فهرست اسماء الحسنی - Wiki فارسی
Wiki فارسیWiki Tiếng ViệtWiki English

فهرست اسماء الحسنی

فهرست اسماء حسنی ، فهرستی است شامل نام‌ها یا اسم ها و صفات خدا در اسلام که منابع اسلامی در تعداد آن دچار تردید و اختلاف شده‌اند.

فهرست اسماء حسنی (به عربی: اسماء الحسنی)، فهرستی است شامل نام‌ها یا اسم ها و صفات خدا در اسلام که منابع اسلامی در تعداد آن دچار تردید و اختلاف شده‌اند.

تعریف لغوی و اصطلاحی

برخی از اساسلام، عنوان نام الله شناخته می‌شود. ماءالهی به زبان عربی و ترجمه اسپانیایی که به خط ثلث، تحریر شده‌است.

اسماء الحسنی، به معنای نیکوترین نام‌ها، اصطلاحی است اسلامی که شامل نام‌های خداوند می‌شود. این واژه اقتباسی از قرآن است که در سوره‌های اسرا آیه ۱۱۰، طه آیه ۸ و حشر آیه ۲۴ مورد استفاده قرار گرفته‌است. موضوع اسماء الحسنی در علم تفسیر، کلام و عرفان مورد بررسی قرار گرفته‌است.[۱]

در اعتقادات اسلامی، خداوند به جهت داشتن صفات و معانی نیکو، دارای اسماء نیکوست. از میان این صفات، برخی صفت ذات هستند و بیانگر صفتی در ذات خداوند هستند. به این صفات، صفات ذات گفته می‌شود. قسم دیگر صفات، صفت فعل هستند که به جهت یکی از افعال خدا به وی نسبت داده می‌شود. در این میان قسم دیگری از صفات، تمجید و تقدیس کننده ذات الهی هستند. بر این اساس، صفت «عالم» یک صفت ذات، صفت «خالق» یک صفت فعل و «قدوس» یک صفت تمجیدی است. اتصاف خدا به برخی صفات نیکو، پسندیده و صحیح نیست و این به جهت وجود کاستی در آن صفت است. از باب مثال، صفت «عارف» به جهت حکایت از غفلت، وصف مناسبی برای توصیف الهی نیست.[۲]

تمایز اسماء و صفات الهی

میان نام و صفت الهی، تفاوت وجود دارد. بر این اساس، نام‌های الهی، اسم‌هایی بر ساختار اسم فاعل، صفت مشبهه یا صیغه مبالغه هستند که به اعتبار بازگشت آنها به یکی از صفات، بر ذات خداوند دلالت دارند. در مقابل صفت‌های الهی، ساختاری مصدری داشته و بر یکی از صفات الهی بدون ملاحظه ذات دلالت می‌کنند.[۳] اندیشمندان شیعه و قاطبه علمای اهل سنت بر این باورند که نام‌های خداوند توفیقی هستند و امکان اضافه کردن به آنها بدون اذن الهی، وجود ندارد.[۴]

در میان فرق کلامی اسلامی، معتزله بر این باورند که بین صفت و اسماء الهی، رابطه تمایز وجود دارد و اسمائی چون علیم، قدیر و سمیع، با هم مترادف هستند. به اعتقاد این فرقه، خداوند را می‌توان به نام‌های حی، علیم و قدیر خواند و اتصاف خدا به حیات، قدرت و علم، صحیح نیست. در مقابل، اهل سنت بر این باورند که اثبات اسماء بدون اثبات صفات، امری غیرممکن است. این گروه، تنها تفاوت میان اسم و صفت الهی را، اشتقاقی بودن صفت و غیراشتقاقی بودن اسم می‌دانند. در این خصوص، برخی از اهل سنت همچون ابن تیمیه، برای هر یک از اسماء الهی، صفت خاصی را تعیین کرده‌اند. برخی از محققان شیعه نیز تفاوتی میان اسم و صفت قبول ندارند و برخی نیز معتقدند میان این دو تفاوت هایی است.[۵]

اسماء الهی در قرآن

نام‌های خدا در اسلام، پیوندی عمیق با جهان‌بینی توحیدی-اسلامی دارد. بنابر آنچه در آیه ۳۱ و ۳۳ سوره مبارکه بقره بیان شده‌است، خدا پس از خلقت آدم، به وی اسماء الهی را آموخت و همین امر سبب شد تا آدم بر ملائکه فضیلت یابد. در قرآن، چهار مرتبه به صراحت از اسماء حسنی یاد شده‌است و خدا را دارای اسماء نیکو توصیف کرده‌است. در قرآن، بارها از رابطه بین اسم الهی و مسمی آن یاد شده و به آن تأکید شده‌است. همچنین در مواردی چون حج و قربانی از ذکر نام الهی یاد شده‌است. هر سوره از قرآن -بجز سوره توبه- با آیه «بسم الله الرحمن الرحیم» آغاز می‌شود. ترکیب «بسم الله» در آغاز هر امر، غالباً برای یاری گرفتن از خدا و تیمن و تبرک صورت می‌گیرد. بر همین اساس، فرهنگ استفاده از «بسم الله» در آغاز هر کاری، در میان مسلمانان، امری مسلم تلقی می‌شود.[۶]

در آیه ۱۸۰ از سوره اعراف، از کافران به عنوان کسانی که در اسماء خداوند الحاد می‌ورزند یاد شده‌است. این بدان معناست که باور به اسماء حسنای الهی، از توابع توحید می‌باشد. آنچه در قران با عنوان اسماء حسنی شناخته می‌شود، اعم از اسماء خاص (همچون الله) و الفاظ مشتق (همچون ملک و قدوس) است که اصطلاحاً، صفت الهی قلمداد می‌شود.[۷]

اسماء الهی در کلام

یکی از مباحث مطرح شده در علم کلام، قدیم یا غیرمخلوق بودن نام‌های الهی است. در این خصوص اختلافاتی گزارش شده‌است. اهل سنت، اسماء الهی را قدیم می‌دانند و معتقدند که خداوند به اسماء خویش موسوم بوده‌است. بنابر این عقیده، خداوند قبل از خلقت و رزق دادن، به خالقیت و رازقیت موسوم و موصوف بوده‌است. در مقابل، معتزله اسماء اللهی را زاییده ذهن بشر دانسته‌است و آنها را اعتباری قلمداد می‌کند. در اینباره بشر مریسی -از متلکمان مرجئه- به مخلوق بودن اسماء باور دارد و معتقد است که خداوند پس از خلق، خود را به اسمائی متصف کرد تا شناخته شود. صاحبنظران شیعه نیز، با استناد به روایات اهل بیت، اسماء الهی را مخلوق می‌دانند. در این خصوص، شیخ صدوق معتقد است که اسماء الهی نه قدیم است و نه حادث. متکلمان شیعه بر این باورند که علم خدا به اسماء و صفات خود ازلی است، اما حروف و اصوات اسماء ازلی نیستند.[۸]

دیگر مسئله متلکمان در خصوص اسماء الهی، عینیت بین اسم و مسمی است. در میان فرق کلامی اسلامی، حشویه، کرامیه، اشعریه و حروفیه، اسم را عین مسمی دانسته‌اند و لازمه غیریت بین اسم و مسمی را، انکار ازلی نبودن و باور به مخلوقیت اسماء است. معتزله و شیعیان امامیه در جبهه مقابل، بر این باورند که اسم و مسمی با هم متفاوت هستند. بر اساس اعتقاد این دو فرقه، خداوند پیش از خلقت، اسم و صفتی نداشت و وقتی خلق نمود. پس از آن برای شناخت بین مخلوق با خالق، اسمائی را برای خود اعتبار کرد.[۹]

رضوانی، موسوعة الاسماء الحسنی، ۱:‎ ۱۲.

فهرست اسماء الحسنی در قرآن

فهرست اسماء الحسنی در قرآن
کاربرد قرآنی[۱۰]
ردیفنام به عربی[۱۱]معنا[۱۲]رسم‌الخط قرآنیتلفظ عربیتعداد کاربردمطلقمقیدفعل و مصدرمنبع
۱اللهنام جامع اسماء و صفات الهیٱللَّهُ۲۷۰۰✓۴۶۸–۴۶۹
۲آخِرانجامٱلْأَخِرُ / ٱلْآخِرُدربارهٔ این پرونده .✓
۳ابقیپایدارأَبقَیٰٓ✓
۴احدیکتاٱلْأَحَددربارهٔ این پرونده .✓
۵احسن الخالقینبهترین آفرینندگانأَحْسَنَ ٱلْخٰلِقِینَ / أَحْسَنَ ٱلْخَالِقِینَ✓
۶احکم الحاکمینداورترین داورانأَحْکَمُ ٱلْحٰکِمِینَ / أَحْکَمُ ٱلْحَاکِمِینَ✓
۷ارحم الرّاحمینبخشاینده‌ترین بخشندگانأَرْحَمُ ٱلرَّٰحِمِینَ / أَرْحَمُ ٱلرَّاحِمِینَ✓
۸اعلمداناترأَعْلَمُ✓
۹اعلیبرترٱلْأَعْلَیٰ✓
۱۰اقربنزدیک‌ترینأَقْرَبُ✓
۱۱اکرمبزرگوارترأَکْرَمَ✓
۱۲الهمعبودإِلٰهَ✓
۱۳اوّلآغازٱلأَوَّلُدربارهٔ این پرونده .✓
۱۴اهل التّقویسزاوار پرهیز از اوأَهْلُ ٱلتَّقْوَیٰ✓
۱۵اهل المغفرةاهل آمرزیدنأَهْلُ ٱلْمَغْفِرَةِ✓
۱۶باریهست کنندهٱلْبَارِئُدربارهٔ این پرونده .✓
۱۷باطننهانٱلْبَاطِنُدربارهٔ این پرونده .✓
۱۸بِرنیکوکارٱلْبَرُّدربارهٔ این پرونده .✓
۱۹بصیربیناٱلْبَصِیرُدربارهٔ این پرونده .✓
۲۰توّاببسیار توبه‌پذیرٱلْتَّوَّابُدربارهٔ این پرونده .✓
۲۱جبّارجبران کنندهٱلْجَبَّارُدربارهٔ این پرونده .✓
۲۲حافظنگاهدارٱلْحَافِظٞ✓
۲۳حسیبحسابگرٱلْحَسِیبُدربارهٔ این پرونده .✓
۲۴حفیمهربانٱلْحَفِیّٗ✓
۲۵حفیظنگاهدارٱلْحَفِیظُدربارهٔ این پرونده .✓
۲۶حقبرقرارٱلْحَقُّدربارهٔ این پرونده .✓
۲۷حکمداورٱلْحَکَمُدربارهٔ این پرونده .✓
۲۸حکیمدرست کارٱلْحَکِیمُدربارهٔ این پرونده .✓
۲۹حلیمبردبارٱلْحَلِیمُدربارهٔ این پرونده .✓
۳۰حمیدستایندهٱلْحَمِیدُدربارهٔ این پرونده .✓
۳۱حَیزندهٱلْحَیُّدربارهٔ این پرونده .✓
۳۲خالقآفرینندهٱلْخَـٰلِقُ / ٱلْخَالِقُدربارهٔ این پرونده .✓
۳۳خبیرباریک‌دانٱلْخَبِیرُدربارهٔ این پرونده .✓
۳۴خلّاقآفریدگارالْخَلَّـٰقُ / الْخَلَّاقُ✓
۳۵خیربهترینالْخَیْرُ✓
۳۶خیر الحاکمینبهترین داورانخَیْرُ الْحَـٰکِمِینَ / خَیْرُ الْحَاکِمِینَ✓
۳۷خیر الرّاحمینبهترین مهربانانخَیْرُ الرَّٰحِمِینَ / خَیْرُ الرَّاحِمِینَ✓
۳۸خیر الرّازقینبهترین روزی‌دهندگانخَیْرُ الرَّٰزِقِینَ / خَیْرُ الرَّازِقِینَ✓
۳۹خیر الغافرینبهترین آمرزندگانخَیْرُ الْغَـٰفِرِینَ / خَیْرُ الْغَافِرِینَ✓
۴۰خیر الفاتحینبهترین گشایندگانخَیْرُ الْفَـٰتِحِینَ / خَیْرُ الْفَاتِحِینَ✓
۴۱خیر الفاصلینبهترین جداسازندگانخَیْرُ الْفَـٰصِلِینَ / خَیْرُ الْفَاصِلِینَ✓
۴۲خیر الماکرینبهترین مکرکنندگانخَیْرُ الْمَـٰکِرِینَ / خَیْرُ الْمَاکِرِینَ✓
۴۳خیر المنزلینبهترین نازل‌کنندگانخَیْرُ الْمُنْزِلِینَ✓
۴۴خیر الوارثینبهترین ارث برندگانخَیْرُ الْوٰرِثِینَ / خَیْرُ الْوَارِثِینَ✓
۴۵ذوالجلال والإکرامدارای مهتری و بزرگواریذُو ٱلْجَلَـٰلِ وَٱلْإِکْرَامُ / ذُو ٱلْجَلَالِ وَٱلْإِکْرَامُدربارهٔ این پرونده .✓
۴۶ذو الرّحمةدارای رحمتذُو الرَّحْمَةِ✓
۴۷ذو الطَّولنعمت دهندهذُو الطَّوْلِ✓
۴۸ذو القوّةتواناذُو القُوَّةٍ✓
۴۹ذو المعارجصاحب عروج‌هاذُو الْمَعَارِجِ✓
۵۰ذو الاکرامارجمندذُو الْإِکْرٰمِ / ذُو الْإِکْرَامِ✓
۵۱ذو الانتقامکین کشندهذُو ٱلْانتِقَامٍ✓
۵۲ذوالعرشصاحب سریرذُو الْعَرْشِ✓
۵۳ذو الفضل العظیمدارای فضل بزرگذُو الْفَضْلٍ الْعَظِیمٍ✓
۵۴رازقروزی دهندهٱلْرَّازِقُ✓✓
۵۵رؤوفمهربانٱلْرَّءُوفُ / ٱلْرَّؤُفُدربارهٔ این پرونده .✓
۵۶ربصاحب اختیارٱلْرَّبُ✓
۵۷رب‌المشرقینصاحب اختیار مشرق‌هارَبُّ الْمَشْرِقَینِ✓
۵۸رب‌المغربینصاحب اختیار مغرب‌هارَبُّ الْمَغْرِبَینِ✓
۵۹رحمنبخشندهٱلْرَّحْمَـٰنُ / ٱلْرَّحْمَـانُدربارهٔ این پرونده .✓
۶۰رحیممهربانٱلْرَّحِیْمُدربارهٔ این پرونده .✓
۶۱رزّاقروزی‌دهندهٱلْرَّزَّاقُدربارهٔ این پرونده .✓
۶۲رفیع الدّرجاتبلند پایگاهرَفِیعُ الدَّرَجَاتِ✓
۶۳رقیبنگاهبانٱلْرَّقِیبُدربارهٔ این پرونده .✓
۶۴سریع الحسابشتابنده در حسابسَرِیعُ الْحِسَابِ✓
۶۵سریع العقابشتابنده در عقوبتسَرِیعُ الْعِقَابِ✓
۶۶سلامبی‌آزارٱلْسَّلَـٰمُ / ٱلْسَّلَامُدربارهٔ این پرونده .✓
۶۷سمیعشنواٱلْسَّمِیعُدربارهٔ این پرونده .✓
۶۸شاکرسپاس‌گزارٱلشَاکِرً✓
۶۹شدید العقابسخت شکنجهشَدِیدِ الْعِقَابِ✓
۷۰شدید المحالسخت نیروشَدِیدُ الْمِحَالِ✓
۷۱شکوربسیار سپاس‌گزارٱلْشَّکُورُدربارهٔ این پرونده .✓
۷۲شهیدگواهٱلْشَّهِیدُدربارهٔ این پرونده .✓
۷۳صادقراستگوٱلصَادِقُ✓
۷۴صمدبی‌نیازی که همه به او نیازمندندٱلْصَّمَدُدربارهٔ این پرونده .✓
۷۵ظاهرآشکارٱلْظَّـٰهِرُ / ٱلْظَّاهِرُدربارهٔ این پرونده .✓
۷۶عالم الغیب و الشّهادةآگاه از ناپیدا و پیداعَالِمُ الْغَیْبِ وَالشَّهَادَةِ✓
۷۷عزیزعزت‌مندٱلْعَزِیزُدربارهٔ این پرونده .✓
۷۸عظیمبزرگٱلْعَظِیمُدربارهٔ این پرونده .✓
۷۹عَفُوّدرگذرندهٱلْعَفُوُّدربارهٔ این پرونده .✓
۸۰علّام‌الغیوبآگاه از نهان‌هاعَلَّامُ الْغُیُوبِ✓
۸۱علیبرترٱلْعَلِیُّ / ٱلْعَلِیُّدربارهٔ این پرونده .✓
۸۲علیمداناٱلْعَلِیمُدربارهٔ این پرونده .✓
۸۳غافر الذّنبآمرزنده گناهغَافِرِ الذَّنْبِ✓
۸۴غالبچیرهغَالِبُ✓
۸۵غفّارآمرزندهٱلْغَفَّـٰرُ / ٱلْغَفَّارُدربارهٔ این پرونده .✓
۸۶غفوربسیار آمرزندهٱلْغَفُورُدربارهٔ این پرونده .✓
۸۷غنیبی‌نیازٱلْغَنیُّ / ٱلْغَنیُّدربارهٔ این پرونده .✓
۸۸فاتحگشایشگرٱلْفَاتِحُ✓✓
۸۹فاطرآفرینندهٱلْفَاطِرُ✓
۹۰فالق الاصباحشکافنده صبحفَالِقُ الإِصْبَاحِ✓
۹۱فالق الحبّ والنّویشکافنده دانه و هستهفَالِقُ ٱلْحَبِّ وَٱلنَّوَیٰ✓
۹۲فتّاحگشایندهٱلْفَتَّاحُدربارهٔ این پرونده .✓
۹۳قابل التّوبتوبه‌پذیرقَابِلِ التَّوْبِ✓✓
۹۴قادرتواناٱلْقَـٰدِرُ / ٱلْقَادِرُدربارهٔ این پرونده .✓
۹۵قاهرنیرومندالْقَاهِرُ✓
۹۶قدّوسپاک و بی‌عیبٱلْقُدُّوسُدربارهٔ این پرونده .✓
۹۷قدیرتواناالْقَدِیرُ✓
۹۸قریبنزدیکٱلْقَرِیبُ✓
۹۹قوینیرومندٱلْقَوِیُّدربارهٔ این پرونده .✓
۱۰۰قهّاربسیار مقتدرٱلْقَهَّـٰرُ / ٱلْقَهَّارُدربارهٔ این پرونده .✓
۱۰۱قیامبرپاکنندهٱلْقِیَامُ✓ *
۱۰۲قیماستوار ارزشمندٱلْقَیِّمُ✓ *
۱۰۳قیّومپایندهٱلْقَیُّومُدربارهٔ این پرونده .✓
۱۰۴کافیبی‌نیاز کنندهٱلْکَافٍیُ✓
۱۰۵کبیربزرگٱلْکَبِیرُدربارهٔ این پرونده .✓
۱۰۶کریمبزرگوارٱلْکَرِیمُدربارهٔ این پرونده .✓
۱۰۷کفیلنگاهبانٱلْکَفِیلُ✓
۱۰۸لطیفمداراگرٱلْلَّطِیفُدربارهٔ این پرونده .✓
۱۰۹مالکصاحب اختیارٱلْمَـٰلِکُ / ٱلْمَـالِکُدربارهٔ این پرونده .✓
۱۱۰مالک الملکپادشاهی دهنده پادشاهانمَـٰلِکُ ٱلْمُلْکُ / مَالِکُ ٱلْمُلْکُدربارهٔ این پرونده .✓
۱۱۱مؤمنایمنی‌دهندهٱلْمُؤْمِنُدربارهٔ این پرونده .✓
۱۱۲متعالیعالی جایگاهٱلْمُتَعَالِی / ٱلْمُتَعَالِیدربارهٔ این پرونده .✓
۱۱۳متکبّرصاحب کبریاء و عظمتٱلْمُتَکَبِّرُدربارهٔ این پرونده .✓
۱۱۴متیناستوارٱلْمَتِینُدربارهٔ این پرونده .✓
۱۱۵مجیبپاسخ‌دهندهٱلْمُجِیبُدربارهٔ این پرونده .✓
۱۱۶مجیدارجمندٱلْمَجِیدُدربارهٔ این پرونده .✓
۱۱۷محیطفراگیرندهٱلْمُحِیطٌ✓
۱۱۸مستعانیاری‌خواستهٱلْمُسْتَعَـٰنُ / ٱلْمُسْتَعَانُ✓
۱۱۹مصوّرنگارندهٱلْمُصَوِّرُدربارهٔ این پرونده .✓
۱۲۰مقتدرنیرومندٱلْمُقْتَدِرُدربارهٔ این پرونده .✓
۱۲۱مقیتنگهبانٱلْمُقِیتُدربارهٔ این پرونده .✓
۱۲۲ملکپادشاهالْمَلِکُ✓
۱۲۳ملیکفرمانرواٱلْمَلِیکُ✓
۱۲۴منتقمبازخواست گیرندهٱلْمُنْتَقِمُدربارهٔ این پرونده .✓
۱۲۵مولیسرپرستالْمَوْلَیٰ✓
۱۲۶مهیمننگهبانٱلْمُهَیْمِنُدربارهٔ این پرونده .✓
۱۲۷ناصریاری رسانٱلْنَّاصِرُ✓✓
۱۲۸نصیریاورالنَّصِیرُ✓
۱۲۹نورروشناییٱلْنُّورُدربارهٔ این پرونده .✓
۱۳۰واحدیگانهٱلْوٰحِدُ / ٱلْوَاحِدُدربارهٔ این پرونده .✓
۱۳۱وارثبازماندهٱلْوٰرِثُ / ٱلْوَارِثُدربارهٔ این پرونده .✓
۱۳۲واسعگشایش‌مندٱلْوٰسِعُ / ٱلْوَاسِعُدربارهٔ این پرونده .✓
۱۳۳ودوددوست‌دارٱلْوَدُودُدربارهٔ این پرونده .✓
۱۳۴وفیبه سر برنده وعدهٱلْوَفِّی✓
۱۳۵وکیلکاردانٱلْوَکِیلُدربارهٔ این پرونده .✓
۱۳۶ولیاداره‌کننده امورٱلْوَلِیُّدربارهٔ این پرونده .✓
۱۳۷وهّاببخشندهٱلْوَهَّابُدربارهٔ این پرونده .✓
۱۳۸هادیهدایت‌کنندهٱلْهَادِی / ٱلْهَادِیدربارهٔ این پرونده .✓
۱۳۹بادیٱلْبَادِیُ✓
۱۴۰باسطگسترش دهندهٱلْبَاسِطُدربارهٔ این پرونده .✓
۱۴۱باعثبرانگیزندهٱلْبَاعِثُدربارهٔ این پرونده .✓
۱۴۲باقیفنا ناپذیرٱلْبَاقِی / ٱلْبَاقِیدربارهٔ این پرونده .✓
۱۴۳بدیعنو آفرینندهٱلْبَدِیعُدربارهٔ این پرونده .✓
۱۴۴جامعفراهم آرندهٱلْجَامِعُدربارهٔ این پرونده .Х✓✓
۱۴۵حاکمفرمانرواٱلْحَـٰکِمُ / ٱلْحَاکِمُХ✓✓
۱۴۶حنانبسیار مهربانٱلْحَنَّانُХХ✓
۱۴۷ذاریٱلْذَّارِیُ✓
۱۴۸رافعبالابرندهٱلْرَّافِعُدربارهٔ این پرونده .✓✓
۱۴۹سامعشنوندهٱلْسَّـٰمِعُ / ٱلْسَّامِعُ✓
۱۵۰شافیبهبود دهندهٱلْشَّـٰفِیُ / ٱلْشَّافِیُ✓
۱۵۱صانعسازندهٱلْصَـٰنِعُ / ٱلْصَانِعُ✓
۱۵۲ضارضرر رسانٱلْضَّارُدربارهٔ این پرونده .✓
۱۵۳عادلدادگسترٱلْعَـٰدِلُ / ٱلْعَادِلُدربارهٔ این پرونده .✓
۱۵۴غافرآمرزندهٱلْغَافِرُ✓
۱۵۵فعالتوانا بر انجامٱلْفَعَّالُХ✓
۱۵۶قائمراستاٱلْقَائِمُХ✓Х
۱۵۷قابضگیرندهٱلْقَابِضُدربارهٔ این پرونده .ХХ✓
۱۵۸قاضیتشخیص دهندهٱلْقَاضِیُ✓
۱۵۹کاشفآشکارکنندهٱلْکَاشِفُХ✓
۱۶۰مؤخرپایان بخشٱلْمُؤَخِّرُدربارهٔ این پرونده .✓
۱۶۱مبدیآغاز بخشٱلْمُبْدِئُدربارهٔ این پرونده .✓
۱۶۲مبینآشکاراٱلْمُبِیِنُ✓
۱۶۳مثیبپاداش‌دهندهٱلْمُثَیِّبُ✓
۱۶۴محبدوستدارٱلْمُحِبُХХ✓
۱۶۵محصیشمارندهٱلْمُحْصِیُ / ٱلْمُحْصِیُدربارهٔ این پرونده .ХХ✓
۱۶۶محییزنده‌کنندهٱلْمُحْیِ / ٱلْمُحْیِی / ٱلْمُحْیِیدربارهٔ این پرونده .Х✓Х
۱۶۷مدبرتدبیر کنندهٱلْمُدَبِّرُ✓
۱۶۸مذلخوار کنندهٱلْمُذِلُّدربارهٔ این پرونده .✓
۱۶۹معزعزیز کنندهٱلْمُعِزُّدربارهٔ این پرونده .✓
۱۷۰معطیعطا کنندهٱلْمُعْطِیُ✓
۱۷۱معیدباز بارکنندهٱلْمُعِیدُدربارهٔ این پرونده .✓
۱۷۲مغنیبی‌نیاز کنندهٱلْمُغْنِیُّ / ٱلْمُغْنِیُّدربارهٔ این پرونده .✓
۱۷۳مقدمبرترٱلْمُقَدِّمُدربارهٔ این پرونده .ХХ✓
۱۷۴مقلب القلوبتغییردهنده قلب‌هامُقَلِّبُ ٱلْقُلُوْبِХХ✓
۱۷۵ممیتکشندهٱلْمُمِیتُدربارهٔ این پرونده .✓
۱۷۶منانبخشنده پیش از درخواستٱلْمَنَّانُ✓
۱۷۷منعمنعمت‌دهندهٱلْمُنْعِمُ✓
۱۷۸نافعنفع‌دهندهٱلْنَّافِعُدربارهٔ این پرونده .✓
۱۷۹واجدداراٱلْوٰجِدُ / ٱلْوَاجِدُدربارهٔ این پرونده .✓
۱۸۰وافیوفا کنندهٱلْوَافِیُ✓
۱۸۱والیٱلْوَالِی / ٱلْوَالِیدربارهٔ این پرونده .✓

فهرست اسماء حسنی در روایات

یکی از مسائل مورد اشاره در روایات اسلامی، اهمیت حفظ و گزارش اسماء الهی است. بر اساس روایاتی در منابع اسلامی -خصوصاً منابع سنی مذهب- حفظ و به خاطر سپردن (احصاء) اسماء الهی، پاداشی چون جنت را در برخواهد داشت. معانی مختلفی از این عبارت نبوی مطرح شده‌است و برخی تفاسیر، منظور از حفظ و به خاطر سپردن اسماء الهی را، به فهم معانی و بکاربردن مفاهیم آن در زندگانی دانسته‌اند.[۱۳] در روایات، با وجود تصریح بسیاری از منابع به تعداد ۹۹ نام؛ اما اختلافاتی در خصوص مصادیق و ذکر اسماء حسنی وجود دارد. روایات شیعه و سنی و حتی منابع مختلف در هر فرقه، روایات متفاوت از همدیگری را گزارش کرده‌اند. جدول زیر بر اساس اختلافات منابع شیعه و سنی، تهیه شده‌است.[۱۴]

در میان منابع سنی مذهب، تا قبل از قرن دوم هجری قمری، گزارشی از اسماء حسنی وجود ندارد و در اواخر قرن دوم و اوایل قرن سوم، برخی از راویان حدیث سنی مذهب، با اجتهاد شخصی خود، ۹۹ نام خدا که در روایات مورد اشاره قرار گرفته بودند را فهرست کرده‌اند. از میان این افراد می‌توان به ولید بن مسلم، عبدالملک بن صنعانی و عبدالعزیز بن حصین اشاره کرد.

راهنمای جدول
کد مخففتوضیحکتاب
سلمگزارش شیخ صدوق به نقل از سلیمان بن مهران
هریگزارش ابن ماجه از روایت ابوهریرهکتاب الدعاء
ماجگزارش ابن ماجه از روایت ابوهریره به نقل از محمد بن عبدالملک صنعانیکتاب الدعاء
ولدگزارش ترمذی به نقل از ولید بن مسلمکتاب الدعوات
بهقگزارش بیهقیالاعتقاد و الهدایة الی سبیل الرشاد
حصنگزارش حاکم نیشابوری به نقل از عبدالعزیز بن حصینمستدرک حاکم
حجرگزارش ابن حجر عسقلانیالفتح
رضنموسوعة اسماء الحسنی
حزمگزارش ابن حزمالمحلی
عثمابن عثیمینقواعد المثلی
نصرعبدالعزیز بن ناصر الجلیلولله الاسماء الحسنی ۶۷

گزارش صدوق از روایت سلیمان بن مهران / روایت ابوهریره / گزارش فلانی از روایت ولید بن مسلم / گزارش ابن ماجه، گزارش بیهقی / گزارش حاکم از عبدالعزیز بن حصین / ابن حجر عسقلانی در فتح الباری

فهرست اختلافات روایی در مصادیق اسماء حسنی[۱۵]
ردیفاسممعنا به فارسیسلمهریولدماجبهقحصنحجرحزمعثمرضننصر
۱اللهنام جامع اسماء و صفات الهیسلمهریرولدماجبهقحصنХحزمعثمرضننصر
۲آخرانجامسلمهریرولدماجبهقحصنХحزمعثمرضننصر
۳ابدХهریرХماجХХХХХХХ
۴احدیکتاسلمهریرولدماجبهقحصنحجرحزمعثمرضننصر
۵اعزعزیزترХХХХХХХحزمХХХ
۶اعلیبرترسلمХХХХХحجرحزمعثمرضننصر
۷اکبربزرگترینХХХХХХХحزمХХХ
۸اکرمبزرگوارترسلمХХХبهقحصنحجرحزمعثمرضننصر
۹الهمعبودسلمХХХبهقحصنحجرحزمعثمرضنХ
۱۰اولآغازسلمهریرولدماجبهقحصنحجرحزمعثمرضننصر
۱۱بارХХولدХХХХХХХХ
۱۲باریهست کنندهسلمهریرولدماجبهقحصنحجرحزمعثمرضننصر
۱۳باسطگشایندهسلمهریرولدماجبهقХحجرحزمعثمرضننصر
۱۴باطننهانسلمهریرولدماجبهقحصنحجرحزمعثمرضننصر
۱۵باعثانگیزندهسلمهریرولدماجبهقحصنحجرХХХХ
۱۶باقیماندگارسلمХولدماجبهقحصنحجرХХХХ
۱۷بادیХХХХبهقХحجرХХХХ
۱۸بدیعنو آفرینندهسلمهریرولدХبهقحصنحجرХХХХ
۱۹برنیکوکارسلمХولدХبهقХحجرحزمعثمرضننصر
۲۰برهانХهریرХماجХХحجرХХХХ
۲۱بصیربیناسلمهریرولدماجبهقحصنحجرحزمعثمرضننصر
۲۲تامХХХماجХХХХХХХ
۲۳توّاببسیار توبه‌پذیرسلمهریرولدماجبهقحصنحجرحزمعثمرضننصر
۲۴جامعفراهم آرندهХهریرХХХХХХХХХ
۲۵جبّارجبران کنندهسلمهریرولدماجبهقحصنحجرحزمعثمХنصر
۲۶جلیلبزرگ منزلتسلمهریرولدماجبهقحصنХХХХХ
۲۷جمیلزیباХهریرХماجبهقحصنХحزمعثمرضننصر
۲۸جوادبخشندهسلمХХХبهقХХХعثمرضننصر
۲۹حاکمفرمانرواХХХХХХحجرХХХХ
۳۰حافظنگاه‌دارندهХهریرХماجبهقХحجرХعثمХنصر
۳۱حسیبحسابگرسلمХولدХبهقХحجرХعثمرضننصر
۳۲حفیمهربانسلمХХХХХحجرХعثمХХ
۳۳حفیظنگاهدارسلمХولدХبهقحصنحجرХعثمرضننصر
۳۴حقبرقرارسلمهریرولدماجبهقحصنحجرحزمعثمرضننصر
۳۵حکمداورХХولدХبهقХХХعثمرضننصر
۳۶حکیمدرست کارسلمهریرولدماجبهقХحجرحزمعثمرضننصر
۳۷حلیمبردبارسلمهریرولدماجبهقحصنحجرحزمعثمرضننصر
۳۸حنانبسیار مهربانХХХХبهقحصنحجرХХХХ
۳۹حمیدستایندهسلمهریرولدХبهقХحجرحزمعثمرضننصر
۴۰حیزندهسلمهریرولدماجХحصنحجرحزمعثمرضننصر
۴۱حییХХХХبهقХХХعثمرضننصر
۴۲خبیرباریک‌دانسلمهریرولدماجبهقحصنحجرحزمعثمرضننصر
۴۳خافضХХولدماجبهقХХХХХХ
۴۴خالقآفرینندهسلمهریرولدماجبهقحصنحجرحزمعثمرضننصر
۴۵خلاقآفرینندهХХХХХحصنحجرحزمعثمرضننصر
۴۶خیرالناصرینبهترین یاری‌کنندگانسلمХХХХХХХХХنصر
۴۷خیرالحاکمینبهترین حکم‌کنندگانХХХХХХХХХХنصر
۴۸دائمХХХماجبهقحصنحجرХХХХ
۴۹دیانبسیان حساب‌کنندهسلمХХХبهقХХХХرضننصر
۵۰دهرХХХХХХХحزمХХХ
۵۱ذاریپدید آورندهسلمХХХبهقХХХХХХ
۵۲ذوالاکرامارجمندХХولدХبهقحصنحجرХХХХ
۵۳ذو انتقامکین کشندهХХХХبهقХХХХХХ
۵۴ذوالجلالدارای مهتریХХولدХبهقحصنحجرХХХХ
۵۵ذوالطولنعمت‌دهندهХХХماجبهقحصنحجرХХХХ
۵۶ذوالفضلصاحب برتریХХХХبهقحصنحجرХХХХ
۵۷ذوالقوهتواناХهریرХماجХХحجرХХХХ
۵۸ذوالمعارجصاحب عروج‌هاХХХХبهقحصنحجرХХХХ
۵۹رائیبینندهسلمХХХХХХХХХХ
۶۰رازقروزی‌دهندهХهریرХХبهقХХХХرضننصر
۶۱رافعبالابرندهХهریرولدماجبهقХХХХХХ
۶۲راشدХХХماجХХХХХХХ
۶۳رؤوفمهربانسلمهریرولدماجبهقحصنحجرحزمعثمرضننصر
۶۴ربصاحب اختیارسلمهریرХماجبهقحصنحجرحزمعثمرضننصر
۶۵رب‌المشرقینصاحب اختیار مشرق‌هاХХХХХХحجرХХХХ
۶۶رب‌المغربینصاحب اختیار مغرب‌هاХХХХХХحجرХХХХ
۶۷رحمانبخشندهسلمهریرولدماجبهقحصنحجرحزمعثمرضننصر
۶۸رحیممهربانسلمهریرولدماجبهقحصنحجرحزمعثمرضننصر
۶۹رزاقبسیار روزی‌دهندهسلمХولدماجبهقحصنحجرحزمعثمرضننصر
۷۰رفیقХХХХХХХحزمعثمرضننصر
۷۱رفیعبالابرندهХХХХХحصنحجرХХХХ
۷۲رقیبنگاهبانسلمХولدХبهقحصنحجرХعثمرضننصر
۷۳رشیدХهریرولدХبهقХХХХХХ
۷۴سامعشنوندهХХХماجХХХХХХХ
۷۵سبوحپاکسلمХХХبهقХХحزمعثمرضننصر
۷۶ستیرХХХХХХХХХرضننصر
۷۷سریعشتابندهХХХХبهقХحجرХХХХ
۷۸سلامبی‌آزارسلمهریرولدماجبهقحصنحجرحزمعثمرضننصر
۷۹سمیعشنواسلمهریرولدماجبهقحصنحجرحزمعثمرضننصر
۸۰سیدمهترسلمХХХبهقХХحزمعثمرضننصر
۸۱شاکرسپاس‌گزارХХننХبهقحصنحجرحزمعثمرضننصر
۸۲شافیشفادهندهسلمХХХبهقХХحزمعثمرضننصر
۸۳شکوربسیار سپاس‌گزارسلمهریرولدماجبهقحصنХحزمعثمرضننصر
۸۴شدیدХهریرХماجХХحجرХХХХ
۸۵شهیدگواهسلمهریرولدماجبهقحصنحجرХعثمرضننصر
۸۶صادقراستگوسلمهریرХماجبهقحصنحجرХХХХ
۸۷صانعسازندهسلمХХХبهقХХХХХХ
۸۸صبوربسیار شکیباХХولدХبهقХХХХХХ
۸۹صمدبی‌نیازی که همه به او نیازمندندسلمهریرولدماجبهقحصنحجرحزمعثمرضننصر
۹۰ضارضرر رسانХهریرولدماجبهقХХХХХХ
۹۱طالبХХХХبهقХХХХХХ
۹۲طاهرپاکسلمХХХХХХХХХХ
۹۳طبیبدرمانگرХХХХبهقХХХХرضننصر
۹۴طیبپاک‌کنندهХХХХХХХХعثمХنصر
۹۵ظاهرآشکارسلمهریرولدماجبهقحصنحجرحزمعثمرضننصر
۹۶عادلدادگرХهریرХХХХحجرХХХХ
۹۷عالمداناХХХماجХХحجرХعثمХنصر
۹۸عدلدادگرسلمХولدХبهقХХХХХХ
۹۹عزیزعزت‌مندسلمهریرولدماجبهقحصنحجرحزمعثمرضننصر
۱۰۰عظیمبزرگسلمهریرولدماجبهقحصنحجرحزمعثمرضننصر
۱۰۱عَفُوّدرگذرندهسلمХولدماجبهقХحجرحزمعثمرضننصر
۱۰۲علامآگاهХХХХبهقحصنحجرХХХنصر
۱۰۳علیبرترسلمهریرولدماجبهقحصنحجرحزمعثمرضننصر
۱۰۴علیمداناسلمХولدماجبهقحصنحجرحزمعثمرضننصر
۱۰۵غافرآمرزندهХХХХبهقХحجرХХХنصر
۱۰۶غالبچیرهХХХХبهقХحجرХХХХ
۱۰۷غفاربسیار آمرزندهХХولدХبهقحصنحجرحزمعثمرضننصر
۱۰۸غفوربسیار آمرزندهسلمهریرولدماجبهقحصنحجرحزمعثمرضننصر
۱۰۹غنیبی‌نیازسلمهریرولدماجبهقحصنحجرحزمعثمرضننصر
۱۱۰غیاثفریادرسسلمХХХبهقХХХХХХ
۱۱۱فاتحگشایشگرХХХХХХحجرХХХХ
۱۱۲فاطرآفرینندهسلمХХماجبهقحصنحجرХХХХ
۱۱۳فردتنهاسلمهریرХХХХХХХХХ
۱۱۴فتاحگشایندهسلمХولدХبهقحصنحجرحزمعثمرضننصر
۱۱۵فالقشکافندهسلمХХХبهقХحجرХХХХ
۱۱۶فعالتوانا بر انجامХХХماجبهقحصنحجرХХХХ
۱۱۷قائمراستاХХХماجХХحجرХХХХ
۱۱۸قادمХهریرХХХХХХХХХ
۱۱۹قابضگیرندهسلمهریرولدماجبهقХحجرحزمعثمرضننصر
۱۲۰قابلپذیرندهХХХХبهقХحجرХХХХ
۱۲۱قاض الحاجاتبرآورنده نیازهاسلمХХХХХХХХХХ
۱۲۲قاضیتشخیص دهندهХХХХبهقХХХХХХ
۱۲۳قادرتواناХهریرولدماجХحصنحجرХعثمرضننصر
۱۲۴قاهرنیرومندسلمهریرХماجХХحجرحزمعثمرضننصر
۱۲۵قدّوسپاک و بی‌عیبسلمهریرولدХبهقحصنحجرحزمعثمرضننصر
۱۲۶قدیرتوانمندسلمХХХبهقحصنحجرحزمعثمرضننصر
۱۲۷قدیمسلمهریرХماجبهقحصنХХХХХ
۱۲۸قریبنزدیکسلمهریرХماجبهقХحجرحزمعثمرضننصر
۱۲۹قوینیرومندسلمهریرХХХХХحزمعثمرضننصر
۱۳۰قیّومپایندهسلمهریرولدماجبهقحصنحجرحزمعثمرضننصر
۱۳۱قهاربسیار مقتدرХХولدХبهقХХحزمعثمرضننصر
۱۳۲کبیربزرگسلمХولدХبهقحصنحجرХعثمرضننصر
۱۳۳کافیبی‌نیاز کنندهسلمهریرХماجبهقحصنحجرХХХنصر
۱۳۴کاشفدفع‌کنندهХХХХبهقХحجرХХХХ
۱۳۵کاشف الضردفع‌کننده بدیسلمХХХХХХХХХХ
۱۳۶کریمبزرگوارسلمهریرولدماجبهقحصنحجرحزمعثمرضننصر
۱۳۷کفیلنگاهبانХХХХبهقحصنحجرХХХنصر
۱۳۸لطیفمداراگرسلمهریرولدماجبهقحصنحجرحزمعثمرضننصر
۱۳۹ماجدХهریرولدماجХХХХХХХ
۱۴۰مالکصاحب اختیارХХХХХحصنحجرХХرضنХ
۱۴۱مالک الملکپادشاهی دهنده پادشاهانХХولدХХХХХХХنصر
۱۴۲مانعХХولدماجبهقХХХХХХ
۱۴۳مدبرتدبیر کنندهХХХХبهقحصنХХХХХ
۱۴۴مذلذلیل کنندهХهریرولدماجبهقХХХХХХ
۱۴۵مؤمنایمنی‌دهندهسلمهریرولدماجبهقحصنحجرحزمعثمرضننصر
۱۴۶مبدیآغازبخشХهریرولدماجبهقحصنحجرХХХХ
۱۴۷مبینآشکاراسلمهریرХماجبهقحصنحجرحزمعثمرضننصر
۱۴۸مثیبپاداش‌دهندهХХХХХХحجرХХХХ
۱۴۹متکبّرصاحب کبریاء و عظمتسلمهریرولدماجبهقحصنحجرحزمعثمرضننصر
۱۵۰متعالیعالی‌جایگاهХهریرولدماجبهقحصنحجرحزمعثمرضننصر
۱۵۱متفضلХХХХХХحجرХХХХ
۱۵۲متیناستوارХХولدماجبهقХحجرحزمعثمرضننصر
۱۵۳محبدوستدارХХХХХХХХХХХ
۱۵۴محسناحسان‌گرХХХХХХХحزمعثمرضننصر
۱۵۵محصیشمارندهХهریرولدХبهقХХХХХХ
۱۵۶محییزنده‌کنندهХهریرولدماجبهقحصنحجرХХХХ
۱۵۷مجیبجواب‌دهندهХهریرولدماجبهقحصنحجرحزمعثمرضننصر
۱۵۸مجتبیХهریرХХХХХХХХХ
۱۵۹مجیدارجمندسلمهریرولدماجبهقحصنحجرحزمعثمرضننصر
۱۶۰مستعانیاری‌خواستهХХХХХХحجرХХХХ
۱۶۱مسعرХХХХХХХحزمХرضنХ
۱۶۲معزعزیز کنندهХهریرولدماجبهقХХХХХХ
۱۶۳معطیعطا کنندهХهریرХماجبهقХХحزمعثمرضننصر
۱۶۴معیدباز بارکنندهХهریرولدماجبهقحصنحجرХХХХ
۱۶۵مغنیبی‌نیاز کنندهХХولدХبهقХХХХХХ
۱۶۶مولیسرپرستسلمХХХبهقحصنحجرХعثمرضننصر
۱۶۷منانبسیار نعمت‌دهندهسلمХХماجبهقحصنحجرХعثمرضننصر
۱۶۸منتقمانتقام گیرندهХهریرولدХХХХХХХХ
۱۶۹منعمنعمت‌دهندهХХХХبهقХحجرХХХХ
۱۷۰منیرХХХماجХХХХХХХ
۱۷۱محیطفراگیرندهسلمХХХبهقХحجرХعثمХنصر
۱۷۲ملکپادشاهسلمهریرولدماجبهقحصنحجرحزمعثمرضننصر
۱۷۳ملیکفرمانرواХХХХبهقحصنحجرحزمعثمرضننصر
۱۷۴مقتدرنیرومندХهریرХХХХХحزمعثمرضننصر
۱۷۵مقسطХХولدماجبهقХХХХХХ
۱۷۶مقدمبرترХهریرولدХبهقحصنحجرحزمعثمرضننصر
۱۷۷مقلب القلوبتغییردهنده قلب‌هاХХХХХХحجرХХХХ
۱۷۸مقیتنگهبانسلمХولدХبهقХحجرХعثمرضننصر
۱۷۹مغیثХХХХبهقحصنحجرХХХХ
۱۸۰مصورنگارندهسلمهریرولدماجبهقحصنحجرحزمعثمرضننصر
۱۸۱ممیتجان‌گیرندهХهریرولدماجبهقحصنحجرХХХХ
۱۸۲موخرХهریرولدХبهقХХХعثمرضننصر
۱۸۳موجدХХХХХХحجرХХХХ
۱۸۴مهیمننگهبانسلمهریرولدماجبهقحصنحجرحزمعثمرضننصر
۱۸۵ناصریاری‌دهندهسلمХХХبهقХХХХХХ
۱۸۶نافعنفع‌دهندهХهریرولدماجبهقХХХХХХ
۱۸۷نصیریاورХХХХبهقحصنحجرХعثمرضننصر
۱۸۸نورروشناییسلمهریرولدماجبهقحصنحجرХХХХ
۱۸۹واجدداراХХولدماجبهقХХХХХХ
۱۹۰وارثارث‌برندهسلمهریرولدماجبهقХحجرХعثمرضننصر
۱۹۱واسعگشایش‌مندسلمهریرولدХبهقحصنحجرحزمعثمرضننصر
۱۹۲وافیХهریرХماجبهقХХХХХХ
۱۹۳والیХХولدماجبهقХХХХХХ
۱۹۴وترتنهاسلمهریرХماجبهقحصنحجرحزمعثمرضننصر
۱۹۵وکیلکاردانسلمهریرولدماجبهقحصنحجرХعثمرضننصر
۱۹۶وفیوفادارسلمهریرХماجبهقХХХХХХ
۱۹۷ولیسرپرستХهریرولدماجبهقХحجرحزمعثمرضننصر
۱۹۸ودوددوست‌دارسلمهریرولدماجبهقحصنحجرحزمعثمرضننصر
۱۹۹وهاببخشندهسلمهریرولدماجبهقحصنحجرحزمعثمرضننصر
۲۰۰هادیهدایت‌کنندهسلمهریرولدماجبهقحصنحجرХХХنصر
۲۰۱واحدیگانهسلمهریرولدماجبهقحصنحجرحزمعثمرضننصر

برای مطالعهٔ بیشتر

 • مایل هروی، نجیب؛ پاکتچی، احمد (۱۳۸۸). «اسماء و صفات». دانشنامه بزرگ اسلامی. تهران: مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی.

پانویس

 1. خطیبی و نگارش، «اسماء الحسنی»، فرهنگ شیعه، ۷۶–۷۷.
 2. خطیبی و نگارش، «اسماء الحسنی»، فرهنگ شیعه، ۷۶–۷۷.
 3. خطیبی و نگارش، «اسماء الحسنی»، فرهنگ شیعه، ۷۶–۷۷.
 4. مایل هروی و پاکتچی، «اسماء و صفات»، دانشنامه بزرگ اسلامی.
 5. مایل هروی و پاکتچی، «اسماء و صفات»، دانشنامه بزرگ اسلامی.
 6. مایل هروی و پاکتچی، «اسماء و صفات»، دانشنامه بزرگ اسلامی.
 7. مایل هروی و پاکتچی، «اسماء و صفات»، دانشنامه بزرگ اسلامی.
 8. مایل هروی و پاکتچی، «اسماء و صفات»، دانشنامه بزرگ اسلامی.
 9. مایل هروی و پاکتچی، «اسماء و صفات»، دانشنامه بزرگ اسلامی.
 10. طباطبایی، رسائل توحیدی، ۴۶–۴۸.
  احمد مختار، اسماءالله الحسنی، ۱۸–۳۷.
 11. خطیبی و نگارش، «اسماء الحسنی»، فرهنگ شیعه، ۷۶–۷۷.
  طباطبایی، رسائل توحیدی، ۴۶–۴۸.
 12. طباطبایی، رسائل توحیدی، ۴۶–۴۸.
 13. رضوانی، موسوعة الاسماء الحسنی، ۱:‎ ۱۶.
 14. طباطبایی، رسائل توحیدی، ۵۱.
 15. طباطبایی، رسائل توحیدی، ۴۸۰۵۱.
  احمد مختار، اسماءالله الحسنی، ۱۸–۳۷.
  رضوانی، موسوعة الاسماء الحسنی، ۱:‎ ۴۱–۴۲.

منابع

This article uses material from the Wikipedia فارسی article فهرست اسماء الحسنی, which is released under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 license ("CC BY-SA 3.0"); additional terms may apply. (view authors). محتوا تحت CC BY-SA 3.0 در دسترس است مگر خلافش ذکر شده باشد. Images, videos and audio are available under their respective licenses.
#Wikipedia® is a registered trademark of the Wiki Foundation, Inc. Wiki (DUHOCTRUNGQUOC.VN) is an independent company and has no affiliation with Wiki Foundation.

🔥 Trending searches on Wiki فارسی:

صفحهٔ اصلیتظاهرات ۱۵ خردادزلاتان ابراهیموویچسید روح‌الله خمینیسید علی خامنه‌ایکریم بنزمامنصوره سگوندلیونل مسیروش‌های آمیزش جنسیبخارست (فیلم)ناهید کیانیایرانهوش مصنوعیسید احمد خمینیآمیزش جنسیکریستیانو رونالدوآمیزش جنسی بدون دخولخبر (شهر)انگشت کردنفسیل (فیلم ۱۳۹۹)محمدرضا پهلویآمیزش جنسی دهانیواژنخدیجه ثقفیسید مصطفی خمینیاحمد جنتیورزش سهآلت مردیرانیا عبداللهسید مصطفی میرسلیمسید حسن خمینیمقعدلیسیجواهری در قصرعبدالله دوممهین قدیریزمانه (مجموعه تلویزیونی)طلاخونقضیب‌لیسیباشگاه فوتبال پرسپولیسبیتا سحرخیزفینال لیگ قهرمانان اروپا ۲۰۲۳فرج‌لیسیناصرالدین‌شاهاردنرضاشاهافغانستانآمیزش جنسی مقعدیخودارضاییآدولف هیتلرابلق (فیلم)سید حسین خمینیجنگ ایران و عراقبرانگیختگی جنسیآنتونیو مانیکونهمرگ و تشییع سید روح‌الله خمینیرهایم کن (مجموعه نمایش خانگی)انزالابن سیناهایدهکیمیا علیزادهشادمهر عقیلیروش‌های خودکشیمحمد بروجردیآمیزش جنسی در انسانلیگ قهرمانان آسیا ۲۴–۲۰۲۳مهدی طارمیبرف بی‌صدا می‌باردمهستیال‌جی‌بی‌تیطالبانجنگ جهانی دومیحیی گل‌محمدیباشگاه فوتبال رئال مادریددودمان‌های ایرانفاعل، مفعول و دوطرفهمهدی فخیم‌زاده🡆 More