Їллѷрїиска Словѣнїꙗ

Їллѷрі́иска Словѣні́ꙗ и їллѷрїискословѣньскꙑ Slovenija · єпїсимьно имѧ Їллѷрі́иска Словѣні́ꙗ Димократі́ꙗ и їллѷрїискословѣньскꙑ Republika Slovenija · срѣдьнѩ Єѵрѡпꙑ южьна словѣньска дрьжава ѥстъ ⁙ Стольнъ градь Люблꙗна ѥстъ ⁙ Їллѷрїискꙑ Словѣнїѩ дрьжавьнъ ѩꙁꙑкъ їллѷрїискословѣньскъ ѥстъ ⁙ Їллѷрїискꙑ Словѣнїи людии 2 лєѡдръ обитаѥтъ

Їллѷрїиска Словѣнїꙗ Димократїꙗ
Republika Slovenija


ꙁнамѧ
ꙁнакъ
ꙁнакъ
ꙁнамѧ ꙁнакъ

Їллѷрїиска Словѣнїꙗ ха́рта
Їллѷрїиска Словѣнїꙗ ха́рта

стольнъ градъ Люблꙗна
дрьжавьнъ ѩꙁꙑкъ їллѷрїискословѣньскъ
самостоꙗтѣль
1991
пространиѥ  
- вьсѩ 20 253 х҃м²
въсєлѥниѥ 2 лєѡ́дръ

имѧ исправлѥниѥ

Си Словѣнїꙗ словѣньскꙑ волєѭ наꙁъвана ⁖ Їллѷрїиска ⁖ ѥстъ · да бѣжали о съмѣшєниꙗ съ Карпатьскоѭ словѣньскоѭ дрьжавоѭ и ѥю ѩꙁꙑкоу имєньма бѫ

їсторїꙗ исправлѥниѥ

1918 лѣта по Прьвꙑѩ Свѣтьнꙑѩ Воинꙑ въшьла въ съставъ Срьбъ · Хръватъ и Словѣньць Кралѥвьства · послѣди имєноуѥмаꙗ Югославиꙗ бѣ · по Въторꙑѩ Свѣтьнꙑѩ Воинꙑ ꙗжє Социалистичьска Съвѫꙁьна Димократїꙗ Югославиꙗ · ССД҃Ю · бѣ ⁙ Послѣди распада ССД҃Ю Їллѷрїиска Словѣнїꙗ стала самостоꙗтєл҄ьна дрьжава ѥстъ

Нꙑнѣ Їллѷрїиска Словѣнїꙗ въ съставъ Єѵрѡпьска съвѫꙁа въходитъ

народи исправлѥниѥ

ꙁьри такождє исправлѥниѥ

Їллѷрїиска Словѣнїꙗ
Викикладоу ꙁнакъ
Инꙑ видꙑ виждь
Викикладѣ

This article uses material from the Wikipedia Словѣньскъ article Їллѷрїиска Словѣнїꙗ, which is released under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 license ("CC BY-SA 3.0"); Їллѷрїиска Словѣнїꙗ Wiki additional terms may apply (view authors). подъ прощєниѥмь CC BY-SA 4.0 пьсано ѥстъ · ащє ино нє каꙁано ѥстъ Images, videos and audio are available under their respective licenses.
®Wikipedia is a registered trademark of the Wiki Foundation, Inc. Wiki Словѣньскъ (DUHOCTRUNGQUOC.VN) is an independent company and has no affiliation with Wiki Foundation.

Tags:

Їллѷрїиска Словѣнїꙗ

имѧ исправлѥниѥ Їллѷрїиска Словѣнїꙗ

їсторїꙗ исправлѥниѥ Їллѷрїиска Словѣнїꙗ

народи исправлѥниѥ Їллѷрїиска Словѣнїꙗ

ꙁьри такождє исправлѥниѥ Їллѷрїиска Словѣнїꙗ

Їллѷрїискословѣньскъ ѩꙁꙑкъ

Люблꙗна

🔥 Trending searches on Wiki Словѣньскъ:

АѳинꙑНєдѣлꙗНовъ ИоркъСловѣ́ньскъ ѩꙁꙑ́къКолѣинъ пѫтьГєѡргїꙗХрїстїаньствоПрагаВолнаЖєна съ вєрхоѵПрьва свѣтьна воинаНаиближьшаꙗ КєнтаѵраБлъгарьскъ ѩꙁꙑкъПапоуа · Нова ГвинєꙗБѣлъ ГрадъМолдоваКарꙗла ДимократїꙗКоуритибаДоублинъТоронтоДол҄ьнъ ДѫбьникъАсїꙗФранкїискъ ѩꙁꙑкъОуЄѵрѡпьскъ съвѫꙁъКаѵкасъЇисъ ХрїстъКотъСєлоЛюбодѣꙗниѥСардиньскъ ѩꙁꙑкъИва́нъ Асє́н҄ь В҃ХартономїсмаСловѣньсци ѩꙁꙑциВѥнъѪгрьскъ ѩꙁꙑкъКошицєМꙑсъ Кралꙗ ЄдоуардаОуралъ · рѣкаКꙑѥвъЛихтєнщаинъСъпѫтьникъРимъСловѣнєОстрогъВъсєлѥниѥСловѣнє (Карпатьсци)РоусьISO 3166-1🡆 More