Jak narýsovat pravidelný šestiúhelník

Obecně řečeno, šestiúhelník je geometrický rovinný útvar o šesti stranách, přičemž "pravidelný" šestiúhelník je sestrojen z šesti stejně dlouhých stran se šesti stejnými úhly. Prohlédněte si několik šestiúhelníků a udělejte si obrázek o tom, co se to vlastně chystáte rýsovat. K perfektnímu provedení použijte pravítko s kružítkem. Jestliže ale nepotřebujete zcela přesný tvar, vystačíte si s nějakým kruhovitým předmětem a pravítkem, případně nějakou podobnou pomůckou. V nouzi si vystačíte s pouhým obkreslením již narýsovaného šestiúhelníku nebo ho tužkou nakreslíte od oka.

Metoda 1
Metoda 1 ze 3:

Rýsování pravidelného šestiúhelníku pomocí kružítka

 1. 1
  Narýsujte kružítkem kružnici. Do kružítka vložte tuhu a roztáhněte ho na požadovanou šířku, která určí poloměr kružnice. Nejspíš vám postačí několik málo centimetrů. Následně zabodněte hrot do papíru a otáčejte kružítkem, dokud nenarýsujete perfektní kružnici.
  • Někdy je snadnější narýsovat nejprve polovinu kružnice a potom se vrátit k výchozímu bodu a dokončit ji v opačném směru.
 2. 2
  Přesuňte hrot kružítka na kružnici. Umístěte ho blíže horní části kružnice. Nastavený poloměr nijak neměňte.
 3. 3
  Na kružnici si tuhou udělejte malou značku. Je třeba, aby značka byla dostatečně viditelná, ale ne příliš silná nebo tmavá -- později ji budete mazat. Opět na kružítku nezapomeňte uchovat nastavený poloměr.
 4. 4
  Hrot kružítka zabodněte do vyznačeného bodu. Umístěte ho přesně na značku.
 5. 5
  Dále na kružnici vyznačte kružítkem druhý bod. Vytvořte další značku, která bude od první vzdálená na šířku nastaveného poloměru. Ať už jste se rozhodli postupovat po směru nebo proti směru hodinových ručiček, pokračujte stejným způsobem dál.
 6. 6
  Stejným způsobem vyznačte další čtyři body. Měli byste skončit opět v bodě, kde jste s označováním původně začali. Pokud se tak nestane, pravděpodobně jste někdy v průběhu práce změnili nedopatřením nastavení poloměru, nejspíš v důsledku příliš silného tlaku na kružítko nebo jeho uvolněné konstrukce.
 7. 7
  Jednotlivé body propojte pravítkem. Šest bodů, které jste si na kružnici původně vyznačili, bude tvořit rohy vašeho šestiúhelníku. Použijte tužku s pravítkem a rovnou čarou vždy spojte dva vedlejší body.
 8. 8
  Vymažte pomocné linky. To zahrnuje původní kružnici, jednotlivé body, původně vyznačené kružítkem a další značky a šmouhy, které mohly během práce vzniknout. Po vygumování všech pomocných čar a bodů by měl být pravidelný šestiúhelník na světě.
  Reklama
Metoda 2
Metoda 2 ze 3:

Rýsování šestiúhelníku pomocí kruhového předmětu a pravítka

 1. 1
  Obkreslete tužkou dno sklenice. Vytvoříte tak kružnici. Je třeba, abyste skutečně použili tužku, protože budete později všechny pomocné čáry gumovat. Stejným způsobem můžete také obkreslit obrácený hrnek, zavařovací sklenici, nádobu na potraviny nebo jakýkoli jiný předmět s kruhovou základnou.
 2. 2
  Středem kružnice veďte horizontální linku. K tomu si můžete pomoct pravítkem, knihou nebo jiným předmětem s rovnou hranou. Pokud máte k dispozici pravítko, můžete střed najít naměřením a zakreslením vertikálního průměru a jeho rozdělením na dvě části.
 3. 3
  Přes rozpůlenou kružnici nakreslete velké X a rozdělte ji tak na šest stejných sekcí. Vzhledem k tomu, že přes kružnici již vede pomocná vertikální čára, X bude muset být vyšší než širší, aby vznikly skutečně rovnoměrné sekce. Představte si, že chcete nakrájet pizzu na šest stejných dílů.
 4. 4
  Z šesti sekcí kruhu vytvořte trojúhelníky. Jednoduše použijte pravítko a spojte sousední body pod zakřivenou částí kružnice u každé sekce. Spojíte-li tyto body rovnými čarami, v každé sekci vytvoříte trojúhelník. Tento úkon zopakujte šestkrát. Můžete si představit, že se snažíte zformovat jakousi krustu na okraji pizzy.
 5. 5
  Vygumujte pomocné čáry. Pomocnými čarami myslíme původní kružnici, tři linie, kterými jste ji rozdělili na šest dílů a všechny další značky a čáry, které mohly v průběhu práce vzniknout.
  Reklama
Metoda 3
Metoda 3 ze 3:

Rýsování šestiúhelníku od ruky

 1. 1
  Nakreslete horizontální čáru. Pro nakreslení rovné čáry bez použití pravítka si nejprve označte výchozí a konečný bod zamýšlené linie. Následně přiložte špičku tužky na výchozí bod, pohled upřete na konečný bod a veďte k němu tužkou rovný tah. Tato čára může být dlouhá pouze několik málo centimetrů.
 2. 2
  Z obou konců rovné čáry nakreslete diagonální linii. Diagonální linie na levém konci první čáry by měla směřovat dolů doleva a diagonální linie na pravém konci čáry doprava dolů. Obě tyto diagonály by měly se základní horizontální linkou tvořit úhel 120°.
 3. 3
  Z konečných bodů právě nakreslených čar veďte další diagonální linie. Tyto linie by měly tvořit zrcadlový obraz prvních diagonál. Čára vlevo dole by měla vypadat jako zrcadlový odraz čáry vlevo nahoře a čára vpravo dole jako zrcadlový odraz čáry vpravo nahoře. Horní čáry by měly směřovat směrem ven od horizontální linky a dolní čáry zase z konečných bodů horních čar dovnitř směrem k budoucí základně.
 4. 4
  Nakreslete další horizontální linku, která spojí dvě spodní čáry. Tak vytvoříte základnu šestiúhelníku. Ideálně by měla být rovnoběžná s horní horizontálou. Tímto posledním krokem dokončíte svůj šestiúhelník.
  Reklama

Tipy

 • Pokud při využití metody s kružítkem propojíte jen každý druhý bod, namísto všech šesti, získáte rovnostranný trojúhelník.
 • Tuhu v kružítku musíte neustále udržovat ostrou. Minimalizujete tím chyby, které vznikají u příliš silných tahů.
Reklama

Varování

 • Kružítko je ostrý nástroj, a proto s ním zacházejte s opatrností. Předejdete tak zranění.
Reklama

Proč to funguje

 • Každou z metod dokážete sestrojit pravidelný šestiúhelník, vytvořením šesti rovnostranných trojúhelníků, přičemž délka jejich stran bude rovna poloměru původní kružnice. Šest zakreslených poloměrů bude naprosto stejných, stejně jako šest tětiv, které narýsujete pro sestrojení šestiúhelníku, protože nastavení kružítka zůstává po celou dobu stejné. Vzhledem k tomu, že je všech 6 trojúhelníků rovnoramenných, všechny úhly mezi jejich vrcholy budou mít 60°.

Věci, které budete potřebovat

 • Papír
 • Tužku
 • Pravítko
 • Kružítko nebo sklenici/hrnek
 • Nějakou podložku pod papír, aby hrot kružítka neujížděl
 • Gumu
 • Úhloměr

O tomto Wiki Čeština

Wiki Čeština je "wiki", což znamená, že na jednom článku se podílí více autorů. Na vytvoření tohoto článku se podílelo 63 lidí, někteří anonymně, aby jej v průběhu času vylepšili. Tento článek byl zobrazen 60 553 krát

Jak narýsovat pravidelný šestiúhelník - Wiki Článek se připravuje Čeština

Obecně řečeno, šestiúhelník je geometrický rovinný útvar o šesti stranách, přičemž "pravidelný" šestiúhelník je sestrojen z šesti stejně dlouhých stran se šesti stejnými úhly. Prohlédněte si několik šestiúhelníků a udělejte si obrázek o tom, co se to vlastně chystáte rýsovat. K perfektnímu provedení použijte pravítko s kružítkem. Jestliže ale nepotřebujete zcela přesný tvar, vystačíte si s nějakým kruhovitým předmětem a pravítkem, případně nějakou podobnou pomůckou. V nouzi si vystačíte s pouhým obkreslením již narýsovaného šestiúhelníku nebo ho tužkou nakreslíte od oka.

Stránka byla zobrazena 60 553 krát.

Pomohl vám tento článek?

Reklama