Die punt (.) sluit 'n stelsin af. Dit kan ook as skryfteken by afkortings en voorletters, of as simbool by getalle en/of in rekenaarkode gebruik word. (AWS, 2017)

Afsluiting van sinne en sinsdele

  • Die punt sluit 'n stelsin af.

Bv: Die hond loop in die straat rond.

  • Die punt sluit indirekte vrae af.

Bv: Sy het gevra wat sy naam is.

  • Die punt wat deel is van 'n afkorting aan die einde van 'n sin, vervang die punt aan sinseinde.

Bv: Werner eet graag perskes, appelkose, pere, appels, ens.

Opskrifte en publikasiename

Die punt word nie by koerantopskrifte, paragraaftitels, tabeltitels, boektitels en koerantname gebruik nie.

Bron

Afrikaanse woordelys en spelreëls, 2017. Kaapstad: Pharos