Du Học Các trường đại học ở Trung Quốc, Trung Quốc

Các trường đại học Các trường đại học ở Trung Quốc Trung Quốc - Wiki Các trường đại học ở Trung Quốc

Các trường đại học ở Trung Quốc

Đại học Bắc Kinh - Peking University - PKU - 北京大學

Đại học Bắc Kinh

Peking University - PKU

Địa chỉ: 5 Yiheyuan Rd, Haidian District, Beijing, China, 100871

Xếp hạng thế giới QS Dự án 985 工程 Dự án 211 工程 Liên minh C9 League

Trường đại học ở Bắc Kinh

Đại học Bưu điện Bắc Kinh - Beijing University of Posts and Telecommunications - BUPT - 北京邮电大学

Đại học Bưu điện Bắc Kinh

Beijing University of Posts and Telecommunications - BUPT

Địa chỉ: 10 Xitucheng Rd, Beitaipingzhuang, Haidian District, Beijing, China, 100876

Xếp hạng thế giới QS Dự án 985 工程 Dự án 211 工程

Trường đại học ở Bắc Kinh

Đại học Dược Trung Quốc - China Pharmaceutical University - CPU - 中国药科大学

Đại học Dược Trung Quốc

China Pharmaceutical University - CPU

Địa chỉ: 24 Tongjia Alley, Gulou, Nanjing, Jiangsu, China

Xếp hạng thế giới QS Double First Class Dự án 985 工程 Dự án 211 工程

Trường đại học ở Nam Kinh, Giang Tô

Đại học Giao thông Tây An - Xi'an Jiaotong University - XJTU - 西安交通大学

Đại học Giao thông Tây An

Xi'an Jiaotong University - XJTU

Địa chỉ: 28 Xianning W Rd, Jiaoda Commerce Block, Beilin, Xi'an, Shaanxi, China

Xếp hạng thế giới QS Double First Class Dự án 985 工程 Dự án 211 工程 Liên minh C9 League

Trường đại học ở Tây An, Thiểm Tây

Đại học Trịnh Châu - Zhengzhou University - ZZU - 郑州 大学

Đại học Trịnh Châu

Zhengzhou University - ZZU

Địa chỉ: No.100 Science Avenue, Zhengzhou City, Henan, China, 450001

Xếp hạng thế giới QS Double First Class Dự án 211 工程

Trường đại học ở Trịnh Châu, Hà Nam

Top

Call Now