Дрьжавьно строѥниѥ

Строѥ́ниѥ обраꙁъ дрьжа́вьнꙑ власти ѥ́стъ ⁙ Нꙑнѣ въ свѣтѣ мъногꙑ обраꙁи строѥ́ниꙗ сѫтъ · дроуꙃи давьно бѣахѫ : .

Строѥ́ниѥ обраꙁъ дрьжа́вьнꙑ власти ѥ́стъ ⁙ Нꙑнѣ въ свѣтѣ мъногꙑ обраꙁи строѥ́ниꙗ сѫтъ · дроуꙃи давьно бѣахѫ :

  • Анархїꙗ жє бєꙁвластиѥ ѥ́стъ
  • Димократі́ѩ жє властъ иꙁ народа иходитъ ѥстъ ⁙ Дъвама главнами обраꙁома димократї ѥстє : прѣдставитєльна димократїꙗ ижє народа своѭ волєѭ посрєдьствомь гласованиѥмь кажєтъ или прѣка димократїꙗ ижє народъ властъ въ рѫцѣ своꙗ имѫтъ
  • Дєспоті́ѩ жє глава правитєл̑ьства приꙁна́нъ народомь акꙑ харїсматі́чьнъ съпаситєл̑ь
  • Диктатоурѣ и тѷрані́и жє правитєл̑ьства глава тѷранъ ѥ́стъ
  • Монархі́ѩ жє властъ основана на сємєиномь наслѣдствии ѥ́стъ
  • Олїгархі́ѩ жє правитєл̑ьство съложєно иꙁ мала полїтїчьска събора и с̑и людиѥ своꙗ жланиꙗ блюдѫтъ
  • Плоутократі́ѩ власть въ рѫцѣ богатъ люди́и ѥстъ
  • Тєѡкраті́ѩ жє богоуслоужєбьно прѣдъсѣда́тєл̑ьство ѥ́стъ
Строѥниꙗ свѣта въ мѣсѧцъ Апрїлїꙗ 2006 лѣта :

██ Димократїи · ихъжє глава вьсѭ властъ имѣтъ

██ Прѣдъсѣда́тєл̑ьскꙑ димократїи съвѧ́ꙁанꙑ съ прави́тєл̑ьствомь дрьжавꙑ

██ Чѧ́стьно прѣдъсѣда́тєл̑ьскꙑ димократїи

██ Прѣдъсѣда́тєл̑ьскꙑ димократїи

██ Оуставьно оустроѥнꙑ монархі́и въ ѥликꙑ глава бєꙁвластєнъ ѥстъ

██  Оуставьно оустроѥнꙑ монархі́и въ ѥликꙑ главѣ болии властъ имѣтъ ѥстъ (обꙑчаємь прави́тєл̑ьство бєꙁвластно сѧ авлꙗѥтъ)

██ Монархі́и · ижє глава вьсѩ властъ имѣтъ

██ Ѥдънокоммьнꙑ димократїи

██ Воѥводьчьска диктатоура

██ Дрьжавꙑ · ижє дроугъ обраꙁъ властии имѫтъ

This article uses material from the Wikipedia Словѣньскъ article Дрьжавьно строѥниѥ, which is released under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 license ("CC BY-SA 3.0"); additional terms may apply. (view authors). подъ прощєниѥмь CC BY-SA 3.0 пьсано ѥстъ · ащє ино нє каꙁано ѥстъ Images, videos and audio are available under their respective licenses.
#Wikipedia® is a registered trademark of the Wikimedia Foundation, Inc. Wiki (DUHOCTRUNGQUOC.VN) is an independent company and has no affiliation with Wikimedia Foundation.

🔥 Trending searches on Wiki Словѣньскъ:

Главьна страницаВєлинъ ГрадъСловѣньскъ ѩꙁꙑкъМѷѳъРѡсїꙗНѣмьциЛитъваКѷрїллъ и МєѳодїиВикипєдїꙗЇллѷрїиска СловѣнїꙗЄнкѷклопєдїꙗСловѣньска аꙁъбоукꙑЇллѷрїискословѣньскъ ѩꙁꙑкъСловѣньсци ѩꙁꙑциСловѣньскоСловѣ́ньскъ ѩꙁꙑ́къЧєшьскоМѫжь съ врьхоуГєѡргїꙗISO 4217Прасловѣньскъ ѩꙁꙑкъЦрькъвьнословѣньскъ ѩꙁꙑкъОукраинаМєждоусловѣньскъ ѩꙁꙑкъВътора словѣньска аꙁъбоукꙑISO 3166-1КѷрїлловицаЧрьна ГораМѫжьДоналдъ ТрампъЛюбодѣꙗниѥМєждоусѣтиѥЄгѷптъКотъАнглїискъ ѩꙁꙑкъЇсторїꙗСъвѣтьскъ Социалистичьскъ Димократїи СъвѫꙁъБратиславаРоусьскъ ѩꙁꙑкъЄѵрѡпьскъ съвѫꙁъОуранъѪгрьциДжо БаидєнъДольнѥсрьбьскъ ѩꙁꙑкъАсїꙗИсландъАмєрїканьскꙑ Ѥдьнѥнꙑ ДрьжавꙑКїкєрѡнъСрьбїꙗѪгриХръватьскаНѣмьчьскъ ѩꙁꙑкъБѣлороусьскъ ѩꙁꙑкъОукраиньскъ ѩꙁꙑкъСъпѫтьникъПол҄ьскаЄѵрѡпаГрьчьскъ ѩꙁꙑкъѦМолдоваБосньциАꙁѣрбаичанъБоснаСъпасєниѥЛатвїꙗГєпардъ🡆 More
/** SHOW / HIDE SECTION**/function mfTempOpenSection(getID) {var x = document.getElementById("mf-section-"+getID); if (x.style.display === "none") { x.style.display = ""; } else { x.style.display = "none"; }}