Блъгарїꙗ

Блъгарїꙗ ДимократїꙗРепублика България .

Блъгарїꙗ Димократїꙗ
Република България


ꙁнамѧ
ꙁнакъ
ꙁнамѧꙁнакъ
рєчєниѥ :
Съединението прави силата ⁖ и словѣньскꙑ ⁖ Ѥдьнѥниѥ даѥтъ силоу ⁖
дрьжавьно славопѣниѥ: ⁖ Мила Родино

Блъгарїꙗ ха́рта

стольнъ градъСофїꙗ
дрьжавьнъ ѩꙁꙑкъблъгарьскъ
строѥниѥправитєл̑ьствьна прѣдъсѣдатєл̑ьска димократїꙗ
 - прѣдъсѣдатєл̑ьРоумєнъ Радєвъ
 - правитєл̑ьства прѣдъсѣда́тєл̑ьГълъбъ Доневъ
самостоꙗтѣль
632 (1908 пакꙑ самостоꙗтѣльнаꙗ ѥстъ)
въходъ Є҃С съставъЇаноуарїꙗ 1 дьнь · 2007 лѣто
пространиѥ 
- вьсѩ110 910 х҃м²
- водꙑ (%)0,3
въсєлѥниѥ7,7 лєѡдръ
МО҃С ко́дъBGR
мєждоусѣтьна имєнъ область.bg
мєждоусѣтии мѣстоhttp://www.government.bg/

Блъгарі́ꙗ и блъгарьскꙑ България · равьноправьно имѧ Блъгарі́ꙗ Димократі́ꙗ и блъгарьскꙑ Република България · въсточьнъ Балканъ дръжава ѥстъ ⁙ Стольнъ градъ Софїꙗ ѥстъ ⁙ Дръжавьнъ Блъгарьскъ ѩꙁꙑкъ ѥстъ ⁙ Людии 7,7 лєѡдръ обитаѥтъ

їсторїꙗ

632 лѣта канъ Коубратъ сътворилъ протоблъгарьскъ плємєнъ съвѫꙁъ рєкомꙑи Вєлика Блъгарїꙗ ⁙ 681 лѣта канъ Аспароухъ сътворилъ Прьво Блъгарьско цѣсарьство · сѫщєѥ жє до 1018 лѣта бѣ · къгъда Грьчьска цѣсарьства съставъ въшьло бѣ ⁙ 1185 лѣта Въторо Блъгарьско цѣсарьство сътворѥно бѣ · ѥгожє Османьска аѵтократорїꙗ поничьжила 1396 лѣта бѣ

Самостоꙗтѣльнаꙗ дрьжава отъ Османьскꙑ аѵтократорїѩ съ 1908 лѣта ѥстъ ⁙ До 1946 лѣта Блъгарїꙗ цѣсар҄ьствомь бѣ · къгда ѥдьнокоммьна коммоунистичьска димократїꙗ по Вътораѩ Свѣтьнаѩ Воинꙑ стала бѣ ⁙ Нꙑнѣ она димократїꙗ ѥстъ

Їаноуарїꙗ 1 числа 2007 лѣта Блъгарїꙗ въшла въ съставъ Єѵрѡпьска съвѫꙁа бѣ

гєѡграфїꙗ

Блъгарїѩ пространиѥ 110 910 х҃м² ѥстъ ⁙ Страна ꙁападьномь брѣꙃѣ Чрьна морꙗ лєжитъ ⁙ Прѣꙁ Блъгарїѩ горьнꙑ сѷстимꙑ Стара планина и Пиринъ пролєгаѭтъ

Блъгарїѩ области


Блъгарїꙗ на 28 областии дєлєна ѥстъ

 1. Благоѥвградьска область
 2. Боургасьска область
 3. Добричьска область
 4. Габровьска область
 5. Хасковьска область
 6. Кръджалииска область
 7. Кюстєндильска область
 8. Ловєшьска область
 9. Монтаньска область
 10. Паꙁарджишьска область
 11. Пєрникьска область
 12. Плєвєньска область
 13. Фїлїппопольска область
 14. Раꙁъградьска область
 15. Роусєньска область
 16. Шоумьньска область
 17. Силистрєньска область
 18. Сливєньска область
 19. Смолꙗньска область
 20. Софїѩ градьска область
 21. Софїиска область
 22. Староꙁагорьска область
 23. Тръговищьска область
 24. Варнєньска область
 25. Вєликотръновьска область
 26. Видиньска область
 27. Врачаньска область
 28. Ꙗмбольска область

ꙁьри такождє

Инꙑ видꙑ виждь
Викикладѣ


Блъгарїѩ гради 
Аїтъ • Асєнѥвъ Градъ • Банька • Благоѥвъ Градъ • Ботєвъ Градъ • Варна • Вєлинъ Градъ • Видинъ • Враца • Габрово • Горьна Орѣховица • Гоцє Дѣл҄ьчєвъ • Димитровъ Градъ • Добричь • Дѫбьница • Єлхово • Каꙁан҄ьлъкъ • Карлово • Карнобатъ • Крѣсьна • Кръджали • Кюстєндилъ • Ламъ • Ловьча • Мєльникъ • Монтана • Нова Ꙁагора  • Паꙁарджикъ • Панагѷрищє • Пєрьникъ • Пєтричь • Пєщєра • Плѣвьнъ • Пльсковъ • Прѣѩславл҄ь • Пѷргъ • Раꙁградъ • Роусє • Самоковъ • Санда́нскꙑи • Свищовъ • Сєвлиѥво • Силистра • Сливьнъ • Смольнъ • Софїꙗ • Стара Ꙁагора • Троꙗнъ • Тръново • Тръговищє • Фїлїппополь • Харманли • Хасково • Шоумьнъ • Ꙗмболъ

This article uses material from the Wikipedia Словѣньскъ article Блъгарїꙗ, which is released under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 license ("CC BY-SA 3.0"); additional terms may apply. (view authors). подъ прощєниѥмь CC BY-SA 3.0 пьсано ѥстъ · ащє ино нє каꙁано ѥстъ Images, videos and audio are available under their respective licenses.
#Wikipedia® is a registered trademark of the Wiki Foundation, Inc. Wiki (DUHOCTRUNGQUOC.VN) is an independent company and has no affiliation with Wiki Foundation.

🔥 Trending searches on Wiki Словѣньскъ:

Главьна страницаСєдмицаРѡсїискъ рѫбл҄ьПѧтьРѡсїꙗСловѣньскъ ѩꙁꙑкъВикипєдїꙗМоскꙑꙖпѡнїꙗАнглїискъ ѩꙁꙑкъЄнкѷклопєдїꙗСловѣньсци ѩꙁꙑциОукраиньскъ ѩꙁꙑкъПридънѣстриѥЧєшьскоНѣмьциСъпѫтьникъЧрьна ГораКѷрїллъ и МєѳодїиСловѣ́ньскъ ѩꙁꙑ́къСловѣньскоБѣлъ Градъ · СрьбїиЇисъ ХрїстъАсїꙗАѵстралїꙗКаꙁахстанъПол҄ьскъ ѩꙁꙑкъХръватьскаРоусьскъ ѩꙁꙑкъОукраинаБлъгарїꙗЇллѷрїиска СловѣнїꙗМєждоусловѣньскъ ѩꙁꙑкъПрѣдатєл҄ьствоБлъгарєЦрькъвьнословѣньскъ ѩꙁꙑкъВєлика БританїꙗЄѵрѡпьскъ съвѫꙁъМєждоусѣтиѥБѣла РоусьПрьва свѣтьна воинаВътора словѣньска аꙁъбоукꙑѨꙁꙑкъБосна и ХєрсєговинаСловѣнє (Карпатьсци)ЄстьПол҄ьскаБєлгїѥДольнѥсрьбьскъ ѩꙁꙑкъМолдоваСѣвєрьна МакєдонїꙗѪгриБлъгарьскъ ѩꙁꙑкъЛондонъКарпатьскословѣньскъ ѩꙁꙑкъСрьбїꙗСанктъ ПєтєрбоургъБѣлороусьскъ ѩꙁꙑкъРоусє (Карпатьсци)Срѣдинꙗнє🡆 More