<<>>אדר שני תשפ"ב
נאר אין אן עיבור יאר

 א  ב  ג  ד  ה  ו  ש 
אב
גדהוזחט
ייאיביגידטוטז
יזיחיטככאכבכג
כדכהכוכזכחכט

לוח לשנת ה'תשפ"ב

אנווייז: פייערטאג תענית

נאר אין א פשוטן יאר.

טעג ווען כ"ב אדר קען געפאלן:

קביעות פון יארטאגסדרה
בחגמאנטיגויקהל־פקודי
בשהמיטוואךויקהל־פקודי
גכהמיטוואךויקהל־פקודי
הכזפרייטיגויקהל־פקודי
השאשבתויקהל
זחאשבתכי תשא
זשגמאנטיגויקהל־פקודי

געבוירן

יארצייטן

זעט אויך

א - ב - ג - ד - ה - ו - ז - ח - ט - י - יא - יב - יג - יד - טו - טז - יז - יח - יט - כ - כא - כב - כג - כד - כה - כו - כז - כח - כט