Du Học Hán ngữ, Trung Quốc

Các trường đại học Hán ngữ Trung Quốc - Wiki Hán ngữ

Du học Trung Quốc Ngành Hán ngữ

Hán ngữ là ngành hot ở Trung Quốc và là sự lựa chọn của rất nhiều bạn trẻ Việt Nam. Du học Trung Quốc ngành Hán ngữ bạn được học những gì? Cơ hội nghề nghiệp ra sao? Điều kiện và thủ tục hồ sơ như thế nào?. Nên học ngành Hán ngữ ở trường nào Trung Quốc? Chuyên ngành thuộc các loại hình đào tạo, Học Hán ngữ tại Trung Quốc: Du học Cử nhân Hán ngữ, Du học Thạc sĩ Hán ngữ, Du học Tiến sĩ Hán ngữ tại Trung Quốc.

Du học Trung Quốc Ngành Hán ngữ bạn có thể nhận được Học bổng chính phủ (CSC), Học bổng Khổng Tử (CIS - Các ngành liên quan tới Hán ngữ), Học bổng Tỉnh, Học bổng Trường tại các khu vực phát triển như Nam Kinh, Chiết Giang, Bắc Kinh, Thượng Hải, Thiên Tân, Quảng Châu, Tứ Xuyên, Vân Nam, Quảng Tây…Dưới đây là những trường Đại học tại Trung Quốc hàng đầu trong lĩnh vực Hán ngữ.

Clear all
Top

Call Now