Wiki Afrikaans 2022: Carles Puigdemont
AfrikaansVietnameseEnglish

Soekresultate Vergelykings (taalkunde)

 • In taalkunde is 'n vergelyking 'n vorm van beeldspraak wat die eksplisiete ooreenkoms tussen die onderwerp en iets totaal anders noem. Dit word gevorm
 • noordewind en die son". Laasgenoemde word dikwels in die taalkunde gebruik om vergelykings tussen verskillende tale of variëteite van 'n taal te doen
 • Trappe van vergelyking (kategorie Morfologie (taalkunde))
  minime (minste) multum (baie) – plus (meer) – plurimum (meeste) Vergelykings (Taalkunde) Intensiewe Potgieter, D.J. 1942. Juta se Nuwe Afrikaanse grammatika
 • skeef)/ Die arme man slaap op die sypaadjie. (Iemand om jammer te kry) Figuurlike taalgebruik sluit vergelykings, metafore, personifikasie en idiome in.
 • en betekenis vorm saam as 'n teken-eenheid die basiese element van sy taalkunde. Hy sien hierdie twee dele van die teken as die twee kante van 'n vel
 • Byvoeglike naamwoord (kategorie Taalkunde)
  dan kom dit voor die andere byvoeglike naamwoorde. Dit kom voor in vergelykings, as mens twee voorwerpe vergelyk, dan word byvoeglike naamwoorde gebruik
 • het Perskor Francois F. Odendal, professor in Afrikaanse en Nederlandse taalkunde aan die destydse Randse Afrikaanse Universiteit en voorsitter van die
 • Oorsprong van taal (kategorie Taalkunde)
  bewyse, kontemporêre taalverskeidenheid, studies oor taalverwerwing, en vergelykings tussen mensetaal en kommunikasiesisteme wat bestaan onder diere, veral
 • Anglisisme (kategorie Taalkunde)
  taalkundige verskynsel normaalweg in Afrikaans hanteer word. Metafore, vergelykings en spreekwoorde wat soortgelyk is aan Engels is dikwels ook nie anglisismes
 • 1989. Ontwikkeling van vroeë Afrikaans, uit Inleiding tot die Afrikaanse Taalkunde, tweede hersiene uitgawe, pp.96-112, TJR Botha (redakteur). Van Schaik
 • Intensiewe vorm (kategorie Taalkunde)
  en wist dat 't al leugens waren en zinsbedrog! Trappe van vergelyking Vergelykings (taalkunde) Wikiwoordeboek het 'n inskrywing vir intensiewe vorm.