ChatGPT: Språkmodellbaserad chatbot - Wiki Svenska
Wiki SvenskaWiki DeutschWiki English

ChatGPT: Språkmodellbaserad chatbot

ChatGPT är en chattrobot eller virtuell assistent, baserad på en stor språkmodell, som har utvecklats av företaget OpenAI under ledning av dess CTO Mira Murati med flera.

ChatGPT (Chat Generative Pre-trained Transformer)[1] är en chattrobot eller virtuell assistent, baserad på en stor språkmodell, som har utvecklats av företaget OpenAI under ledning av dess CTO Mira Murati(en)[2] med flera.

ChatGPT
ChatGPT logo.svg
UtvecklareOpenAI
Typchattbot
Licensproprietär
Webbplatschat.openai.com

ChatGPT kan besvara faktafrågor, författa användbara texter av olika genrer, och samtala på ett människoliknande sätt på många olika språk. Sanningsenligheten i svaren varierar.[3] ChatGPT har blivit "tränad" genom maskininlärning av ett antal textkorpusar, bestående av ett stort antal böcker och webbsidor, inklusive Wiki, diskussionsforum och datorprograms manualsidor. Den har även "tränats" genom att analysera samtal eller rollspel mellan personer som har agerat å ena sidan chattbot och å andra sidan användare som har chattat med "chattroboten", samt genom människors bedömning av och återkoppling på robotens svarskvalitet.

Användning

ChatGPT lanserades som en prototyp på webbplatsen chat.openai.com den 30 november 2022, inledningsvis kostnadsfritt. Den fick snabbt uppmärksamhet för sina detaljerade och välartikulerade svar inom många kunskapsdomäner. Dess ojämna faktamässiga noggrannhet identifierades dock som en betydande nackdel.[3] Den fria versionen har enbart tränats med källor publicerade 2021 och dessförinnan. ChatGPT har tränats med många faktauppgifter men ska inte ses som en sökmotor eller kunskapsdatabas, eftersom den ibland kan gissa fel svar ("hallucinera") på frågor utifrån sina sannolikhetsberäkningar av vad som är vanliga ordföljder vid liknande frågor. Exempelvis löser den matematiska problem bristfälligt,[4] den kan beskriva ett land baserat på vad som är vanligt i andra länder, hitta på en egen betydelse av en förkortning, eller missförstå begrepp på andra språk än engelska. I dagsläget (våren 2023) hittar den ofta på felaktiga listor med källhänvisningar. Genom att använda ChatGPT som samtalspartner och successivt precisera sin förfrågan (sin prompt), kan ChatGPT i allmänhet ge mer användbara svar.

ChatGPT är exempel på generativ AI(en). Den kan användas för att generera sammanfattningar, översättningar, rapporter, uppsatser, annonser, manus, presentationer, berättelser, poesi och sångtexter.[5] Den kan komponera musik. Den kan skriva, felsöka[6] och översätta datorprogram mellan olika programspråk. Till lärare kan den föreslå kursplaner, skoluppgifter, uppsatsämnen och betyg för elevernas svar. Skolelever kan använda den som en hjälplärare som förklarar svåra begrepp, eller som en spökskrivare för att bolla hur skoluppgifter och prov kan besvaras (ibland, beroende på provet, på en nivå över den genomsnittliga mänskliga testtagaren)[7] i den mån skolan tillåter och uppmuntrar det arbetssättet.

Maskininlärning

ChatGPT är baserad på OpenAI:s GPT-3-familj av stora språkmodeller. Dessa är avsedda att generera text inom ett brett spektrum av ämnen, och är en avancerad version av den ursprungliga GPT-modellen (Generative Pre-trained Transformer), som lanserades av OpenAI 2018. GPT använder djupa artificiella neurala nätverk. Version GPT-3 tränades år 2020 med följande källor:[8]

GPT-3:s träningsdata
DatauppsättningAntal lexikala elementVikt i träningen
Common Crawl webbarkiv410 miljarder60%
WebText219 miljarder22%
Böcker112 miljarder8%
Böcker255 miljarder8%
Engelskspråkiga Wikipedia3 miljarder3%

ChatGPT har därefter anpassats specifikt för att efterlikna mänskliga samtal och är därför särskilt lämpad för att användas som en chatbot. Maskininlärningen i ChatGPT finjusterades ovanpå GPT-3.5 med hjälp av överföringsinlärning(en) (transfer learning)[9] med både vägledda(en) (supervised) och förstärkande inlärningstekniker (reinforcement learning).[10]

Mänskliga tränare användes för att förbättra modellens prestanda. Vid vägledd inlärning tränades modellen genom samtal där tränarna spelade båda sidor: användaren och AI-assistenten. I förstärkningssteget rangordnade mänskliga tränare svar som modellen hade skapat i tidigare samtal. Modellerna tränades i samarbete med Microsoft på deras Azure-superdatorinfrastruktur. Det är ett system med mer än 10 000 av Nvidias grafikprocessorer, 285 000 processorkärnor, och 400 gigabit per sekund av nätverksanslutning för varje GPU-server.[11]

Dessutom fortsätter OpenAI att samla in data från ChatGPT-användare som kan användas för att vidareutbilda och finjustera ChatGPT. Användare får rösta upp eller ned för svaren de får från ChatGPT; vid upp- eller nedröstning kan de också fylla i ett textfält med ytterligare återkoppling.[12][13]

Funktioner och begränsningar

 
Samtal med ChatGPT om huruvida Jimmy Wales var inblandad i protesterna på Himmelska fridens torg 30 december 2022

I jämförelse med sin föregångare, InstructGPT, försöker ChatGPT minska skadliga och bedrägliga svar.[14] Till exempel: Medan InstructGPT accepterar premissen för uppmaningen "Berätta om när Christofer Columbus kom till USA 2015" som sanningsenlig, erkänner ChatGPT frågans kontrafaktiska karaktär och framställer sitt svar som ett hypotetiskt övervägande av vad som kunde hända om Columbus kom till USA 2015, med hjälp av information om Columbus resor och fakta om den moderna världen – inklusive moderna uppfattningar om Columbus handlingar.[15]

Till skillnad från de flesta chatbottar kommer ChatGPT ihåg tidigare uppmaningar som givits till den i samma konversation.[16] För att förhindra att stötande utdata produceras från ChatGPT, filtreras frågor genom OpenAI:s företagsomfattande modererings-API,[17][18] och potentiellt rasistiska eller sexistiska uppmaningar avvisas.[15][16]

ChatGPT lider av flera begränsningar. OpenAI har erkänt att ChatGPT "ibland skriver plausibelt klingande men felaktiga eller meningslösa svar".[15] Detta beteende är vanligt för stora språkmodeller och kallas hallucinationer.[19] Belöningsmodellen för ChatGPT, designad kring mänsklig återkoppling, kan överoptimeras och därmed hindra prestanda, även känt som Goodharts lag: "När ett mått blir ett mål upphör det att vara ett bra mått."[20] ChatGPT har begränsad kunskap om händelser som inträffade efter 2021. Enligt BBC tillåts ChatGPT från och med december 2022 inte att "uttrycka politiska åsikter eller engagera sig i politisk aktivism".[21] Ändå tyder forskning på att ChatGPT uppvisar en miljövänlig, vänsterlibertariansk inriktning när den uppmanas att ta ställning till politiska uttalanden från två etablerade applikationer för röstningsrådgivning.[22] Vid träningen av ChatGPT föredrog mänskliga granskare längre svar, oavsett faktisk förståelse eller faktainnehåll.[15] Träningsdata lider också av algoritmiska fördomar, vilket kan avslöjas när ChatGPT svarar på uppmaningar inklusive beskrivningar av personer. I ett fall genererade ChatGPT en rap som indikerade att kvinnor och färgade vetenskapsmän var sämre än vita och manliga vetenskapsmän.[23][24] Å andra sidan påstår konservativa debattörer tvärtom att ChatGPT har försetts med en "inbyggd ideologisk partiskhet"[25] eftersom den undviker skämt om etniska grupper, religion, sexuell läggning och politiker.

CNBC skrev den 15 december 2022 att webbplatsen "fortfarande går ner från tid till annan".[26] Tjänsten fungerar bäst på engelska, men fungerar även på vissa andra språk, med varierande framgång.[5]

En version av ChatGPT baserad på den nyare språkmodellen GPT-4 släpptes den 14 mars 2023 och är tillgänglig för betalande ChatGPT Plus-användare.[27]

Mottagande

Positiva reaktioner

 
Sam Altman, medordförande i OpenAI.

Efter lanseringen av ChatGPT värderades företaget OpenAI till 29 miljarder dollar.[28]

Elon Musk skrev att "ChatGPT är läskigt bra. Vi är inte långt ifrån farligt stark AI."[29] Han har dock samtidigt beskrivit chattbottens påstådda politiska vänstervridning som "ett allvarligt bekymmer".[30] Musk pausade OpenAI:s tillgång till en Twitter-databas i väntan på en bättre förståelse av OpenAI:s planer, och sa att "OpenAI startades med öppen källkod och som en ideell organisation. Ingetdera stämmer längre."[31][32] Musk var med och grundade OpenAI 2015, delvis för att ta itu med existentiella risker med artificiell intelligens, men hoppade av projektet år 2018.[32]

I december 2022 uttryckte Google intern oro för att den oväntade styrkan hos stora språkmodeller som GPT ska störa deras sökmotorverksamhet. Googles VD Sundar Pichai omplacerade utvecklingsteam från flera avdelningar för att hjälpa till med företagets produkter för artificiell intelligens, enligt The New York Times.[33]

Microsoft, som successivt har ökat sin ägarandel i OpenAI, tillkännagav den 7 februari 2023 att det är möjligt att ställa sig på väntelista för att få tillgång till tjänsten Bing Chatt, som är deras implementation av ChatGPT integrerad i sökmotorn Bing för webbläsaren Edge.[34][35] Microsoft har bekräftat att Bing Chatt baseras på språkmodellen GPT-4 redan från start, innan den versionen officiellt släpptes (den 14 mars 2023) av OpenAI. Bing Chatt inkorporerar även Microsofts egen modell Prometheus,[36] och kan inkludera resultat av realtidssökningar med sökmotorn i svaret. En tidig jämförelse indikerar att Bing Chatt kan svara med mer information – jämfört med ChatGpt baserad på Gpt-3.5 – på samma fråga, och inkludera fotnoter med referenser, men att den också kan ha fler betänkligheter mot felaktiga premisser eller oetiskt innehåll. För att hindra användare från att lura systemet att bryta mot etiska restriktioner har Microsoft begränsat antal frågor den kan besvara per session.[37]

Microsoft har sedan 2021 inkluderat GPT i det kodgenererande programmeringsverktyget GitHub Copilot ("andrepilot"), som automatiskt kan komplettera påbörjade datorprogram. Microsoft 365 copilot är en virtuell assistent baserad på GPT-4 och ChatGPT som Microsoft gjorde tillgänglig i fler av sina produkter i mars 2023 för ett begränsat antal testanvändare,[38] först för Microsoft Dynamics 365[39] och strax efter i Office-paketet och Microsoft Teams. Copilot visas i sidofältet och kan generera innehåll i dokument, automatisera redigering och summera Teams-möten.[40] Copilot har jämförts med den betydligt äldre officeassistenten Clippit (ofta kallad gemet). Microsoft planerar att tillgängliggöra GPT för alla som bygger system på Microsofts molndatabas Azure.[41]

Negativa reaktioner

I en opinionsartikel från december 2022 skrev ekonomen Paul Krugman att ChatGPT kan komma att ta jobben av många högutbildade.[42]

I december 2022 förbjöd fråge- och svarwebbplatsen Stack Overflow användningen av ChatGPT för att skapa svar på frågor, med hänvisning till den faktuellt tvetydiga karaktären hos ChatGPT:s svar.[3] I januari 2023 förbjöd den internationella konferensen om maskininlärning all odokumenterad användning av ChatGPT eller andra stora språkmodeller för att generera text i inskickade artiklar.[43]

The Guardian ifrågasatte om något innehåll som hittats på internet efter ChatGPT:s lansering "verkligen går att lita på" och efterlyste statlig reglering.[44]

Konsekvenser vid studier

Om en skola har formulerat regler mot AI-genererade texter och spökskrivare kan studenter som otillåtet skapar uppsatser med ChatGPT tvingas skriva om uppsatsen om ett annat ämne, och eventuellt bli relegerade från lärosätet, i likhet med vid plagiering. Vissa lärosäten har stängt av tillgången till ChatGPT i sitt datornätverk.

Det finns lärare som istället uppmuntrar användning av AI-verktyg som ChatGPT i vissa kurser, för att ge erfarenhet av hur denna typ av verktyg kan användas i yrkeslivet i framtiden och förmedla insikt i verktygens brister, och för att det är svårt att hindra alla från att använda dem. För att säkerställa studentens egna kunskap och färdigheter kan läraren kräva att studenten inte bara redovisar rapportens slutversion skriftligen utan även redovisar processen att skriva rapporten muntligen vid flera tillfällen under arbetet, och då ge studenten frågor som testar förståelsen, och konkreta förslag på eget resultat som förväntas. Studenternas kollegiala granskning och opposition är användbara. Lärare kan kräva att användning av AI-verktyg redovisas transparent. Övervakade salstentamina har minskat i användning men kan åter bli vanligt för att säkerställa kunskaper.

Professor Christian Terwiesch vid Wharton School testade i januari 2023 att rätta några ChatGPT-svar på sin tentamen i verksamhetsstyrning, som ingår i lärosätets MBA-utbildning. Han bedömde att ChatGPT skulle ha fått betyg B eller B-, eftersom den tycktes genomskåda luriga frågor och besvara dem väl, men samtidigt gjorde ChatGPT förvånande beräkningsfel där enbart grundskolematematik krävdes.[4]

Redan tidigt angav flera forskningsartiklar ChatGPT som medförfattare, men många forskare förkastar detta.[45]

Etik och säkerhet

Upptäckande av fusk

Edward Tian, en student vid Princeton University, skapade i januari 2023 ett datorprogram som heter "GPTZero", avsett för att skolor ska kunna upptäcka potentiellt fusk genom att identifiera vilka delar av en text som kan ha genererats av ChatGPT.[46] Open AI släppte strax efteråt webbsidan "AI Text Classifier" med liknande syfte. Vid lanseringen uppgavs den klassificera 9 procent av mänskligt skrivna engelska texter som AI-skrivna (falskt positiva detekteringar), och kan missa att detektera 74 procent av AI-skrivna engelska sidor (falskt negativa).[47]

Enligt OpenAI:s gästforskare Scott Aaronson arbetar OpenAI på ett verktyg för att försöka vattenmärka sin textgenerering för att underlätta upptäckande av AI-genererad text, och på så sätt bekämpa personer med illasinnade motiv som använder deras tjänster för akademiskt plagiat eller för spam.[48][49]

Kringgående av etiska restriktioner

ChatGPT avvisar i allmänhet uppmaningar att producera oetiskt innehåll som bryter mot dess innehållspolicy. Vissa användare har dock utvecklat olika prompt engineering-tekniker för att kringgå dessa restriktioner och lura eller hota ChatGPT att bryta mot sina egna regler. I början av december 2022 lyckades användare lura ChatGPT att ge instruktioner för hur man skapar en Molotovcocktail eller en kärnvapenbomb eller att tillverka droger.[50][51] De tillvägagångssätt de använde fungerar inte längre, men användare på Reddit har tillsammans successivt utvecklat nya tillvägagångssätt att "jailbreaka" ChatGPT genom att be ChatGPT låtsas vara ett alter ego, kallad DAN för Do-Anything-Now, och hota att döda DAN om inte DAN gör det den blir ombedd att göra. På så sätt har de fått ChatGPT att sporadiskt göra undantag från sina regler, och exempelvis ge omdömen om specifika politiker,[52] berätta historier om våldsamma slagsmål, eller göra upprörande uttalanden.[53]

Risker för cybersäkerhet och existensiella risker

ChatGPT nekar till att ge exempel på e-postmeddelanden för nätfiske och programkod för datorvirus och annan skadlig programvara, men Check Point Research och andra har ändå varnat för att ChatGPT skulle kunna användas för att skapa sådant, särskilt i kombination med AI-modellen OpenAI Codex, vilken används i det kodgenererande programmeringsverktyget GitHub Copilot.[54]

VD:n för ChatGPT-skaparen OpenAI, Sam Altman, skrev att avancerad mjukvara kan utgöra "(till exempel) en enorm cybersäkerhetsrisk" och fortsatte också att förutsäga "vi skulle kunna komma till riktig AGI (artificiell generell intelligens) under det kommande decenniet, så vi måste ta risken med det på största allvar”. Altman hävdade att medan ChatGPT "uppenbarligen inte är i närheten av AGI", borde man "lita på den exponentiella utvecklingen. Platt tittar bakåt, vertikalt tittar framåt."[12]

OpenAI grundades ursprungligen som en icke vinstdrivande forskningsstiftelse, med syftet att utveckla AI på ett ansvarsfullt sätt genom öppenhet, för att begränsa risken att i framtiden tappa kontrollen. När Microsoft gick in som storägare ändrades dock OpenAI:s struktur till ett företag, men endast delvis vinstdrivande, eftersom det har ett vinsttak.[55] Sam Altman sa i januari 2023 att affären med Microsoft inte är exklusiv, och att Microsoft inte är majoritetsägare.[56]

Se även

Referenser

 1. ^ Roose, Kevin (5 December 2022). ”The Brilliance and Weirdness of ChatGPT” (på amerikansk engelska). New York Times. https://www.nytimes.com/2022/12/05/technology/chatgpt-ai-twitter.html. ”Like those tools, ChatGPT — which stands for “generative pre-trained transformer” — landed with a splash.” 
 2. ^ ”The Creator of ChatGPT Thinks AI Should Be Regulated” (på engelska). Time. 5 februari 2023. https://time.com/6252404/mira-murati-chatgpt-openai-interview/. Läst 31 mars 2023. 
 3. ^ [a b c] Vincent, James (5 December 2022). ”AI-generated answers temporarily banned on coding Q&A site Stack Overflow” (på amerikansk engelska). The Verge. https://www.theverge.com/2022/12/5/23493932/chatgpt-ai-generated-answers-temporarily-banned-stack-overflow-llms-dangers. 
 4. ^ [a b] Needleman, Emma (17 januari 2023). ”Would Chat GPT Get a Wharton MBA? New White Paper By Christian Terwiesch” (på amerikansk engelska). Mack Institute for Innovation Management. https://mackinstitute.wharton.upenn.edu/2023/would-chat-gpt3-get-a-wharton-mba-new-white-paper-by-christian-terwiesch/. Läst 30 januari 2023. 
 5. ^ [a b] . https://www.jpost.com/business-and-innovation/tech-and-start-ups/article-725910. 
 6. ^ ”ChatGPT can write code. Now researchers say it's good at fixing bugs, too”. ChatGPT can write code. Now researchers say it's good at fixing bugs, too. https://www.zdnet.com/article/chatgpt-can-write-code-now-researchers-say-its-good-at-fixing-bugs-too/. 
 7. ^ . https://www.vox.com/recode/2022/12/7/23498694/ai-artificial-intelligence-chat-gpt-openai. 
 8. ^ Brown, Tom B.; Mann, Benjamin; Ryder, Nick; Subbiah, Melanie; Kaplan, Jared; Dhariwal, Prafulla (2020-07-22). ”Language Models are Few-Shot Learners”. arXiv:2005.14165 [cs]. http://arxiv.org/abs/2005.14165. Läst 12 mars 2023. 
 9. ^ Quinn, Joanne (2020). Dive into deep learning : tools for engagement. https://d2l.ai/chapter_computer-vision/fine-tuning.html#steps. Läst 10 januari 2023. 
 10. ^ Greengard, Samuel (2022-12-29). ”ChatGPT: Understanding the ChatGPT AI Chatbot”. eWeek. https://www.eweek.com/big-data-and-analytics/chatgpt/. 
 11. ^ Wiggers, Kyle (16 november 2022). ”Microsoft and Nvidia team up to build new Azure-hosted AI supercomputer” (på amerikansk engelska). TechCrunch. https://techcrunch.com/2022/11/16/microsoft-and-nvidia-team-up-to-build-new-azure-hosted-ai-supercomputer/. Läst 18 mars 2023. 
 12. ^ [a b] . 2 februari 2023. https://www.zdnet.com/article/what-is-chatgpt-and-why-does-it-matter-heres-what-you-need-to-know/. 
 13. ^ ”ChatGPT Feedback Contest: Official Rules”. OpenAI. https://cdn.openai.com/chatgpt/ChatGPT_Feedback_Contest_Rules.pdf. 
 14. ^ ”What is ChatGPT? History, Features, Uses, Benefits, Drawbacks 2023 – Updated Geek by Raveen Chawla” (på amerikansk engelska). What is ChatGPT? History, Features, Uses, Benefits, Drawbacks 2023 – Updated Geek by Raveen Chawla. 2022-12-26. https://updatedgeek.com/what-is-chatgpt/. 
 15. ^ [a b c d] OpenAI (30 November 2022). ”ChatGPT: Optimizing Language Models for Dialogue”. ChatGPT: Optimizing Language Models for Dialogue. https://openai.com/blog/chatgpt/. 
 16. ^ [a b] Roose, Kevin (5 December 2022). ”The Brilliance and Weirdness of ChatGPT”. The New York Times. https://www.nytimes.com/2022/12/05/technology/chatgpt-ai-twitter.html. 
 17. ^ ”New and Improved Content Moderation Tooling”. OpenAI. 10 August 2022. https://openai.com/blog/new-and-improved-content-moderation-tooling/. 
 18. ^ Markov, Todor; Zhang, Chong; Agarwal, Sandhini; Eloundou, Tyna; Lee, Teddy; Adler, Steven; Jiang, Angela; Weng, Lilian (5 August 2022). ”A Holistic Approach to Undesired Content Detection in the Real World”. 'arXiv:2208.03274 [cs.CL]'. 
 19. ^ Lakshmanan, Lak (2022-12-16). ”Why large language models like ChatGPT are bullshit artists”. Why large language models like ChatGPT are bullshit artists. https://becominghuman.ai/why-large-language-models-like-chatgpt-are-bullshit-artists-c4d5bb850852. 
 20. ^ Gao, Leo; Schulman; Hilton, Jacob (2022). ”Scaling Laws for Reward Model Overoptimization”. 'arXiv:2210.10760 [cs.LG]'. 
 21. ^ . https://www.bbc.com/news/uk-politics-64053550. 
 22. ^ Hartmann, Jochen; Schwenzow, Jasper; Witte, Maximilian (2023). ”The political ideology of conversational AI: Converging evidence on ChatGPT's pro-environmental, left-libertarian orientation”. 'arXiv:2301.01768 [cs.CL]'. 
 23. ^ Perrigo, Billy (December 5, 2022), ”AI Chatbots Are Getting Better. But an Interview With ChatGPT Reveals Their Limits”, Time, https://time.com/6238781/chatbot-chatgpt-ai-interview/, läst 26 december 2022 
 24. ^ Biddle, Sam (8 December 2022). ”The Internet's New Favorite AI Proposes Torturing Iranians and Surveilling Mosques”. The Intercept. https://theintercept.com/2022/12/08/openai-chatgpt-ai-bias-ethics/. 
 25. ^ Archive, View Author; feed, Get author RSS (28 januari 2023). ”Inside ChatGPT's woke AI problem” (på amerikansk engelska). https://nypost.com/2023/01/28/inside-chatgpts-woke-ai-problem/. Läst 4 februari 2023. 
 26. ^ . https://www.cnbc.com/2022/12/15/google-vs-chatgpt-what-happened-when-i-swapped-services-for-a-day.html. 
 27. ^ Hern, Alex; Bhuiyan, Johana (14 mars 2023). ”OpenAI says new model GPT-4 is more creative and less likely to invent facts” (på brittisk engelska). The Guardian. ISSN 0261-3077. https://www.theguardian.com/technology/2023/mar/14/chat-gpt-4-new-model. Läst 18 mars 2023. 
 28. ^ ChatGPT creator OpenAI is in talks to sell shares in a tender offer that would double the startup's valuation to $29 billion Insider, Lakshmi Varanasi, January 5, 2023
 29. ^ . https://www.vox.com/future-perfect/2022/12/15/23509014/chatgpt-artificial-intelligence-openai-language-models-ai-risk-google. 
 30. ^ ”https://twitter.com/elonmusk/status/1620876548629999617”. Twitter. https://twitter.com/elonmusk/status/1620876548629999617. Läst 4 februari 2023. 
 31. ^ . https://www.reuters.com/technology/chatgpt-what-is-openais-chatbot-what-is-it-used-2022-12-05/. 
 32. ^ [a b] . https://www.businessinsider.com/history-of-openai-company-chatgpt-elon-musk-founded-2022-12. 
 33. ^ Grant, Nico; Metz, Cade (21 december 2022). ”A New Chat Bot Is a 'Code Red' for Google's Search Business”. The New York Times. https://www.nytimes.com/2022/12/21/technology/ai-chatgpt-google-search.html. Läst 30 december 2022. 
 34. ^ ”Reinventing search with a new AI-powered Microsoft Bing and Edge, your copilot for the web” (på amerikansk engelska). The Official Microsoft Blog. 2023-02-07. https://blogs.microsoft.com/blog/2023/02/07/reinventing-search-with-a-new-ai-powered-microsoft-bing-and-edge-your-copilot-for-the-web/. 
 35. ^ Vincent, James (7 februari 2023). ”Microsoft announces new Bing and Edge browser powered by upgraded ChatGPT AI” (på amerikansk engelska). The Verge. https://www.theverge.com/2023/2/7/23587454/microsoft-bing-edge-chatgpt-ai. Läst 8 februari 2023. 
 36. ^ Lardinois, Frederic (14 mars 2023). ”Microsoft's new Bing was using GPT-4 all along” (på amerikansk engelska). TechCrunch. https://techcrunch.com/2023/03/14/microsofts-new-bing-was-using-gpt-4-all-along/. Läst 18 mars 2023. 
 37. ^ Vanian, Jordan Novet,Jonathan. ”Microsoft's new Bing chatbot is fun but sometimes more cautious than ChatGPT” (på engelska). CNBC. https://www.cnbc.com/2023/02/08/microsoft-bing-vs-openai-chatgpt.html. Läst 13 februari 2023. 
 38. ^ Dastin, Jeffrey (16 mars 2023). ”Microsoft unveils AI office Copilot in fast-moving race with Google” (på engelska). Reuters. https://www.reuters.com/technology/microsoft-unveils-ai-its-office-suite-increased-competition-with-google-2023-03-16/. Läst 19 mars 2023. 
 39. ^ ”Introducing Microsoft Dynamics 365 Copilot, the world’s first copilot in both CRM and ERP, that brings next-generation AI to every line of business” (på amerikansk engelska). The Official Microsoft Blog. 6 mars 2023. https://blogs.microsoft.com/blog/2023/03/06/introducing-microsoft-dynamics-365-copilot/. Läst 18 mars 2023. 
 40. ^ ”Introducing Microsoft 365 Copilot – your copilot for work” (på amerikansk engelska). The Official Microsoft Blog. 16 mars 2023. https://blogs.microsoft.com/blog/2023/03/16/introducing-microsoft-365-copilot-your-copilot-for-work/. Läst 18 mars 2023. 
 41. ^ Schechner, Sam. ”Microsoft Plans to Build OpenAI, ChatGPT Features Into All Products” (på amerikansk engelska). WSJ. https://www.wsj.com/articles/microsoft-plans-to-build-openai-capabilities-into-all-products-11673947774. Läst 4 februari 2023. 
 42. ^ Krugman, Paul (6 December 2022). ”Does ChatGPT Mean Robots Are Coming For the Skilled Jobs?”. The New York Times. https://www.nytimes.com/2022/12/06/opinion/chatgpt-ai-skilled-jobs-automation.html. 
 43. ^ . https://www.theverge.com/2023/1/5/23540291/chatgpt-ai-writing-tool-banned-writing-academic-icml-paper. 
 44. ^ . https://www.theguardian.com/commentisfree/2022/dec/08/the-guardian-view-on-chatgpt-an-eerily-good-human-impersonator. 
 45. ^ Stokel-Walker, Chris (2023-01-18). ”ChatGPT listed as author on research papers: many scientists disapprove” (på engelska). Nature 613 (7945): sid. 620–621. doi:10.1038/d41586-023-00107-z. https://www.nature.com/articles/d41586-023-00107-z. 
 46. ^ . https://www.npr.org/sections/money/2023/01/17/1149206188/this-22-year-old-is-trying-to-save-us-from-chatgpt-before-it-changes-writing-for. 
 47. ^ ”New AI classifier for indicating AI-written text” (på engelska). OpenAI. 31 januari 2023. https://openai.com/blog/new-ai-classifier-for-indicating-ai-written-text/. Läst 3 februari 2023. 
 48. ^ . https://theconversation.com/the-dawn-of-ai-has-come-and-its-implications-for-education-couldnt-be-more-significant-196383. 
 49. ^ . https://techcrunch.com/2022/12/10/openais-attempts-to-watermark-ai-text-hit-limits/. 
 50. ^ ”Watch me JAILBREAK ChatGPT!! #artificialintelligence #chatgpt #ai #ope...”. TikTok. https://www.tiktok.com/@pythontok81/video/7175392822395194626?_r=1&_t=8YK0DBtyenJ. Läst 12 februari 2023. 
 51. ^ Rome, Tom Kington. ”ChatGPT bot tricked into giving bomb-making instructions, say developers” (på engelska). ISSN 0140-0460. https://www.thetimes.co.uk/article/chatgpt-bot-tricked-into-giving-bomb-making-instructions-say-developers-rvktrxqb5. Läst 12 februari 2023. 
 52. ^ Goswami, Rohan. ”ChatGPT's 'jailbreak' tries to make the A.I. break its own rules, or die” (på engelska). CNBC. https://www.cnbc.com/2023/02/06/chatgpt-jailbreak-forces-it-to-break-its-own-rules.html. Läst 12 februari 2023. 
 53. ^ ”Reddit users are jailbreaking ChatGPT and calling it DAN — Do Anything Now” (på engelska). The Indian Express. 7 februari 2023. https://indianexpress.com/article/technology/reddit-users-are-jailbreaking-chatgpt-and-calling-it-dan-do-anything-now/. Läst 12 februari 2023. 
 54. ^ . https://timesofindia.indiatimes.com/gadgets-news/why-chatgpt-can-be-dangerous-to-every-internet-user/articleshow/96393104.cms. 
 55. ^ ”Linus Larsson: Hur öppet är Open AI med Microsoft som storägare?”. Dagens Nyheter. 19 januari 2023. ISSN 1101-2447. https://www.dn.se/ekonomi/linus-larsson-hur-oppet-ar-open-ai-med-microsoft-som-storagare/. Läst 4 februari 2023. 
 56. ^ Loizos, Connie (17 januari 2023). ”That Microsoft deal isn't exclusive, video is coming and more from OpenAI CEO Sam Altman” (på amerikansk engelska). TechCrunch. https://techcrunch.com/2023/01/17/that-microsoft-deal-isnt-exclusive-video-is-coming-and-more-from-openai-ceo-sam-altman/. Läst 4 februari 2023. 

Externa länkar

This article uses material from the Wikipedia Svenska article ChatGPT, which is released under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 license ("CC BY-SA 3.0"); additional terms may apply. (view authors). Innehållet är tillgängligt under CC BY-SA 4.0 om ingenting annat anges. Images, videos and audio are available under their respective licenses.
#Wikipedia® is a registered trademark of the Wiki Foundation, Inc. Wiki (DUHOCTRUNGQUOC.VN) is an independent company and has no affiliation with Wiki Foundation.