Voorblad

Welgekommn by de West-Vlamsche Wikipedia !


Der zyn ol 7.612 artikels ip de West-Vlamsche Wikipedia. Olleman meugt hêlegans vo nietn informoasje ipzoekn, toevoegn of zelve bewerkn. Ge moe gy gin benauwd èn vo'n twadde te verandern of derby te zettn. A je der nog nie hêel grust ip zyt, ku je gy olsan e kêe probeern in de zandbak.

bewerk'n

'k Ei der gin gedacht van oe da 'k ik in 't West-Vlams kanne begunn schryvn.
Oe moe 'k ik eigentlik begunn?
Ouze portoaln

Nuvola apps browser.png Ouze Weireld    Nuvola music.svg Kunst en Cultuur    Nuvola apps edu mathematics.png Weetnschap    Nuvola apps kchart.png Economie    Nuvola apps kolf.png Sport    Nuvola apps ksirc.png Polletiek    Nuvola filesystems folder home.png Doageliks Leevn    Museum btn.png Geschiedenisse    Nuvola apps edu languages.png Toale    P religion.png Gelôof    

Artikel van de moand
Jean Bart mg 9487.jpg

Jan Baert of Jean Bart in 't Fransche wos e Vlamsche Duunkerksche koaper die 't mêerndêel van zyn leevn in Franschn dienst i gevoarn. J'et ôok een tydje gediend ounder den Hollandschn admiroal Michiel De Ruyter, mor oalde zyn grôotste successn byst de Neegnjoarign Oorloge. Je klapte Vlams juste lyk hêel zyn familje. Jan Baert wos beroemd deur zyn couroage en maneuvers. Ip 't ende van zyn leevn ad 'n 386 bôotn veroverd en vele andre loatn zienkn of in brande loatn vliegn. (mêer leezn).

Nieuws
  • Wiki: Café: vo te discuteern en vo de passant die een vroagske of ipmerkiengske wil placeern.

bewerkn

Doel en ofsproakn
Nuvola apps kdmconfig.png Zie uus gebrukersportoal    

bewerkn

En andje toesteekn ?

bewerkn

Nieuwe artikels

bewerkn

Wuk da me geirn zoun ein
Kyk noa de rôoie links in de Lyste van bekende West-Vloamiengn

En kykt vodder ôok ne kêe noa:

bewerkn

Andere Wikipedia's

Olle toaln

Olle artikels van Wikipedia volln ounder de GNU Oopn Dokumentoasje Licensje.

Taal