Most viewed pages Wiki SiSwati 2023/12/23

Wiki Daily Trending Searches

Most viewed pages Wiki SiSwati 2023/12/23

We've pulled together the most-read SiSwati-language Wiki page for every day of 12/2023

Results Top 50 of 1000 wiki articles

Rank Article Views
1Likhasi Lelikhulu492
5Thwala29
8SíNgísi13
10Wikipedia11
14Sipeyini7
15INtaliyane6
15IDashi6
18Bukhristu5
18IMelika (live)5
18IRashiya5
18Isayensi5
18Ningizimu Afrika5
18ISwideni5
18United Kingdom5
18IJalimane5
18SiSwati5
29IFulansi4
29IJaphani4
29SíFulentji4
29Ngilandi4
29IDenimakhi4
29IKhanada4
38United States3
38IPholandi3
38IGana3
38SíJalimáne3
3820093
38Umbuso weSwatini3
38IBhelijiyamu3
38Jesu3
38I-Rhodes University3
38Silovakhi3
38Moscow3
38IGrikhi3
38INephali3
38Úmhlâba3
38IKhuroshiya3
38Sipho 'Brickz' Ndlovu3
70IPhalestina2
70Mungu ibariki Afrika2
70Eyam2
70Timila2
70Tekubala2
70Encyclopedia2
70IMalawi2
70Indlovukazi Elizabeth II2
70Nelson Mandela2
70IShayina2
70Urdu ulimi2
70I-Arimeniya2
70INayijari2
70Calculus2
70Likati2
70IYurophu2
70Khólwáne2
70Tsabedze praise name2
70Nkulunkulu2
70SíPersi2
70Ka-Israyeli2
70IFini2
70I-Irani2
70Tinanatelo2
70Lugu Lwempondvondlovu2
70IPheru2
70IKhoriya leseNingizimu2
7016 Khólwáne2
70IThekhi2
703 Bhimbídvwane2
70SiNgisi2
13337801
133Embabane1
133IYalendi1
133Ho Chi Minh City1
133IKholombiya1
133I-Arabhiya1
133ISwizalandi1
133Í-Afríka1
133Tuberculosis1
133INyuvesi yase Ningizimu Afrika (UNISA)1
133IZambiya1
133IGibhithe1
133Lúlwîmi1
133Inhlonipho1
133Umndeni1
133Afrika1
13320051
133Sicalo1
133Nairobi1
133IFiliphayi1
133Ghanim Al-Muftah1
133Thishela1
133Wiseman Meyiwa1
133Steve Biko1
133ÍNkhwekhwéti1
13373351
133Sifo seKhorona yango-20191
133IThunisiya1
133Sambane1
133Mpumalanga1
133Mbombela1
133Emarabi1
133IBhenini1
133Kubeleka1
133Cairo1
133Yeyeza1
13315 Bhimbídvwane1
133Mhlongamvula1
133IMorishiyasi1
133IShile1
133Fuleyistata1
133IMelika1
133Siri Lanka1
133IYosithiya1
133Sipanishi1
133IBuganda1
133ISwizalendi1
133IKhongo1
133IBhosinya ne Hezegovi1
133Jacob "Mpharanyana" Radebe1
133Vilnius1
133Libito1
133IMaleshiya1
133Alfred Bitini Xuma1
133William Ruto1
133IKhosta-Likha1
133INdiya1
133Michael Jackson1
133ESwatini1
133Lubombo1
133ILibheriya1
133INoweyi1
133Rio de Janeiro1
133IThayiwani1
133IMakhedoniya leseNyakatfo1
133IYandola1
133IKhomoro1
133Limpopo1
133IBhulgariya1
133Ibhayoloji1
133INikhalaga1
133Umkhonto weSizwe1
133IPhuthukezi1
133IKhazakhi1
133Maya Angelou1
133Shekhi1
133IPhakhistani1
133LiBhayibheli1
133IVathikhi1
133IMonakho1
133Fernando Alonso1
133IMalitha1
133Swatini1
133Lídvúba1
133Sigodlo Saseludzidzini1
133ÍNgci1
13310 íNgongóni1
133IRomaniya1
133David Mabuza1
133Cicely Tyson1
133Fakazi baJehova1
133(SELECT CONCAT(0x71716b7671,(SELECT (ELT(3954=3954,1))),0x716a6b7171))1
133Augustin Bizimungu1
133IMolidiva1
1332 Bhimbídvwane1
133IZebajani1
133IMadagasikha1
133IHangareyi1
133Emave emhlaba1
133Mangaliso Ngema1
13312 iNdlóvana1
Rank Article Views

The most popular Wiki SiSwati article for every day in January - 2023
The calendar is updated daily, check back tomorrow to see what becomes today’s most popular page.

Last updated 2023/12/23 UTC.