Du học Học bổng CSC, Trung Quốc

Danh sách các trường đại học tại Học bổng CSC Trung Quốc - Học bổng CSC Wiki

Học bổng CSC

Đại học Giao thông Tây An - Xi'an Jiaotong University - XJTU - 西安交通大学

Đại học Giao thông Tây An

Xi'an Jiaotong University - XJTU

Địa chỉ: 28 Xianning W Rd, Jiaoda Commerce Block, Beilin, Xi'an, Shaanxi, China

Xếp hạng thế giới QS Double First Class Dự án 985 工程 Dự án 211 工程 Liên minh C9 League

Trường đại học ở Tây An, Thiểm Tây

Đại học Trịnh Châu - Zhengzhou University - ZZU - 郑州 大学

Đại học Trịnh Châu

Zhengzhou University - ZZU

Địa chỉ: No.100 Science Avenue, Zhengzhou City, Henan, China, 450001

Xếp hạng thế giới QS Double First Class Dự án 211 工程

Trường đại học ở Trịnh Châu, Hà Nam

Top