Kết quả tìm kiếm

 • giao dịch chứng khoán. Mục lục A Ă Â B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U Ư V W X Y Z Danh sách này không đầy đủ; bạn có thể giúp đỡ bằng cách mở
  18 kB (182 từ) - 14:41, ngày 25 tháng 4 năm 2021
 • E F G H I J K L M N O P Q R S T U Ư V W X Y Z Tham khảo Xem thêm Mục lục:  A Ă Â B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U Ư V W X Y Z Mục lục:  A Ă Â
  58 kB (914 từ) - 07:17, ngày 4 tháng 8 năm 2021
 • N O P Q R S T U Ư V W X Y Z Mục lục A Ă Â B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U Ư V W X Y Z Mục lục A Ă Â B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T
  64 kB (1.371 từ) - 10:24, ngày 24 tháng 9 năm 2021
 • được phiên âm bằng chữ cái trong tiếng trung. A B C D Đ G H K L M N Ô P Q S T U V X Y A Bản An Dĩ Hiên Âu Định Hưng Âu Dương Long Âu Dương Phi Phi Âu Dương
  10 kB (1.247 từ) - 09:43, ngày 8 tháng 9 năm 2021
 • thêm đuôi -s hoặc -es ở cuối động từ. Đuôi -es được sử dụng với các từ có tận cùng là "o","ch","sh","x","s". Riêng động từ tận cùng bằng “ y ” mà trước
  4 kB (508 từ) - 15:16, ngày 22 tháng 9 năm 2021
 • ^ Corothie, E; Nakano, T (1969). “Constituents of the bark of 'Virola sebifera”. Planta Medica. 17 (2): 184–188. doi:10.1055/s-0028-1099844. PMID 5792479
  7 kB (700 từ) - 19:46, ngày 16 tháng 8 năm 2021
 • x ≤ y {\displaystyle x\leq \;y} thì x có thể nhỏ hơn y, có thể bằng y, nhưng nếu viết x < y {\displaystyle x<\;y} thì có nghĩa là x chỉ nhỏ hơn y chứ
  4 kB (662 từ) - 14:11, ngày 17 tháng 7 năm 2021
 • trên bảng chữ cái trong tiếng Việt. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z An Hiếu Tiếp (Ahn Hyoseop) An Phổ Hiền (Ahn Bohyeon) An Tại Húc
  14 kB (2.007 từ) - 14:35, ngày 28 tháng 8 năm 2021
 • {\displaystyle {\frac {d^{2}y}{dt^{2}}}=-{\frac {k}{m}}y=-\omega ^{2}y} y ( t ) = A S i n ω t {\displaystyle y(t)=ASin\omega t} ω = ± j k m {\displaystyle
  4 kB (642 từ) - 21:06, ngày 26 tháng 10 năm 2020
 • phiên âm bằng chữ cái trong tiếng Việt. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Adachi Yumi Aizawa Rina Aizome Kyoko Akimoto Tsubasa Akino Yoko
  7 kB (714 từ) - 13:12, ngày 19 tháng 8 năm 2021
 • dạng: Δ s 2 = − c 2 Δ t 2 + Δ x 2 + Δ y 2 + Δ z 2 = d s 2 = − c 2 d t 2 + d x 2 + d y 2 + d z 2 = η μ ν d x μ d x ν {\displaystyle \Delta s^{2}=-c^{2}\Delta
  100 kB (14.024 từ) - 05:35, ngày 24 tháng 9 năm 2021
 • 1038/news050214-10. ^ Mendez F., Krahn T., et al., 2013. An African American paternal lineage adds an extremely ancient root to the human Y chromosome phylogenetic tree
  46 kB (912 từ) - 23:47, ngày 19 tháng 8 năm 2021
 • sách nhóm nhạc thần tượng Hàn Quốc. 0–9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Anne (GWSN) Ailee AJ (BEAST) Ajoo Alexander Lee Eusebio Ali Amber
  14 kB (1.550 từ) - 00:45, ngày 13 tháng 9 năm 2021
 • ca xác nhận, đang điều trị và hồi phục ( x t s ) (tính từ 1/1/2021) Nguồn: Bộ Y tế (Biểu đồ từ Bộ Y tế (Cục Y tế Dự phòng)) Những ca bệnh đầu tiên xuất
  84 kB (8.515 từ) - 11:54, ngày 24 tháng 9 năm 2021
 • giúp) ^ Xia S, Zhang Y, Wang Y, Wang H, Yang Y, Gao GF, Tan W, Wu G, Xu M, Lou Z, Huang W, Xu W, Huang B, Wang H, Wang W, Zhang W, Li N, Xie Z, Ding
  5 kB (746 từ) - 12:59, ngày 28 tháng 8 năm 2021
 • Danh sách quốc kỳ (đề mục N)
  gia trên thế giới. Mục lục:  A Ă Â B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U Ư V W X Y Z Quốc gia không thuộc thành viên Liên Hợp Quốc Tham khảo Quốc
  24 kB (1.909 từ) - 21:19, ngày 17 tháng 9 năm 2021
 • Năm 1011, Byrhtferð liệt kê 24 chữ cái: A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T V X Y Z & ⁊ Ƿ Þ Ð Æ Trong tiếng Anh hiện đại, Ƿ, Þ, Ð, Æ và œ bị xem là
  13 kB (1.050 từ) - 00:39, ngày 5 tháng 8 năm 2021
 • {X}}\rightarrow _{Z-2}^{A-4}{\textrm {Y}}} Hạt beta Hạt gamma Phân rã alpha ^ Mohr, Peter J.; Taylor, Barry N.; Newell, David B. (2008). “CODATA Recommended
  3 kB (455 từ) - 14:39, ngày 28 tháng 5 năm 2021
 • gồm: phân lớp S phân lớp P phân lớp D phân lớp F phân lớp G (giả thiết) phân lớp H (giả thiết) phân lớp I (giả thiết) Tên phân lớp (s, p, d, f, g, h
  1 kB (147 từ) - 15:07, ngày 9 tháng 9 năm 2021
 • ) − s ( t 0 ) tt 0 {\displaystyle v(t_{0})=s'(t_{0})=\lim _{t\to t_{0}}{\frac {s(t)-s(t_{0})}{t-t_{0}}}} trong đó nếu tt 0 {\displaystyle t\rightarrow
  5 kB (1.054 từ) - 15:42, ngày 30 tháng 8 năm 2021

Kết quả từ các dự án liên quan

Xem (20 kết quả trước) (20 kết quả sau) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

other languages: