Wikipedia

Wikipedia:Ứng cử viên bài viết tốt

Làm sạch trang này
Nội dung chọn lọcNội dung tốtNội dung mới
Bài viếtHình ảnhDanh sáchChủ điểmCổng thông tinBài viếtChủ điểmBạn có biết
Bài viết tốtTiêu chuẩnĐề cử (8)Rút sao (0)Thảo luận
Symbol star 2ca02c.svg Tuần tới: Doge      
Quy trình đề cử
 • Hãy xem các tiêu chuẩn của một bài viết tốt và phải chắc chắn rằng bài viết mà bạn định đề cử thỏa mãn tất cả các tiêu chuẩn đó trước khi đề cử.
 • Đặt {{UCVBVT}} (viết tắt của Ứng cử viên bài viết tốt) vào đầu trang thảo luận của bài được đề cử.
 • Từ đó, nhấn vào liên kết "một lời nhận xét từ bạn", bạn sẽ được dẫn tới trang đề cử cho bài viết và nhận được hướng dẫn tiếp theo:
  1. Bên dưới dòng === {{thế:SUBPAGENAME}} ===, hãy viết rõ lý do đề cử bài viết và ký tên bằng dấu ~~~~. Nếu thấy bài viết đã từng được đề cử, hãy lưu lại nội dung cũ đó bằng cách di chuyển chúng tới trang "Wikipedia:Ứng cử viên bài viết tốt/"tên bài được đề cử"/1". Tiếp theo, bạn tạo một liên kết trong tại trang đề cử tới phần lưu trữ.
  2. Chép lại dòng:{{/tên bài được đề cử}}, sau đó sửa trang này (trang bạn đang đọc) và dán vào đầu danh sách các ứng cử viên, "tên bài được đề cử" chính là tên của bài bạn muốn đề cử.
  3. Để đảm bảo chất lượng bài viết tốt, mỗi thành viên không được đề cử quá 2 bài trong cùng một tháng (dương lịch).[1]
 • Nhằm thu hút mọi người tham gia và cho ý kiến, bạn có thể đến trang thảo luận của các thành viên và gửi thư mời bằng đoạn mã {{thế:Thư mời tham gia biểu quyết bài viết tốt|tên bài được đề cử}} hoặc {{thế:TMTGBQBVT|tên bài được đề cử}} hoặc {{thế:ctcb}} (viết tắt của Chúng tôi cần bạn, thư mời chung cho mọi biểu quyết thuộc không gian nội dung chất lượng).
Quy trình nhận xét
Các hình thức nhận xét
Ý nghĩa
 Đồng ý{{OK}}Đồng ý
 Chưa đồng ý{{OK?}}Bài viết còn vấn đề
Symbol note.svg Ý kiến{{YK}}Bình luận, ý kiến
Xin hãy đọc bài viết được đề cử một cách kỹ lưỡng và so sánh với các tiêu chuẩn cần có trước khi quyết định ủng hộ hoặc phản đối một đề cử.
 • Tất cả phiếu biểu quyết và quy tắc khi biểu quyết phải theo quy định Wikipedia:Quy chế biểu quyết trên Wikipedia tiếng Việt.
  • Mở biểu quyết: Mọi thành viên tự xác nhận.[2]
  • Bỏ phiếu: Để bỏ phiếu, tài khoản của bạn phải được mở ít nhất 30 ngày, có ít nhất 100 sửa đổi cũng như có 50 sửa đổi trong 30 ngày trước khi biểu quyết bắt đầu (trừ trường hợp tài khoản đã mở trên 90 ngày có trên 3000 sửa đổi trước khi biểu quyết bắt đầu).[2] Nếu không đủ điều kiện, bạn được phép cho ý kiến.
 • Để trả lời cho một đề cử, nhấn vào [sửa] phía bên phải tiêu đề bài viết (không phải nút "Sửa" để sửa nguyên cả trang đề cử này).
 • Nếu bạn nhận thấy bài viết đủ điều kiện làm bài viết tốt, hãy bày tỏ sự ủng hộ bằng cách viết mã  *{{Đồng ý}} kèm lý do. Nếu bạn là người đóng góp nhiều vào bài viết, hãy nói rõ điều đó.
 • Nếu bạn thấy bài viết vẫn còn những vấn đề cần giải quyết để đạt đủ tiêu chuẩn bài viết tốt, hãy viết mã  *{{Chưa đồng ý}} và chỉ ra các điểm mà bạn nghĩ rằng bài viết chưa đạt được. Bạn cần nêu rõ các điểm này để người viết có thể chỉnh sửa và cải thiện bài. Trước khi bỏ phiếu chống, bạn cần đọc qua quy định Vô hiệu lá phiếu, trong đó có ghi rõ một số luận điểm không được chấp nhận khi bỏ phiếu chống. Nếu phiếu chống của bạn thuộc diện này, nó có thể sẽ bị tuyên vô hiệu theo cơ chế Vô hiệu lá phiếu. Sau đó, bạn cũng nên quay lại trang đề cử để xem bài viết đã thỏa mãn các đề nghị của bạn chưa. Nếu bài viết đã được cải thiện, bạn có thể gạch phiếu chống bằng cách ghi <del>...</del>. Bạn cũng có thể chuyển nhận xét của mình thành *{{Đồng ý}} hoặc *{{Ý kiến}}.
 • Nếu bạn chỉ muốn nêu một nhận xét, có thể sử dụng *{{Ý kiến}}.
 • Người đề cử có quyền đóng biểu quyết bất cứ lúc nào.[3]
Kết luận
 • Một bài để được gắn sao Bài viết tốt thì cần thỏa mãn 3 điều kiện:
 1. Có ít nhất 3 phiếu "Đồng ý" hợp lệ.
 2. Giải quyết hết những điểm "Chưa đồng ý" (hoặc đạt được đồng thuận với người đưa điểm chưa đồng ý rằng những điểm đó chưa thể hoặc không cần thiết phải giải quyết, hoặc đã xóa các phiếu chống theo thẩm định dựa trên quy định Wikipedia:Vô hiệu lá phiếu).
 3. Thời gian ứng cử đúng 30 ngày mới được gắn sao bài viết tốt.[4] (Ngoại lệ: Đối với bài đã đạt đủ phiếu thuận, trong vòng 3 ngày trước khi hết hạn biểu quyết, nếu phát sinh phiếu chống thì người đề cử hoặc người viết chính được yêu cầu gia hạn thêm 7 ngày tính từ khi biểu quyết kết thúc. Không được bỏ phiếu trong thời gian gia hạn và chỉ được gia hạn một lần.[5])
 • Sau 30 ngày, nếu vẫn còn phiếu "Chưa đồng ý" (hoặc sau thời gian gia hạn) mà tình trạng chưa được giải quyết (bằng cải thiện bài hoặc đạt đồng thuận) thì coi như ứng cử thất bại.
 • Các "Ý kiến" không có giá trị trong việc kết luận.
 • Thành viên nào cũng được phép đóng biểu quyết[6] nhưng phải đưa ra lý do hợp lý, tránh việc đóng biểu quyết không lý do.
 • Nếu biểu quyết đề cử diễn ra thành công, tức các thành viên đều cho rằng bài viết đủ điều kiện để trở thành BVT, xin tiếp tục thực hiện các sửa đổi:
  1. Đóng trang thảo luận đề cử bằng mã {{đầu biểu quyết|KQ=Đề cử thành công}} Nội dung trang thảo luận {{kết biểu quyết}} hoặc mã {{biểu quyết|KQ=Đề cử thành công|ND=Nội dung trang thảo luận}}.
  2. Rút tên bài khỏi danh sách đề cử và thêm vào danh sách đề cử thành công.
  3. Thêm bản mẫu {{Sao bài viết tốt}} vào bài viết. Hãy đọc hướng dẫn chi tiết tại Bản mẫu:Sao bài viết tốt để biết cách điền các tham số.
  4. Xóa bản mẫu {{UCVBVT}} và thêm {{Bài viết tốt}} vào trang thảo luận của bài.
  5. Cập nhật thông tin tại Wikipedia:Bài viết tốt.
  6. Thêm tên bài được chọn tại Wikipedia:Bài viết tốt/2021/Các tựa.
  7. Đưa bài lên Trang chính bằng cách tạo trang mới: "Wikipedia:Bài viết tốt/2021/Tuần được đưa lên".
  8. Trên khoản mục Wikidata của bài, gắn biểu tượng "bài viết tốt" trước tên bài viết Wikipedia tiếng Việt, như vậy thì biểu tượng bài viết tốt sẽ được tự động thêm vào thanh ngôn ngữ của tất cả phiên bản ngôn ngữ khác khi xem bài viết ở phiên bản khác.
  9. Thông báo cho thành viên tham gia viết bài bằng cách chèn bản mẫu {{thế:WPBVT|Tên bài}} vào trang thảo luận của họ.
 • Nếu các thành viên thấy bài viết chưa đủ điều kiện để trở thành bài viết tốt, xin tiếp tục thực hiện các sửa đổi:
  1. Đóng trang thảo luận đề cử bằng mã {{đầu biểu quyết|KQ=Đề cử không thành công}} Nội dung trang thảo luận {{kết biểu quyết}} hoặc mã {{biểu quyết|KQ=Đề cử không thành công|ND=Nội dung trang thảo luận}}.
  2. Rút tên bài khỏi danh sách đề cử và thêm vào danh sách đề cử không thành công.
  3. Xóa bản mẫu {{UCVBVT}} và thêm bản mẫu {{UCVBVTTB}} vào trang thảo luận của bài.
Chú thích

Gợi ý

Đề cử hiện hành

Sự cố Facebook ngừng hoạt động 2021

 1. Giới thiệu: Vào ngày 4 tháng 10 năm 2021 lúc 15:39 UTC, mạng xã hội Facebook và các dịch vụ khác của nó như Messenger, Instagram, WhatsApp, Mapillary, và Oculus đã ngưng hoạt động trên toàn cầu trong hơn bảy giờ.
 2. Ghi công: Bài viết được dịch từ Wikipedia tiếng Anh, việc phiên dịch được thực hiện bởi CrossEFDHN.
 3. Nhận xét: Kính mời mọi người tham gia biểu quyết! Kim Khánh Hoàng (thảo luận) 07:51, ngày 16 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]

Đồng ý

Chưa đồng ý

 1.   Chưa đồng ý Bài viết ban đầu nội dung có rất nhiều dấu hiệu dịch máy; tôi đã cố gắng cứu bài nhưng trong bài vẫn còn nhiều đoạn văn rất máy móc. Phần "nguyên nhân" cần một chuyên gia hiệu đính lại vì tôi không rành thuật ngữ, còn nội dung thì giữ gần như nguyên văn từ máy dịch. Tôi thấy người tạo bài nên đầu tư một chút thời gian vào bài viết trước đã. NHD (thảo luận) 19:38, ngày 17 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]

Ý kiến

 1.   Ý kiến Bạn Kim Khánh Hoàng dịch tiếng Anh mà còn thiếu chú thích so với bản tiếng Anh +++"Người mất tất cả, không còn gì để mất và không sợ mất bất cứ thứ gì, và chấp nhận mất tất cả" (thảo luận) 08:14, ngày 16 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
  bạn có thể lựa bài ở đây
 2.   Ý kiến Theo mình bạn cần tự tổng hợp và mở rộng nội dung bài thêm. Bài được dịch từ bản tiếng Anh nhưng chất lượng bên tiếng Anh mới đạt ở mức trên sơ khai một chút. Nguyenmy2302 (thảo luận) 08:17, ngày 16 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
 3.   Ý kiến Mặc dù mình là người dịch bài nhưng bản thân mình thấy bài viết này cần được sửa lỗi dịch thuật và thêm chú thích mới đáp ứng được yêu cầu. Trong thời gian biểu quyết mong bạn có thể sửa lại. CrossEF (thảo luận) 14:12, ngày 16 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
 4.   Ý kiến Xét tổng quan, bài còn đăng gắn biển chưa hoàn thành, thiếu 6 chú thích so với bản en (tương đương với việc thiếu nội dung?). Xét về bản en thì đây chỉ là bản được đánh giá ở mức   Sơ khởi. Xét đến bản ru thì bài thậm chí vẫn còn đang gắn biển {{Đang diễn ra}}, mà thực chất thì đúng là đang diễn ra thật, vì sự việc này chưa chắc đã kết thúc (có khả năng sự cố lần này vẫn chưa được khắc phục hoàn toàn, cũng có khả năng là trong năm 2021 sẽ tiếp tục diễn ra 1 vài sự cố nữa). Nói tóm lại, bài này chỉ có thể đánh giá ở mức   tương tự bản en, chưa đủ thông tin cũng như độ ổn định để thành BVT (đấy là chưa kể tôi còn chưa đánh giá khả năng dịch thuật). ༒ Nhac Ny ༒ Talk to me ♥ 15:20, ngày 16 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
 5.   Ý kiến Sự kiện chỉ mới xảy ra gần đây, vẫn còn nhiều điều chưa biết được về nó. Cần để cho sự kiện xảy ra đã lâu, các chi tiết của nó gần như đều được biết tường tận thì mới đưa ra cái nhìn đầy đủ và chính xác về chủ thể. Nói chung, bài chưa hoàn thành Martin L. KingI have a dream 10:25, ngày 20 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]

Bánh mì Việt Nam

Bình luận: Đây là một loại bánh vô cùng phổ biến, hầu như mọi người ai cũng đều biết đến nó cả. Với lớp vỏ giòn rụm cộng với phần nhân đậm đà, kèm theo một lớp nước sốt nhỏ, mọi người đã có ngay một món bánh thơm ngon đến xiêu lòng. Không chỉ nổi tiếng ở Việt Nam, món ăn còn lan ra nhiều quốc gia khác trên thế giới và ngày càng có nhiều người biết đến nó hơn.
Chuyên môn: Bài viết này đã từng ứng cử BVCL nhưng thất bại, trong đó Nguyentrongphu gợi ý rằng tôi nên ứng cử nó lên BVT rồi sau đó hẵng nâng cấp sau. Tuy nhiên, do bận và lười nên mãi gần một tháng sau mới làm theo lời đó. Nhìn chung, bài đã đạt đủ tiêu chuẩn BVT, hầu như ai cũng nhận định vậy (còn BVCL thì không chắc...). Hy vọng sẽ nhận được những ý kiến của các bạn để giúp cải thiện bài. Thân.
Hướng dẫn đánh giá
Hãy viết mã {{OK}} ở mục "Đồng ý" và ghi nhận xét bên cạnh nếu ủng hộ bài viết thành bài viết chọn lọc
Hãy viết mã {{OK?}} ở mục "Phản đối" và ghi nhận xét bên cạnh nếu thấy bài viết vẫn còn vấn đề
Hãy viết mã {{YK}} và ghi nhận xét bên cạnh ở mục "Ý kiến" nếu muốn viết những bình luận/nhận xét khác.

- Martin L. KingI have a dream 11:38, ngày 6 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]

Đồng ý

 1.   Đồng ý Đã rà bài. --NXL (thảo luận) 18:49, ngày 6 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
 2.   Đồng ý Đã sửa lỗi văn phong xong. S2F6ZQ== ~~ 02:47, ngày 7 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
 3.   Đồng ý Bài này tốt, không được lên chọn lọc thì ít cũng phải lên bài viết tốt. Thành viên này đóng góp thì ít, nhưng phá hoại thì nhiều.(thảo luận) 03:45, ngày 7 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
 4.   Đồng ý Tôi đã rất kết bài này từ lúc nó ứng cử CL rồi, giờ thì quá đủ tiêu chuẩn làm BVT.  Jimmy Blues  05:32, ngày 7 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
 5.   Đồng ý món ăn này giản đơn thôi mà, chứ có phải chủ đề lịch sử quốc gia đâu, viết vầy là nhiều rồi, còn lấy đâu ra nhiều thông tin nữa mà viết, lấy SAO khó quá chả động viên được ai viết bài, BVCL thì ko chịu mà đòi BVT, ở đó mà bạn Baoothersks còn đi nghe bạn Phú, bạn Phú hai mươi mấy năm rồi có bài chọn lọc nào đâu, Mintu ý kiến bài CL là chính xác rồi +++"Người mất tất cả, không còn gì để mất và không sợ mất bất cứ thứ gì, và chấp nhận mất tất cả" (thảo luận) 06:07, ngày 7 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
 6.   Đồng ý Bài đủ chất lượng lên làm BVT. Nguyenmy2302 (thảo luận) 06:42, ngày 7 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
 7.   Đồng ý Bài đạt tiêu chí BVT. Rùa tai đỏ 08:40, ngày 7 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
 8.   Đồng ý BVT. Nguyễn Tấn Cường (📋) 18:08, ngày 7 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
 9.   Đồng ý Lời nhận xét vẫn như lần bỏ phiếu lúc trước. LTN (thảo luận) 22:39, ngày 8 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
 10.   Đồng ý thảo luận quên ký tên này là của 2402:800:63B8:9C58:451A:1FEF:1D1:AB93 (thảo luận • đóng góp).
  Rất tiếc bạn không đủ điều kiện bỏ phiếu Martin L. KingI have a dream 06:43, ngày 15 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
 11.   Đồng ý Bài viết tốt. Biheo2812 (thảo luận) 09:44, ngày 17 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
 12.   Đồng ý Dù có nâng ngay lên BVCL thì tôi cũng ủng hộ vì nó rất chất lượng. Giahuypromax (thảo luận) 00:21, ngày 19 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]

Phản đối

Ý kiến

 1.   Ý kiến Bài này còn nhiều lỗi chính tả quá, để mình sửa xong rồi biểu quyết sau cũng được. S2F6ZQ== ~~ 00:24, ngày 7 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
  @CrossEF: Cái đó là văn phong mà bạn? Martin L. KingI have a dream 00:55, ngày 7 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
  @Baoothersks À mình nhầm tí nhưng đúng là có một số đoạn đọc không rõ nghĩa. S2F6ZQ== ~~ 00:56, ngày 7 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]

Giải vô địch bóng đá các Quốc gia Ả Rập 2021

 1. Giới thiệu: Giải vô địch bóng đá các Quốc gia Ả Rập 2021 là mùa giải lần thứ 10 của Giải vô địch bóng đá các Quốc gia Ả Rập.
 2. Ghi công: Đây là bài mình dịch từ Wikipedia tiếng Anh, tuy nhiên có một số đoạn tự viết.
 3. Nhận xét: Đây là bài viết đầu tiên mình đề cử nên có thể mắc lỗi sai, xin cảm ơn! Kim Khánh Hoàng (thảo luận) 07:11, ngày 4 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]

Đồng ý

Chưa đồng ý

 1.   Chưa đồng ý Bài này chỉ dừng ở mức sơ khai thôi, còn xa mới đến chất lượng BVT. Ngoài ra giải đấu này thậm chí còn chưa diễn ra?? (vi phạm tiêu chí "về sự kiện đang diễn ra với thời gian kết thúc xác định"?  Jimmy Blues  05:29, ngày 7 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]

Ý kiến

 1.   Ý kiến điểm chết để 1 bài thất cử là ít chú thích, bài wiki tiếng Anh không có SAO mà còn nhiều chú thích hơn của bạn kìa. Muốn dễ lụm tiền thì lựa bài sẵn sao của các wiki khác bạn nhé +++"Người mất tất cả, không còn gì để mất và không sợ mất bất cứ thứ gì, và chấp nhận mất tất cả" (thảo luận) 07:35, ngày 4 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
 2.   Ý kiến Như trên. Và tôi nghĩ đây là danh sách thì đúng hơn. TranHieu0706 (thảo luận) 07:38, ngày 4 tháng 10 năm 2021 (UTC)TranHieu0706[]
 3.   Ý kiến Ít khi thấy mấy bài dạng tường thuật, liệt kê như vậy được sao. Có vẻ là vì nó quá bình thường. P.T.Đ (thảo luận) 08:41, ngày 4 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
 4.   Ý kiến Bài viết có một số chỗ như lịch thi đấu, tỉ số các trận đấu không nhất thiết phải có trong bài viết mặc dù bên enWiki có phần này. S2F6ZQ== ~~ 02:32, ngày 5 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
 5.   Ý kiến Bài này cũng như các bài về các giải đấu khác thôi, cũng là một bài bình thường, chưa đạt đến mức ứng cử thành BVT. Các bài viết tốt hơn bao nhiêu lần như Giải vô địch bóng đá thế giới 2018 hay Giải vô địch bóng đá châu Âu 2020 còn chưa được ứng cử mà, huống chi bài này còn viết về giải đấu chưa diễn ra và chưa có nhiều thông tin để viết. Ngọc Tuấn (thảo luận) 07:49, ngày 5 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]

Vụ phát tán video "Vàng Anh"

 1. Giới thiệu: Vào tháng 10 năm 2007, một đoạn clip dài 5 phút ghi lại cảnh quan hệ tình dục giữa nữ diễn viên, ca sĩ Hoàng Thùy Linh với bạn trai cô là Việt Dart đã bị phát tán lên mạng và kéo theo nhiều hệ lụy khác nhau: không chỉ nhận phải chỉ trích từ phía dư luận, chương trình Nhật ký Vàng Anh với sự góp mặt vào vai chính của cô tại thời điểm cũng đã bị dừng phát sóng vô thời hạn và gây ảnh hưởng nặng nề cho các bên liên quan. Cho đến nay, vụ việc vẫn được coi là một sự kiện tiêu cực trong ngành giải trí nước nhà.
 2. Ghi công: Đây là bài mình tự tổng hợp nguồn và viết bài, với sự góp ý của nhiều thành viên khác nhau.
 3. Nhận xét: Vì là bài viết tự viết đầu tiên của mình ứng cử ra không gian nên sẽ có ít nhiều khuyết điểm, rất mong sẽ nhận được sự góp ý từ các bạn, thân mến. Nguyenmy2302 (thảo luận) 10:10, ngày 3 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]

Đồng ý

 1.   Đồng ý Sau khi xem kĩ lại bài vài lượt thì tôi thấy bài viết có nội dung tốt, thái độ trung lập khá ổn định, nguồn thì tôi chưa nhận xét kĩ vì sự kiện cũng đã xảy ra khá lâu, mà bạn Nguyenmy2302 cùng các tiền bối đã tổng hợp lại, hiệu đính, và chỉnh sửa thì đúng là một công sức đáng được ghi nhận. Tôi ghi nhận sự nỗ lực và cống hiến của các thành viên nói chung và người viết nói riêng. TranHieu0706 (thảo luận) 14:33, ngày 3 tháng 10 năm 2021 (UTC)TranHieu0706[]
 2.   Đồng ý Thực sự rất nể khả năng viết bài của bạn! Những bài viết như thế này khá nhạy cảm với lại thông tin tiếp nhận được trên lại quá nhiều, dễ bị loạn. Bạn viết rất bách khoa, thông tin đầy đủ, đặc biệt là không quá nhạy cảm. Đồng ý ứng cử thành công bài viết này! Hongkytran (thảo luận) 15:11, ngày 3 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
 3.   Đồng ý Một sự kiện đình đám trong làng giải trí Việt. Bài viết rất chi tiết, trình bày tốt, nguồn đầy đủ.   Biheo2812  15:18, ngày 3 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
 4.   Đồng ý Sự kiện này khá nổi bật trong làng giải trí, bài viết rất tốt! Kim Khánh Hoàng (thảo luận) 03:37, ngày 4 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
 5.   Đồng ý bố cục bài rất là hợp lý, văn phong trôi chảy, các ý chính đầy đủ, link dẫn và lưu trữ cẩn thận +++"Người mất tất cả, không còn gì để mất và không sợ mất bất cứ thứ gì, và chấp nhận mất tất cả" (thảo luận) 11:40, ngày 4 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
 6.   Đồng ý bài viết tốt, văn phong, biên tập tốt. Nguyễn Tấn Cường (📋) 08:15, ngày 5 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
 7.   Đồng ý Bài viết tốt! Leducbinh.tlu (thảo luận) 07:03, ngày 6 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
 8.   Đồng ý Nhìn chung bài viết khá ổn từ bố cục, văn phong cho đến phần chú thích và tham khảo. Thành viên:Yakushosama (thảo luận) 17:10, ngày 7 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
 9.   Đồng ý Bài viết thể hiện thông tin cô đọng và trung lập. LTN (thảo luận) 22:39, ngày 8 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
 10.   Đồng ý Vẫn là ý kiến của tôi nhưng đó là sau khi đọc bài 7749 lần. S2F6ZQ== ~~ 02:54, ngày 9 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
 11.   Đồng ý NguyễnQuangHải19💬 01:41, ngày 14 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]

Chưa đồng ý

Ý kiến

 1.   Ý kiến Theo ý kiến của mình thì vụ việc này xảy ra đã lâu nên các thông tin không được nổi bật lắm. S2F6ZQ== Base64 14:09, ngày 3 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
  @CrossEF: Hi vọng bạn có thể nói rõ hơn, sự việc xảy ra lâu không đồng nghĩa với việc kém nổi bật, bạn có thấy nội dung bài có vấn đề gì không? Nguyenmy2302 (thảo luận) 14:25, ngày 3 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
  @Nguyenmy2302 Sau khi đọc kĩ lại một lần nữa thì mình thấy nội dung của bài viết ổn. Có thể là do mình sinh trùng năm với năm xảy ra vụ việc trong bài viết nên mình không biết nhiều về vụ này và mình thấy nó không nổi bật. Mong bạn thông cảm. S2F6ZQ== Base64 14:35, ngày 3 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
 2.   Ý kiến nên có ảnh minh họa, độ phân giải 1080 pixel là được rồi, hoặc 1 ảnh GIF cắt từ clip thì tuyệt +++"Người mất tất cả, không còn gì để mất và không sợ mất bất cứ thứ gì, và chấp nhận mất tất cả" (thảo luận) 18:34, ngày 3 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
  @Khả Vân Đại Hãn Bạn coi giúp xem có ảnh nào có thể chụp rồi đăng lên minh họa không? Mình định lấy ảnh Hoàng Thùy Linh (tại thời điểm sự việc xảy ra càng tốt), nhưng có vẻ mọi sự bế tắc không đi tới đâu, còn ảnh cắt từ clip thì... Nguyenmy2302 (thảo luận) 00:09, ngày 4 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
  Không cần thiết khi mà trên mạng đầy rẫy. P.T.Đ (thảo luận) 08:24, ngày 4 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
 3.   Ý kiến Tôi thấy phần "phản ứng" có vẻ thiếu phần nói về phản ứng của người trong cuộc - tức Hoàng Thùy Linh. Theo như bài đã viết thì nhân vật đã xuất bản một truyện có nói nhiều về vụ này nhưng trong bài không thấy sử dụng hay nhắc đến. NHD (thảo luận) 07:15, ngày 6 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
  @DHN Mình chưa biết viết như nào, có hẳn một bài báo 4 phần tóm tắt lại nội dung Vàng Anh và Phượng Hoàng, nhưng những "phản ứng" của Hoàng Thùy Linh tại thời điểm vụ việc xảy ra trong tự truyện không có quá nhiều thông tin đáng chú ý, do đó mình chỉ có thể ghi vắn tắt vài dòng về cuốn tự truyện này ở cuối bài chứ nội dung thì khá khó đưa vào. Hi vọng bạn có thể gợi ý. – Nguyenmy2302 (thảo luận) 08:05, ngày 6 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
 4.   Ý kiến Tại sao bạn lại đặt tên bài là "Vụ phát tán video Vàng Anh"? Tôi đang hiểu là một số báo ngày đó giật tít với từ "Vàng Anh" vì cái tên Hoàng Thùy Linh có vẻ chưa được nhiều người biết đến, nhưng bây giờ nhìn lại thì tôi nghĩ nên đặt thành "Vụ phát tán video khiêu dâm của Hoàng Thùy Linh". Ngoài ra tôi cũng phân vân việc Vàng Anh & Phượng hoàng là một cuốn sách quan trọng về góc nhìn của người trong cuộc về vụ việc nhưng bạn lại chưa đưa thông tin của cuốn sách này vào – nếu không đưa thông tin vào thì sách này phải ở mục "Đọc thêm" thay vì "Thư mục". Bạn cần phải thực sự đọc nội dung toàn cuốn sách thay vì chỉ đọc những phần lược trích trên web. --NXL (thảo luận) 10:43, ngày 11 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
  @NXL1997 Cảm ơn vì câu hỏi của bạn, về lý do đặt tên bài là "Vụ phát tán video Vàng Anh", mình dựa trên 3 cơ sở sau:
  +) Đa số các nguồn báo và bình luận ý kiến đều gọi đây là "Vụ phát tán video/chia sẻ clip sex Vàng Anh", tức là có sự phổ biến nhất định
  +) Vụ việc có liên quan mật thiết đến chương trình Nhật ký Vàng Anh và vai diễn của cô nên việc đặt tên Vàng Anh là không sai
  +) Nếu đặt tên là "Vụ phát tán video khiêu dâm của Hoàng Thùy Linh" là quá dài và dễ gây quên, và dựa theo độ phổ biến tên gọi trước đó của vụ việc, nên tóm gọn lại tên bài sao cho súc tích chứ không cần chi tiết hóa quá nhiều
  Còn về cuốn tự truyện Vàng Anh & Phượng hoàng tất nhiên mình đã đọc nên mới quyết định nên hay không đưa nội dung vào bài. Đúng là nó kể về cô sau vụ phát tán video này, nhưng tự truyện chỉ tập trung chủ yếu vào giai đoạn cô trở lại với nghệ thuật và hành trình trở thành Phượng hoàng, chứ còn những động thái tại thời điểm vụ việc xảy ra như tôi đã rất sốc hay tôi đã suy sụp, theo mình là không phải những động thái đáng chú ý, còn việc cô phát biểu trên sóng truyền hình cả nước thì nó lại thuộc diễn biến chung, khó có thể tạo thành một đề mục với nội dung riêng. Ngoài ra, mình đã sửa lại tên đề mục từ "Thư mục" thành "Đọc thêm", cảm ơn bạn. – Nguyenmy2302 (thảo luận) 11:06, ngày 11 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
  Tôi vẫn chưa chắc lắm về cái tên này. Tại tôi thấy "Vàng Anh" chỉ là kiểu ám chỉ Hoàng Thùy Linh – vì các báo luôn để "Vàng Anh" trong ngoặc kép – hơn nữa các trang web chỉ ghi Vàng Anh trên tít báo kiểu câu view còn trong nội dung báo thì vẫn phải ghi đàng hoàng theo kiểu "phát tán video/chia sẻ clip sex Hoàng Thùy Linh", ví dụ Người Lao Động, Sài Gòn giải phóng. Bạn muốn giữ tên bài hiện tại thì bạn phải để "Vàng Anh" trong ngoặc kép. Ngoài ra tên bài thì khong quan trọng là nó có "quá dài và dễ gây quên" hay không, quan trọng là nó đúng; mời bạn xem thêm thảo luận đặt tên bài tại Wikipedia:Ứng cử viên bài viết tốt/Vụ 9 người Việt tháp tùng ngoại giao bỏ trốn tại Hàn Quốc 2018, một bài viết không ai nhớ nổi tên :) --NXL (thảo luận) 21:23, ngày 15 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
  @NXL1997 Mình đã đổi tên từ "Vụ phát tán video Vàng Anh" thành "Vụ phát tán video khiêu dâm Hoàng Thùy Linh" theo góp ý của bạn. Hi vọng có thời gian bạn có thể cho nhận xét về nội dung bài ~ Nguyenmy2302 (thảo luận) – Nguyenmy2302 (thảo luận) 09:53, ngày 16 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
  Không có gì nhưng mình đã thêm hai dấu ngoặc kép vào từ Vàng Anh như bạn gợi ý, lúc mình đọc do vội nên không thấy gợi ý bên dưới của bạn, cảm ơn nhiều ~ Nguyenmy2302 (thảo luận) 01:45, ngày 18 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
 5.   Ý kiến Tôi nghĩ trong bài nên nói rõ là phim Nhật ký Vàng Anh phần 2 (năm 2007) mới đầy đủ. Thực tế phim Nhật ký Vàng Anh đạt thành công rực rỡ thời điểm đó là phần 1 (năm 2006) với các diễn viên Minh Hương, Vân Hugo, Mạnh Quân, Thanh Huyền, Linh Phương... Bộ phim phần 2 hầu hết bị chê bai và từng có người nghi ngờ scandal Vàng Anh là chiêu trò. Nên ghi rõ hơn (ví dụ thêm mở ngoặc (phần 2), để người đọc nắm bắt được hoàn cảnh của sự việc này. DangTungDuong (thảo luận) 04:41, ngày 14 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
  @DangTungDuong Hình như mình ghi rồi đúng không nhỉ? Chỗ này: "Trước thời điểm vụ việc xảy ra, Thùy Linh được biết đến nhiều nhất với vai chính Vàng Anh trong phần 2 của chương trình truyền hình tương tác Nhật ký Vàng Anh và được coi là "ngôi sao mới nổi"." – Nguyenmy2302 (thảo luận) 01:19, ngày 15 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
 6.   Ý kiến Chào bạn Nguyenmy2302, cái tên Vụ phát tán video khiêu dâm Hoàng Thùy Linh là không hợp lý, "video khiêu dâm" là cụm từ chỉ dùng cho người trong ngành thôi, ví dụ như "video khiêu dâm Maria Ozawa", "video khiêu dâm Yua Mikami" bạn để cái tên như vậy người ta hiểu lầm Hoàng Thùy Linh làm trong ngành công nghiệp tình dục. Nên đặt tên đơn giản là Vụ tai tiếng Hoàng Thùy Linh, Vụ scandal Hoàng Thùy Linh , không cần cụ thể mà có tính bao quát hết, tránh xúc phạm ca sĩ này, tránh wiki bị chỉ trích. Thân. Đông Minh (thảo luận) 11:37, ngày 16 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
  @Đông Minh Nghe bạn nói thì mình phân vân chưa biết phải đặt tên bài như nào, viết ẩn dụ là "Vàng Anh" thì sẽ dễ gây khó hiểu (như ý kiến của bạn NXL1997 ở trên), ghi "video khiêu dâm Hoàng Thùy Linh" thì lại khá nhạy cảm và như bạn nói là dễ gây hiểu nhầm. Còn "tai tiếng" hay "scandal" mình nghe thấy không được rõ ràng bao quát lắm với lại đang có tranh cãi giữa việc nên dùng từ "scandal", "tai tiếng" hay "bê bối" nên mình cũng khá là rối. Hi vọng bạn có thể gợi ý một cái tên cho bài được không? Nếu được thì cảm ơn rất nhiều ~ Nguyenmy2302 (thảo luận) 11:49, ngày 16 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
  Vụ tai tiếng là được rồi. "Bê bối" hình như không phù hợp, nó cứ như bị phanh phui, còn tai tiếng thường liên quan bị phát giác theo kiểu "tai nạn". Bao gồm lối sống đó không hẳn là "lỗi", vì cô ấy trên 18 tuổi rồi, quan hệ thì có gì sai, nên không thể cho đây là lỗi lầm mà dùng từ "bê bối". Bê bối thường tập trung nhiều vào chủ thể, điều này không hẳn đúng, mà phải dùng từ tai tiếng, bởi vì chuyện này gây ra ảnh hưởng xã hội. Dùng như vậy có lẽ chính xác hơn. Và cũng không nhất thiết cái tựa dài dòng. Đông Minh (thảo luận) 11:57, ngày 16 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
  Bạn không cần phải đắn đo đâu. Hãy giữ chính kiến của bản thân. Nói về điều mà bản thân chắc chắn. Đông Minh (thảo luận) 12:15, ngày 16 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
  Mình đã giữ nguyên lại như cũ, chờ khi nào nghĩ ra tên bớt tranh cãi hơn vậy T-T. – Nguyenmy2302 (thảo luận) 12:32, ngày 16 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
  Khi bạn đặt bút viết bài này, bạn viết từng câu nhỏ, tìm từng ý ở khắp mọi nơi, bạn nghĩ xem, bạn là người đầu tư, ai hiểu bài này hơn bạn. Tôi nói hết lời rồi, muốn ra sao cũng được, thôi chào bạn! Đông Minh (thảo luận) 12:36, ngày 16 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
  Rất xin lỗi nếu vô ý làm bạn thấy khó chịu, nhưng "vụ tai tiếng/scandal" theo thiển kiến của mình thì chưa bao quát hết toàn bộ vấn đề được nhắc đến. Nếu viết "Vụ tai tiếng Hoàng Thùy Linh", tức là đang đề cập đến tai tiếng gì của cô? Những mối tình cô từng trải qua, hay phong cách âm nhạc? Hay cái video phát tán hơn 13 năm trước? Và từ "tai tiếng/scandal" thực sự không phải là từ phù hợp để đặt tên cho một bài viết bách khoa + cái tên "Vụ phát tán video khiêu dâm Hoàng Thùy Linh" như bạn nói là không hợp lý vì dễ gây hiểu nhầm + mình chưa nghĩ ra được một cái tên thực sự phù hợp nên phải giữ nguyên lại như cũ. Mình viết bài và tự tìm hiểu, tất nhiên mình phải là người hiểu nó nhất, nhưng việc đặt tên phù hợp với bài mình nghĩ có lẽ lại là một chuyện khác, nghe hơi mâu thuẫn nhưng đôi khi mình là vậy, mong bạn thông cảm và cảm ơn vì những góp ý của bạn giúp chất lượng bài đi lên. – Nguyenmy2302 (thảo luận) 14:27, ngày 16 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]

Cồn Ông Mão

 1. Viết tốt:   Đồng ý
 2. Kiểm chứng được:   Đồng ý
 3. Tập trung vào chủ đề chính:   Đồng ý
 4. Ổn định:   Đồng ý
 5. Độ trung lập:   Đồng ý
 6. Minh họa:   Đồng ý
 7. Ý kiến: bài dài hơn 28.000 bytes, là bài tự viết, chỉ là một cồn cát ven biển thôi, nên không thể viết nhiều hơn, do nơi này ngày trước mình có đi cào nghêu lúc đi chơi với bạn bè có nhiều kỷ niệm, xúc cảm nên đã viết về bài này. Mong cộng đồng góp ý +++"Người mất tất cả, không còn gì để mất và không sợ mất bất cứ thứ gì, và chấp nhận mất tất cả" (thảo luận) 06:59, ngày 3 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
  Nói chung thì có nhiều thông tin về huyện Gò Công Đông, chủ thể này phải tránh lậm thông tin vào các thông tin chung mà chỉ tập trung vào cái gì liên quan cồn cát. Với cũng ko lậm bàn quá sâu vào ngành nuôi nghêu hay chế biến nghêu chung chung, có thể lạc đề +++"Người mất tất cả, không còn gì để mất và không sợ mất bất cứ thứ gì, và chấp nhận mất tất cả" (thảo luận) 17:18, ngày 3 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
  Ban đầu nó là cồn cát, nghĩa là một thực thể địa lý giống như đảo hay cù lao vậy, về sau đã trở thành bãi bồi, là nơi rất quan trọng cung cấp nghêu giống ảnh hưởng cho sản xuất toàn ngành nghêu tỉnh Tiền Giang +++"Người mất tất cả, không còn gì để mất và không sợ mất bất cứ thứ gì, và chấp nhận mất tất cả" (thảo luận) 09:50, ngày 5 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
  bài đã được Nguyenhai314 phụ tìm thêm tài liệu và giúp lưu trữ link +++"Người mất tất cả, không còn gì để mất và không sợ mất bất cứ thứ gì, và chấp nhận mất tất cả" (thảo luận) 09:50, ngày 5 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]

Đồng ý

 1.   Đồng ý TranHieu0706 (thảo luận) 17:20, ngày 3 tháng 10 năm 2021 (UTC)TranHieu0706[]
 2.   Đồng ý Đây là một bài viết về một khu vực địa lý tương đối nhỏ, vì vậy mình không đặt nặng quá nhiều về thông tin, chủ yếu là nội dung cũng trình bày tương đối đầy đủ về sơ lược của chủ thể bài viết, đặc biệt là khi bài được viết bởi một người không phải là dân địa phương. Đối với mình đây là một bài viết khá ổn, hãy tiếp tục phát huy nhé. Thân ái. Song Toàn Võ (thảo luận)
 3.   Đồng ý bài này vẫn là tốt, bài này liên quan đến cồn, nghêu, và Tiền Giang. Enjoy the weekend (thảo luận) 07:38, ngày 5 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
 4.   Đồng ý Bài viết tốt! Con Lươn (thảo luận) 07:00, ngày 6 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
 5.   Đồng ý Đủ tiêu chuẩn lên làm BVT. Nguyenmy2302 (thảo luận) 14:00, ngày 7 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
 6.   Đồng ý Bài đạt tiêu chí BVT.   Biheo2812  15:07, ngày 7 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
 7.   Đồng ý Đủ yêu cầu BVT. Nguyễn Tấn Cường (📋) 18:13, ngày 7 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
 8.   Đồng ý Đã giúp sửa các lỗi nhỏ, bài viết đạt yêu cầu. S2F6ZQ== ~~ 02:28, ngày 8 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
 9.   Đồng ý Cá nhân tôi thích những bài tự viết về địa phương quê hương như của bạn. Nhiều thông tin thú vị. LTN (thảo luận) 22:48, ngày 8 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
 10.   Đồng ý NguyễnQuangHải19💬 01:41, ngày 14 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]

Chưa đồng ý

Ý kiến

 1.   Ý kiến Cá nhân tôi thấy bài viết hơi ngắn so với nhiều bài viết tốt khác, có lẽ là do chủ thể cũng chỉ có thể khai thác thông tin được như vậy là hết cỡ, vậy vấn đề này tôi không bàn thêm. Còn về nguồn gốc tên gọi và lịch sử, nếu có thể bổ sung thêm nhiều nguồn (đặc biệt là nguồn hàn lâm) thì tôi thấy sẽ ổn hơn rất nhiều. Còn nội dung, hình ảnh, thông tin thì bài viết đã đáp ứng được theo quan điểm cá nhân của tôi. TranHieu0706 (thảo luận) 15:12, ngày 3 tháng 10 năm 2021 (UTC)TranHieu0706[]
  Cái này hình như là chuyện truyền miệng dân gian +++"Người mất tất cả, không còn gì để mất và không sợ mất bất cứ thứ gì, và chấp nhận mất tất cả" (thảo luận) 16:30, ngày 3 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
  Nếu mà là truyền miệng dân gian lại càng cần có nhiều tài liệu kiểm chứng, tránh tình trạng tam sao thất bản. TranHieu0706 (thảo luận) 16:53, ngày 3 tháng 10 năm 2021 (UTC)TranHieu0706[]
  Thì có 2 nguồn rồi đó, gồm tờ báo Ấp Bắc tờ lớn nhất tỉnh +++"Người mất tất cả, không còn gì để mất và không sợ mất bất cứ thứ gì, và chấp nhận mất tất cả" (thảo luận) 16:55, ngày 3 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
 2.   Ý kiến Bài tên là cồn nhưng không thấy hình ảnh cồn cát mà chỉ thấy ảnh bãi biển nhỉ. "Trương Hoàng Khánh Ngọc" Newone (thảo luận) 08:16, ngày 4 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
  Nó đã bồi tụ liền kề từ cồn thành bãi bồi rồi bác Newone +++"Người mất tất cả, không còn gì để mất và không sợ mất bất cứ thứ gì, và chấp nhận mất tất cả" (thảo luận) 09:28, ngày 4 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
 3.   Ý kiến Không rõ cồn này có hệ động thực vật không? Chế độ thủy văn, mực nước triều lên xuống thế nào? Lịch sử hình thành từ hệ tầng nào, mấy giai đoạn, có các loại trầm tích nào? Một số nghiên cứu khác cũng có thể hữu ích là thành phần hữu cơ, độ mặn, lượng cát trong cồn cũng là vấn đề cần quan tâm. Nguyenhai314 (thảo luận) 16:31, ngày 4 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
  Ít thông tin, hy vọng có ích. Nguyenhai314 (thảo luận) 16:51, ngày 4 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
  Nguyenhai314 cái bạn đưa mình đã thấy rồi, nhưng thấy chữ Đại học Nông lâm cứ nghĩ là tiểu luận của sinh viên, hoặc luận văn, cho nên đã bỏ qua. ko ngờ giờ xem lại thì ko phải, có thể xài được, rất tuyệt vời, sẽ bổ sung ngay và liền +++"Người mất tất cả, không còn gì để mất và không sợ mất bất cứ thứ gì, và chấp nhận mất tất cả" (thảo luận) 17:13, ngày 4 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
 4. @Khả Vân Đại Hãn: Bạn thêm cái tọa độ địa lý luôn được không? Mấy địa danh nên có tọa độ. Nếu có thể thì nên làm cái infobox chèn bản đồ vào cho đẹp cũng được. Χλόη | Λη Ξυαν 14:06, ngày 7 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
  @Lệ Xuân: infobox? nó đã ko còn là một cồn, mà đã thành bãi bồi rồi, ko biết trên wiki bài về địa lý có infobox cho bãi bồi ko nữa +++"Người mất tất cả, không còn gì để mất và không sợ mất bất cứ thứ gì, và chấp nhận mất tất cả" (thảo luận) 16:03, ngày 7 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
  @Khả Vân Đại Hãn: Xài {{Infobox landform}} chắc ổn. Χλόη | Λη Ξυαν 16:19, ngày 7 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
 5.   Ý kiến Hình như {{coord}} thường được nhúng vào infobox (hiện đang lỗi module) chứ không phải đặt ở đầu trang; thẻ hiển thị trước rất dễ nhận nhầm nó là đoạn đầu tiên của bài (người đọc sẽ không thấy gì ngoài 2 chuỗi số). Tốc độ số 1AWB 17:17, ngày 7 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
  Phải tạo một item bên Wikidata rồi liên kết đến bài này mới hiển thị được bản đồ, không cần mấy tham số lat, long luôn cũng hiển thị được. Có lẽ do module lâu rồi chưa sửa lỗi, đành nhờ Wikidata. P.T.Đ (thảo luận) 18:06, ngày 7 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]

Đào Melba

 1. Giới thiệu: Món tráng miệng đơn giản nhẹ nhàng tinh tế hơn 100 năm của ẩm thực Pháp. Phía sau là nghệ thuật opera, khách sạn, cải cách và nâng tầm ẩm thực, những nhân vật có thực ghi lại nhưng câu chuyện lại mang tính giai thoại.
 2. Ghi công: Được dịch toàn bộ, hiệu đính và bổ sung nguồn đầy đủ từ bản GA bên pl. Rất mong sự nhận xét, góp ý của dự án ẩm thực, toàn thể các bạn và cộng đồng để hoàn thiện bài viết.
 3. Người nhận xét: Lcsnes (thảo luận) 15:06, ngày 2 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]

Đồng ý

 1.   Đồng ý TranHieu0706 (thảo luận) 17:16, ngày 3 tháng 10 năm 2021 (UTC)TranHieu0706[]
 2.   Đồng ý Bài dịch quá chất lượng, món ăn nhìn cũng rất bổ mắt, quả là ẩm thực Pháp có khác.  Jimmy Blues  19:51, ngày 5 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
 3.   Đồng ý Bài viết đủ tiêu chuẩn BVT. Bản dịch tốt. LTN (thảo luận) 23:27, ngày 14 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]

Chưa đồng ý

Ý kiến

 1.   Ý kiến Bài bạn dịch tiếng PL, vậy bạn đang ở PL à? có phải ko +++"Người mất tất cả, không còn gì để mất và không sợ mất bất cứ thứ gì, và chấp nhận mất tất cả" (thảo luận) 15:29, ngày 4 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
  Để thưởng thức món ngon thiên hạ, phải đi nhìu nơi chớ bộ!(^_^) Tinh mơ điểm tâm tô phở, nắng lên qua Vân Nhạc uống sữa dê, trưa ghé Băng Xuân nhấm Weisswurst, tối đến Dụng Phú ăn pie, khuya nhảy sang Danh Huy làm bát ramen. Ở đâu wiki cũng là nhà  Lcsnes (thảo luận) 15:42, ngày 5 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
  mình hỏi ko phải để biết bạn ở đâu mà để chắc ngoại ngữ của bạn, có dịch máy ko thôi +++"Người mất tất cả, không còn gì để mất và không sợ mất bất cứ thứ gì, và chấp nhận mất tất cả" (thảo luận) 16:09, ngày 5 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
  Dịch được bài Nikon (thượng phụ Moskva) thì chắc chắn là không rồi. Người Dùng Không Định DanhĐặt tên cho tôi 05:46, ngày 6 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
  NguoiDungKhongDinhDanh ok sẽ đọc và cho ý kiến sau +++"Người mất tất cả, không còn gì để mất và không sợ mất bất cứ thứ gì, và chấp nhận mất tất cả" (thảo luận) 18:06, ngày 6 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
  Hai bạn có thể inbox trao đổi riêng. P.T.Đ (thảo luận) 08:00, ngày 6 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]

Chuyến hải trình của Janszoon 1605–06

 1. Viết tốt:   Đồng ý
 2. Kiểm chứng được:   Đồng ý
 3. Tập trung vào chủ đề chính:   Đồng ý
 4. Ổn định:   Đồng ý
 5. Độ trung lập:   Đồng ý
 6. Minh họa:   Đồng ý
 7. Ý kiến: bài được dịch từ Wikipedia tiếng Anh, mong cộng đồng góp ý +++"Người mất tất cả, không còn gì để mất và không sợ mất bất cứ thứ gì, và chấp nhận mất tất cả" (thảo luận) 11:21, ngày 2 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
Bài có sự hỗ trợ chỉnh lý bởi bạn Ltncanada +++"Người mất tất cả, không còn gì để mất và không sợ mất bất cứ thứ gì, và chấp nhận mất tất cả" (thảo luận) 07:35, ngày 11 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]

Đồng ý

 1.   Đồng ý Bài viết rất tốt Cbizeditor (thảo luận) 07:22, ngày 11 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
 2.   Đồng ý Bài viết cũng ok (Nguyễn Hoàng Nhật Thiên Nam 11:51, ngày 11 tháng 10 năm 2021 (UTC))
 3.   Đồng ý Bài đã được dịch cẩn thận, đồng thời không còn nguồn hỏng. Russian Federal Subjects (thảo luận) 00:43, ngày 12 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
 4.   Đồng ý Thanks (thảo luận) 09:15, ngày 13 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
 5.   Đồng ý NguyễnQuangHải19💬 09:21, ngày 13 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]

Chưa đồng ý

Ý kiến

 1. Nguồn 17 báo Page not found rồi bạn ơi. Lcsnes (thảo luận) 15:11, ngày 2 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
  Cảm ơn bạn Lcsnes mình đã sửa +++"Người mất tất cả, không còn gì để mất và không sợ mất bất cứ thứ gì, và chấp nhận mất tất cả" (thảo luận) 17:07, ngày 2 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
 2.   Ý kiến Mình cũng muốn đồng ý lắm nhưng chủ đề này hơi lạ, mình không biết rõ lắm nên không dám đồng ý lung tung.   Cython  09:47, ngày 12 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]

Folklore (album của Taylor Swift)

 1. Viết tốt:   Đồng ý
 2. Kiểm chứng được:   Đồng ý
 3. Tập trung vào chủ đề chính:   Đồng ý
 4. Ổn định:   Đồng ý
 5. Độ trung lập:   Đồng ý
 6. Minh họa:   Đồng ý
 7. Ý kiến thêm: Mình xin phép tự ứng cử một bài mình chắp bút dịch thuật từ bản GA (good article) bên en về album phòng thu thứ tám của Taylor Swift đã gặt hái rất nhiều thành công về mặt chuyên môn lẫn thương mại. Ngay từ khi nghe album thì mình đã rất thích và đặc biệt là hoàn toàn bị cuốn hút khi đọc về quá trình thực hiện album này, nên mình đã bắt tay dịch bài viết này ngay sau khi album thắng giải Grammy hồi đầu năm. Chắc chắn trong bài sẽ có nhiều chỗ dịch chưa được mượt hoặc lỗi nên mình rất mong sẽ nhận được ý kiến đóng góp từ mọi người.
Kết luận: Mình từng đề cử BVT cho bài HIStory: Past, Present and Future, Book I cách đây 4 năm nhưng thất bại, do lần đó mình cũng khá non nớt và cũng chẳng rành việc ứng cử nên đã không thành công. Mình đa số viết bài trên Wikipedia vì niềm vui và mong muốn cho những ai yêu mến một bài hát/album nào đó có thể tìm kiếm thêm thông tin để hiểu hơn về tác phẩm đó. Mình cũng chẳng rành về việc wiki hóa mà chủ yếu là viết và trích dẫn nguồn ở mức rất cơ bản thôi nên nếu có bất kì lỗi nào liên quan đến nguồn rất mong được mọi người đóng góp để hoàn thiện bài viết được tốt hơn. Xin cảm ơn ạ và chúc mọi người thật nhiều sức khỏe và luôn giữ tinh thần lạc quan nhé.

♪ ROLYPOLY2011 ♪ Rolypoly 2011 (thảo luận) 10:17, ngày 2 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]

Đồng ý

Chưa đồng ý

 1.   Chưa đồng ý Bài viết đậm chất văn dịch thuật, bạn cần rà lại và cấu trúc lại các câu tiếng Việt cho dễ hiểu hơn. Tôi thấy nhiều chỗ rất tối nghĩa và dịch sai, ở ngay đoạn đầu: "Swift quan niệm (? "thai nghén") Folklore trong giai đoạn cách ly", "là 'một bộ sưu tập những bản nhạc và câu chuyện được tuôn trào như dòng ý thức' vốn ngoài sức tưởng tượng của cô" tối nghĩa và có vẻ không phải ý câu gốc; thuật ngữ "cottagecore" trong en wiki nên giữ nguyên vì đây là tên một phong cách thời trang, dịch là "thi vị" nghe hơi sai. À ngoài ra không nên gọi album là "nó" vì nghe thô và không bách khoa, chuyển thành "album" hoặc "tác phẩm" thì hơn. --NXL (thảo luận) 09:16, ngày 3 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
  Cảm ơn bạn đã đóng góp ý kiến ạ. Sau khi tham khảo ý kiến của bạn, mình đã trả lại thuật ngữ "cottagecore" thay vì dịch ra nhưng có thể vẫn chưa sát nghĩa. Ngoài ra, mình cũng thay đổi 48 chỗ mình có dùng từ "nó" để nói về album, bài hát hoặc một cá thể nào đó bất kỳ trong bài bằng cách thay bằng những từ ngữ phù hợp hơn với tính bách khoa như "album", "tác phẩm", "đĩa hát", "đĩa nhạc" hoặc Folklore đối với album hoặc "bài hát", "bản nhạc" đối với bài hát... Ngoài ra, câu tối nghĩa mà bạn chỉ ra ở đầu bài thì mình cũng đã xem xét và điều chỉnh lại, như từ "quan niệm" thành "mô tả" vì mình thấy nếu dùng từ này đặt trong bối cảnh câu vẫn chấp nhận được, thay vì từ "thai nghén" như ý nghĩa câu gốc, cũng như thay thế "sức tưởng tượng" thành "trí tưởng tượng", còn về "như dòng ý thức" thì theo mình nghĩ có thể giữ lại được vì đã có khái niệm về cụm từ này trên Wikipedia, mình chỉ thay từ "như" thành "theo" để câu văn nghe mượt mà hơn. Mình biết đây mới chỉ là những lỗi ở phần đầu bài thôi và chắc chắn khi đi vào chi tiết trong bài sẽ còn rất nhiều sai sót nên mình rất mong nhận được những ý kiến đóng góp trân quý từ bạn và mọi người trong cộng đồng, hoặc nếu mọi người cảm thấy có thể khắc phục được những lỗi đó thì mình rất hy vọng mọi người có thể đóng góp chỉnh sửa trực tiếp vào bài giúp mình luôn ạ. Cảm ơn bạn rất nhiều, chúc bạn nhiều sức khỏe và luôn giữ tinh thần lạc quan ạ. – ♪ rolypolyyy_2011 ♪ Rolypoly 2011 (thảo luận) 12:52, ngày 3 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
  Tôi cố rà bài để gạch phiếu nhưng nhiều và mệt không xuể, rà ì ạch mấy ngày mới chỉ hết phần chủ đề. Bài còn dịch word-by-word nhiều, các thuật ngữ kỹ thuật âm nhạc mới chỉ được dịch chay mà chưa qua tra cứu, ví dụ: "các nhạc cụ cổ điển như guitar lướt (không có khái niệm này trong thực tế), viola, vĩ cầm, trống và cấu trúc sản xuất trúc trắc (?)", ""Invisible String" là một bản folk mang tính hư không (có thể dịch thoát ý airy thành kiểu nhẹ nhàng, bay bổng)", "giọng hát xoáy (?) và tiếng guitar thép pêđan (không có khái niệm này), trống lục lạc ấm áp, và guitar búng (?)". Rất mong có thành viên am hiểu chủ đề rà tiếp giúp, xin cảm ơn. --NXL (thảo luận) 21:03, ngày 15 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]
 2.   Chưa đồng ý Tôi đã đọc bài và phải nhất trí với lá phiếu trên của NXL:
 • Bài có quá nhiều câu từ dịch lủng củng word-by-word, tối nghĩa, chưa kể những câu dịch sai hẳn nghĩa gốc mà tôi đã/chưa phát hiện ra. Thật sự với tình trạng của bài hiện tại, tôi e cứ sửa bung bét bài ra sẽ mất rất nhiều thời gian lẫn công sức của cả người sửa lẫn người viết, vì thế bạn nên dịch lại toàn bộ bài, từ con số 0.
 • Đọc lướt bài là tôi biết ngay trình độ dịch thuật lẫn khả năng chuyển ngữ của bạn Rolypoly 2011 ở mức cực kỳ hạn chế, chưa đủ chín để thầu một bài viết đồ sộ và nhiều thông tin như bài này. Mà để khắc phục khiếm khuyết trên, tôi cho rằng bạn cần bỏ kha khá thời gian trau dồi thêm về tiếng Anh lẫn cách hành văn, chau chuốt câu chữ tiếng Việt (gợi ý cho bạn hãy đọc thật kĩ hai bài 1989 (album của Taylor Swift)Red (album của Taylor Swift) của Damian Vo để tham khảo). Quá trình này tôi thấy có người nhanh thì mất vài tháng, chậm thì mất đến mấy năm (như tôi chẳng hạn :) ).
Lời kết: Chúc bạn Rolypoly chân cứng đá mềm, nhẫn nại, chịu khó để sớm có được một bài Folklore chất lượng dịch tốt cho cộng đồng thưởng thức. Tin tôi đi, lúc ấy bạn nhìn lại bài viết của mình và công sức mình đã bỏ ra thì không hề uổng chút nào đâu, khác bọt nhiều lắm đấy!  Jimmy Blues  11:01, ngày 22 tháng 10 năm 2021 (UTC)[]

Ý kiến

Đề cử đã qua

Xem thêm

Chú giải

🔥 Top keywords: Trang ChínhĐặc biệt:Tìm kiếmĐài Tiếng nói Việt NamThích Phổ TuệPháp chủGiáo hội Phật giáo Việt NamNguyễn Quang TuấnChiến tranh thế giới thứ nhấtBảng tuần hoànViệt NamYouTubeĐặc biệt:Thay đổi gần đâyÝ thức (triết học Marx-Lenin)Chiến tranh thế giới thứ haiVận động (triết học Marx - Lenin)Thích Tâm TịchMỹ LatinhĐông Nam ÁThích Đức NhuậnDanh sách các nhân vật trong Tokyo RevengersHồ Chí MinhQuân đội nhân dân Việt NamNgày Quốc tế Nam giớiNgày Phụ nữ Việt NamCách mạng công nghiệpNguyễn Đình ChiểuQuy luật thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lậpChâu PhiAi Cập cổ đạiNhà nướcLịch sử Việt NamHọc thuyết về nhà nước của chủ nghĩa Marx LeninHương vị tình thânTrung QuốcHồi quang phản chiếuCristiano RonaldoLưỡng HàTrò chơi con mựcChiến tranh LạnhĐài Truyền hình Việt NamTỉnh thành Việt NamVật chất (triết học)Hoa KỳChủ nghĩa tư bảnGoogle DịchHai nguyên lý của phép biện chứng duy vậtGiai cấp công nhânLịch sử Trung QuốcKhí hậu nhiệt đới gió mùaPhi NhungFacebookHalloweenQuan hệ ngoại giao của Việt NamXNXXHình thái kinh tế-xã hộiĐảng Cộng sản Việt NamHiệp hội các quốc gia Đông Nam ÁCảnh sát biển Việt NamNăm CamXã hội nguyên thủyĐịa lý châu ÁBộ Công an (Việt Nam)Hình bình hànhDanh sách quốc gia thành viên ASEANHà NộiCấu trúc proteinThành phố Hồ Chí MinhTriết họcChâu ÁPhụ nữSố nguyên tốChủ nghĩa duy vậtThích Thiện NhơnNguyên tố hóa họcTriết học Marx-LeninGiảm phânNguyễn DuThích Quảng ĐứcChủ nghĩa duy tâm

Wikipedia:Ứng cử viên bài viết tốt other languages: