Du học Du học Thượng Hải, Trung Quốc

Danh sách các trường đại học tại Du học Thượng Hải Trung Quốc - Du học Thượng Hải Wiki

Du học Thượng Hải

Đại học Sư phạm Hoa Đông - East China Normal University - ECNU - 华东师范大学

Đại học Sư phạm Hoa Đông

East China Normal University - ECNU

Địa chỉ: 3663 North Zhongshan Road, Shanghai, China, 200062

Xếp hạng thế giới QS Double First Class Dự án 985 工程 Dự án 211 工程

Trường đại học ở Thượng Hải

Top