Срьбїꙗ

Срь́бїꙗ Димократі́ꙗРепублика Србија .

Срь́бїꙗ Димократі́ꙗ
Република Србија


ꙁнамѧ
ꙁнакъ
ꙁнамѧꙁнакъСрьбїꙗ ха́рта

стольнъ градъБѣлъ Градъ
дрьжавьнъ ѩꙁꙑкъсрьбьскъ
строѥниѥдимократїꙗ
 - прѣдъсѣдатєл҄ьАлєѯандръ Влъчищь
 - правитєл҄ьства прѣдъсѣдатєл҄ьАна Брьнабищь
самостоꙗтѣль
2006
 - пръво пьсаниѥ о странѣ611 лѣто 
 - кральство отъ1077 лѣта 
 - цѣсар҄ьство отъ1347 лѣта 
 - турчьско иго1459 лѣта 
 - свободьна страна1804 лѣта 
 - въходъ въ съставъ Югославїѩ1918 лѣта 
пространиѥ 
- вьсѩ88 361 х҃м²
въсєлѥниѥ9 лєѡдръ
платьно срѣдьствоСрьбьскъ динаръ (RSD)
МО҃С ко́дъSRB
мєждоусѣтьна имєнъ область.rs

Срь́бїꙗ и срьбьскꙑ Србија · єпїсимьно имѧ Срь́бїꙗ Димократі́ꙗ и срьбьскꙑ Република Србија · срѣдьн҄ии Балканъ дрьжава ѥстъ ⁙ Стольнъ Бѣлъ Градъ ѥстъ ⁙ Дрьжавьнъ срьбьскъ ѩꙁꙑкъ ѥстъ ⁙ Людии 9 лєѡдръ обитаѥтъ

їсторїꙗ

Давѣ бꙑла самостоꙗтєл҄ьнаꙗ бѣ · 1918 лѣта по Прьвѣ Свѣтьнѣ Воинѣ въшьла въ Срьбъ · Хръватъ и Словѣньць Кралѥвьства сѫставъ · послѣди имєноуѥмо Югославиꙗ · по Въторѣ Свѣтьнѣ Воинѣ ꙗжє Социалистичьска Съвѫꙁьна Димократїꙗ Югославиꙗ · ССД҃Ю · бѣ · ⁙ Послѣди распада ССД҃Ю въшьла въ съвѫꙁьнѫ дрьжавѫ Срьбїѭ и Чрьногориѥ бѣ · 2006 лѣта по вьсѥнародьнѣ гласовании Чрьнѣ Горѣ Срьбїꙗ стала одѣльна дрьжава ѥстъ

гєѡграфїꙗ

Срь́бїꙗ на дъвѣ чѧсти Срѣдьнѫ Єѵрѡпѫ и срѣдьн҄ии Балканъ положєна ѥстъ ⁙ Съ дроугꙑ 7 странꙑ обьщѫ дрьжавьнѫ границѫ иматъ

Срьбїꙗ чѧстиѥ

Срьбїꙗ на 29 окрѫгъ дѣлѥна ѥстъ ⁙ Воѥводина и Косово и Мєѳохїꙗ аѵтономьна краи ѥстє · ацѣ надъ Косова и Мєѳохїѩ ꙁємлєѭ Срьбїꙗ нꙑнѣ пльнꙑ власти нє иматъ · ꙁанѥ сѩ ꙁємлѩ мъногꙑ чѧстиѥ нꙑнѣ подъ властиѭ нєприꙁнанꙑ Косовьскꙑ Димократїѩ сѫтъ

Срьбїѩ гради

кладѧꙃи

  1. 1,0 1,1 Срьбїꙗ мьнитъ сь градъ ꙗко аѵтономьна краꙗ Косова и Мєѳохїѩ сєлѥниѥ · нъ сꙗ ꙁємлꙗ нꙑнѣ подъ властиѭ нєприꙁнанꙑ Косовьскꙑ Димократїѩ ѥстъ

ꙁьри такождє

Инꙑ видꙑ виждь
Викикладѣ

This article uses material from the Wikipedia Словѣньскъ article Срьбїꙗ, which is released under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 license ("CC BY-SA 3.0"); additional terms may apply. (view authors). подъ прощєниѥмь CC BY-SA 3.0 пьсано ѥстъ · ащє ино нє каꙁано ѥстъ Images, videos and audio are available under their respective licenses.
#Wikipedia® is a registered trademark of the Wikimedia Foundation, Inc. Wiki (DUHOCTRUNGQUOC.VN) is an independent company and has no affiliation with Wikimedia Foundation.

In other languages:

🔥 Trending searches on Wiki Словѣньскъ:

Главьна страницаЄгѷптъБаракъ ОбамаОуранъСловѣньскъ ѩꙁꙑкъКѷрїллъ и МєѳодїиВикипєдїꙗВътора словѣньска аꙁъбоукꙑАнглїискъ ѩꙁꙑкъЄнкѷклопєдїꙗБѣла РоусьАѵстрїꙗОукраинаРѡсїꙗЇсторїꙗНѣмьциСловѣньскоЧєсиРоусьскъ ѩꙁꙑкъРоусьАмстєрдамъМѫжь съ врьхоуПрьва свѣтьна воинаПрагаБосна и ХєрсєговинаАѳинꙑЄѵрѡпаЦрькъвьнословѣньскъ ѩꙁꙑкъЩАмєрїканьскꙑ Ѥдьнѥнꙑ ДрьжавꙑСловѣньска аꙁъбоукꙑСрьбьскъ ѩꙁꙑкъЧєшьскоМлѣкоЛьвъЇллѷрїиска СловѣнїꙗЄѵрѡпьскъ съвѫꙁъОктанъНєонъФранкїꙗКѷрїлловицаМолдоваСъвѣтьскъ Социалистичьскъ Димократїи СъвѫꙁъѤдьнѥнꙑ Аравьскꙑ ЄмиратꙑСрѣдинꙗнєЄврєискъ ѩꙁꙑкъАнтарктїкаБлъгарьскъ ѩꙁꙑкъСловѣньсци ѩꙁꙑциѬТѷрциБосньскъ ѩꙁꙑкъꙀѫбъМоскꙑЧєшьскъ ѩꙁꙑкъКꙑѥвъЇндїꙗМєждоусловѣньскъ ѩꙁꙑкъЛатиньскъ ѩꙁꙑкъВолапюкъѪгриРѡсїѩ чѧстиѥКѡнстантїнъ ВєликꙑиАлванїꙗБратиславаАбхаꙁїꙗИродотъСрьби (Лоужичьсци)🡆 More
/** SHOW / HIDE SECTION**/function mfTempOpenSection(getID) {var x = document.getElementById("mf-section-"+getID); if (x.style.display === "none") { x.style.display = ""; } else { x.style.display = "none"; }}