Cultural Club

Tayal editions of Wiki, an online encyclopedia

Cultural Club hya’ ga pins’rux naha’ kya sa London, England squw kawas sa 1981, gluw naha’ ga:ppqwas ka Boy George, ptlubuw na gita’ ga Roy Hay, ruw tlubuw Bass Mikey Craig aw’ ruw ptucing tayko Jon Moss, wal naha’ sybaziy kinbalay naha’ cwanci’ ga wal hmzinas 5000 mang kinpzyux kinbalay naha’ CD, nanu’ maki’ qsahuy niya’ uziy 700(pitu kbhong) mang kinbalay naha’ CD te Amirika.

Cultural Club

nanu’ quw kinmtkknayril iyal pin’knayril nquw ppqwas naha’ ka Boy George quw spzyang syun inlungan kwara’ na squliq. Nanu’ squw kawas sa 1984 ga wal magal qnabu’ naha’ ka Grammy Award bniq naha’ sa pzyang blaq balay na giqas na hayyo, ruw pzyang blaq balay qnabu’ naha’ kya kwara’ British Music Awards: pzyang blaq balay gluw na p’unggak, pzyang balay blaq na kmnbalay sa pintbuci’ na qwas sazing qnabu’ qaniy.

mtgagay sa kawas tay 1986 laha’, nanu’ quw ppqwas hya’ lga musa’ magDJ squw p’lhaw kska’ bzngi’, ruw magal lawziy binkgan naha’ sa zasi’ na DJ sa binkgan sa kbhul hi’ na DJ kya United Kingdom, babaw niya’ lga t’aring kbalay lawziy p’unggak kya sa kawas tay 1999.

wal naha’ hawhunquw aki’ naha’ s’usa’ pzyugi’ zensekkay sa kawas tay 2014 lga, t’aring lawziy mwah zyungkay pzyugi’ sa kawas qaniy lawziy, pinzyugi’ naha’ sa msmisuw qaniy hya’ ga byacing tay 12 squw singgaboyo’!.

#Wikipedia® is a registered trademark of the Wikimedia Foundation, Inc. Wiki (Study in China) is an independent company and has no affiliation with Wikimedia Foundation.
This article uses material from the Wikipedia article Cultural Club, which is released under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 license ("CC BY-SA 3.0"); additional terms may apply. (view authors). 除非另有註明,否則頁面內容均以 CC BY-SA 3.0 條款授權。 Images, videos and audio are available under their respective licenses.