מענטש

א מענטש איז אַ זגאל פון די מאמאל פאמיליע.

לויט דער עוואלוציע טעאריע האט דער מענטש זיך אנטוויקלט פון א מאַלפּע פאַר אומגעפער 30 מיליאָן יאָר אדער מער. לויט דער רעליגיעזע גלויבונג איז דער ערשטער מענטש, אדם הראשון, באַשאַפן געוואָרן אינעם 6טן טאג זינט די וועלט איז באַשאַפן אין יאר א.

א מענטש לעבט דורכשניטליך צווישן 80 ביז 120 יאר.

נעמען פון עלטערקײַטן

  • בובאַלע (אָדער עופֿאלע, בייבי) - א פיצל קינד אין די ערשטע מאָנאַטן.
  • קינד - ביז 13 יאר (בר מצוה) אדער לגבי עלטערן.
  • בחור - פון 13 יאָר ביז די חתונה.
  • יונגערמאַן - פון דער חתונה ביז די עלטערע יאָרן (אומגעפער ביז 50 יאָר אַלט).
  • עלטערער מענטש - פון אומגעפער 50 יאָר אַלט.
  • זיידע - אזוי רופט אים דער אייניקל.
  • אלטער מענטש - גאָר אין דער עלטער ווען מען איז שוין פאַרקוועטשט מיט אַ גאַנץ ווײַסער בארד.
מענטשלעכע אנאטאמיע 
מענטש 

קאפ: שטערן – אויג – אויער – נאז – מויל – צונג – ציין - פנים – באקן – גאמבע - ליפן

גענאק: האלדז - טיירויד – פארינקס – עפיגלאטיס

קערפער: אקסלען – רוקן ביין – האלדז - גענאק - שטימע קעסטל - ברוסטקאסטן - ברוסט – בויך - באקן - איי - פלייצע - ארעם - דיך - עלנבויגן - הויט - נאגל - מאגן - געדערעם

גלידער: ארעם – עלנבויגן – אונטערארעם – האנטגעלענק – האנט – פינגער (גראבער פינגער - טײַטפֿינגער - גרויסער פינגער - רינגפינגער - מינדסטער פינגער) – שויס – קני – קלעצל – פיאטע – קנעכל – פוס – פינגער (פוס))

הויט: האר - דריזן - אדערן - ביינער - מוסקל - ווייכביין

מענטש 
מענטשן

Tags:

זגאלמאמאל

🔥 Trending searches on Wiki ייִדיש:

🡆 More