Придънѣстриѥ

Придънѣ́стрьска Молдо́вьска Димократі́ꙗПриднестровская Молдавская РеспубликаРепублика Молдовеняскэ НистрянэПридністровська Молдавська Республіка .

Придънѣ́стрьска Молдо́вьска Димократі́ꙗ
Приднестровская Молдавская Республика
Република Молдовеняскэ Нистрянэ
Придністровська Молдавська Республіка


ꙁнамѧ
ꙁнакъ
ꙁнамѧꙁнакъПридънѣстриѥ ха́рта

стольнъ градъТѷрасполь
дрьжавьнъ ѩꙁꙑкъроусьскъ · молдовьскъ · оукраиньскъ
строѥниѥдимократїꙗ
 - прѣдъсѣдатєл̑ьИгорь Смирновъ
пространиѥ 
- вьсѩ4 163 к҃м² х҃м²
въсєлѥниѥ533 500

Придънѣ́стрїѥ и роусьскꙑ Приднестровье · єписїмьно имѧ Придънѣ́стрьска Молдо́вьска Димократі́ꙗ и роусьскꙑ Приднестро́вская Молда́вская Респу́блика · молдовьскꙑ Република Молдовеняскэ Нистрянэ · оукраиньскꙑ Придністровська Молдавська Республіка · въсточьнꙑѩ Єѵрѡпꙑ нєприꙁнана дрьжава Молдовѣ ѥстъ · Стольнъ градъ Тѷрасполь ѥстъ ⁙ Дрьжавьнꙑ ѩꙁꙑци Придънѣстриꙗ молдовьскъ · оукраиньскъ и роусьскъ ѩꙁꙑкъ сѫтъ

їсторїꙗ

Приднѣстриѥ авило своѭ самостоꙗтєл҄ь 1990 лѣта ѥстъ · нъ нꙑнѣ дрьжавꙑ ѤН҄С ѥѩ нє приꙁнаѭтъ сѫтъ ижє ꙗко Молдовꙑ чѧсть мьнѧтъ ⁙ Молдова жє надъ Приднѣстриꙗ ꙁємлєѭ власти нє иматъ ѥстъ

ꙁьри такождє

Инꙑ видꙑ виждь
Викикладѣ

This article uses material from the Wikipedia Словѣньскъ article Придънѣстриѥ, which is released under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 license ("CC BY-SA 3.0"); additional terms may apply. (view authors). подъ прощєниѥмь CC BY-SA 3.0 пьсано ѥстъ · ащє ино нє каꙁано ѥстъ Images, videos and audio are available under their respective licenses.
#Wikipedia® is a registered trademark of the Wikimedia Foundation, Inc. Wiki (DUHOCTRUNGQUOC.VN) is an independent company and has no affiliation with Wikimedia Foundation.

In other languages:

🔥 Trending searches on Wiki Словѣньскъ:

Главьна страницаЛондонъСрьбьскъ ѩꙁꙑкъРѡсїискъ рѫбл҄ьПарижьСѣвєръВокалоїдъВилн҄ьꙖпѡнїискъ єнъКарпатьскословѣньскъ ѩꙁꙑкъСпєктроумъФранкїискъ ѩꙁꙑкъСвєньскоВикипєдїꙗРѡсїꙗСловѣньскъ ѩꙁꙑкъПрасловѣньскъ ѩꙁꙑкъСловѣ́ньскъ ѩꙁꙑ́къМоскꙑЛатиньскъ ѩꙁꙑкъНѣмьциМєѯїкоЛюбодѣꙗниѥЇндонисїꙗАмєрїканьскꙑ Ѥдьнѥнꙑ ДрьжавꙑКѷрїлловицаЄгѷптъЇллѷрїиска СловѣнїꙗРѡсїискъ цѣсаръ ꙁъваниѥРоусьскъ ѩꙁꙑкъХръватьскаНѣмьчьскъ ѩꙁꙑкъОукраинаЛѣтоМѫжь съ тꙑлоуЇисъ ХрїстъВєлика БританїꙗЄирьГрьциЦрькъвьнословѣньскъ ѩꙁꙑкъСвєньскъ ѩꙁꙑкъЇєроусалимъПєтръ ВєликꙑиФранкїꙗКѷрїллъ и МєѳодїиРѡсі́ꙗМєждоународьнъ мѣръ сѷстимаСъвѣтьскъ Социалистичьскъ Димократїи СъвѫꙁъСловѣньскоХаикоуСѣвєрьна МакєдонїꙗБѣлъ Градъ · СрьбїиВътора словѣньска аꙁъбоукꙑСѷрїꙗМєтро1 ЦєрєсъВиѥтнамъНидєрландꙑЇталїꙗАѵстралїꙗВьсєволожьскъМѣсѧцьЧилє🡆 More
/** SHOW / HIDE SECTION**/function mfTempOpenSection(getID) {var x = document.getElementById("mf-section-"+getID); if (x.style.display === "none") { x.style.display = ""; } else { x.style.display = "none"; }}