Du Học Kiến trúc, Trung Quốc

Các trường đại học Kiến trúc Trung Quốc - Wiki Kiến trúc

Du học Trung Quốc Ngành Kiến trúc

Kiến trúc là ngành hot ở Trung Quốc và là sự lựa chọn của rất nhiều bạn trẻ Việt Nam. Du học Trung Quốc ngành Kiến trúc bạn được học những gì? Cơ hội nghề nghiệp ra sao? Điều kiện và thủ tục hồ sơ như thế nào?. Nên học ngành Kiến trúc ở trường nào Trung Quốc? Chuyên ngành thuộc các loại hình đào tạo, Học Kiến trúc tại Trung Quốc: Du học Cử nhân Kiến trúc, Du học Thạc sĩ Kiến trúc, Du học Tiến sĩ Kiến trúc tại Trung Quốc.

Du học Trung Quốc Ngành Kiến trúc bạn có thể nhận được Học bổng chính phủ (CSC), Học bổng Khổng Tử (CIS - Các ngành liên quan tới Hán ngữ), Học bổng Tỉnh, Học bổng Trường tại các khu vực phát triển như Nam Kinh, Chiết Giang, Bắc Kinh, Thượng Hải, Thiên Tân, Quảng Châu, Tứ Xuyên, Vân Nam, Quảng Tây…Dưới đây là những trường Đại học tại Trung Quốc hàng đầu trong lĩnh vực Kiến trúc.

Clear all
Top

Call Now