Kết quả tìm kiếm

 • liệu. Năm 2013, tổ chức Global Standards Initiative on Internet of Things (IoT-GSI) đinh nghĩa IoT là "hạ tầng cơ sở toàn cầu phục vụ cho xã hội thông tin
  66 kB (8.131 từ) - 20:46, ngày 17 tháng 9 năm 2021
 • Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư (thể loại Internet vạn vật)
  gian thực qua một mạng internet duy nhất. Internet vạn vật (IoT) mô tả các đối tượng vật lý hàng ngày được kết nối với internet và có thể tự nhận dạng
  24 kB (3.361 từ) - 05:56, ngày 11 tháng 8 năm 2021
 • Google I/O 2015. Nó được nhắm tới việc sử dụng với các thiết bị Internet of Things (IoT) với năng lượng và bộ nhớ thấp, thường được dựng từ nhiều nền tảng
  2 kB (172 từ) - 13:02, ngày 17 tháng 7 năm 2021
 • hồi hoặc sửa lỗi. Phiên bản mới nhất là Windows PE 10.0.10586.0. Windows IoT: Ban đầu, Microsoft phát triển Windows CE dưới dạng một hệ điều hành mục
  74 kB (8.311 từ) - 08:59, ngày 22 tháng 9 năm 2021
 • thông tin Công nghệ thông tin Trí tuệ nhân tạo Hệ thống thông tin IoT (Internet of Things) Thiết kế đồ họa Truyền thông đa phương tiện Digital Marketing
  18 kB (2.182 từ) - 11:22, ngày 19 tháng 9 năm 2021
 • nhất là trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (Internet of things - IoT) đã và đang diễn ra rất mạnh mẽ trên Thế giới. Trường Cao đẳng
  23 kB (2.777 từ) - 12:20, ngày 1 tháng 8 năm 2021
 • công cụ, và frameworks cho một loạt các lĩnh vực công nghệ như Internet of Things (IoT), Automotive, Geospatial, Systems Engineering, và nhiều thứ khác
  11 kB (1.026 từ) - 03:05, ngày 7 tháng 9 năm 2021
 • công nghiệp uy tín, cũng như tham gia vào các lĩnh vực khác như: Internet of Things, Trí tuệ nhân tạo... Bosch vươn tới các lĩnh vực về thiết bị tiêu
  5 kB (567 từ) - 03:46, ngày 22 tháng 9 năm 2021
 • liệu. IoT và cơ điện tử bổ sung cho nhau. Nhiều thành phần thông minh kết nối với Internet Vạn Vật về cơ bản sẽ là cơ điện tử. Sự phát triển của IoT đang
  18 kB (2.356 từ) - 18:16, ngày 15 tháng 9 năm 2021
 • 8 năm 2019, nền tảng này được thiết kế chủ yếu cho các thiết bị internet vạn vật (IoT). Ban đầu, trước khi được công bố, HarmonyOS được suy đoán là một
  16 kB (1.501 từ) - 13:03, ngày 17 tháng 7 năm 2021
 • công ty đã tuyên bố rằng họ dự định tăng cường tập trung vào Internet of Things (IoT) và thực tế ảo trong tương lai. Vào ngày 26 tháng 3 năm 2018, HTC
  44 kB (5.112 từ) - 13:11, ngày 17 tháng 7 năm 2021
 • Apache Spark) Blockchain (NEO, Stratis) Microservices and containers Internet of thing (IoT,5G) Hệ thống nhúng (Raspberry pi, PLC) C#, theo một hướng nào đó
  38 kB (4.047 từ) - 10:45, ngày 4 tháng 9 năm 2021
 • hoặc nhiều họ thiết bị, v.d. máy tính để bàn, di động, Xbox hay Internet of Things (IoT). Chúng phản ứng với các chức năng có sẵn trong thiết bị. Một ứng
  24 kB (2.778 từ) - 13:10, ngày 17 tháng 7 năm 2021
 • Web 3.0 (thể loại Internet)
  ngang hàng (P2P) như blockchain, phần mềm nguồn mở, thực tế ảo, Internet kết nối vạn vật (IoT) và hơn thế nữa. Hiện tại, nhiều ứng dụng chỉ được chạy trên
  20 kB (3.008 từ) - 13:10, ngày 17 tháng 7 năm 2021
 • ESP8266 (thể loại Internet vạn vật)
  dịch mã nguồn mở giống BASIC được thiết kế riêng cho các ứng dụng Internet of Things. Môi trường phát triển dựa trên trình duyệt tự lưu trữ. ESP Easy -
  38 kB (3.202 từ) - 19:11, ngày 22 tháng 9 năm 2021
 • triển khai các vùng chứa. Fedora IoT – Hình ảnh của Fedora được điều chỉnh để chạy trên các thiết bị Internet of Things. Fedora Silverblue –Nó nhắm mục
  45 kB (3.873 từ) - 09:33, ngày 9 tháng 9 năm 2021
 • ra một nền tảng, một hệ thống sinh thái kết nối nhiều thiết bị từ Internet of Things qua máy tính bảng, qua điện thoại, qua PC và cuối cùng là vào Xbox"
  126 kB (13.651 từ) - 00:36, ngày 7 tháng 9 năm 2021
 • Internet of Things Business”. Fortune. Truy cập ngày 19 tháng 10 năm 2017. ^ Moorhead, Patrick. “Dell Technologies IQT: Doubling Down On The Internet
  12 kB (1.142 từ) - 13:12, ngày 17 tháng 7 năm 2021
 • “S&T's Internet of Things Pilot Demonstrates 'State of the Practical'”. dhs.gov. tr. 1. Truy cập ngày 31 tháng 3 năm 2016. ^ “The story of MQTT Buddy
  26 kB (3.195 từ) - 20:39, ngày 4 tháng 9 năm 2021
 • Hồ Chí Minh; 4. Internet Day 2015, chủ đề "Internet of things", tổ chức ngày 19/11, tại Khách sạn Sheraton, TP. Hà Nội; 5. Internet Day 2016, chủ đề
  14 kB (1.319 từ) - 13:10, ngày 17 tháng 7 năm 2021

Kết quả từ các dự án liên quan

 • Internet of Things Internet vạn vật, mạng lưới vạn vật kết nối internet, mạng lưới thiết bị kết nối internet. Từ đồng nghĩa IoT, Internet of Everything

Xem (20 kết quả trước) (20 kết quả sau) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

other languages: