdílné hodnoty:[3]
  • Vzestupné (nebo normální)hodnocení karet od nejnižších po nejvyšší je: 2, 3, (...), 10, J, Q, K, A, malý žolík, velký žolík. Oba žolíky jsou považovány za trumfy.
  • Sestupné hodnocení karet od nejnižších po nejvyšší je: K, Q, J, 10, (...), 2, A, malý žolík, velký žolík. Oba žolíky jsou považovány za trumfy.
  • Všimněte si, že esa mají vysokou hodnotu i při sestupném hodnocení!
 7. 7
  "Netrumfový" tip slibuje hrát kolo bez trumfové barvy. Tip "netrumfových sedm" říká, že tým, který tipuje, vyhraje 7 bodů (všech 13 zdvihů) a že v daném kole nebudou žádné trumfy.
  • Pokud vyhraje netrumfový tip, tak jsou v daném kole žolíci bezvýznamní a nikdy nemohou vyhrát zdvih.
  • Nemůžete učinit "netrumfový vzestupný" nebo "netrumfový sestupný" tip.
 8. 8
  Každý hráč postupně po směru hodinových ručiček buď učiní tip, nebo se zdrží. Každý tip musí být vyšší než poslední vyřčený tip, podle následujících pravidel:
  • Tip je vždy vyšší než tip s nižším číslem. Jakýkoliv tip "čtyři" přehraje tip se "tři".
  • "Sestupný" tip je vyšší než "vzestupný" tip stejné hodnoty. Pamatuje, že tip, který není blíže určený (např. "pět"), se považuje za vzestupný tip.
  • "Netrumfový" tip je vyšší než jakýkoliv jiný tip stejné hodnoty.
 9. 9
  Pokud se ostatní tři hráči zdrží, poslední vyřčený tip vyhrává. Pravidla vyřčená v daném tipu jsou pro dané kolo účinná, potom co vítěz rozhodne:
  • Pokud byl vítězný tip trumfový, vzestupný, sestupný, nebo blíže neurčený, vítěz rozhodne, jaká barva je v daném kole trumfová.
  • Pokud byl vítězný tip netrumfový, vítěz rozhodne, zda se bude hrát se vzestupným nebo sestupným hodnocením.
  • Pokud se všichni první tři hráči zdrží, musí rozdávající vyřknout tip a automaticky tipování vyhrává.
 10. 10
  Vítězný tipující se podívá na kupičku karet, která je stranou. Šest karet v tomto "koťátku" se počítá jako vítězův první zdvih. S tím se pojí další zvláštní pravidla:
  • Pokud nebyl vítězný tip netrumfový, ukáže vítěz karty v koťátku všem hráčům.
  • Nyní může vítěz tajně vyměnit jakékoliv množství karet z ruky za karty z koťátka. Ostatní hráči vidí, kolik karet je vyměněno, ale ne jaké.
 11. 11
  Hrajte kolo whistu. Kromě zvláštních pravidel určených vítězným tipem, mezi která patří hodnota žolíků, se zdvihová část hry nezměnila.
  • Pravidla této části jsou přesněji vypsána u pravidel základního whistu.
  • Vzhledem k tomu, že vítěz tipovací části získal první zdvih (koťátko), vyloží tento vedoucí kartu dalšího zdvihu.
 12. 12
  Stanovte bodování. Pouze tým, který vyhrál tipovací část, může získat body, ale teoreticky o ně může také přijít:
  • Tým který vyhrál tipování spočítá kolik v kole získal zdvihů. Mezi ně se počítá i "koťátko", které se dalo stranou při rozdávání karet. (Počítá se jako jeden zdvih.)
  • Pokud tým, který vyhrál tipování, dosáhne svého cíle, co se bodů týče, dostane body normálně. (Nezapomeňte, že prvních šest zdvihů nepřináší žádné body. Každý další zdvih má hodnotu jednoho bodu.)
  • Pokud tým, který vyhrál tipování, svého cíle nedosáhne, ztratí tolik bodů, kolik jim k jejich cíli chybělo. Například, tipovali-li 7 a získají jenom 3 body (9 zdvihů), přijdou o čtyři body.
 13. 13
  Hrajte další kola, dokud se nedostanete na předem určené skóre. Obvykle se hraje, než jeden tým získá celkem pět bodů (a vyhraje) nebo mínus pět bodů (a prohraje).
  Reklama

Tipy

 • Na turnaji, při kterém hraje několik stolů najednou, mohou organizátoři určit, že místo toho, aby se hráči snažili dosáhnout určitého skóre, odehrají daný počet kol. Díky tomu pak každý stůl skončí přibližně ve stejnou dobu.
 • Abyste neztráceli čas mícháním, mějte druhý balík, který někdo bude míchat, zatímco rozdávající bude rozdávat karty z prvního balíku. Balíky střídejte a nebude mezi koly nikdy muset čekat.
 • Před hráče po levici od rozdávajícího můžete položit druhý balík karet, nebo něco jiného, abyste v dalším kole věděli, kdo má rozdávat.
 • Někteří hráči určí jako trumf postupně všechny barvy, místo toho aby na začátku jednu kartu ukázali.[4] Nejdříve srdce, pak káry, pak piky a pak trefy. V pátém kole se pak buď vrátíte zpátky k srdcím, nebo, volitelně, kolo odehrajete, bez jakýkoliv trumfů, (a k srdcím se vrátíte v šestém kole).
 • Aby byl tipovací whist riskantnější, vyžaduje mnoho hráčů jako minimální tip místo jednoho štychu tři.
Reklama

Varování

 • Nikdy není dovoleno zmínit, nebo ukázat jaké máte v ruce karty, s jedinou výjimkou – trumfovou kartou.
Reklama

Věci, které budete potřebovat

 • Přesně 4 hráče
 • Standartní 52 kartový balíček hracích karet
 • Dva různé žolíky (pouze u tipovacího whistu)
 • Volitelně druhý balík, díky kterému nebudete muset mezi koly míchat.

O tomto wikiHow

wikiHow je "wiki", což znamená, že na jednom článku se podílí více autorů. Na vytvoření tohoto článku pracovali dobrovolní autoři, kteří jej v průběhu času upravili a vylepšili. Tento článek byl zobrazen 4 769 krát

Jak hrát karetní hru Whist - Wiki How Čeština

Hra Whist, která pochází z 18. století je předchůdkyní mnoha zdvihových karetních her, jako bridže nebo srdce. V původní formě se jedná o zábavnou hru založenou na strategii a komunikaci čtyř hráčů. Při hraní novější a složitější varianty, která se anglicky označuje „bid/contract whist“ („tipovací whist“), hráči před začátkem hry tipují, kolik zdvihů získají.

Stránka byla zobrazena 4 769 krát.

Pomohl vám tento článek?

Reklama