Togo

From Wikipedia, the free encyclopedia

Togo (多哥) hya’ ga cyux maki’ tay 8 00 N, 1 10 E na Xweco syuw.

labah Togo
Togo

kwara’ kinghciyan niya’ 56,785 sq km (maki’ tay 126ginkgan kin wahci’)

(kinwhci’ niya’ ga 54,385 sq km, kinwhci’ na lawsayan wsilung hya’ ga 2,400 sq km)

Kinkhmayan kwara’ squliq hya’ ga 7,756,937.

Pinbcyan naha’ sni’ naha’ rhzyal hya’ iy pqmahun hya’ ga 67.40%, lhlahuy hya’ ga 4.90%, sni’ naha’ sa pptzyuwaw sa bzinah hya’ ga 27.70%.

spzyang qalang na Kokka’ (首都)

spzyang naha’ krahu’ qalang hya’ ga Lome.

snyan kinramat inlungan na Kokka’ (國家紀念日)

snyan kinramat inlungan na Kokka’ hya’ ga 27 na tay spayat byacing na qutux kawas.

mrhuw Kokka’ (國家元首)

mrhuw Kokka’ ta’ misuw hya’ ga Faure Gnassingbé, aring ryax 4 squ byacing tay 5 sa kawas 2005 lga, musa’ spazyang balay ms’rux kya la.

cinkhulan sa knita’ sa brbiru’

除非另有註明,否則頁面內容均以 CC BY-SA 3.0 條款授權。 Images, videos and audio are available under their respective licenses.
This article uses material from the Wikipedia article Togo, which is released under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 license ("CC BY-SA 3.0"); additional terms may apply. (view authors).