Википєдїꙗ

Википє́дїꙗ · англїискꙑ Wikipedia /ˌwɪkɪˈpiːdɪə/ идє ⁖ вики ⁖ ис хаваискаѥго ѩꙁꙑка поѩто ѥстъ · а ⁖ -пєдїꙗ ⁖ иꙁ грьчьска словєсє ⁖ єнкѷклопєдїꙗ ⁖ · мъногꙑ ѩꙁꙑкꙑ єнкѷклопєдїꙗ ѥстъ · Мєждоусѣтии пьсана ѥстъ · ѭжє къжьдо иꙁмѣнꙗти можєтъ ⁙ Викимєдїѩ опꙑтьствованиѥ ѥстъ ⁙ Почѧта ѥстъ 2001 лѣта Джимомь Вєилсомь и Лаврєнсомь Сєнгєромь ⁙ Википєдїѩ чѧстъ словѣньскꙑимь ѩꙁꙑкомь почѧта ѥстъ їоунїи 2006 лѣта ⁙ Наибол҄ии Википєдїѩ тлъкъ англїискꙑимь ѩꙁꙑкомь пьсанъ ѥстъ · ижє 5 лєѡдръ члѣнъ дрьжитъ .

Википє́дїꙗ · англїискꙑ Wiki /ˌwɪkɪˈpiːdɪə/ идє ⁖ вики ⁖ ис хаваискаѥго ѩꙁꙑка поѩто ѥстъ · а ⁖ -пєдїꙗ ⁖ иꙁ грьчьска словєсє ⁖ єнкѷклопєдїꙗ ⁖ · мъногꙑ ѩꙁꙑкꙑ єнкѷклопєдїꙗ ѥстъ · Мєждоусѣтии пьсана ѥстъ · ѭжє къжьдо иꙁмѣнꙗти можєтъ ⁙ Викимєдїѩ опꙑтьствованиѥ ѥстъ ⁙ Почѧта ѥстъ 2001 лѣта Джимомь Вєилсомь и Лаврєнсомь Сєнгєромь[1]Википєдїѩ чѧстъ словѣньскꙑимь ѩꙁꙑкомь почѧта ѥстъ їоунїи 2006 лѣта ⁙ Наибол҄ии Википєдїѩ тлъкъ англїискꙑимь ѩꙁꙑкомь пьсанъ ѥстъ · ижє 5 лєѡдръ члѣнъ дрьжитъ

Словѣньскꙑѩ Википєдїѩ ꙁнакъ

їсторїꙗ

Википєдїꙗ почѧта ѥстъ 2001 лѣта · ꙗко Ноупєдїѩ доплънѥниѥ ⁙ Википєдїꙗ тєхнологїѥѭ ⁖ вики ⁖ оустроѥна ѥстъ · посѥмоу ѭжє къжьдо иꙁмѣнꙗти можєтъ ⁙ Википєдїѭ болѥ людии польꙃєвати стало бѣ и нꙑнѣ она самостоꙗтєл҄ьно опꙑтьствованиѥ ѥстъ · а Ноупєдїꙗ жє чрѣꙁъ дъва лѣта поничьжєна бѣ

Прьвъ Википєдїѩ тлъкъ англїискъ бѣ · нъ съ мартїꙗ 2001 лѣта Википєдїѩ дроугꙑ ѩꙁꙑкꙑ сътворѥниѥ почѧто бѣ ⁙ Нꙑнѣ Википєдїꙗ 298 ѩꙁꙑкꙑ пьсана ѥстъ

кладѧꙃи

  1. Wikipediots: Who are these devoted, even obsessive contributors to Wikipedia?

ꙁьри такождє

Инꙑ видꙑ виждь
Викикладѣ

This article uses material from the Wikipedia Словѣньскъ article Википєдїꙗ, which is released under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 license ("CC BY-SA 3.0"); additional terms may apply. (view authors). подъ прощєниѥмь CC BY-SA 3.0 пьсано ѥстъ · ащє ино нє каꙁано ѥстъ Images, videos and audio are available under their respective licenses.
#Wikipedia® is a registered trademark of the Wiki Foundation, Inc. Wiki (DUHOCTRUNGQUOC.VN) is an independent company and has no affiliation with Wiki Foundation.

🔥 Trending searches on Wiki Словѣньскъ:

Главьна страницаНидєрландꙑВикипєдїꙗСловѣньскъ ѩꙁꙑкъКѷрїлловицаРѡсїꙗБєлгїѥСардиньскъ ѩꙁꙑкъБосна и ХєрсєговинаЦрькъвьнословѣньскъ ѩꙁꙑкъЛоужицаЇисъ ХрїстъАнглїискъ ѩꙁꙑкъISO 4217СловѣньскоРоусьскъ ѩꙁꙑкъСъпѫтьникъОукраинаЇллѷрїискословѣньскъ ѩꙁꙑкъКѷрїллъ и МєѳодїиЛисабонъБлъгарїꙗСловѣньсци ѩꙁꙑциШєстьПортогалїꙗГрѭландъЇндїꙗЄнкѷклопєдїꙗЇллѷрїиска СловѣнїꙗБѣла РоусьКанадаЄстьИꙁлѣвъ сѣмєнєЄѵрѡвидєниѥМолдоваСрѣдинꙗнєМолдовьскъ ѩꙁꙑкъКотъБраꙁїлїꙗПрасловѣньскъ ѩꙁꙑкъВидодъскаСвицєраБосньциМакєдоньциЧєшьскъ ѩꙁꙑкъЄѵрѡпаЧрьна ГораСрьби (южьни)Амєрїканьскꙑ Ѥдьнѥнꙑ ДрьжавꙑСъвѣтьскъ Социалистичьскъ Димократїи СъвѫꙁъѪгриГорьнѥсрьбьскъ ѩꙁꙑкъЇсторїꙗВътора свѣтьна воинаСѷмєѡнъ А҃ ВєликъПол҄ьскъ ѩꙁꙑкъСловѣ́ньскъ ѩꙁꙑ́къРастовъ на ДонѣꙖпѡнїꙗХръватьскаНѣмьциБогъ🡆 More