Jazz

Jazz sī 1-chióng tī Bí-kok hoat-chó͘ ê im-ga̍k, chit-khoán im-ga̍k kā Hui-chiu-è Bí-kok-lâng ê im-ga̍k khoán-sek kap Au-chiu--ê kap-kap--khí-lâi.

Jazz (chiok-sū-ga̍k; 爵士樂) sī 1-chióng tī Bí-kok hoat-chó͘ ê im-ga̍k, chit-khoán im-ga̍k kā Hui-chiu-è Bí-kok-lâng ê im-ga̍k khoán-sek kap Au-chiu--ê kap-kap--khí-lâi.

Chit-khoán im-ga̍k tiāⁿ-tiāⁿ sú-iōng ê ga̍k-khì pau-koat sà-khu̍h-so̍h-hòng, kó͘-chhoe, kǹg-khîm, kē-im chhiú-khîm, kap kó͘.

Le̍k-sú

Jazz sī tī 20 sè-kí chhoe ê Bí-kok sán-seng--ê, chit lāi-tè ū siū-tio̍h Hui-chiu lô͘-lē im-ga̍k ê éng-hióng, thâu-chêng kóng--ê lô͘-lē, iā tō-sī hō͘ Se-kok-lâng ùi Hui-chiu lia̍h lâi Bí-kok lâm-pō͘ ê chhân-hn̂g choh-sit ê o͘-lâng, chiah-ê éng-hióng, chhan-chhiūⁿ "khé-èng" ê chhiùⁿ-hoat kap bu-lú nó͘-toh (blue notes) lóng sī lē, lēng-goā Jazz mā ū ùi Au-chiu thoân-lâi tī Bí-kok ê im-ga̍k khip-siu mi̍h-kiāⁿ.

Jazz ê hoat-tián ū bô-kâng ê hun-kî, 1920 nî-tāi sî-kiâⁿ ê sī New Orleans-style Jazz kap Dixieland jazz, nā 1930 nî-tāi, swing jazz khí-ki, lán kóng ê swing jazz mā ū lang kā kiò-chò "big band jazz". Kàu 1940 nî-tāi, ū Bebop jazz chhut-hiān. Kāng hit sî-chūn, toā-hêng ê jazz ga̍k-thoân oan-nā kài siū hoan-gêng, hō-chò jazz toā-ga̍k-thoân (big bands).

Jazz toā-ga̍k-thoân sù-siông ū kúi-ā-ê sà-khu̍h-so̍h-hòng ga̍k-chhiú, kúi-ā-ê kó͘-chhoe-chhiú, kúi-ā-ê chhun-kiu kó͘-chhoe ga̍k-chhiú, 1-ê kǹg-khîm ga̍k-chhiú, kap 1-ê kó͘-chhiú. 1950 nî-tāi ê sî, hard bop jazz chin sî-phài, 1960 nî-tāi, modern jazz kap free jazz chhut-thâu. 1970 nî-tāi hit-chūn, jazz fusion siōng tio̍h-sî, jazz fusion kā jazz, rock im-ga̍k sio-thàu-lām, nā hiān-chhú-sî, jazz ê khoán-sek iû-goân chiâⁿ chē, chhin-chhiūⁿ Nu-Jazz, electro-jazz kap impro-jazz téng-téng lóng-sī jazz lāi-té ê hun-ki.

Tiōng-iàu ê jîn-bu̍t

Tiōng-iàu ê Jazz im-ga̍k-ka kap piáu-ián-chiá siōng-bô ū ē-bīn chit kúi-ê:

 • Louis Armstrong
 • Ornette Coleman
 • John Coltrane
 • Chick Corea
 • Miles Davis
 • Duke Ellington
 • Ella Fitzgerald
 • Benny Goodman
 • Dizzy Gillespie
 • Billie Holiday
 • Charlie Parker
 • Oscar Peterson
 • Sarah Vaughn
 • Eubie Blake

Jazz hun-lūi

 • Dixieland Jazz
 • New Orleans Jazz
 • Be Bop
 • Free Jazz

This article uses material from the Wikipedia Bân-lâm-gú article Jazz, which is released under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 license ("CC BY-SA 3.0"); additional terms may apply. (view authors). Nā bô lēng-gōa kóng, chiàu CC BY-SA 3.0 thang īng. Images, videos and audio are available under their respective licenses.
#Wikipedia® is a registered trademark of the Wikimedia Foundation, Inc. Wiki (DUHOCTRUNGQUOC.VN) is an independent company and has no affiliation with Wikimedia Foundation.