Kế hoạch đại học hạng nhất kép Double First Class: Đại học hạng nhất và chuyên ngành hàng đầu

Đại học “hạng nhất kép” (Double First-class) Danh sách đầy đủ các trường đại học và ngành học được tài trợ đã được công bố vào tháng 9 năm 2017, bao gồm 42 trường đại học hạng nhất kép (36 trường hạng A và sáu trường loại B) và 465 ngành học hạng nhất trải rộng trong số 140 trường (95 trường đại học hạng nhất kép) bao gồm các trường đại học hạng nhất.

Theo Bảngxếp hạng học thuật của các trường đại học thế giới 2018/19 và Bảng xếp hạng đại học thế giới times higher education 2019/20, hầu hết 42 trường đại học hạng nhất kép được coi là một trong 500 trường đại học hàng đầu thế giới và hầu hết trong số 95 trường đại học hạng nhất kép này được xếp hạng trong số 1000 trường đại học hàng đầu trên toàn thế giới.

Đại học “hạng nhất kép” (Double First-class) cũng 1 kế hoạch của chính phủ Trung Quốc cho sự phát triển của giáo dục cao học nước nhà . Vào ngày 24 tháng 10 năm 2015, Hội đồng Quốc gia Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa đã ban hành “Kế hoạch tổng quan hỗ trợ nâng cấp xây dựng Đại học hạng nhất và chuyên ngành hàng đầu” (tên gọi đầy đủ của “hạng nhất kép”) nhằm đưa những Đại học, chuyên ngành hàng đầu đạt đến quy chuẩn quốc tế, đồng thời với tham vọng đưa giáo dục nước này trở thành một thế lực trên toàn cầu.

Để nhận được hỗ trợ, các đại học Trung Quốc phải trình bày rõ ràng lộ trình, kế hoạch cũng như mục tiêu phát triển của họ. Kế hoạch phải bao gồm những thay đổi, sắp xếp mới về việc phát triển chuyên ngành, tuyển dụng và đào tạo nhân sự cũng như xây dựng đội ngũ học thuật và siết chặt kỉ .

Danh sách các trường thuộc đại học hạng nhất kép Double First-class:

Danh sách các trường đại học thuộc nhóm A, loại B và hai lớp được Bộ Giáo dục Trung Quốc ban hành mà không có bất kỳ thứ hạng nào trong danh sách (theo “mã trường”). Các danh sách này theo thứ tự bảng chữ cái:

Class A (36 universities)

Class A by province

Class B (6 universities)

Class B by province

Double first class disciplines universities (95 universities)

Double first class disciplines universities by province
Kế hoạch đại học hạng nhất kép Double First Class: Đại học hạng nhất và chuyên ngành hàng đầu

Bản đồ các trường đại học hạng nhất kép – Double First Class ở Trung Quốc

Bài viết này được cập nhật lần cuối (Last updated): 04-06-2021 11:58:54

Danh mục đăng tin:Bảng xếp hạng, Giáo dục Trung Quốc,
Top