Wiki Afrikaans 2022: Carles Puigdemont
AfrikaansVietnameseEnglish

Soekresultate Samestellende afleiding

  • 'n Samestellende afleiding is 'n woord met meer as een basisvorm plus 'n morfeem of morfeme. Byvoorbeeld, die woord "vliegtuigwiele" bestaan uit 3 basisvorme
  • algemene taalwetenschap Afleiding (taalkunde) Allomorf Klitikum Morfologie (taalkunde) Nulmorfeem Samestelling (taalkunde) Samestellende afleiding Skimstam
  • Fonetiese simbole). Afleiding (taalkunde) Allomorf Fleksie Morfoloog Nulmorfeem Samestelling (taalkunde) Samestellende afleiding Stam (taalkunde) Skimstam
  • resultate geleksikaliseer. Woordvormingsprosedures waarvolgens woorde uit samestellende dele opgebou word, kan in die algemeen as volg onderverdeel word (ook
  • die dwaling van oorhaastige veralgemening, waarin 'n ongeregverdigde afleiding gemaak word uit 'n stelling oor 'n steekproef tot 'n stelling oor die
  • Bronberg se krag bestaan daarin dat midde in die stadslewe met al sy afleiding die Kerk nog die sentrum van 'n lewende en groeiende gemeentelike lewe
  • twee stamme sonder voor- of agtervoegsel, bv. blomtuin, voëlhok. Samestellende afleiding: bestaan uit meer as een stam en een of meer voegsel, bv. blomtuine

Resultate vanaf susterprojekte