Mnoho lidí není spokojeno se svým životem, nebo dokonce sami se sebou. Pokud máte pocit, že musíte změnit to, kým jste, máte štěstí – je to totiž možné! Velká změna může být trochu děsivá, ale když budete ochotní se změnit a stanovíte si jasné cíle, může se vám to podařit. Když změníte to, co děláte, nakonec se vám podaří změnit i to, jací jste a jak sami sebe vnímáte.

Část 1
Část 1 ze 4:

Zhodnoťte své potřeby

 1. 1
  Identifikujte svůj problém. Rozhodli jste se změnit, ale jak to chcete udělat a proč to chcete udělat? Definovat si problém, nebo aspekt sama sebe, který chcete změnit, je jediným způsobem, jak změny dosáhnout. Jakého výsledku chcete docílit?
  • Je mnohem lepší myslet pozitivně. Napište si seznam věcí, které na sobě máte rádi. Pokud je to pro vás těžké, zeptejte se ostatních lidí. Když budete znát své pozitivní vlastnosti, bude pro vás snadnější je později využít k tomu, abyste se zbavili svých negativních vlastností.
  • Napište si jednou větou přesně to, čeho chcete dosáhnout. Ujistěte se, že je to to, co skutečně chcete a ne to, co chtějí ostatní, nebo co byste měli chtít. Když se nebudete chtít změnit, nepodaří se vám to.
  • Potom si napište seznam důvodů, ze kterých této změny chcete dosáhnout. Když budete mít před sebou motivaci ke změně a budete si ji často připomínat, budete stále na správné cestě.
 2. 2
  Stanovte si afirmace. Když si budete opakovat afirmace, neboli si budete stále připomínat své pozitivní vlastnosti, pomůže vám to zjistit, jaké jsou vaše hodnoty a zaměřit se na to, abyste se stali tím, kým chcete být. Nerealistické afirmace (jako například „Akceptuji se naprosto bezpodmínečně“) pravděpodobně nebudou fungovat, protože mohou vyvolat vnitřní rozpor, [1] ale realistické pozitivní afirmace, například „Jsem hodnotný člověk a umím tvrdě pracovat“ vám pomohou zachovat si pozitivní myšlení a dokonce se naučit lépe řešit problémy. [2] Zkuste následující způsob, jak si vytvářet pozitivní afirmace:[3]
  • Mluvte v první osobě
   • Příklad: „Jsem dobrý člověk,“ „Umím tvrdě pracovat,“ „Jsem milý na ostatní.“
  • Využívejte věty typu „umím/mohu...“
   • Příklad: „Mohu dosáhnout svého plného potenciálu,“ „Mohu se stát tím, kým chci být,“ nebo „Dosáhnu všech svých cílů.“
  • Mluvte o sobě v budoucím čase
   • Příklad: „Stanu se tím, kým chci být,“ nebo „Překonám všechny překážky,“ nebo „Dokážu sám sobě, že můžu změnit svůj život.“
 3. 3
  Představujte si svoji změněnou budoucnost. Vizualizace je v podstatě duševní zkouška, která vám může pomoci představit si různé situace. Můžete využít abstraktní vizualizaci (ve vaší hlavě), nebo konkrétnější vyjádření vizualizace, například sbírku obrazů, které představují to, na čem pracujete. [4] Efektivní vizualizace vám pomůže určit konkrétní kroky, které musíte učinit, abyste dosáhli svých cílů a snů. Kromě toho vám vizualizace může pomoci vytvořit si pocit kontroly nad vaší životní situací. [5] Pokud si chcete vizualizovat svoji změněnou budoucnost,
  • Zavřete oči.
  • Představte si své ideální budoucí já. Kým jste? Co děláte? Jak se vaše situace liší od té aktuální? Jak vypadáte? Jaké konkrétní věci, které se ve vašem životě změnily, vám dělají radost?
  • Umožněte si představovat si všechny konkrétní detaily svého ideálního života. Jak váš život vypadá? Snažte se vybavit si specifické věci, zvuky, vůně a chutě. Konkrétní detaily vám umožní dosáhnout reálnější vizualizace.
  • Využijte tuto pozitivní vizualizaci k tomu, abyste si stanovili cíle, které vám pomohou těchto představ dosáhnout.
 4. 4
  Očekávejte narušení.[6] V životě se často setkáváme s věcmi, které jsme neočekávali. Vaše cesta ke změně bude pravděpodobně plná překážek a lidí, kteří se vás budou snažit srazit k zemi. Když budete vědět, že všechny překážky jsou jen menší problémy a že je snadno překonáte, podaří se vám dosáhnout úspěchu.
  • Je velmi důležité zachovat si smysl pro realitu. Neobviňujte sebe ani ostatní za to, že svého cíle nedosahujete. Překážky jsou naprosto normální a nevyhnete se jim.
 5. 5
  Poučte se ze svých neúspěchů. [7] Pravděpodobně se potkáte se situacemi, které budete vnímat jako neúspěchy. Nedosáhnete nějakého svého cíle, nebo se budete muset potýkat s mnoha překážkami, nebo své cíle po cestě naprosto změníte a přetvoříte. Pamatujte si, že neúspěchy nejsou neúspěchy, ale příležitosti. Můžete se toho díky nim spoustu naučit a možná zjistíte, že když budete trochu flexibilnější ohledně svých dlouhodobých cílů, budete mít spokojenější život. [8]
 6. 6
  Mějte trpělivost. Kdyby bylo možné se změnit přes noc, nestálo by to za to. Pravděpodobně nedosáhnete výsledků tak brzy, jak byste si představovali. Někdy je také těžké vidět změnu u sebe tak rychle, jak ji u vás uvidí ostatní lidé. Každý den se trochu měníte a nebude tedy jednoduché sledovat své vlastní změny. Nezapomínejte ale na to, že každá změna se počítá.
  • Když si stanovíte menší cíle, nebo si větší cíle rozdělíte na menší části, pomůže vám to zhodnotit, zda míříte stále správným směrem. Odměňujte se za dosahování těchto malých cílů. Dodá vám to motivaci pokračovat v práci.
  Reklama
Část 2
Část 2 ze 4:

Stanovte si správné cíle

 1. 1
  Zapamatujte si akronym SMDRO. Stanovování cílů je umění a když to uděláte správně, pomůže vám to zajistit, že svých cílů nakonec skutečně dosáhnete. Existuje akronym, který můžete použít k tomu, abyste si stanovili skutečně správné cíle. Zaměřte se na tyto věci: [9] [10]
  • Specifické (konkrétní) cíle
  • Měřitelné (nebo významné) cíle
  • Dosažitelné (nebo akční) cíle
  • Relevantní (na výsledek orientované) cíle
  • Omezené (časově limitované) cíle
 2. 2
  Stanovujte si specifické cíle.[11] Znamená to, že by vaše cíle měly být dostatečně úzké a detailní. Když budete mít příliš široké cíle, nebude pro vás snadné stanovit si konkrétní kroky, které vám pomohou jich dosáhnout. Konkrétnost vašeho plánu je to, co vás přivede k úspěchu.
  • Když si například napíšete „chci být úspěšný,“ je to velmi obecné tvrzení. Úspěch není konkrétním atributem a každý ho vnímá úplně jinak.
  • Konkrétnějším cílem může být například „získat magisterský diplom z oboru sociální práce na místní univerzitě.“ Tento cíl je dostatečně konkrétní.
 3. 3
  Stanovujte si měřitelné cíle. [12] Měli byste být schopni poznat, zda jste svého cíle dosáhli. Pokud nelze určit, zda jste „již tam,“ váš cíl není měřitelný a pravděpodobně ho nedosáhnete.
  • Například cíl „být úspěšný“ není měřitelný. Nepoznáte, kdy budete oficiálně úspěšní a vaše vlastní představa o úspěchu se může změnit ze dne na den (nebo dokonce z hodiny na hodinu).
  • Na druhou stranu „získat magisterský diplom z oboru sociální práce na místní univerzitě“ je měřitelný cíl – snadno poznáte, že jste tohoto cíle dosáhli, až budete na promoci a dostanete svůj diplom do rukou.
 4. 4
  Stanovujte si dosažitelné cíle.[13] Dosažitelnost cílů se liší u každého. To, zda je váš cíl dosažitelný, závisí na mnoha faktorech, z nichž některé není možné ovlivnit. Jedním ze způsobů, jak zjistit, zda je váš cíl dosažitelný, je zeptat se sám sebe, zda máte dostatek znalostí, dovedností a schopností potřebných k tomu, abyste ho dosáhli. [14] Můžete se zamyslet také nad tím, zda je váš cíl možný.
  • Příkladem nemožného cíle je například „stát se nejbohatším/nejchytřejším/nejúspěšnějším člověkem na světě.
  • Dosažitelnějším cílem může být například získat vysokoškolský diplom. Pro některé lidi to může být mít dobrý studijní průměr, nebo dostat se na vysokou školu.
 5. 5
  Zamyslete se nad relevancí svých cílů. [15] Platí to zejména pro krátkodobé cíle, které vedou k dlouhodobějším cílům. Vaše cíle by měly být relevantní v tom ohledu, že by měly zapadat do celého vašeho života. Když budete mít cíl, který vám nebude dávat žádný smysl, budete mít menší šanci na úspěch.
  • Stanovit si například cíl „získat magisterský diplom ze sociální práce na místní univerzitě“ je relevantní pouze v případě, že se chcete věnovat sociální práci (nebo si najít práci v jiném podobném oboru). Pokud je vaším životním cílem stát se pilotem, diplom ze sociální práce by pro vás byl irelevantní, protože by vás nijak nepřiblížil vašemu cíli.
  RADA ODBORNÍKA
  Wiki Čeština: Shannon O'Brien, MA, EdM

  Shannon O'Brien, MA, EdM

  Životní a kariérní kouč
  Shannon O'Brien je zakladatelem a hlavním poradcem společnosti Whole U. (poradenství v oblasti kariéry a životní strategie se sídlem v Bostonu, MA). Prostřednictvím poradenství, seminářů a e-learningu Whole U. umožňuje lidem, aby pokračovali ve své životní práci a žili vyváženým a účelným životem. Shannon byla recenzenty Yelpu oceněna jako #1 Career Coach a #1 Life Coach v Bostonu. Byla uvedena na stránkách Boston.com, Boldfacers a UR Business Network. Na Harvardské univerzitě obdržela magisterský titul v oboru technologie, inovace a vzdělávání.
  Wiki Čeština: Shannon O'Brien, MA, EdM
  Shannon O'Brien, MA, EdM
  Životní a kariérní kouč

  Častou chybou při stanovení cíle je volba špatné věci. Lidé si často volí životní nebo kariérní cíl, který není jejich „skutečným“ cílem. Stanovení cílů je vynikající praxe, ale pokud stanovíte cíl někomu jinému nebo zapůsobíte na ostatní, je méně pravděpodobné, že uspějete nebo budete šťastní - stanovte si cíle pro sebe a pro ty, které vycházejí ze správného místa.

 6. 6
  Stanovte si pro své cíle časový limit.[16] Efektivní cíle by měly být časově omezené, jinak budete stále na něčem pracovat, ale nikdy toho nedosáhnete.
  • Například „získat magisterský diplom ze sociální práce na místní univerzitě do pěti let“ je časově omezený cíl. Je v pořádku své cíle v průběhu přehodnocovat a upravovat je, ale měli byste mít časový limit, který vás přinutí pracovat. Když nebudete mít žádný limit, budete před sebou mít pouze vágní představu toho, co „by se někdy mohlo stát.“
  Reklama
Část 3
Část 3 ze 4:

Pusťte se do práce

 1. 1
  Začněte hned teď. Když si řeknete, že začnete „zítra,“ je to to samé, jako kdybyste si řekli, že nezačnete nikdy. Zítřek je den, který nikdy nepřijde. Pokud se chcete změnit, nesmíte být líní a odkládat práci. Když tomu neodoláte, ničeho nedosáhnete.
 2. 2
  Rozdělte si svůj cíl na menší cíle.[17] Až si stanovíte svůj hlavní cíl, rozdělte si ho na menší, dosažitelnější milníky (někteří lidé jim říkají „mikro“ a „makro“ cíle). Pomohou vám zajistit, že pro vás váš hlavní cíl bude zvladatelnější a poskytnou vám příležitosti oslavit i své menší cíle.
  • Pokud se vám nechce začít pracovat na svém cíli, protože je pro vás příliš nedosažitelný, snažte se na to zapomenout a místo toho se soustředit na první menší cíl, před kterým stojíte.
  • Pokud například chcete zhubnout 20 kg za dva roky, nemyslete stále jen na číslo 20. Začněte s prvním cílem, což může být například zhubnout 3 kg za dva měsíce.
  • Udělejte si obrácený kalendář.[18] Když začnete s hlavním největším cílem, měli byste být schopni postupovat pozpátku a stanovovat si menší cíle, na kterých můžete začít pracovat ihned. Možná svůj kalendář budete muset během své cesty několikrát změnit, abyste se přizpůsobili okolnostem (nebo budete muset přehodnotit i svůj hlavní cíl).
  • Obrácený kalendář vám umožní stanovit si hlavní cíl a udělat první krok k tomu, abyste ho dosáhli, což je často to nejtěžší.
 3. 3
  Odměňte se. Když se za své pokroky budete odměňovat pozitivními emocemi a různými odměnami, udržíte si motivaci nevzdávat se. Můžete si zatančit, dívat se 30 minut na televizi, nebo si zajít na dobrou večeři.
  • Neodměňujte se věcmi, které jsou kontraproduktivní. Pokud chcete například zhubnout, neměli byste se odměňovat jídlem, ale například novým oblečením, nebo krátkou dovolenou.
 4. 4
  Využívejte své emoce.[19] Při práci na dosažení cílů pravděpodobně budete pociťovat mnoho různých emocí. Pokud pociťujete emoce, které se vztahují k dosažení vašich cílů, nebo ke změně vaší osobnosti, využijte je ku svému prospěchu: [20]
  • Když dosáhnete nějakého mikro cíle, umožněte si pocítit radost a využijte to k tomu, abyste načerpali sílu a motivaci k dalšímu kroku.
  • Když se setkáte s překážkou, umožněte si pocítit frustraci a využijte ji k tomu, abyste se zaměřili na své cíle.
  • Pokud se blížíte svému cíli, ale něco vás zdrží, nebo zastaví, využijte svůj vztek k tomu, abyste nabrali novou energii a dosáhli svého cíle navzdory všem překážkám.
 5. 5
  Udělejte si nepohodlí. Většina lidí nemá problém s tím, čemu se v životě věnují. Pokud chcete dosáhnout velké změny, budete se ovšem muset pouštět i do věcí, které pro vás nebudou příjemné. Nemusíte z toho mít strach – tyto pocity nepohodlí vám umožní růst a prožívat věci, které jste ještě nikdy neprožili. [21]
  • V tuto chvíli se vám opět budou hodit vaše mikro cíle. Pokud máte pocit, že změna z nynějšího stavu k vašemu cíli je velká a zastrašující, vzpomeňte si na to, že dosáhnout svého prvního menšího cíle není tak těžké a nezvladatelné. Dodá vám to sílu a motivaci.
  • Představte si, že máte kancelářskou práci, která vás nebaví a stanovili jste si následující cíl: „stát se zdravotní sestrou a za tři roky začít pracovat v záchranném týmu.“ Takový velký přechod pro vás může být děsivý, ale začít pracovat na svém prvním cíli a přihlásit se na zdravotnickou školu není tak těžké a nezvladatelné, jak by se mohlo zdát.
  • Umožněte si cítit se trochu nepohodlně a dělat věci, ze kterých máte strach. Užívejte si tento pocit a umožněte si díky němu růst. Pravděpodobně překvapíte sami sebe a pocítíte pozitivní emoce, protože dosáhnete nových životních zkušeností a přiblížíte se svému hlavnímu cíli.
  Reklama
Část 4
Část 4 ze 4:

Sledujte své pokroky

 1. 1
  Udržujte si motivaci. Během tohoto velkého a důležitého projektu se budete muset potýkat s překážkami, které vám budou práci ztěžovat. Uvědomujte si tyto problémy a začněte je aktivně řešit.
  • Buďte za sebe zodpovědní. Mluvte o svých pokrocích s rodinou a přáteli, nebo si najděte kamaráda na nějakém online fóru.
  • Dejte si pozor, abyste se příliš neunavili. Možná máte pocit, že byste měli hned první den uběhnout 15 km, ale uvědomte si, že potom následující den budete příliš unavení na to, abyste šli běhat. Postupujte zvolna a opatrně.
  • Všímejte si své samomluvy. Pokud k sobě mluvíte negativně, zarazte to! Všechny negativní myšlenky nahrazujte pozitivními myšlenkami. Když se přistihnete, jak myslíte negativně, ihned se zastavte.
  • Find like-minded people. A strong support group makes any endeavor exponentially easier.Najděte si lidi, kteří smýšlejí stejně jako vy. Silná podpůrná síť vám vaše snahy značně usnadní.
 2. 2
  Všímejte si toho, jak se cítíte. Když budete sledovat své chování a hledat v něm vzorce, bude pro vás snadnější najít způsoby, jak dosáhnout svého cíle.
  • Pokud máte pocit, že zapadáte do starých zlozvyků, napište si kdy, jak a proč. Analyzujte všechny možné příčiny. Byli jste hladoví, unavení, frustrovaní, nebo jste měli jen špatný den?
  • Zapisujte si své pokroky. Pokud jste měli dobrý den, zapište si to. Když budete schopni si své pokroky monitorovat, bude vás to nutit pokračovat v práci dál.
 3. 3
  Pečujte o své zdraví. Když budete fyzicky zdraví, bude pro vás všechno jednodušší. Kromě toho, že je zdraví výhodné pro kvalitu života, vám umožní si také udržet pozitivní myšlení.
  • Jezte zdravě, dostatečně odpočívejte a buďte aktivní. Díky tomu se budete cítit stále skvěle. Když si stanovíte frustrující a nedosažitelné cíle, budete mít již tak dostatek práce – měli byste si dávat ty nejlepší šance. Pečujte o svoji mysl i o své tělo a až potom se snažte řešit velké problémy.
  • Pokud se většinu času necítíte dostatečně dobře, musíte nejprve vyřešit tento problém. Pozitivní myšlení, triky s myslí a stanovování velkých cílů nejsou tak důležité věci, jako pevné zdraví a duševní štěstí.
 4. 4
  Upravte svůj cíl. Postupem času možná budete muset změnit své ideály. Zaznamenávejte si své pokroky, přizpůsobujte se a stanovujte si cíle, kterých budete schopni dosáhnout.
  • Pokud děláte skvělé pokroky, je to úžasné! Klaďte sami sobě výzvy a stanovujte si nové, složitější cíle!
  • Nemusíte se cítit provinile, když nedosáhnete toho, o co jste se snažili. Zhodnoťte své cíle znovu a upravte je tak, abyste jich mohli dosáhnout. To poslední, co byste měli chtít, je vzdát to!
 5. 5
  Nepřestávejte na svých cílech pracovat. Až dosáhnete kýženého výsledku, nevzdávejte se. Nějakou dobu trvá, než si vytvoříte zvyky – dopřejte si dostatek času na to, abyste si na nový režim zvykli.
  • Mělo by jít o celoživotní změnu. Ze začátku pro vás pravděpodobně nebude snadné vyhýbat se sacharidům, dávat se do řeči s cizími lidmi, nebo šetřit peníze, ale po nějaké době si na to zvyknete a bude to pro vás přirozené a automatické.
  Reklama

Tipy

 • Usmívejte se! Zlepší vám to celý den a budete nabití energií.
 • Nevzdávejte se svých cílů! Najděte si své vlastní tempo a udržujte si ho.
 • Když se budete měnit kvůli ostatním, nikdy nedosáhnete dobrých výsledků – zejména pokud vás daná osoba opustí. Pokud se chcete změnit, nejlepší bude, když to uděláte pouze kvůli sobě.
 • Někam odjeďte, abyste si pročistili hlavu. Možná objevíte nové věci a myšlenky, které změní váš styl myšlení a pomohou vám najít svoji novou identitu.
 • Uvědomte si, že byste měli dělat to, co vás dělá šťastnými. Když se budete měnit kvůli jiným lidem, nevydržíte u toho.
 • Změnit svůj vzhled je dobrým způsobem, jak podpořit vnitřní změnu (profesionálnější oblečení vám umožní chovat se profesionálněji), ale neměli byste si tyto dvě věci plést.
 • To, co si myslí ostatní lidé, by pro vás nemělo být důležité. Děláte to pro sebe, ne pro ně!
 • Změna začíná u vědomí. Když si nebudete uvědomovat, co děláte, nebudete schopni dosáhnout skutečné změny.
 • Můžete se změnit tolikrát, kolikrát budete sami chtít. Žádná změna není nezvratná, ani trvalá.
 • Vytrvejte. Pokud se z nějakého úkonu má stát zvyk, musíte ho zopakovat minimálně jednadvacetkrát. První den bude velmi těžký, ale potom už vám to půjde samo.
 • Buďte sami sebou a nemyslete si, že jsou ostatní lidé lepší. Všichni mají své vady.
Reklama

O tomto Wiki Čeština

Wiki Čeština: Shannon O'Brien, MA, EdM
Spoluautorem článku je :
Životní a kariérní kouč
Tento článek spoluautorem článku je Shannon O'Brien, MA, EdM. Shannon O'Brien je zakladatelem a hlavním poradcem společnosti Whole U. (poradenství v oblasti kariéry a životní strategie se sídlem v Bostonu, MA). Prostřednictvím poradenství, seminářů a e-learningu Whole U. umožňuje lidem, aby pokračovali ve své životní práci a žili vyváženým a účelným životem. Shannon byla recenzenty Yelpu oceněna jako #1 Career Coach a #1 Life Coach v Bostonu. Byla uvedena na stránkách Boston.com, Boldfacers a UR Business Network. Na Harvardské univerzitě obdržela magisterský titul v oboru technologie, inovace a vzdělávání. Tento článek byl zobrazen 13 200 krát
Kategorie: Osobní vývoj

Jak se změnit - Wiki Osobní vývoj Čeština

Mnoho lidí není spokojeno se svým životem, nebo dokonce sami se sebou. Pokud máte pocit, že musíte změnit to, kým jste, máte štěstí – je to totiž možné! Velká změna může být trochu děsivá, ale když budete ochotní se změnit a stanovíte si jasné cíle, může se vám to podařit. Když změníte to, co děláte, nakonec se vám podaří změnit i to, jací jste a jak sami sebe vnímáte.

Stránka byla zobrazena 13 200 krát.

Pomohl vám tento článek?

Reklama