דער לאטיינישער אלפאבעט
AaBbCcDdEeFfGg
HhIiJjKkLlMmNn
OoPpQqRrSsTtUu
 VvWwXxYyZz 

דער אות J (ארויסגערעדט יאָט) איז דער צענטער אות פון דעם לאטיינישן אלפאבעט.

די קעלטישע שפראכן האבן נישט דעם אות J .

אַרױסרעד

פֿאַרשײדענע פֿאָרשטעלונגען

אנטוויקלונג פונעם אות

J איז ארגינעל געווען אן אנדער וועג פון שרייבן I. אין אסאך שפראכן איז J אזוי ווי א "י" קאנסאנאנט, אבער אין די ראמאנשע שפראכן (פראנצויזיש, פארטוגעזיש, רומעניש) רעדט מען אויס J "זש". דער אויסרעד "דזש" אין ענגליש נעמט זיך פון פראנצויזיש.

באַטײַטן פונעם אות