Fifa

FIFA (tha̍k fi-fa, choân-miâ Fédération Internationale de Football Association, ì-sù sī Kok-chè Kha-kiû Hia̍p-hoē Liân-bêng) sī koán-lí kha-kiû ūn-tōng ê kok-chè cho͘-chit, chóng-pō͘ siat tī Sūi-se Zürich.

FIFA tī 1904 nî 3-goe̍h 21, Paris, sêng-li̍p. In chí-phài 4-ūi tāi-piáu chham-ka Kok-chè Kha-kiû Hia̍p-hoē Lí-sū-hoē (IFAB), só͘-í tùi kha-kiû ê phiau-chún kui-chek ū koat-tēng-koân.

In hām kúi-nā-ê tē-khu-sèng ê hun-cho͘-chit saⁿ-kap hoa̍t-lo̍h kha-kiû ūn-tōng ê hoat-tián.

Fifa

FIFA ta̍k-nî kí-pān Kha-kiû Sè-kài-poe, Cha-bó͘ ê Kha-kiû Sè-kài-poe, téng-téng ê toā-hêng pí-sài.

Goā-pō͘ liân-kiat

Tags:

Kha-kiûKok-chè cho͘-chitSūi-seZürich

🔥 Trending searches on Wiki Bân-lâm-gú:

AleppoTang-lâm A-chiu449 nîBāng-ia̍hEng-bûn WikipediaThang-chài-seng lêng-goânGiân-gúKí-sūPe̍h-oē-jīHàn-gí-cho̍kBô-tì-ì-beh-thàn-chîⁿPe̍h-ōe-jīTek-kokMagomadas82Hui-chiuHì-lô-pēⁿLé-pài-gō͘Bu̍t-lí-ha̍kHong-lêng800BăniţaGamelanKa-cho̍kÂng-gōa-sòaⁿHannah ArendtKozova KoānKlevynChu-hái-chhīJetBrainsApuolėGiâm-tiōng te̍k-sû thoân-jiám-sèng hì-iāmShchuchye OzeroMediaWikiKim-sio̍kSin-pak-chhī115Tâi-pak-chhī Chèng-húBû-ki hòa-ha̍p-bu̍tPubMedChí-sek1834 nîE̍k-théÉclanceBetChevak (Alaska)Jersey CityCaspetiâu-chiú-saiHTMLTiān-khì mò͘-tahNASAPiekary Śląskie5 goe̍h 15 ji̍tKngKok-li̍p Tâi-oân Tāi-ha̍kNatriumAu-chiuCalabasas (California)HolopediaMississippi HôBāng-lō·🡆 More