Jak vysát z nádrže palivo

Věřte nebo ne, vědět, jak z nádrže vysát palivo se nemusí hodin jen drobným zlodějíčkům! Taková schopnost se může hodit v celé řadě situací – ať už když vám dojde benzín kilometry od civilizace, při zazimování vozu, nebo když prostě potřebujete dolít benzín do sekačky, aniž byste museli jet na pumpu. Pokračujte na první krok návodu a naučte se vysát palivo z nádrže pouze s pomocí pár kusů plastové hadice a prázdného kanystru. Poznámka: tyto metody nemusí fungovat u nádrží vybavených speciálními zábranami proti vysávání paliva (ačkoliv některé z nich lze otevřít a podržet šroubovákem).

Metoda 1
Metoda 1 ze 3:

Vysání paliva pomocí vytvoření tlaku v nádrži

 1. 1
  Najděte si kanystr nebo jinou nádobu, do které palivo odsajete. Postačí jakýkoliv klasický kanystr na benzín odpovídající velikosti, pokud jej lze uzavřít. Jelikož jsou plyny unikající z paliva zdraví nebezpečné a neměli byste riskovat ani rozlití paliva, není příliš dobrý nápad přepravovat palivo v kyblíku či jiné otevřené nádobě. Může to být dokonce i nebezpečné.
 2. 2
  Najděte nebo kupte plastovou hadičku o průměru 2,5 cm. Palivo budete vysávat z nádrže tak, že jje nasajete přes hadici či trubičku do kanystru. Nejvhodnější je průhledná hadička, protože v ní uvidíte pohybující se palivo. Protože však touto metodou neriskujete nasátí paliva do úst, poslouží v nouzi i hadička neprůhledná.
  • Pro tuto metodu budete potřebovat dva kusy hadice – jednu dostatečně dlouhou na to, aby dosáhla hluboko do nádrže, a druhou kratší, která dosáhnete jen dovnitř nádrže. Můžete buďto koupit dva samostatné kusy hadice, nebo rozříznout jednu na dvě kratší – efekt bude stejný.
 3. 3
  Kanistr položte na zem poblíž víčka nádrže auta. Vysávání paliva funguje díky gravitaci – jakmile palivo naženete do hadice, bude přirozeně téct dále, dokud bude hadice níže než hladina paliva v nádrži. Proto obvykle stačí nádobu či kanystr postavit na zem pod nádrž.
 4. 4
  Obě hadice strčte do nádrže. Delší kus hadice zastrčte hluboko do nádrže (druhý konec nechte v prázdném kanystru). Konec této hadice musí být zcela ponořen v palivu v nádrži – jelikož do ní však nevidíte, můžete to ověřit tak, že do hadice opatrně (abyste nevdechli výpary) fouknete a budete poslouchat, zda palivo bublá. Kratší hadici zasuňte do nádrže jen pár centimetrů tak, aby ležely obě hadice vedle sebe.
 5. 5
  Prostor okolo hadic utěsněte kusem látky. Tato metoda využívá zvýšení tlaku v nádrži k vyhnání paliva skrz delší hadici do nádoby. Aby vznikl přetlak, je nutné, aby vzduch z nádrže nemohl unikat. Vezměte levnou utěrku nebo ručník (u kterého vám nevadí, že se zašpiní) a obalte jím hadice, aby vznikla těsná zátka. Látka by měla hadice pevně obepínat, neměla by je však svírat a bránit průchodu vzduchu a paliva.
  • Pokud vám nejde otvor utěsnit, zkuste hadr namočit do vody, vyždímat, a pak jím obalit hadice. Mokrou látkou obvykle vytvoříte těsnější zátku.
 6. 6
  Když jste připraveni, vžeňte do kratší hadice vzduch. Zkontrolujte, že je delší hadice pevně zasunutá do kanystru, a pak foukněte do kratší hadice. Tím zvýšíte tlak vzduchu v nádrži. Foukat můžete jak ústy (v tom případě ale dávejte pozor, abyste se z hadice nenadechli, jinak vdechnete výpary), tak snáze s pomocí mechanické vzduchové pumpy. Když do kratší hadice naženete vzduch, zvýší se tlak vzduchu nad palivem v nádrži, čímž dojde k vytlačení paliva do delší hadice, a poté do kanistru.
  • Pokud vám to nejde, zkontrolujte těsnost uzávěru okolo hadic. Zásadní je zajistit, že se do nádrže ani z ní nedostane vzduch jinudy, než právě krátkou hadicí.
 7. 7
  Kontrolujte proud paliva. Při foukání do nádrže byste měli vidět, jak se palivo pohybuje delší hadicí do kanystru (pokud máte průhlednou hadici). Jakmile začne palivo volně téci do kanystru, můžete přestat foukat – o zbytek práce se postará gravitace. Když chcete s odsáváním paliva přestat, zakryjte konec delší hadice palcem, zvedněte ji nad úroveň hladiny paliva v motoru, a pak palec sundejte. Všechno palivo zbylé v hadici odteče zpět do nádrže. Gratulujeme! Máte hotovo. Vytáhněte hadice a nádrž zavřete.
  • Pokud palivo z hadice nesteče zpět do nádrže, zkontrolujte, že není krátká hadice ucpaná, a případně ještě odstraňte látku těsnící prostor kolem hadic. Z nádrže musí uniknout vzduch, aby vznikl prostor pro palivo tekoucí zpět.
  Reklama
Metoda 2
Metoda 2 ze 3:

S pomocí odsávačky paliva

 1. 1
  Kupte si nebo sežeňte pumpu nad odsávání paliva. Pokud nechcete pracovat s improvizovanou odsávačkou, můžete si za 150 – 250 Kč pořídit specializovanou odsávačku paliva. Tyto pumpy existují v řadě velikostí a provedení – některé jsou automatické, jiné ruční. Většina z nich však funguje podobně – pumpa uprostřed kusu hadice vytváří podtlak, který vytahuje kapalinu z jednoho konce hadice na druhý.
  • Tyto pumpy vám umožní palivo odsávat bez rizika ušpinění rukou nebo vdechnutí výparů z paliva. Jsou tedy ideálním řešením pro opatrnější jedince.
 2. 2
  Na zem vedle palivové nádrže položte kanystr a natáhněte do něj hadici z nádrže. Stejně jako u ostatních metod v tomto článku, i zde slouží podtlak jen k zajištění prvotního impulzu, kterým odsávání spustíte. Jakmile začne palivo téci, o zbytek práce se postará gravitace. K tomu je však zásadní mít kanystr umístěný pod úrovní hladiny paliva v nádrži.
  • Poznámka: odsávací pumpy mají jeden konec určený k nabírání tekutiny, zatímco druhý slouží k jejímu vylučování. Zkontrolujte, že používáte oba konce správně. Pokud dáte pumpu opačně, jen si do nádrže napumpujete vzduch.
 3. 3
  Až budete připraveni, začněte pumpovat. Jelikož odsávačky paliva fungují mnoha způsoby, nelze zde stanovit přesný postup. Pokud máte ruční pumpu, nejspíše budete muset pohybovat pístem tam a zpět, nebo mačkat nafukovací baňku. U elektrické pumpy obvykle stačí zapnout vypínač.
  • U většiny ručních pump stačí pro rozpohybování kapaliny několikrát zapumpovat. Poté by již mělo palivo téci samo.
  • Některé automatické pumpy je nutné během vysávání paliva ponechat zapnuté, jiné ne. Konkrétní informace najdete v návodu, který jste k pumpě dostali.
 4. 4
  Když se blížíte požadované hladině paliva, zvedněte konec hadice (nebo celý kanistr), čímž přerušíte proud paliva. Zvednutím konce hadice nad úroveň hladiny paliva v nádrži se směr toku paliva obrátí, takže veškeré palivo zbylé v pumpě steče zpět do nádrže. Pokud pracujete s automatickou pumpou, nyní ji vypněte.
 5. 5
  Vytáhněte odsávačku paliva z nádrže. Když z hadic vyteče přebytečné palivo, můžete je bezpečně vytáhnout z nádrže. A máte hotovo. Zavřete nádrž i kanystr, a poté můžete bezpečně rozebrat a uschovat palivovou pumpu.
  • Některé odsávačky je nutné po použití vyčistit. Pro další informace nahlédněte do přiloženého návodu. Často je nutné pumpu propláchnout směsí vody a mýdla, a následně nechat vyschnout.
  Reklama
Metoda 3
Metoda 3 ze 3:

Klasické vysávání paliva ústy (nedoporučujeme)

 1. 1
  Uvažte riziko otravy palivem. Palivo obsahuje řadu chemických sloučenin zvaných uhlovodíky, které jsou pro člověka jedovaté. [1] Spolknutí paliva nebo vdechnutí jeho výparů může vést k řadě nepříjemných (a potenciálně život ohrožujících) příznaků, například ke stiženému dýchání, lokálnímu podráždění, ztrátě zraku, bolestem žaludku, zvracení (někdy s krvácení), malátnosti, kognitivním poruchám a řadě dalších. Pokusíte-li se využít tuto metodu, učiňte veškerá možná opatření zabraňující ve spolknutí paliva či vdechnutí jeho výparů
  • Pokud jste byli jakýmkoliv způsobem vystaveni kontaktu s palivem a začínáte pociťovat tyto příznaky, okamžitě zavolejte záchrannou službu nebo místní toxikologickou centrálu.
 2. 2
  Sežeňte si čirou hadici o průměru 2,5 cm a uzavíratelnou nádobu. Stejně jako v předchozí metodě, i tady potřebujete kus hadice a nádobu na zachycení paliva. A stejně jako výše, i tady je důležité použít uzavíratelný kanystr, abyste zabránili rozlití paliva nebo vdechování jeho výparů. U této metody navíc není použití průhledné hadice jen silně doporučené, nýbrž přímo nutné. Protože je požití paliva zdraví nebezpečné, musíte být schopni sledovat úroveň paliva proudícího hadicí tak, abyste ji mohli včas vytáhnout z úst.
 3. 3
  Jeden konec nádrže zasuňte do palivové nádrže auta. Kanystr položte na zem poblíž nádrže. Jeden konec hadice zasuňte do nádrže tak, aby byl pod úrovní hladiny paliva. Zjistíte to tak, že do druhého konce hadice fouknete (opatrně, abyste nevdechli výpary z ní) a budete poslouchat, zda se ozve bublání.
 4. 4
  Volný konec hadice si vložte do úst. V této metodě vytváříte v hadici ústy podtlak, který vytáhne palivo z nádrže. Jakmile začne palivo volně téci, bude proud nadále udržovat gravitace. Musíte však dávat pozor, abyste nespolkli palivo, ani nevdechli jeho výpary. Když máte hadici v ústech, dýchejte pouze nosem a bedlivě sledujte úroveň hladiny paliva v hadici.
 5. 5
  Prsty držte okolo hadice blízko úst, abyste ji byli připraveni stisknout dřív, než se vám palivo dostane do úst. Při sání může palivo z hadice téct velmi rychle. Jednu ruku proto mějte připravenou k zastavení tekoucího paliva tak, aby se vám žádné nedostalo do úst.
 6. 6
  Nasajte z hadice a sledujte tok paliva. Riziko vdechnutí výparů minimalizujete (avšak neodstraníte) tím, že budete sát jen ústy, nikoliv plícemi – tak, jako byste potahovali z doutníku, a ne z cigarety. Jakmile začne palivo téci hadicí, může se přiblížit vcelku rychle, takže buďte ve střehu. Když máte palivo asi 15 cm od úst, hadici na konci pevně zahněte (zlomte) a vytáhněte z úst.
 7. 7
  Podívejte se, jestli jsou v hadici bublinky vzduchu. Ty jsou často při vysávání paliva překážkou, protože brzdí tok paliva a nutí vás sát větší silou, což může být nebezpečné. Pokud v hadici uvidíte bublinky, hadici narovnejte, a nechte palivo ztéci zpět do nádrže auta. Pak to zkuste znovu.
  • Snažte se hadici nastavit tak, abyste sáli přímo z místa nad nádrží. Některé zdroje uvádějí, že bublinky více vznikají, když hadice namísto shora dolů směřuje i do stran.
 8. 8
  Konec hadice strčte do kanystru a uvolněte sevření. Palivo by mělo začít téci do kanystru. Odteď už jej požene z nádrže do kanystru síla gravitace. Sledujte proud paliva a kontrolujte, že se kanystr plní rovnoměrnou rychlostí.
 9. 9
  Když se blížíte požadovanému množství paliva, vytáhněte hadici z nádrže. Tím zastavíte tok paliva z nádrže a umožníte palivu z hadice ztéci do kanystru. Počítejte však s množstvím paliva, které v hadici zbývá – nečekejte s vytažením hadice moc dlouho, jinak vám kanystr přeteče.
  • Další možností je jednoduše zacpat volný konec hadice a zvednout jej nad úroveň hladiny paliva v nádrži. Gravitace stáhne palivo zpět do nádrže. Můžete také zvednout celý kanystr i s hadicí, výsledek bude stejný.
 10. 10
  Jakmile vyteče všechno palivo, hadici z kanystru vytáhněte. Hotovo! Zavřete nádrž u auta a také uzávěr kanystru, abyste zabránili vdechnutí výparů paliva.
  Reklama

Varování

 • Dávejte pozor, aby se vám palivo nedostalo do úst. Používejte pouze průhlednou hadici, ve které lze sledovat hladinu paliva. Vdechnutí či spolknutí paliva může způsobit spoustu zdravotních obtíží.
 • Výpary z paliva mohou škodit plicím, a navíc mají odpornou chuť. Pokud chcete, použijte raději odsávačku paliva.
 • Dávejte pozor, aby vám kanystr nepřetekl.
Reklama

Věci, které budete potřebovat

 • Kanystr
 • Hadici (ideálně průhlednou)
 • Odsávačku paliva
 • Auto s palivem v nádrži

O tomto Wiki Čeština

Wiki Čeština: Matthew Rava
Spoluautorem článku je :
Expert na opravy automobilů
Tento článek spoluautorem článku je Matthew Rava. Matthew Rava je odborníkem na opravy automobilů a spoluzakladatelem a vedoucím marketingu brzd pro vás. Specializuje se na opravy automobilů, které se týkají brzd. Matthew získal titul BS z West Chester University of Pennsylvania. Tento článek byl zobrazen 37 030 krát

Jak vysát z nádrže palivo - Wiki Auta a Ostatní vozidla Čeština

Věřte nebo ne, vědět, jak z nádrže vysát palivo se nemusí hodin jen drobným zlodějíčkům! Taková schopnost se může hodit v celé řadě situací – ať už když vám dojde benzín kilometry od civilizace, při zazimování vozu, nebo když prostě potřebujete dolít benzín do sekačky, aniž byste museli jet na pumpu. Pokračujte na první krok návodu a naučte se vysát palivo z nádrže pouze s pomocí pár kusů plastové hadice a prázdného kanystru. Poznámka: tyto metody nemusí fungovat u nádrží vybavených speciálními zábranami proti vysávání paliva (ačkoliv některé z nich lze otevřít a podržet šroubovákem).

Stránka byla zobrazena 37 030 krát.

Pomohl vám tento článek?

Reklama