Kết quả tìm kiếm

Có phải bạn muốn tìm: nh _h ng_ _kh cher n

 • h, kh, l, m, n, ng, nh, ph, r, s, t, th, tr, v, x. + Ơ - ơ, ơi, ơm, ơn, ơp, ơt. Phụ âm đầu: /ʔ/, b, c, ch, d, đ, g, gi, h, kh, l, m, n, ng, nh, ph,
  115 kB (14.187 từ) - 22:42, ngày 13 tháng 9 năm 2021
 • của mỗi âm tiết, những chữ cùng ký tự đầu như C-Ch thành C; G-Gh-Gi thành G; N-Ng-Ngh-Nh thành N; K-Kh thành K; P-Ph thành P; T-Th-Tr thành T, nếu không
  9 kB (1.355 từ) - 11:26, ngày 7 tháng 8 năm 2021
 • /h/ h hai trăng /l/ l lăng lưng /m/ m ma chó /n/ n nà ruộng /r/ r rằng ổ /p/ p pu cua /s/ x xu tai /t/ t tu cửa /v/ v và sải /ɲ/ nh nhả cỏ /c/~/tɕ/ ch
  6 kB (538 từ) - 04:07, ngày 1 tháng 9 năm 2021
 • chữ cái: kl, tl, hr + Các phụ âm đơn được ghi bằng tổ hợp 2 chữ cái: ch, nh, ng, kh, ph, th - Vì âm đầu của các biến thể từ vựng ở các địa phương có thể
  26 kB (2.237 từ) - 11:17, ngày 15 tháng 9 năm 2021
 • l, m, n, ng, nh, hay v thuộc thanh bình bậc trầm, nhưng khi đọc và viết thanh bình bậc phù (tức không dấu). 移 = 弋支切 — Dực chi thiết = Di (KH, THĐTĐ) 離
  30 kB (4.484 từ) - 12:25, ngày 14 tháng 9 năm 2021
 • nào dùng g hay k, b hay p, d hay t và j hay ch, ta sẽ dùng g, b, d hay j nếu là hữu thanh, và k, p, t hay ch nếu vô thanh. Các phát âm dạng như vậy sẽ ưu
  6 kB (550 từ) - 13:30, ngày 20 tháng 8 năm 2021
 • McCune-Reischauer, các phụ âm bật (ㅋ, ㅌ, ㅍ, ㅊ) không có dấu nháy đơn: k, t, p, ch. Các phụ âm không bật hơi tương ứng của chúng (ㄱ, ㄷ, ㅂ, ㅈ) được viết bởi những
  9 kB (635 từ) - 17:45, ngày 21 tháng 8 năm 2020
 • /ᵑɡ/ ng /ᶰɢ/   nz /ⁿdz/ nj /ᶯɖʐ/ Trước/Sau ⟨h⟩ hnh /ɲ̥/ hn /n̥/ hm /m̥/ hml /m̥ɬ/ ph /pʰ/ fl /pɬ/ th /tʰ/ đh /dʱ/ đl /tɬ/ rh /ʈʰ/ q // kh // qh /qʰ/
  6 kB (433 từ) - 09:31, ngày 19 tháng 9 năm 2021
 • ra chỗ nói ngọng l-n) và trước đây có thể coi là giọng chuẩn tiếng Việt. Giọng Hà Nội nói nhẹ hơn, không phân biệt s-x, gi-d, ch-tr,... Có thể không
  67 kB (8.123 từ) - 09:01, ngày 16 tháng 9 năm 2021
 • quy cách này mang "phong cách Pháp" như dùng "ou" cho âm u, "gn" cho nh, "ne" cho n ở cuối từ,... Bảng này tồn tại đến ngày nay. Tuy nhiên một số người
  9 kB (520 từ) - 11:22, ngày 18 tháng 7 năm 2021
 • cái: A Ă Â B C D Đ E Ê G H I K L M N O Ô Ơ P Q R S T U Ư V X Y. Các vần (âm vị) gồm có: Ch, Tr, Th, Gh, Ph, Ng, Ngh, Nh, Kh. Theo cải cách của ông: xóa
  24 kB (2.644 từ) - 12:02, ngày 26 tháng 8 năm 2021
 • Morphology, Syntax, and Semantics): 46–61 ^ Examples taken from: Heimbach, Ernest H. White Hmong-English Dictionary [White Meo-English Dictionary]. 2003 ed. Ithaca
  12 kB (845 từ) - 04:08, ngày 24 tháng 1 năm 2021
 • Việt Nam. Hà Nội: Nhà xuất bản Khoa học Xã hội. tr. 135. ^ a b c d e f g h The university of Texas at Arlington. Map and language descriptions. Bản gốc
  100 kB (5.554 từ) - 13:38, ngày 12 tháng 8 năm 2021
 • Jro là nhóm đông dân nhất của Chơ Ro. Phương ngữ này có phân chia âm "n" với "h" cũng như nói "ư" là sự trung hòa cơ bản của "ĭ" và "ŭ" trong một số môi
  13 kB (1.589 từ) - 10:48, ngày 17 tháng 8 năm 2021

Kết quả từ các dự án liên quan

other languages: