ISO 11940-2

From Wikipedia, the free encyclopedia

ISO 11940-2 là một tiêu chuẩn ISO để đơn giản hóa mã ngôn ngữ Thái Lan thành các ký tự Latinh.[1]

Tiêu chuẩn đầy đủ ISO 11940-2:2007 bao gồm các luật phát âm và bảng chuyển đổi nguyên âm và phụ âm Thái Lan. Nó là phần tiếp theo ISO 11940, mô tả cách biến đổi sự chuyển ngữ thành một dạng phiên mã mở rộng.

Quy tắc

Tiêu chuẩn ISO 11940 (được đổi tên thành 11940-1) định nghĩa chuyển ngữ Thái Lan một cách nghiêm ngặt và có thể đảo ngược sang các ký tự Latinh bằng một loạt các dấu chấm. Kết quả không giống với phát âm tiếng Thái. Tiêu chuẩn bổ sung ISO 11940-2 mô tả một tập hợp các quy tắc để chuyển đổi từ hệ thống theo tiêu chuẩn ISO 11940 dựa trên bản đồ Thái thành một phiên âm rộng dựa trên cách phát âm, chỉ sử dụng các chữ cái Latin không được trang trí. Tất cả thông tin về chiều dài nguyên âm và âm tiết sẽ giảm xuống, cũng như sự phân biệt giữa IPA / o / và / ɔ /.

Tính năng

Mặc dù tiêu chuẩn được mô tả như là một thủ tục hành động trên chính tả của tiếng Thái, hệ thống dựa trên cách phát âm. Do đó, các quy tắc của nó có thể được mô tả bằng thuật ngữ tiếng Thái. Các tính năng nổi bật của tiêu chuẩn ISO 11940-2 bao gồm:

 • chỉ sử dụng các chữ cái chưa sửa đổi từ bảng chữ cái Latinh; không dấu.
 • tất cả các nguyên âm và vần điệu chỉ sử dụng các nguyên âm: ⟨a⟩, ⟨e⟩, ⟨i⟩, ⟨o⟩, ⟨u⟩
  • các ký tự đơn ⟨a⟩, ⟨e⟩, ⟨i⟩, ⟨o⟩, ⟨u⟩ là các nguyên âm đơn giản có cùng giá trị như trong bảng ngữ âm chữ cái quốc tế (IPA)
  • ⟨ae⟩, ⟨oe⟩, ⟨ue⟩ âm thanh như / ɛ, ɤ, ɯ / tương ứng (và có lẽ được lựa chọn cho sự giống nhau của chúng với các phần tử IPA: / æ, œ, ɯ /)
  • chữ ghép với đuôi ⟨a⟩, ⟨i⟩, ⟨o⟩ là các nguyên âm đôi, được biểu thị bởi / a, j, w / tương ứng trong IPA
 • sử dụng phụ âm như trong IPA, ngoại trừ:
  • sử dụng ⟨c⟩ cho / tɕ /
  • chữ ghép với ⟨h⟩ (⟨ph⟩, ⟨th⟩, ⟨kh⟩, ⟨ch⟩) được bật hơi (/ pʰ, tʰ, kʰ, tɕʰ /) phụ âm, để phân biệt chúng với ⟨p⟩, ⟨t ⟩, ⟨k⟩, ⟨c⟩ (/ p, t, k, tɕ /)
  • sử dụng ⟨ng⟩ cho / ŋ /, như trong tiếng Anh
  • sử dụng ⟨y⟩ cho / j /, như trong tiếng Anh
  • sử dụng ⟨'⟩ để dừng ngắt quãng / ʔ /, xảy ra như khi một âm tiết bắt đầu bằng một nguyên âm

Sự ghi chép lại theo cách phát âm, không phải là chính tả Thái, đặc biệt đáng chú ý ở phụ âm cuối cùng. Nguyên âm được phiên âm theo thứ tự như đã được phát âm, không phải là viết bằng chữ Thái. Động từ nguyên mẫu, không được viết bằng tiếng Thái, được chèn vào như đã được phát âm. Trường hợp âm câm được bỏ qua.

Kết quả

Kết quả áp dụng các quy tắc được mô tả trong tiêu chuẩn gần như giống hệt với phiên mã được quy định bởi Hệ thống Chuyển đổi Cung điện Hoàng gia Thái Lan. Một ngoại lệ là trước một nguyên âm nguyên âm của ⟨'⟩, đại diện cho phụ âm null อ, không cần phải chèn một dấu gạch ngang bằng một số từ để bảo toàn khoảng cách giữa các âm tiết. Ngoại lệ khác là duy trì đặc tính khát vọng của affricate miệng-miệng. Vì vậy, trong khi tiếng Thái ฉ, ช, và ฌ được đại diện bởi ⟨ch⟩ như trong RTGS, kí tự จ được viết là ⟨c⟩.

Chi tiết

Phụ âm

Chữ viết tắt

Trong mỗi ô bên dưới đây, dòng đầu tiên cho biết Âm Alphabet Quốc tế (IPA), dòng thứ hai cho biết các kí tự Thái ở vị trí ban đầu (một số chữ cái xuất hiện trong cùng một ô có cách phát âm giống hệt nhau). Dòng thứ ba hiển thị bản dịchh theo ISO 11940-2.

Âm môiâm phế quảnÂm vòm miệngÂm vòm mềmÂm tắc thanh hầu
Âm mũi[m]

m
[n]
ณ,น
n
[ŋ]

ng
Dừngtenuis[p]

p
[t]
ฏ,ต
t
[tɕ]

c
[k]

k
[ʔ]

'
Âm bật hơi[pʰ]
ผ,พ,ภ
ph
[tʰ]
ฐ,ฑ,ฒ,ถ,ท,ธ
th
[tɕʰ]
ฉ,ช,ฌ
ch
[kʰ]
ข,ฃ,ค,ฅ,ฆ
kh
voiced[b]

b
[d]
ฎ,ด
d
Phụ âm xát[f]
ฝ,ฟ
f
[s]
ซ,ศ,ษ,ส
s
[h]
ห,ฮ
h
Gần giống như[w]

w
[l]
ล,ฬ
l
[j]
ญ,ย
y
Âm rung[r]

r

Những âm cuối cùng

Trong số các phụ âm, ngoại trừ phụ âm ฃ và ฅ, thì sáu phụ âm (ฉ ผ ฝ ห อ ฮ) không thể được dùng như một chữ cuối cùng và 36 phụ âm khác đổ vào một kho mục rất nhỏ của âm thanh phụ âm cuối cùng có thể và các chữ cái Latinh tương ứng. Phụ âm ย và ว khi sử dụng như là âm kết thúc, tạo thành từ hai âm và ba âm với nguyên âm trước, và ISO 11940-2 sử dụng các nguyên âm i và o trong những trường hợp như vậy.

Âm môiÂm phế quảnÂm vòm miệngÂm vòm mềm
Âm mũi[m]

m
[n]
ญ,ณ,น,ร,ล,ฬ
n
[ŋ]

ng
Dừng[p]
บ,ป,พ,ฟ,ภ
p
[t]
จ,ช,ซ,ฌ,ฎ,ฏ,ฐ,ฑ,
ฒ,ด,ต,ถ,ท,ธ,ศ,ษ,ส
t
[k]
ก,ข,ค,ฆ
k
Gần giống như[w]

o
[j]

i

Nguyên âm

Các nguyên âm cơ bản của tiếng Thái, từ trước ra sau và từ đóng đến mở được thể hiện trong bảng sau. Mục đầu trong mỗi ô là biểu tượng từ bảng chữ cái ngữ âm quốc tế, mục thứ hai cho phép đánh vần trong bảng chữ cái tiếng Thái, trong đó dấu gạch ngang (-) cho biết vị trí của phụ âm đầu tiên sau khi nguyên âm được phát âm. Dấu gạch ngang thứ hai chỉ ra rằng phụ âm cuối cùng phải tuân theo. Dòng thứ ba chứa ký hiệu ISO 11940 được sử dụng.

 TrướcSau
Không tròn môiKhông tròn môitròn môi
NgắnDàiNgắnDàiNgắnDài
Đóng/i/
 -ิ 
/iː/
 -ี 
/ɯ/
 -ึ 
/ɯː/
 -ื- 
/u/
 -ุ 
/uː/
 -ู 
iueu
Đóng một nửa/e/
เ-ะ
/eː/
เ-
/ɤ/
เ-อะ
/ɤː/
เ-อ
/o/
โ-ะ
/oː/
โ-
eoeo
Mở một nửa/ɛ/
แ-ะ
/ɛː/
แ-
  /ɔ/
เ-าะ
/ɔː/
-อ
aeo
Mở  /a/
-ะ, -ั-
/aː/
-า
  
a

Các nguyên âm Thái có các cặp dài - ngắn, tạo thành các âm tiết khác biệt, nhưng ISO 11940-2 đại diện cho cả hai cùng một ký hiệu. Cũng có hai âm tiết IPA o và ɔ sử dụng chung một chữ Latin duy nhất o.Các nguyên âm cơ bản có thể được kết hợp thành hai và ba âm điệu

Cơ bản nguyên âm có thể được kết hợp thành mỹ và quyền.

DàiNgắnISO
11940-2
ThaiIPAThaiIPA
–าว/aːw/เ–า/aw/ao
เ–ว/eːw/เ–็ว/ew/eo
แ–ว/ɛːw/aeo
–ิว/iw/io
เ–ียว/iaw/iao
เ–ีย/iːa/เ–ียะ/ia/ia
–ัว/uːa/–ัวะ/ua/ua
เ–ือ/ɯːa/เ–ือะ/ɯa/uea
–าย/aːj/ไ–*, ใ–*, ไ–ย, -ัย/aj/ai
–อย/ɔːj/oi
โ–ย/oːj/
–ูย/uːj/–ุย/uj/ui
เ–ย/ɤːj/oei
–วย/uaj/uai
เ–ือย/ɯaj/ueai

Tham khảo

 1. ^ “ISO 11940”. Truy cập 11 tháng 1 năm 2018.

Liên kết ngoài

Nội dung được phát hành theo CC BY-SA 3.0, ngoại trừ khi có ghi chú khác. Images, videos and audio are available under their respective licenses.
This article uses material from the Wikipedia article ISO 11940-2, which is released under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 license ("CC BY-SA 3.0"); additional terms may apply. (view authors).

🔥 Top trends keywords Tiếng Việt Wiki:

Đài Tiếng nói Việt NamTrang ChínhĐặc biệt:Tìm kiếmThang sức gió BeaufortBảng xếp hạng bóng đá nam FIFABão Haiyan (2013)Bùi Nhật QuangĐội tuyển bóng đá quốc gia Ấn ĐộBão Xangsane (2006)Tô Anh DũngBãoBão nhiệt đới Linda (1997)Việt NamMắt bãoĐặc biệt:Thay đổi gần đâyPhạm Bình MinhPhó Thủ tướng Chính phủ (Việt Nam)YouTubeBão Noru (2022)Bão NORUĐài Truyền hình Việt NamBão Chanchu (2006)Giải vô địch bóng đá thế giới 2022Đội tuyển bóng đá quốc gia Việt NamBảng tuần hoànTây NguyênHồ Chí MinhMùa bão Tây Bắc Thái Bình Dương 2022Jeffrey DahmerUEFA Nations LeagueĐông Nam ÁUEFA Nations League 2022–23Cúp bóng đá trong nhà châu Á 2022Kính thiên văn Không gian James WebbLịch sử Việt NamThành phố Hồ Chí MinhBão (khí tượng học)Trung QuốcHà NộiThang bão Saffir-SimpsonĐà NẵngElizabeth IIDanh sách di sản thế giới tại Việt NamChiến tranh thế giới thứ haiVịnh Hạ LongTruyện thần thoại Việt NamẤn ĐộCleopatra VIINikola TeslaNguyễn Văn QuyếtPhạm Minh ChínhGoogle DịchGiải bóng đá giao hữu quốc tế – Hưng Thịnh 2022Phan Văn Anh VũNguyên tố hóa họcXoáy thuận nhiệt đớiFacebookBão Cecil (1985)Lũ lụt miền Trung Việt Nam năm 2020Bão Damrey (2017)Danh sách nguyên tố hóa họcSự hình thành bão nhiệt đớiLê Văn DuyệtVõ Văn KiệtHai Bà TrưngSân vận động Thống NhấtĐội tuyển bóng đá quốc gia Bồ Đào NhaHoa KỳQuần đảo Hoàng SaVõ Thị SáuCristiano RonaldoLão HạcAi Cập cổ đạiNgaQuân đội nhân dân Việt NamNguyễn Phú TrọngTrung BộViện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt NamChiến tranh Việt Nam🡆 More