UTC+08:00

múi giờ
(đổi hướng từ UTC+8)

Giờ UTC+08:00 là múi giờ cách Giờ trung bình Greenwich 8 giờ.

UTC+08:00
Standard World Time Zones.png
UTC offset
UTCUTC+08:00
17:13, 9 tháng 9 năm 2021 UTC+08:00 [refresh]
Quy ước giờ mùa hè
DST được áp dụng trong toàn bộ múi giờ này.

Giờ UTC+08:00 là ứng viên khả dĩ cho Giờ chung ASEAN.

Các giờ

Quốc gia/Vùng

Xem thêm

Tham khảo

UTC 8 other languages: