Maharaja Sukarama

Maharaja Sukarama adalah raja Nagara Daha (Banjar Hindu) yang merupakan keturunan dari Majapahit.

Sidin kayi ulih Sultan Suryanullah.

Hikayat Banjar

Maka Raden Sukarama itu manjadi raja. Sudah bardudus, mamakai mahkota karajaan itu saparti dahulu itu, alkisah maka tarsebut karajaannya Maharaja Sukarama tiada barsalahan saparti takhta karajaan ayahnya itu. Tiap-tiap hari Sabtu ia dihadap sagala manterinya pada sitilohor, sarta parhiasan takhta karajaan itu saparti adat dahulu itu; galaganjur Si Rabut Paradah dipalu urang dan rancak Si Rarasati dipalu itu. Aria Taranggana mamakai upacara saparti upacara Lambu Mangkurat itu, karana ia itu mangkubumi. Sakaliannya parintah itu sadah olah Aria Taranggana. Raden Bangawan, sungguh ia itu saudara raja, tiada maharu-haru barang parintah Aria Taranggana wastu ia itu sama barsuka-suka manjadikan parintah takhta karajaan. Maka makmurlah karajaan Maharaja Sukarama itu. Hatta barapa lamanya karajaan itu maka baranak ampat urang laki-laki itu, sama lain ibunya. Yang tua barnama Raden Paksa itu, nang panggulu barnama Raden Panjang itu, nang panangah barnama Raden Bali itu - sa'umurnya itu tiada luka, rambutnya digunting tiada putus, masih digalung itu - nang panyandi barnama Raden Mambang. Ia tahu maambah gagana, kira-kira ampat lima hari di rumah ampat lima hari atau sapuluh hari diam di udara. Dia itu baranak lawan anak manteri, tetapi mata banor-banor. Raden Mambang itu ada tambahnya saibu sabapa, parampuan nang pambusu, ia itu dinamai Putri Galuh Baranakan. Maka Raden Bangawan itu baranak sa'urang laki-laki barnama Raden Manteri Alu itu. Hatta sudah sama basar-basar anak Maharaja Sukarama itu. Raden Paksa dinamai Pangeran Mangkubumi, Raden Panjang dinamai Pangeran Tumanggung, Raden Bali dinamai Pangeran Bagalung, Raden Mambang itu dinamai Pangeran Jayadewa. Maka dinamai damikian itu karana tahu maambah gagana. Sakaliannya itu sudah sama baristeri lawan anak materi-manteri itu. Pangeran Jayadewa itu ada baranak tetapi masih mata banor-banor itu, karana baranak lawan asalnya tiada dapat bartapa manyanyakti itu. Maka Pangeran Jayadewa itu hilang maudara itu tiada bartinggal anak cucu itu. Putri Galuh baranakan itu sudah dijadikan barlaki lawan Raden Manteri Alu, anak Raden Bangawan itu. Itu bardudus saparti astilah raja-raja dahulu itu. Banyak tiada tarsebut. Maka Putri Galuh Baranakan itu hamil. Sudah ganap bulannya ganap harinya ia itu baranak laki-laki. Dinamai ulih Maharaja Sukarama cucunya itu Raden Samudra, sarta dipalu galaganjur Si Rabut Paradah itu, sudah itu dipalu rarancakan Si Rarasati sarta disulat urang bedil. Suka hatinya Maharaja Sukarama dan Raden Bangawan barcucu laki-laki itu. Raden Manteri Alu suka ia baranak laki-laki itu. Hatta barapa lamanya Raden Samudra itu sudah pisah susu maka matinya ibunya. Kamudian daripada itu tiada lama maka mati ayahnya, Raden Samudra itu diam pada Maharaja Sukarama itu. Sudah itu maka neneknya barnama Raden Bangawan itu sakit lalu mati. Banyak tiada tarsebutkan.'

Catatan batis

Tags:

Sultan Suriansyah

🔥 Trending searches on Wiki Bahasa Banjar:

Bahasa AmharRimpi1992Rwanda10 SiptimbirPencokLaman TatambaianBaungAmbalKode posGangguan panjanakSungai Tabuk, BanjarDjoeanda KartawidjajaHaruanAlmanak GregorianJuli29 januari1971BurasIwak karingHandil43Gunung Everest1964Perang BanjarTahun Puga CinaWalandaBukuSang KalaKambrium26 AprilRumah TongkonanManusia7 JuliMatamatikaDaftar tokoh mitologi YunaniDaptar kuta di IowaWaisakDagu1953Banyu tajun1Daging hayamAprikaKalimantan SelatanJingahDaptar kuta di KambojaBingkarunganPulau LuzonTalépok1934KuranjiAwakMasigit Keramat Pelajau1954HambawangKalimantan BaratAngin tutusTuhanBarasKapas🡆 More