Trung tướng Công an nhân dân Việt Nam là cấp bậc hàm cấp tướng thứ hai trong Công an nhân dân Việt Nam với cấp hiệu 2 ngôi sao vàng. Theo quy định pháp luật Việt Nam hiện hành, Chủ tịch nước đồng thời là Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh phong, thăng, giáng, tước cấp bậc hàm này.[1]

Coat of arms of Vietnam.svg

Trung tướng
Cấp hiệu Trung tướng Công an.png
Cấp hiệu Trung tướng Công an nhân dân Việt Nam
Quốc gia Việt Nam
Thuộc Công an nhân dân Việt Nam
HạngTrungTuong VN.png
2 sao
Mã hàm NATOOF-8
Hình thành1959
Nhóm hàmtướng lĩnh
Hàm trênCấp hiệu Thượng tướng Công an.png Thượng tướng
Hàm dướiCấp hiệu Thiếu tướng Công an.png Thiếu tướng
Tương đươngVietnam People's Army Lieutenant General.jpg Trung tướng Quân đội nhân dân Việt Nam
Vietnam People's Navy Vice Admiral.jpg Phó Đô đốc Hải quân nhân dân Việt Nam
Liên quan
Lịch sửThụ phong lần đầu năm 1974, cho đồng chí Phạm Kiệt

Tổng quan

Cấp bậc hàm Trung tướng Công an nhân dân Việt Nam lần đầu tiên được quy định bởi Nghị định 331/TTG ngày 1 tháng 9 năm 1959, quy định hệ thống cấp bậc Công an nhân dân Vũ trang[2]. Ba năm sau, Pháp lệnh 34/LCT ngày 20 tháng 7 năm 1962 quy định thêm hệ thống cấp bậc Cảnh sát nhân dân[3]. Tuy nhiên, vào thời điểm đó chưa có cá nhân nào được phong hàm cấp bậc này. Đến năm 1974, Tư lệnh kiêm Chính ủy Lực lượng Công an nhân dân vũ trang Phạm Kiệt mới trở thành người đầu tiên được phong cấp bậc hàm này.

Ngày nay, Luật Công an nhân dân năm 2018 quy định số lượng Trung tướng Công an nhân dân không quá 35 người.[1]Các chức vụ, chức danh mà Sĩ quan Công an nhân dân được phong/thăng cấp bậc hàm Trung tướng là:

Danh sách Trung tướng Công an nhân dân thế kỉ XX

#Họ và tênNăm

sinh–mất

Năm được

phong/thăng

Chức vụ khi được phong/thăngGhi chú
1Phạm Kiệt1912–19751974Tư lệnh kiêm Chính ủy Công an nhân dân vũ trang
2Trần Quyết1912–19751978Thứ trưởng Bộ Công an[4]
3Hà Ngọc Tiếu1921–20061987Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát
4Phạm Tâm Long1928–20201989Thứ trưởng Bộ Nội vụ[5]
5Võ Viết Thanh1943Thứ trưởng Bộ Nội vụ
6Võ Thái Hòa19371998Thứ trưởng Bộ Nội vụ[6]

Danh sách Trung tướng Công an nhân dân thế kỉ XXI

Thập niên 2000

#Họ và tênNăm
sinh–mất
Năm được

phong/thăng

Chức vụ khi được phong/thăngGhi chú
1Nguyễn Hồng Sỹ1937–20112002Phó Trưởng ban Nghiên cứu của Bộ Chính trị về an ninh quốc gia
2Nguyễn Việt Thành19472003Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát
3Lê Thế Tiệm1949Thứ trưởng Bộ Công an
4Thi Văn Tám1948–20082004Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh[5][7]
5Trần Quang Bình1946Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo[8][7]
6Lê Quốc Sự19492006Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần[9][7]
7Trần Văn Thảo1945Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát[10][7]
8Đỗ Xuân Thọ1946Tổng cục trưởng Tổng cục Kỹ thuật[11][7]
9Trương Hòa Bình19552007Thứ trưởng Bộ Công anPhó thủ tướng Thường trực chính phủ
10Trần Đại Quang1956–2018Thứ trưởng Bộ Công an[12]Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an

Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, qua đời khi đang tại nhiệm

11Đặng Văn Hiếu1953Thứ trưởng Bộ Công an
12Trịnh Lương Hy1951Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh
13Vũ Hải TriềuPhó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh
14Hoàng Đức ChínhPhó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh
15Sơn Cang1948Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh
16Lê Văn Thành1948Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát
17Phạm Văn ĐứcPhó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát
18Phạm Nam TàoPhó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát
19Trần Quang MinhPhó Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần[9]
20Nguyễn Văn Thắng1947–2012Giám đốc Học viện An ninh nhân dân[13]
21Lê Văn Thành1947Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát[14]
22Nguyễn Xuân Xinh1947Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo
23Trần Việt Tân19552008Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo[15]
24Lê Quý Vương1956Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng[15]
25Bùi Văn Nam1955Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo[15]
26Cao Ngọc Oánh1954Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần[15]
27Phạm Ngọc Quảng19522009Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo

Thập niên 2010

#Họ và tênNăm
sinh–mất
Năm được

phong/thăng

Chức vụ khi được phong/thăngGhi chú
1Vũ Thanh Hoa19522010Trợ lý Bộ trưởng Bộ Công an[16]
2Hoàng Kông Tư1953Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh II
3Phạm Minh Chính1958Thứ trưởng Bộ Công an kiêm Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật
4Tô Lâm1957Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh IHiện nay là Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an.
5Phan Đức Dư1951Giám đốc Học viện An ninh nhân dân
6Bùi Xuân Sơn2011Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật[17]
7Triệu Văn Đạt1955–20172012Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát[18]
8Nguyễn Đức MinhPhó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh
9Vũ Xuân SinhTư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ
10Nguyễn Văn VượngTư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động
11Đồng Đại Lộc1958Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm
12Phan Văn Vĩnh1955Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm
13Nguyễn Danh Cộng19572013Chánh Văn phòng Bộ Công an[19]
14Nguyễn Thanh HàPhó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh IIBị tước danh hiệu Công an nhân dân
15Trần Trọng Lượng1958Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm
16Nguyễn Xuân Mười1957Phó Tổng cục trưởng Xây dựng lực lượng
17Đỗ Đình NghịPhó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
18Nguyễn Thế QuyếtPhó Tổng cục trưởng Hậu cần - Kỹ thuật
19Nguyễn Xuân Tư1957–2014Phó Tổng cục trưởng Xây dựng lực lượng
20Trần Bá Thiều1955Tổng cục trưởng Xây dựng lực lượng
21Vũ Thuật1955Phó Tổng cục trưởng Hậu cần - Kỹ thuật
22Bùi Xuân Sơn1956Phó Tổng cục trưởng Hậu cần - Kỹ thuật
23Đỗ Kim Tuyến1958Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm
24Trần Đình Nhã1955Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội
25Nguyễn Văn Ba19572014Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm
26Phạm Quang Cử1956Phó Tổng cục trưởng Hậu cần - Kỹ thuật
27Lê Văn Đệ1957Phó Tổng cục trưởng Xây dựng lực lượng
28Bùi Bá Định1958Phó Tổng cục trưởng Xây dựng lực lượng
29Đường Minh Hưng1958Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh I
30Đỗ Đức Kính1958Chính ủy Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động
31Nguyễn Tiến LựcPhó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát
32Vi Văn Long1958Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh
33Ksor Nham1960Phó Tổng cục trưởng Hậu cần - Kỹ thuật
34Trần Văn Nhuận1957Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị
35Trình Văn Thống1957Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh
36Trần Đăng Yến1958Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát
37Vũ Thanh BìnhPhó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh
38Đặng Xuân LoanTổng cục trưởng Tổng cục V
39Bùi Văn Thành1958Thứ trưởng Bộ Công anNăm 2018, bị xóa tư cách Thứ trưởng Bộ Công an, giáng cấp bậc từ Thượng tướng xuống Đại tá và bị khởi tố tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Năm 2019, bị tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù.
40Phan Hữu Tuấn1955Phó Tổng cục trưởng Tổng cục V
41Nguyễn Huy Đức19572015Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát
42Nguyễn Chí Thành1956Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh
43Nguyễn Công Sơn1957Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát
44Trần Minh ThưViện trưởng Viện Chiến lược và Khoa học Công an
45Lê Đông Phong19602016Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh[20]
46Nguyễn Văn Ngọc1959Giám đốc Học viện An ninh nhân dân[21]
47Bùi Mậu Quân1960Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh
48Hoàng Phước Thuận1958Cục trưởng Cục An ninh mạng
49Phạm Quốc Cương1962Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động[22]
50Nguyễn Văn Sơn1961Thứ trưởng Bộ Công an
51Nguyễn Văn Lưu1958Chánh Thanh tra Bộ Công an
52Trần Văn Vệ1959Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát
53Nguyễn Văn KhảoCục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ An ninh Tổ quốc
54Nguyễn Văn Chuyên2017Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật
55Trần Thị Ngọc Đẹp19602018Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ An ninh Tổ quốc
56Đoàn Duy Khương19602019Giám đốc Công an thành phố Hà Nội[23]
57Vũ Đỗ Anh Dũng1961Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông
58Lương Tam Quang1965Chánh Văn phòng Bộ Công an
59Mai Văn Hà1962Cục trưởng Cục Truyền thông Công an nhân dân
60Phạm Văn Các1960Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
61Nguyễn Khắc KhanhCục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ
62Nguyễn Mạnh DũngCục trưởng Cục An ninh nội địa
63Trương Văn ThôngCục trưởng Cục Đối ngoại
64Trần Ngọc Khánh1964Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội
65Nguyễn Đình Thuận1964Cục trưởng Cục An ninh kinh tế

Thập niên 2020

#Họ và tênNăm
sinh–mất
Năm được

phong/thăng

Chức vụ khi được phong/thăngGhi chú
1Trần Vi Dân2020Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân[24]
2Trịnh Ngọc Bảo DuyCục trưởng Cục Kế hoạch và Tài chính[24]
3Lý Anh Dũng1961Cục trưởng Cục An ninh điều tra[24]
4Đào Gia BảoCục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị[24]
5Nguyễn Thanh SơnCục trưởng Cục Đối ngoại[25]
6Lê Minh Hùng1963Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng[25]
7Trần Quốc Tỏ1962Thứ trưởng Bộ Công an[26]
8Nguyễn Duy Ngọc19642021Thứ trưởng Bộ Công an[27]
9Nguyễn Hải Trung1968Giám đốc Công an thành phố Hà Nội[27]
10Nguyễn Minh ChínhCục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao[27]
11Tô Ân XôChánh Văn phòng Bộ Công an[28]
12Nguyễn Ngọc ToànCục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị[28]
13Đặng Ngọc TuyếnCục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ
14Nguyễn Minh Đức1969Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội[29]
15Lê Văn ThắngGiám đốc Học viện An ninh nhân dân
16Nguyễn Mạnh TrungCục trưởng Cục Kỹ thuật nghiệp vụ, Bộ Công an
17Dương HàCục trưởng Cục An ninh đối ngoại, Bộ Công an
18Lê Quốc Hùng19662022Thứ trưởng Bộ Công an[30]
19Trần Minh HưởngGiám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân

Danh sách Trung tướng Công an nhân dân chưa rõ thời điểm phong/thăng

 1. Nguyễn Chí Thành - Tổng cục trưởng Tổng cục I
 2. Nông Văn Lưu - Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh II
 3. Tô Thường - Tổng cục trưởng Tổng cục VII
 4. Võ Hoài Việt - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh
 5. Nguyễn Phúc Thảo - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh
 6. Dương Thông - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh
 7. Nguyễn Thế Báu - Chánh Thanh tra Bộ Công an
 8. Nguyễn Thanh Nam - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Công an nhân dân
 9. Lê Văn Minh - Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần - Kĩ thuật
 10. Nguyễn Văn Chuyên - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật
 11. Nguyễn Ngọc Anh - Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp
 12. Lâm Minh Chiến - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự an toàn xã hội
 13. Hoàng Hữu Năng - Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương

Danh sách Trung tướng Công an nhân dân đương nhiệm

 1. Nguyễn Duy Ngọc - Thứ trưởng Bộ Công an
 2. Lê Quốc Hùng - Thứ trưởng Bộ Công an
 3. Tô Ân Xô - Chánh Văn phòng Bộ Công an
 4. Đặng Xuân Hồng - Cục trưởng Cục Đối ngoại
 5. Đỗ Lê Chi - Cục trưởng Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an
 6. Dương Hà - Cục trưởng Cục An ninh đối ngoại
 7. Đặng Ngọc Tuyến - Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ
 8. Nguyễn Đình Thuận - Cục trưởng Cục An ninh kinh tế
 9. Nguyễn Minh Chính - Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
 10. Nguyễn Mạnh Trung - Cục trưởng Cục Kỹ thuật nghiệp vụ
 11. Đoàn Hùng Sơn - Cục trưởng Cục Ngoại tuyến
 12. Phạm Bình - Cục trưởng B01
 13. Đặng Hùng Thanh - Cục trưởng B02
 14. Nguyễn Ngọc Tuấn - Cục trưởng B03
 15. Nguyễn Ngọc Toàn - Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị
 16. Mai Văn Hà - Cục trưởng Cục Truyền thông Công an nhân dân
 17. Đỗ Văn Hoành - Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an
 18. Trần Ngọc Hà - Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự
 19. Tô Văn Huệ - Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
 20. Lê Minh Hùng - Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng
 21. Nguyễn Văn Phục - Cục trưởng Cảnh sát quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng
 22. Trịnh Ngọc Bảo Duy - Cục trưởng Cục Kế hoạch và Tài chính
 23. Lê Văn Thắng - Giám đốc Học viện An ninh nhân dân
 24. Trần Vi Dân - Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân
 25. Nguyễn Hải Trung - Giám đốc Công an thành phố Hà Nội
 26. Nguyễn Minh Đức - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội
 27. Trần Ngọc Khánh - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội
 28. Trần Minh Hưởng - Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân

Xem thêm

Chú thích

 1. ^ a b Hoàng Thùy. “Bộ Công an có tối đa 6 Thượng tướng, 35 Trung tướng”. VnExpress. 2018-11-20. Truy cập ngày 4 tháng 8 năm 2019.
 2. ^ Nghị định 331/TTG năm 1959[liên kết hỏng]
 3. ^ Pháp lệnh 34/LCT năm 1962
 4. ^ “LÃNH ĐẠO BỘ QUA CÁC THỜI KỲ”.
 5. ^ a b “ĐỒNG CHÍ TRUNG TƯỚNG PHẠM TÂM LONG”. Bản gốc lưu trữ ngày 24 tháng 4 năm 2018. Truy cập ngày 24 tháng 4 năm 2018.
 6. ^ 'Không hiểu sao công văn vụ Năm Cam không đến Thủ tướng'. Truy cập ngày 24 tháng 4 năm 2018.
 7. ^ a b c d e “Trao quyết định thăng cấp tướng cho 30 sĩ quan công an”. Báo Nhân dân. Truy cập ngày 16 tháng 3 năm 2018.
 8. ^ Quyết định 1081/QĐ-TTg năm 2007
 9. ^ a b Xem xét kỷ luật nhiều cán bộ, tướng lĩnh cao cấp
 10. ^ Quyết định 1080/QĐ-TTg năm 2007
 11. ^ Quyết định 1082/QĐ-TTg năm 2007
 12. ^ Nhân vật đã qua đời vào ngày 21 tháng 9 năm 2018.
 13. ^ Quyết định 1668/QĐ-TTg năm 2007
 14. ^ Quyết định 1084/QĐ-TTg năm 2007
 15. ^ a b c d “37 đồng chí được thăng quân hàm cấp tướng trong lực lượng CAND”. Truy cập ngày 16 tháng 3 năm 2018.
 16. ^ http://hovuvovietnam.com/9-dong-chi-ho-Vu-Vo-duoc-thang-cap-bac-ham-cap-tuong-nam-2010_tc_304_311_712.html. Truy cập ngày 28 tháng 12 năm 2017. |title= trống hay bị thiếu (trợ giúp)
 17. ^ “Thăng hàm cấp tướng cho 58 sĩ quan CAND”. Truy cập ngày 16 tháng 3 năm 2018.
 18. ^ “Tội phạm diễn biến phức tạp”.
 19. ^ “Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác Tham mưu Công an nhân dân đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới 4/2013”.[liên kết hỏng]
 20. ^ “Thăng cấp bậc hàm từ Thiếu tướng lên Trung tướng đối với đồng chí Lê Đông Phong”.
 21. ^ “Thăng hàm cấp Tướng cho nhiều sĩ quan công an”. Báo Người lao động. Truy cập ngày 28 tháng 12 năm 2017.
 22. ^ Lê Thơm/VOV-Trung tâm Tin. “Công bố quyết định thăng hàm cấp Tướng trong Công an nhân dân”. Truy cập ngày 28 tháng 12 năm 2017.
 23. ^ H.Quỳnh (29 tháng 1 năm 2019). “Giám đốc Công an Hà Nội Đoàn Duy Khương được thăng hàm Trung tướng”. VietNamNet. Truy cập ngày 28 tháng 3 năm 2022.
 24. ^ a b c d “Công bố Quyết định thăng cấp bậc hàm Trung tướng đối với đồng chí Trần Vi Dân, Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân”. hvctcand.edu.vn. 21 tháng 2 năm 2020. Truy cập ngày 28 tháng 3 năm 2022.
 25. ^ a b “Trao quyết định thăng hàm cấp tướng cho 9 sĩ quan Công an cao cấp”. chinhphu.vn. 12 tháng 9 năm 2020. Truy cập ngày 28 tháng 3 năm 2022.
 26. ^ L.A (24 tháng 9 năm 2020). “Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ được thăng hàm Trung tướng”. Lao Động. Truy cập ngày 28 tháng 3 năm 2022.
 27. ^ a b c VIỆT DŨNG (24 tháng 1 năm 2021). “7 nhân sự trong ngành công an được thăng cấp bậc hàm trong tuần qua”. Lao Động. Truy cập ngày 28 tháng 3 năm 2022.
 28. ^ a b “Thăng cấp bậc hàm Trung tướng đối với Chánh Văn phòng, Người Phát ngôn của Bộ Công an”. mps.gov.vn. 16 tháng 4 năm 2021. Truy cập ngày 28 tháng 3 năm 2022.
 29. ^ Chủ tịch nước phong quân hàm Trung tướng Công an nhân dân (12 tháng 11 năm 2021). “Chủ tịch nước phong quân hàm Trung tướng Công an nhân dân”. Dân Việt. Truy cập ngày 28 tháng 3 năm 2022.
 30. ^ Q. Nguyễn (2 tháng 3 năm 2022). “Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng được thăng hàm Trung tướng”. Dân Việt. Truy cập ngày 28 tháng 3 năm 2022.

🔥 Top keywords Tiếng Việt Wiki:

Đài Tiếng nói Việt NamTrang ChínhĐặc biệt:Tìm kiếmTrịnh Công SơnBích PhươngYouTubeViệt NamBảng xếp hạng bóng đá nam FIFAĐặc biệt:Thay đổi gần đâyKhánh LyHoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022Google DịchCúp AFCCúp AFC 2022LGBTĐài Truyền hình Việt NamNguyễn Phú TrọngCarles PuigdemontLionel MessiKiều Chí ThànhGiải vô địch bóng đá thế giới 2022Danh sách nhân vật trong Tokyo RevengersEm và TrịnhChiến tranh thế giới thứ haiThành phố Hồ Chí MinhHồ Chí MinhHà NộiHoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2022Mộng Hoa LụcFacebookBảng tuần hoànTrung QuốcGoogleCristiano RonaldoCleopatra VIIHoa KỳChiến tranh Việt NamYoung Elephants FCNguyễn Xuân PhúcĐại học Thanh HoaNguyễn Quang Hải (sinh 1997)Phú QuốcBộ Công an (Việt Nam)Đài Á Châu Tự DoNgân hàng thương mại cổ phần Quân độiVõ Văn ThưởngĐảng Cộng sản Việt NamCàn LongTỉnh thành Việt NamPhạm Minh ChínhBộ Quốc phòng (Việt Nam)Nguyễn Thành PhongGiải vô địch bóng đá nữ thế giới 202324 tháng 6Lịch sử Việt NamPhù thủy tối thượng trong Đa Vũ trụ hỗn loạnNgaMiu LêBộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt NamHọ người Việt NamDanh sách tiểu bang Hoa Kỳ theo cách viết tắtHồng NhungLiên minh châu ÂuVụ án sai phạm tại Công ty cổ phần Công nghệ Việt ÁGiai cấp công nhânBTSKinnPorscheCương lĩnh chính trị của Đảng Cộng sản Việt NamĐỗ Quang HiểnNguyễn Tấn DũngPaul PogbaNam EmPhi vụ triệu đô: Hàn Quốc - Khu vực Kinh tế chungUkrainaAFC Champions LeagueHàn QuốcChu Ngọc Anh (chính khách)Minh Thành TổTiếng Anh🡆 More