Umlomo akanasiziba:Eliqhalo lelinye lamaqhalo amnandi kakhulu esiXhoseni.Eliqhalo lithetha ukuthi: okusekutyhiliwe kwathethwa akunobasakwazi ukubuyiselwa ngemva. Kungako ke kufuneka uyicinge into phambi kokuba uyithethe.

🔥 Top trends keywords isiXhosa Wiki:

Iphepha ElingundoqoSpecial:SearchAmaqhalo amaXhosaNelson MandelaAmasiko nezithethe zakwaNtuUkuxhatshazwa kwabantwana ngesondoIintsomiSamuel Edward Krune MqhayiItyala lamaweleIsiko lolwalukoUkuzidla ngezinto ngemvelaphi yakhoIsifo se-Coronavirus 2019ImbelekoKuthini ukuphumelelaIsiXhosaInyanga zonyakaImbila yaswel'umsila ngokuyalezelaUbuhloboUJacob ZumaGcina MhlopheUNtsikanaU-Winnie Madikizela MandelaWiki:Community PortalSpecial:MyTalkIsiziba siviwa ngodondoloIsikhuni sibuya nomkhwezeliMakhanda (Nxele)Category:Amaqhalo amaXhosaUkucinezeleka kwamaninaInto ayibethwa ngankanaBawo osezulwiniOliver TamboUMzantsi AfrikaSteve BikoIimpawuUngalahl'imbo yakho ngoPhoyiyana, kuba uphoyiyana uyemka ngomsoKumeleb'ibuyiswe ind'ebendalaIntlalo kwaXhosaImbilaUmtshato wesintu/umendoWiki:General disclaimerAmanziAbabhali besiXhosaU-Gqoba, William WellingtonAkukho nkang'idubul'ingethiIziduko zethuIxhama litolwe ngabaThwaUkwendaUmtha wedoloITeknolojiCategory:IpolitikiIndlalaAmaXhosaIndlovu ayisindws ngumboko wayoIndodaMasizingce ngelwimi zethuImfundoUmlomo awunasizibaAmaMpondoInehibi yamanzi ifa ngamanzi, eyezikhali ifa ngezikhali"''Ingwe idla ngamabala''"File:VisualEditor single edit tab in preferences 2015-12-18.pngIzimelabizoAbantuYakun'imvula kuhlokoma nendlelaAlbertina SisuluUkutyaIndlal' InamanyalaOrphanThabo MbekiIsiNgesiU-Thuli MadonselaUDingiwe wadudelwa nguJambaseIgrammaUmdlaloIqaqa aliziva kunukaUkhwekhwe lwexhwiliIsibizoUser:Zameka/INkcubeko yesiXhosa🡆 More