Wikipedia

Mã quốc gia: U-Z

Bài viết danh sách Wikimedia

 Uganda

ISO 3166-1 numeric

800

ISO 3166-1 alpha-3

UGA

ISO 3166-1 alpha-2

UG

Tiền tố mã sân bay ICAO

HU

E.164

+256

Mã quốc gia IOC

UGA

Tên miền quốc gia cấp cao nhất

.ug

Tiền tố đăng ký sân bay ICAO

5X-

Mã quốc gia di động E.212

641

Mã ba ký tự NATO

UGA

Mã hai ký tự NATO (lỗi thời)

UG

MARC LOC

UG

ID hàng hải ITU

675

Mã ký tự ITU

UGA

Mã quốc gia FIPS

UG

Mã biển giấy phép

EAU

Tiền tố GTIN GS1

Mã quốc gia UNDP

UGA

Mã quốc gia WMO

UG

Tiền tố callsign ITU

5XA-5XZ

 Ukraina

ISO 3166-1 numeric

804

ISO 3166-1 alpha-3

UKR

ISO 3166-1 alpha-2

UA

Tiền tố mã sân bay ICAO

UK

E.164

+380

Mã quốc gia IOC

UKR

Tên miền quốc gia cấp cao nhất

.ua

Tiền tố đăng ký sân bay ICAO

UR-

Mã quốc gia di động E.212

255

Mã ba ký tự NATO

UKR

Mã hai ký tự NATO (lỗi thời)

UP

MARC LOC

UN

ID hàng hải ITU

272

Mã ký tự ITU

UKR

Mã quốc gia FIPS

UP

Mã biển giấy phép

UA

Tiền tố GTIN GS1

482

Mã quốc gia UNDP

UKR

Mã quốc gia WMO

UR

Tiền tố callsign ITU

EMA-EOZ, URA-UZZ

 UAE

ISO 3166-1 numeric

784

ISO 3166-1 alpha-3

ARE

ISO 3166-1 alpha-2

AE

Tiền tố mã sân bay ICAO

OM

E.164

+971

Mã quốc gia IOC

UAE

Tên miền quốc gia cấp cao nhất

.ae

Tiền tố đăng ký sân bay ICAO

A6-

Mã quốc gia di động E.212

050, 055, 056, 052

Mã ba ký tự NATO

ARE

Mã hai ký tự NATO (lỗi thời)

TC

MARC LOC

TS

ID hàng hải ITU

470

Mã ký tự ITU

UAE

Mã quốc gia FIPS

AE

Mã biển giấy phép

UAE

Tiền tố GTIN GS1

629

Mã quốc gia UNDP

UAE

Mã quốc gia WMO

ER

Tiền tố callsign ITU

A6A-A6Z

 Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland

ISO 3166-1 numeric

826

ISO 3166-1 alpha-3

GBR

ISO 3166-1 alpha-2

GB

Tiền tố mã sân bay ICAO

EG

E.164

+44

Mã quốc gia IOC

GBR

Tên miền quốc gia cấp cao nhất

.uk and.gb

Tiền tố đăng ký sân bay ICAO

G-

Mã quốc gia di động E.212

234, 235

Mã ba ký tự NATO

GBR

Mã hai ký tự NATO (lỗi thời)

UK

MARC LOC

XXK

ID hàng hải ITU

232-235

Mã ký tự ITU

G

Mã quốc gia FIPS

UK

Mã biển giấy phép

GB

Tiền tố GTIN GS1

500-509

Mã quốc gia UNDP

UKM

Mã quốc gia WMO

UK

Tiền tố callsign ITU

2AA-2ZZ, GAA-GZZ, MAA-MZZ, VPA-VQZ
VSA-VSZ, ZBA-ZJZ, ZNA-ZOZ, ZQA-ZQZ

 Hoa Kỳ

ISO 3166-1 numeric

840

ISO 3166-1 alpha-3

USA

ISO 3166-1 alpha-2

US

Tiền tố mã sân bay ICAO

K,  PA, PB, PF, PH, PJ,
PL, PM, PO, PP, PW

E.164

+1

Mã quốc gia IOC

USA

Tên miền quốc gia cấp cao nhất

.us

Tiền tố đăng ký sân bay ICAO

N[note 1]

Mã quốc gia di động E.212

310-316

Mã ba ký tự NATO

USA

Mã hai ký tự NATO (lỗi thời)

US

MARC LOC

XXU

ID hàng hải ITU

338, 366-369

Mã ký tự ITU

USA

Mã quốc gia FIPS

US

Mã biển giấy phép

USA

Tiền tố GTIN GS1

000-139

Mã quốc gia UNDP

USA

Mã quốc gia WMO

US

Tiền tố callsign ITU

AAA-ALZ, KAA-KZZ
NAA-NZZ, WAA-WZZ

 Uruguay

ISO 3166-1 numeric

858

ISO 3166-1 alpha-3

URY

ISO 3166-1 alpha-2

UY

Tiền tố mã sân bay ICAO

SU

E.164

+598

Mã quốc gia IOC

URU

Tên miền quốc gia cấp cao nhất

.uy

Tiền tố đăng ký sân bay ICAO

CX-

Mã quốc gia di động E.212

748

Mã ba ký tự NATO

URY

Mã hai ký tự NATO (lỗi thời)

UY

MARC LOC

UY

ID hàng hải ITU

770

Mã ký tự ITU

URG

Mã quốc gia FIPS

UY

Mã biển giấy phép

ROU

Tiền tố GTIN GS1

773

Mã quốc gia UNDP

URU

Mã quốc gia WMO

UY

Tiền tố callsign ITU

CVA-CXZ

 Uzbekistan

ISO 3166-1 numeric

860

ISO 3166-1 alpha-3

UZB

ISO 3166-1 alpha-2

UZ

Tiền tố mã sân bay ICAO

UT

E.164

+998

Mã quốc gia IOC

UZB

Tên miền quốc gia cấp cao nhất

.uz

Tiền tố đăng ký sân bay ICAO

UK-

Mã quốc gia di động E.212

434

Mã ba ký tự NATO

UZB

Mã hai ký tự NATO (lỗi thời)

UZ

MARC LOC

UZ

ID hàng hải ITU

Mã ký tự ITU

UZB

Mã quốc gia FIPS

UZ

Mã biển giấy phép

UZ

Tiền tố GTIN GS1

478

Mã quốc gia UNDP

UZB

Mã quốc gia WMO

UZ

Tiền tố callsign ITU

UJA-UMZ

 Vanuatu

ISO 3166-1 numeric

548

ISO 3166-1 alpha-3

VUT

ISO 3166-1 alpha-2

VU

Tiền tố mã sân bay ICAO

NV

E.164

+678

Mã quốc gia IOC

VAN

Tên miền quốc gia cấp cao nhất

.vu

Tiền tố đăng ký sân bay ICAO

YJ-

Mã quốc gia di động E.212

541

Mã ba ký tự NATO

VUT

Mã hai ký tự NATO (lỗi thời)

NH

MARC LOC

NN

ID hàng hải ITU

576

Mã ký tự ITU

VUT

Mã quốc gia FIPS

NH

Mã biển giấy phép

VU (không chính thức)

Tiền tố GTIN GS1

Mã quốc gia UNDP

VAN

Mã quốc gia WMO

NV

Tiền tố callsign ITU

YJA-YJZ

  Thành Vatican

ISO 3166-1 numeric

336

ISO 3166-1 alpha-3

VAT

ISO 3166-1 alpha-2

VA

Tiền tố mã sân bay ICAO

E.164

+379[note 2]

Mã quốc gia IOC

Tên miền quốc gia cấp cao nhất

.va

Tiền tố đăng ký sân bay ICAO

HV-

Mã quốc gia di động E.212

225

Mã ba ký tự NATO

VAT

Mã hai ký tự NATO (lỗi thời)

VT

MARC LOC

VC

ID hàng hải ITU

208

Mã ký tự ITU

CVA

Mã quốc gia FIPS

VT

Mã biển giấy phép

V

Tiền tố GTIN GS1

Mã quốc gia UNDP

HLS[note 3]

Mã quốc gia WMO

Tiền tố callsign ITU

HVA-HVZ

 Venezuela

ISO 3166-1 numeric

862

ISO 3166-1 alpha-3

VEN

ISO 3166-1 alpha-2

VE

Tiền tố mã sân bay ICAO

SV

E.164

+58

Mã quốc gia IOC

VEN

Tên miền quốc gia cấp cao nhất

.ve

Tiền tố đăng ký sân bay ICAO

YV-

Mã quốc gia di động E.212

734

Mã ba ký tự NATO

VEN

Mã hai ký tự NATO (lỗi thời)

VE

MARC LOC

VE

ID hàng hải ITU

775

Mã ký tự ITU

VEN

Mã quốc gia FIPS

VE

Mã biển giấy phép

YV

Tiền tố GTIN GS1

759

Mã quốc gia UNDP

VEN

Mã quốc gia WMO

VN

Tiền tố callsign ITU

4MA-4MZ, YVA-YYZ

Việt Nam

ISO 3166-1 numeric

704

ISO 3166-1 alpha-3

VNM

ISO 3166-1 alpha-2

VN

Tiền tố mã sân bay ICAO

VV

E.164

+84

Mã quốc gia IOC

VIE

Tên miền quốc gia cấp cao nhất

.vn

Tiền tố đăng ký sân bay ICAO

VN-

Mã quốc gia di động E.212

452

Mã ba ký tự NATO

VNM

Mã hai ký tự NATO (lỗi thời)

VM

MARC LOC

VM

ID hàng hải ITU

574

Mã ký tự ITU

VTN

Mã quốc gia FIPS

VM

Mã biển giấy phép

VN

Tiền tố GTIN GS1

893

Mã quốc gia UNDP

VIE

Mã quốc gia WMO

VS

Tiền tố callsign ITU

3WA-3WZ, XVA-XVZ

 Quần đảo Virgin (Anh)

ISO 3166-1 numeric

092

ISO 3166-1 alpha-3

VGB

ISO 3166-1 alpha-2

VG

Tiền tố mã sân bay ICAO

TU

E.164

+1 284

Mã quốc gia IOC

IVB

Tên miền quốc gia cấp cao nhất

.vg

Tiền tố đăng ký sân bay ICAO

VP-LV-

Mã quốc gia di động E.212

348

Mã ba ký tự NATO

VGB

Mã hai ký tự NATO (lỗi thời)

VS

MARC LOC

VB

ID hàng hải ITU

378

Mã ký tự ITU

VRG

Mã quốc gia FIPS

VI

Mã biển giấy phép

BVI

Tiền tố GTIN GS1

Mã quốc gia UNDP

BVI

Mã quốc gia WMO

VG

Tiền tố callsign ITU

 Quần đảo Virgin (Mỹ)

ISO 3166-1 numeric

850

ISO 3166-1 alpha-3

VIR

ISO 3166-1 alpha-2

VI

Tiền tố mã sân bay ICAO

MI, TI

E.164

+1 340

Mã quốc gia IOC

ISV

Tên miền quốc gia cấp cao nhất

.vi

Tiền tố đăng ký sân bay ICAO

N-

Mã quốc gia di động E.212

332

Mã ba ký tự NATO

VIR

Mã hai ký tự NATO (lỗi thời)

VI

MARC LOC

VI

ID hàng hải ITU

379

Mã ký tự ITU

VIR

Mã quốc gia FIPS

VQ

Mã biển giấy phép

Tiền tố GTIN GS1

Mã quốc gia UNDP

UVI

Mã quốc gia WMO

VI

Tiền tố callsign ITU

 Wallis và Futuna

ISO 3166-1 numeric

876

ISO 3166-1 alpha-3

WLF

ISO 3166-1 alpha-2

WF

Tiền tố mã sân bay ICAO

NL

E.164

+681

Mã quốc gia IOC

Tên miền quốc gia cấp cao nhất

.wf

Tiền tố đăng ký sân bay ICAO

F-

Mã quốc gia di động E.212

543

Mã ba ký tự NATO

WLF

Mã hai ký tự NATO (lỗi thời)

WF

MARC LOC

WF

ID hàng hải ITU

578

Mã ký tự ITU

WAL

Mã quốc gia FIPS

WF

Mã biển giấy phép

F

Tiền tố GTIN GS1

Mã quốc gia UNDP

WFI

Mã quốc gia WMO

FW

Tiền tố callsign ITU

 Tây Sahara

ISO 3166-1 numeric

732

ISO 3166-1 alpha-3

ESH

ISO 3166-1 alpha-2

EH

Tiền tố mã sân bay ICAO

GS

E.164

+212

Mã quốc gia IOC

Tên miền quốc gia cấp cao nhất

Tiền tố đăng ký sân bay ICAO

CN-

Mã quốc gia di động E.212

604

Mã ba ký tự NATO

ESH

Mã hai ký tự NATO (lỗi thời)

WI

MARC LOC

SS

ID hàng hải ITU

Mã ký tự ITU

AOE

Mã quốc gia FIPS

WI

Mã biển giấy phép

ME(?)

Tiền tố GTIN GS1

Mã quốc gia UNDP

SAH

Mã quốc gia WMO

EH

Tiền tố callsign ITU

 Yemen

ISO 3166-1 numeric

887

ISO 3166-1 alpha-3

YEM

ISO 3166-1 alpha-2

YE

Tiền tố mã sân bay ICAO

OY

E.164

+967

Mã quốc gia IOC

YEM

Tên miền quốc gia cấp cao nhất

.ye

Tiền tố đăng ký sân bay ICAO

7O-

Mã quốc gia di động E.212

421

Mã ba ký tự NATO

YEM

Mã hai ký tự NATO (lỗi thời)

YE

MARC LOC

YE

ID hàng hải ITU

473, 475

Mã ký tự ITU

YEM

Mã quốc gia FIPS

YM

Mã biển giấy phép

YAR

Tiền tố GTIN GS1

Mã quốc gia UNDP

YEM

Mã quốc gia WMO

YE

Tiền tố callsign ITU

7OA-7OZ

 Zambia

ISO 3166-1 numeric

894

ISO 3166-1 alpha-3

ZMB

ISO 3166-1 alpha-2

ZM

Tiền tố mã sân bay ICAO

FL

E.164

+260

Mã quốc gia IOC

ZAM

Tên miền quốc gia cấp cao nhất

.zm

Tiền tố đăng ký sân bay ICAO

9J-

Mã quốc gia di động E.212

645

Mã ba ký tự NATO

ZMB

Mã hai ký tự NATO (lỗi thời)

ZA

MARC LOC

ZA

ID hàng hải ITU

678

Mã ký tự ITU

ZMB

Mã quốc gia FIPS

ZA

Mã biển giấy phép

RNR

Tiền tố GTIN GS1

Mã quốc gia UNDP

ZAM

Mã quốc gia WMO

ZB

Tiền tố callsign ITU

9IA-9JZ

 Zimbabwe

ISO 3166-1 numeric

716

ISO 3166-1 alpha-3

ZWE

ISO 3166-1 alpha-2

ZW

Tiền tố mã sân bay ICAO

FV

E.164

+263

Mã quốc gia IOC

ZIM

Tên miền quốc gia cấp cao nhất

.zw

Tiền tố đăng ký sân bay ICAO

Z-

Mã quốc gia di động E.212

648

Mã ba ký tự NATO

ZWE

Mã hai ký tự NATO (lỗi thời)

ZI

MARC LOC

RH

ID hàng hải ITU

679

Mã ký tự ITU

ZWE

Mã quốc gia FIPS

ZI

Mã biển giấy phép

ZW

Tiền tố GTIN GS1

Mã quốc gia UNDP

ZIM

Mã quốc gia WMO

ZW

Tiền tố callsign ITU

Z2A-Z2Z

Ghi chú

  1. ^ US does not put a - (dash) after the N on aircraft ex: N1A to N9999Z
  2. ^ Not used, instead Italian telephone numbers beginning +39 06 698 are assigned
  3. ^ Holy See

Tham khảo

🔥 Top keywords: Nguyễn Thúc Thùy TiênTrang ChínhHoa hậu Hòa bình Quốc tếHoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021Đài Tiếng nói Việt NamĐặc biệt:Tìm kiếmRonaldoTứ đại Hoa hậuHoa hậu Thế giớiHoa hậu Hoàn vũJohnny ĐặngBig SixHoa hậu Hoàn vũ 2021Giải vô địch bóng đá Đông Nam ÁViệt NamDanh sách đại diện của Việt Nam tại các cuộc thi sắc đẹp lớnĐặc biệt:Thay đổi gần đâyNguyễn Phương KhánhHoa hậu Hòa bình Quốc tế 2020Hoa hậu Trái ĐấtGiải vô địch bóng đá Đông Nam Á 2020Hoa hậu Hòa bình Việt NamCuộc thi sắc đẹpHoa hậu Quốc tếFacebookHoa hậu Thế giới 2021Danh sách các nhân vật trong Tokyo RevengersĐài Truyền hình Việt NamNullĐông TimorChiến tranh thế giới thứ nhấtNguyễn Minh TúKhoa PugYouTubeHàn TínHoa hậu Việt NamRalf RangnickHồ Chí MinhHoa hậu Việt Nam 2018Đông Nam ÁChiến tranh thế giới thứ haiH'Hen NiêCristiano RonaldoLễ Giáng SinhBảng tuần hoànQuân đội nhân dân Việt NamHoa hậu Siêu quốc giaSingaporeĐỗ Thị HàChiến tranh Nguyên Mông–Đại ViệtManchester United F.C.Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2019Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2022Văn hóaThành phố Hồ Chí MinhBTSBitcoinÝ thức (triết học Marx-Lenin)Trung QuốcHoa KỳHuấn Hoa hồngHạnh phúc: Chung cư có độcLGBTGiải bóng đá Ngoại hạng AnhLịch sử Việt NamQuy luật thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lậpGoogle DịchHà NộiBảo tàng Mỹ thuật Việt NamHiệp hội các quốc gia Đông Nam ÁAbena AppiahNhà TrầnHương Giang (nghệ sĩ)Nguyễn Huỳnh Kim DuyênTỉnh thành Việt NamHai nguyên lý của phép biện chứng duy vậtHình thái kinh tế-xã hộiNhà ĐườngĐại dịch COVID-19