teng-Kiû Bûn-Chiuⁿ

N

 • Nadia Pariss (pt)

T

 • Topless (en)

Bûn-hòa

 • Chhun-thiⁿ Tōa-jiáng Im-ga̍k-kùi (春天吶喊音樂季)
 • Hoah-kûn
 • KUSO
 • Meme
 • Tâi-gú tiān-iáⁿ
 • Tiān-chú-khîm hoe-chhia
 • 餐廳秀 (cf. en:Stand-up comedy)
 • Seng-chō

Saⁿ

Chèng-tī

Chia̍h-mi̍h kap ím-liāu

Chong-kàu

 • Ang-î
 • Bān-hu̍t-hōe
 • Bô-kàu-hōe-chú-gī

Siā-hōe kho-ha̍k

Chhit-thô-mi̍h

 • Tiô-kha-koe (chhéng-kha-koe)
 • Tio̍h-chi̍h-kun

Gú-giân kap gí-giân-ha̍k

 • Tâi-lô pheng-im
 • Kam-jī-tián
 • Lūi-im Pó-kàm

I-ha̍k

 • Ah-bó-tê

Jîn-bu̍t

Tāi-ha̍k/gián-kiù-só͘ tha̍k bô pi̍t-gia̍p--ê

Keng-chè

 • Bî-sìn-iōng (en:microcredit)
 • Ha̍p-chok-siā
 • Kok-chè Hòe-pē Ki-kim (IMF)

Ki-su̍t

Kong-si

 • コロンビアレコード

Kho-ha̍k

Le̍k-sú

Si̍t-bu̍t

Mûi-thé

Tē-lí

 • Tâi-kang, Chhit-khun-sin
 • Tikopia

Tōng-bu̍t

Thé-io̍k ūn-tōng

Canada

Chia̍p-khek

 • Saraṇa Bhikkhu (ceb, no)

Russia

Sweden

Tan-be̍h

 • Bhikkhu Samāhita (ceb)

Kî-thaⁿ

🔥 Trending searches on Wiki Bân-lâm-gú:

Tierra del Fuego Séng12 goe̍h 6 ji̍tTiong-kokChū-iû lōe-iôngTelugu-gíHiān-chāi ê kok-ka chí-tō-chiá lia̍t-toaⁿHornigiRiau Séng1237 nîPlatonTraianusCaptchaWikipediaChèng-húTāi-iûⁿ-chiuAlteaBelyov748 nîThâu-ia̍hÌn-nîWonosobo (Wonosobo)10 goe̍h 15 ji̍tCongo Bîn-chú Kiōng-hô-kok1987 nîLáu-oPhû-tô-gâ Borgonha Ông-tiâu1944 nîHTMLSu-lī-a10 goe̍h 28 ji̍tThó͘-ní-kîTrésilleyLe̍k-súLō͘-se-aBián-tiānJacques ChiracChadBitcoinKimura Humino11 goe̍h 11 ji̍tKoungueAi-ki̍pTôngTi̍t-hat-chhī7 goe̍h 20 ji̍tRacovaNew Hampshire Lō͘-sòaⁿ 1195 goe̍h 15 ji̍tSan Martín de UnxCampegineSegrateISBNAng-á-ōeKhau-séHollywood Park (Texas)LinuxCamden (New Jersey)2006 nîLâm Tiong-kok HáiSiong-khi tsiong🡆 More