Wiki Afrikaans 2022: Spesiaal:Soek
AfrikaansVietnameseEnglish

Soekresultate Apartheid

Daar is reeds 'n bladsy genaamd "Apartheid" op die wiki

 • Apartheid, soms geëufemiseer tot afsonderlike ontwikkeling, verwys na 'n politieke bestel, ideologie en beleid wat op rasseklassifikasie gegrond is en
 • area was as 'n wit woonbuurt geklassifiseer gedurende die Apartheid-era, maar na Apartheid het die omgewing meer multikulturele inwoners gelok, alhoewel
 • Die sensuurwet onder Apartheid verwys na die Wet op Publikasies en Vermaaklikhede wat sedert 1963 deur die parlement aanvaar is om binnelandse publikasies
 • Niemand, Koos Kombuis en Johannes Kerkorrel) sosiale kommentaar gelewer op Apartheid en Afrikaneridentiteit. Belangrik in voor-1994 Afrikaanse musiek is ook
 • oostelike dele en in die verre noorde ingesluit, wat onder die beleid van apartheid uitgemerk is vir “tuislande” of “Bantoestans” en wat in die laat 1970's
 • Swartbewussynsbeweging (kategorie Apartheid)
  Die Swartbewussynsbeweging was ’n beweging teen apartheid in Suid-Afrika. Die beweging het begin in die middel van die Sestigerjare, na die slagting by
 • afhanklik was van die Teologie. Stoker het in die artikel "At the Crossroads: Apartheid and University Freedom in South-Africa" die Apartheidsbeleid van die regering
 • wat tot die oorgang na ‘n demokrasie met universele stemreg gelei het. Apartheid was 'n stelsel van rassediskriminasie en segregasie uitgevoer deur die
 • stemme uit die NG Kerk wat reeds in die 1950's beswaar gemaak het teen Apartheid as synde onbybels en onchristelik een van net enkele Afrikaanssprekende
 • Die aanvanklike naam was ook Sophiatown, maar die township is onder apartheid gesloop en 'n wit woonbuurt genaamd Triomf is in die plek van die voormalige
 • algemeen aanvaar dat dit direk verwant was tot sy kritiek ten opsigte van apartheid. Nelson Mandela het aan hom hulde gebring as 'n martelaar vir sy land
 • Herstigte Nasionale Party (HNP) van Jaap Marais, wat terug na Verwoerdiaanse apartheid wou gaan, het ondersteuning aan die KP verloor, en kon weer nie slaag
 • (I warned them then that just as we had prayed for the downfall of the apartheid government so we would pray for the demise of a government that could
 • African National Congress (kategorie Apartheid)
  die Nasionale Party in die 1948-verkiesing en die implementering van apartheid lei tot die sogenaamde Defiance Campaign van 1952, en die opstel van die
 • United Democratic Front (kategorie Apartheid)
  institusionele en stelselmatige rassisme." Die UDF se slagspreuk was: "UDF Unites, Apartheid Divides." Die betrokkenheid by vakbonde, wat in 1973 in Durban versnel
 • verantwoordelik vir die Heropbou- en Ontwikkelingsprogram in die eerste na-apartheid kabinet van President Nelson Mandela (1994-1996) en as Minister van Pos
 • township, byna eksklusief bewoon deur swart mense. Omrede die einde van Apartheid in Suid-Afrika in 1994, is bewoning, werk en handeldryf nou vryelik oop
 • sy opposisie teen Apartheid, was sommige voormalige senior lede verbonde aan die eerste gewelddadige weerstandsgroep teen apartheid, die African Resistance
 • onder apartheid as "Kleurlinge" aangewys; die meeste inwoners van Khayelitsha praat steeds Xhosa en Engels en óf hulle óf hul ouers is onder apartheid as
 • die party te skei van sy verlede met die instelling en onderhoud van apartheid, en om die party te vernuwe as 'n gematigde, nie-rassige federale party

Resultate vanaf susterprojekte

Wys (vorige 20 | volgende 20) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).